Udruga knjižničari.jpg
Knjižničari
Hrvatska mreža školskih knjižničara

Usporedba lektire za OŠ 2019

Izvor: UDK02
(Usporedba među inačicama)
Skoči na: izbornici, traži
(Nova stranica: Lektirni naslovi za OŠ prema Nastavnom planu i programu iz 2006., Uputniku za predmet Hrvatski jezik iz veljače 2018. i Anketi koju su ispunili učitelji i školski knjižničari...)
 
 
Redak 18: Redak 18:
  
 
8. Zelenom podlogom u lijevom dijelu označeni su naslovi koji se u našoj školi zadnjih godina čitaju za lektiru.
 
8. Zelenom podlogom u lijevom dijelu označeni su naslovi koji se u našoj školi zadnjih godina čitaju za lektiru.
 +
 +
 +
 +
Iz uputnika za predmet Hrvatski jezik o lektirnom popisu:
 +
 +
 +
<sub>„Književni tekstovi namijenjeni cjelovitom čitanju izabiru se prema kriterijima: recepcijsko-spoznajnih mogućnosti učenika, žanrovskoj uravnoteženosti i tipičnosti (poezija, proza, drama), oglednosti književne poetike, literarne vrijednosti te podjednake zastupljenosti hrvatskih i svjetskih književnih tekstova iz različitih književnopovijesnih razdoblja… učitelj pri planiranju, programiranju i organiziranju nastavnoga procesa može služiti predloženim popisima izbornih književnih djela i ulomaka. On sam, prema svojoj profesionalnoj procjeni i interesima, prije stečenim znanjima i potrebama učenika u pojedinome razrednome odjelu odabire izborna književna djela za cjelovito čitanje i djela za čitanje na ulomcima. Također, učitelj sam odlučuje hoće li u skladu s načelom međupredmetne korelacije pristupiti analizi književnih tekstova u dijakronijskome slijedu ili će im pristupiti tematski (problemski) i/ili žanrovski… Tijekom osnovnoškolskoga i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja učenik u svakoj školskoj godini samostalno čita određeni broj cjelovitih književnih tekstova koje učitelj izabire radi ostvarivanja predviđenih ishoda. U prvom i drugom razredu osnovne škole učenik godišnje čita 10 cjelovitih književnih tekstova, od toga 2 obvezna književna teksta. Od trećeg do osmog razreda osnovne škole učenik čita 8 cjelovitih književnih tekstova, od toga 2 obvezna književna teksta… Učenik tijekom osnovne i srednje škole čita jedno djelo po vlastitome izboru godišnje. Broj djela za čitanje po vlastitome izboru učenika nije ograničen, čak štoviše, učenike valja poticati na čitanje iz užitka radi poticanja literarnoga čitanja te stvaranja čitateljskih navika i čitateljske kulture.“</sub>
 +
 +
 +
To znači da su od 3. do 8. razreda 2 naslova propisana, 6 odabire učiteljica, a jedan mjesec čitaju po slobodnom izboru.
 +
 +
Premda je podjela lektirnih naslova u tri skupine (zajedno za 1. i 2. razred, zajedno za 3.,4. i 5. razred te zajedno za 6., 7. i 8. razred) napravljena zato da se omogući učitelju da prema procjeni mogu isti naslov obrađivati ranije ili kasnije, to jest u nižem ili višem razredu, takva podjela znatno otežava usklađivanje lektirnih popisa na razini cijele škole. „Spajanje“ 3. i 4. s 5. razredom napravljeno je svjesno i namjerno kako bi se učitelje razredne i predmetne nastave „motiviralo“ na suradnju.
 +
 +
Premda smo u anketi upisivali naslove za svaki razred zasebno, lektirni su popisi ponovno dostupni izmiješano unutar tri skupine.
 +
 +
Premda je u nekoliko kurikulskih inačica cirkulirao popis lektirnih naslova unutar tri skupine (za OŠ), iste autorice kurikulskih dokumenata sastavile su i metodički priručnik za 5. razred u kojem su navele lektirni popis za taj razred pa je na temelju toga postalo moguće odgonetnuti koje su naslove iz cijele skupine za 3., 4. i 5. razred predvidjele upravo za taj razred, a za ostale ćemo razrede moći saznati kad budu izrađeni metodički priručnici za pojedine razrede. Uvjeren sam da bi nam svima bilo bolje i praktičnije da smo dobili preporučene popise za pojedine razrede, uz napomenu da učitelji mogu naslove pomaknuti koju godinu prije ili kasnije. U postojećoj situaciji izradio sam vam popis u kojem su lektirni naslovi prema dosadašnjem NPiP-u, inačici Kurikula za HJ i anketnim rezultatima.
 +
 +
Prema provedenoj anketi Dnevnik Pauline P. uvršten je u sve tri skupine, no najviše za skupinu 345 (3., 4. i 5. razred).
 +
 +
U prve dvije skupine (12 – za 1. i 2. razred te 345 za 3. 4. i 5 razred) uvršteni su sljedeći naslovi: Bajkovnica, Ezopove Basne, Bijeli jelen, Brbljava Iva, Coprnica Dragica, Fantastične leteće knjige g. Morrisa Lessmorea, Igrokazi, Imam ideju - i što sad s njom?, Mali Jan ima plan, Maša i…, Medo Winnie zvani Pooh, Miševi i mačke naglavačke, Pinokio, Poštarska bajka, Priče iz davnine, Sijač sreće, Sretni cvrčak, Sretne priče i Stanari u slonu.
 +
 +
U drugu i treću skupinu (345 za 3. 4. i 5 razred i 678 za 6., 7. i 8. razred) uvršteni su sljedeći naslovi: 3čave pjesme, Alica u zemlji čudesa, Charlie i tvornica čokolade, Čudo, Gregov dnevnik, Harry Potter, Dječaci Pavlove ulice, Kako je tata osvojio mamu, Kraljevići prosjak, Ljeto za pamćenje, Mrvice iz dječjeg boravka, O mamama sve najbolje, Otključani globus, Pobuna Pauline P., Psima ulaz zabranjen, Svašta u mojoj glavi, Tajna crne kutije, Tom Gates, Twist na bazenu, Veliki zavodnik, Zabranjena vrata, Zeleni tigar i Žganci od vanilije.
 +
 +
Knjiga „Nikica“ redovito se evidentira da ima dva autora, autora teksta Rene Goscinnyja i autora ilustracija Jean-Jacques Sempea. U obrađenoj tablici uvršten je na dva mjesta, a ja ga u tablici za našu školu navodim jedinstveno.
 +
 +
  
