Udruga knjižničari.jpg
Knjižničari
Hrvatska mreža školskih knjižničara

Virtualne na jednom mjestu!

Izvor: UDK02
(Usporedba među inačicama)
Skoči na: izbornici, traži
Redak 37: Redak 37:
  
 
Image:vir047.png|''<b>Karolina Hosu<br></b>Srednja škola Duga Resa<br><b>[https://sites.google.com/view/psk-ssdr/home Virtualna školska knjižnica]<br>Google Pages</b><br>korisnici: učenici SŠ<br>3. 4. 2020.
 
Image:vir047.png|''<b>Karolina Hosu<br></b>Srednja škola Duga Resa<br><b>[https://sites.google.com/view/psk-ssdr/home Virtualna školska knjižnica]<br>Google Pages</b><br>korisnici: učenici SŠ<br>3. 4. 2020.
 +
 +
Image:vir056.png|''<b>Ivančica Huđek<br></b>OŠ Milana Langa, Bregana<br><b>[https://sites.google.com/view/knjiznica-os-mlanga-bregana Knjižnica OŠ Milana Langa, Bregana]<br>Google Pages</b><br>korisnici: svi<br>3. 4. 2020.
  
 
Image:vir003.png|''<b>Marina Ivakić<br></b>Osnovna škola Lovas<br><b>[https://padlet.com/marinaivak/fzq8cp55xw7z knjiznicaoslovas]<br>Padlet</b><br>korisnici: učenici OŠ<br>2. 4. 2020.
 
Image:vir003.png|''<b>Marina Ivakić<br></b>Osnovna škola Lovas<br><b>[https://padlet.com/marinaivak/fzq8cp55xw7z knjiznicaoslovas]<br>Padlet</b><br>korisnici: učenici OŠ<br>2. 4. 2020.
Redak 45: Redak 47:
  
 
Image:vir037.png|''<b>Mima Juračak<br></b>Osnovna škola Zorke Sever<br><b>[https://blogknjiznicezorkesever.wordpress.com Blog knjižnice Osnovne škole Zorke Sever]<br>Wordpress</b><br>korisnici: učenici OŠ<br>3. 4. 2020
 
Image:vir037.png|''<b>Mima Juračak<br></b>Osnovna škola Zorke Sever<br><b>[https://blogknjiznicezorkesever.wordpress.com Blog knjižnice Osnovne škole Zorke Sever]<br>Wordpress</b><br>korisnici: učenici OŠ<br>3. 4. 2020
 +
 +
Image:vir052.png|''<b>Stjepana Kadić<br></b>Osnovna škola Fran Konelak Drnje<br><b>[https://stjepanakadic.wixsite.com/drnjeknjiznica Drnje-knjižnica]<br>Wix</b><br>korisnici: učenici OŠ<br>3. 4. 2020
  
 
Image:vir031.png|''<b>Magdalena Kišiček<br></b>Osnovna škola "Podrute"<br><b>[https://sway.office.com/Cktnoe5tY2Wc1zoV Korisne poveznice i mrežni izvori]<br>Sway</b><br>korisnici: učenici OŠ<br>3. 4. 2020.
 
Image:vir031.png|''<b>Magdalena Kišiček<br></b>Osnovna škola "Podrute"<br><b>[https://sway.office.com/Cktnoe5tY2Wc1zoV Korisne poveznice i mrežni izvori]<br>Sway</b><br>korisnici: učenici OŠ<br>3. 4. 2020.
Redak 66: Redak 70:
  
 
Image:vir009.png|''<b>Paula Mikeli<br></b>Osnovna škola Bakar<br><b>[https://sites.google.com/view/virtualnaknjinicaobakar/po%C4%8Detna-stranica Virtualna knjižnica Osnovne škole Bakar]<br>Google Pages</b><br>korisnici: učenici OŠ<br>2. 4. 2020.
 
Image:vir009.png|''<b>Paula Mikeli<br></b>Osnovna škola Bakar<br><b>[https://sites.google.com/view/virtualnaknjinicaobakar/po%C4%8Detna-stranica Virtualna knjižnica Osnovne škole Bakar]<br>Google Pages</b><br>korisnici: učenici OŠ<br>2. 4. 2020.
 +
 +
Image:vir054.png|''<b>Tanja Nađ<br></b>OŠ Ivanska<br><b>[https://www.smore.com/ckt94-knji-nica-o-ivanska Knjižnica OŠ Ivanska]<br>Smore</b><br>korisnici: učenici OŠ<br>2. 4. 2020.
  
 
Image:vir016.png|''<b>Kristina Nikić<br></b>Osnovna škola grofa Janka Draškovića  <br><b>[https://padlet.com/knikic023/grofovaknjiznica Grofova virtualna knjižnica ]<br>Padlet</b><br>korisnici: učenici OŠ<br>2. 4. 2020.
 
Image:vir016.png|''<b>Kristina Nikić<br></b>Osnovna škola grofa Janka Draškovića  <br><b>[https://padlet.com/knikic023/grofovaknjiznica Grofova virtualna knjižnica ]<br>Padlet</b><br>korisnici: učenici OŠ<br>2. 4. 2020.
Redak 82: Redak 88:
  
 
Image:vir026.png|''<b>Ivana Rakonić Leskovar<br></b>OŠ Dragutina Lermana, Brestovac<br><b>[http://os-dlermana-brestovac.skole.hr/_kolska_knji_nica/dogadanja Školska knjižnica OŠ Dragutina Lermana]<br>CARNET Web</b><br>korisnici: učenici OŠ<br>3. 4. 2020.
 
Image:vir026.png|''<b>Ivana Rakonić Leskovar<br></b>OŠ Dragutina Lermana, Brestovac<br><b>[http://os-dlermana-brestovac.skole.hr/_kolska_knji_nica/dogadanja Školska knjižnica OŠ Dragutina Lermana]<br>CARNET Web</b><br>korisnici: učenici OŠ<br>3. 4. 2020.
 +
 +
Image:vir053.png|''<b>Zorka Renić<br></b>Medicinska škola Bjelovar<br><b>[https://bit.ly/2V2ris0 Korisne  veze nisu bezveze]<br>Google Pages</b><br>korisnici: svi<br>3. 4. 2020.
  
 
Image:vir038.png|''<b>Andreja Satmari<br></b>OŠ Vladimir Nazor Budinščina<br><b>[https://sites.google.com/view/knjiznica-os-budinscina/ Knjižnica OŠ Vladimir Nazor Budinščina i PŠ Hrašćina]<br>Google Pages</b><br>korisnici: učenici OŠ<br>3. 4. 2020.
 
Image:vir038.png|''<b>Andreja Satmari<br></b>OŠ Vladimir Nazor Budinščina<br><b>[https://sites.google.com/view/knjiznica-os-budinscina/ Knjižnica OŠ Vladimir Nazor Budinščina i PŠ Hrašćina]<br>Google Pages</b><br>korisnici: učenici OŠ<br>3. 4. 2020.
Redak 100: Redak 108:
  
 
Image:vir033.png|''<b>Sanja Šušnjara Raić<br></b>OŠ "Klinča Sela"<br><b>[https://knjiznicaosks.weebly.com E-knjižnica OŠ Klinča Sela]<br>Weebly</b><br>korisnici: svi<br>3. 4. 2020.
 
Image:vir033.png|''<b>Sanja Šušnjara Raić<br></b>OŠ "Klinča Sela"<br><b>[https://knjiznicaosks.weebly.com E-knjižnica OŠ Klinča Sela]<br>Weebly</b><br>korisnici: svi<br>3. 4. 2020.
 +
 +
Image:vir055.png|''<b>Vlatka Tokić<br></b>OŠ u Đulovcu"<br><b>[https://sites.google.com/view/knjiznica-os-u-djulovcu/home Knjižnica OŠ u Đulovcu]<br>Google Pages</b><br>korisnici: učenici OŠ<br>3. 4. 2020.
  
 
Image:vir007.png|''<b>Viktorija Tomšić<br></b>OŠ "Antun Klasinc" Lasinja i OŠ Draganići<br><b>[https://wakelet.com/@Onlineknjiznica Online knjižnica]<br>Wakelet</b><br>korisnici: svi<br>2. 4. 2020.
 
Image:vir007.png|''<b>Viktorija Tomšić<br></b>OŠ "Antun Klasinc" Lasinja i OŠ Draganići<br><b>[https://wakelet.com/@Onlineknjiznica Online knjižnica]<br>Wakelet</b><br>korisnici: svi<br>2. 4. 2020.

Inačica od 15:15, 3. travnja 2020.

Brojni su stručni suradnici školski knjižničari vrijedno izradili mrežne stranice virtualnih knjižnica, digitalne repozitorije izvora i baze poveznica. Hrvatska mreža školskih knjižničara želi olakšati pristup svim zainteresiranim korisnicima ovih izvora te okupiti na jednom mjestu sve izvrsne radove naših kolega te tako na jednom mjestu sačuvati njihov trud i znanje.Osobni alati
izbornik za datoteke
Pomoć
for english speaking visitors