  
 
== Preuzimanje datoteke u fromatu ''.pdf''==
 
== Preuzimanje datoteke u fromatu ''.pdf''==
 
[[Mediji:Usporedba lektire za OŠ 2019.pdf|Usporedba lektire za OŠ 2019.]]
 
[[Mediji:Usporedba lektire za OŠ 2019.pdf|Usporedba lektire za OŠ 2019.]]

Trenutačna izmjena od 09:46, 29. lipnja 2019.

Lektirni naslovi za OŠ prema Nastavnom planu i programu iz 2006., Uputniku za predmet Hrvatski jezik iz veljače 2018. i Anketi koju su ispunili učitelji i školski knjižničari 2019.

Napomene:

1. Obvezatni naslovi za čitanje u oba stupca označeni su podebljanim slovima, u desnom stupcu u plavoj podlozi.

2. Različite naslove istog autora grupirao sam ako se pojavljuju u istom ciklusu. Primjerice "Nove slikopriče" stavio sam uz "Slikopriče".

3. Neki su sadržaji zamijenjeni sličnima, to stoji u napomeni u lijevom ili desnom stupcu.

4. Više različitih naslova istog pisca nanizao sam u određenom razredu, premda se nalaze u ciklusima koji pokrivaju više razreda.

5. Svaki naslov naveden je u posebnom retku, a ne kao u lektirim popisima gdje se uz jednog autora navodi više naslova.

6. Crvenim su slovima naslovi koji u anketi nisu dobili 10 ili više glasova.

7. Zelenom je podlogom u desnom dijelu označeno je 25% naslova koji su dobili najviše glasova, to jest više od 200 glasova, oni s više od 500 glasova podebljanim slovima.

8. Zelenom podlogom u lijevom dijelu označeni su naslovi koji se u našoj školi zadnjih godina čitaju za lektiru.


Iz uputnika za predmet Hrvatski jezik o lektirnom popisu:


„Književni tekstovi namijenjeni cjelovitom čitanju izabiru se prema kriterijima: recepcijsko-spoznajnih mogućnosti učenika, žanrovskoj uravnoteženosti i tipičnosti (poezija, proza, drama), oglednosti književne poetike, literarne vrijednosti te podjednake zastupljenosti hrvatskih i svjetskih književnih tekstova iz različitih književnopovijesnih razdoblja… učitelj pri planiranju, programiranju i organiziranju nastavnoga procesa može služiti predloženim popisima izbornih književnih djela i ulomaka. On sam, prema svojoj profesionalnoj procjeni i interesima, prije stečenim znanjima i potrebama učenika u pojedinome razrednome odjelu odabire izborna književna djela za cjelovito čitanje i djela za čitanje na ulomcima. Također, učitelj sam odlučuje hoće li u skladu s načelom međupredmetne korelacije pristupiti analizi književnih tekstova u dijakronijskome slijedu ili će im pristupiti tematski (problemski) i/ili žanrovski… Tijekom osnovnoškolskoga i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja učenik u svakoj školskoj godini samostalno čita određeni broj cjelovitih književnih tekstova koje učitelj izabire radi ostvarivanja predviđenih ishoda. U prvom i drugom razredu osnovne škole učenik godišnje čita 10 cjelovitih književnih tekstova, od toga 2 obvezna književna teksta. Od trećeg do osmog razreda osnovne škole učenik čita 8 cjelovitih književnih tekstova, od toga 2 obvezna književna teksta… Učenik tijekom osnovne i srednje škole čita jedno djelo po vlastitome izboru godišnje. Broj djela za čitanje po vlastitome izboru učenika nije ograničen, čak štoviše, učenike valja poticati na čitanje iz užitka radi poticanja literarnoga čitanja te stvaranja čitateljskih navika i čitateljske kulture.“


To znači da su od 3. do 8. razreda 2 naslova propisana, 6 odabire učiteljica, a jedan mjesec čitaju po slobodnom izboru.

Premda je podjela lektirnih naslova u tri skupine (zajedno za 1. i 2. razred, zajedno za 3.,4. i 5. razred te zajedno za 6., 7. i 8. razred) napravljena zato da se omogući učitelju da prema procjeni mogu isti naslov obrađivati ranije ili kasnije, to jest u nižem ili višem razredu, takva podjela znatno otežava usklađivanje lektirnih popisa na razini cijele škole. „Spajanje“ 3. i 4. s 5. razredom napravljeno je svjesno i namjerno kako bi se učitelje razredne i predmetne nastave „motiviralo“ na suradnju.

Premda smo u anketi upisivali naslove za svaki razred zasebno, lektirni su popisi ponovno dostupni izmiješano unutar tri skupine.

Premda je u nekoliko kurikulskih inačica cirkulirao popis lektirnih naslova unutar tri skupine (za OŠ), iste autorice kurikulskih dokumenata sastavile su i metodički priručnik za 5. razred u kojem su navele lektirni popis za taj razred pa je na temelju toga postalo moguće odgonetnuti koje su naslove iz cijele skupine za 3., 4. i 5. razred predvidjele upravo za taj razred, a za ostale ćemo razrede moći saznati kad budu izrađeni metodički priručnici za pojedine razrede. Uvjeren sam da bi nam svima bilo bolje i praktičnije da smo dobili preporučene popise za pojedine razrede, uz napomenu da učitelji mogu naslove pomaknuti koju godinu prije ili kasnije. U postojećoj situaciji izradio sam vam popis u kojem su lektirni naslovi prema dosadašnjem NPiP-u, inačici Kurikula za HJ i anketnim rezultatima.

Prema provedenoj anketi Dnevnik Pauline P. uvršten je u sve tri skupine, no najviše za skupinu 345 (3., 4. i 5. razred).

U prve dvije skupine (12 – za 1. i 2. razred te 345 za 3. 4. i 5 razred) uvršteni su sljedeći naslovi: Bajkovnica, Ezopove Basne, Bijeli jelen, Brbljava Iva, Coprnica Dragica, Fantastične leteće knjige g. Morrisa Lessmorea, Igrokazi, Imam ideju - i što sad s njom?, Mali Jan ima plan, Maša i…, Medo Winnie zvani Pooh, Miševi i mačke naglavačke, Pinokio, Poštarska bajka, Priče iz davnine, Sijač sreće, Sretni cvrčak, Sretne priče i Stanari u slonu.

U drugu i treću skupinu (345 za 3. 4. i 5 razred i 678 za 6., 7. i 8. razred) uvršteni su sljedeći naslovi: 3čave pjesme, Alica u zemlji čudesa, Charlie i tvornica čokolade, Čudo, Gregov dnevnik, Harry Potter, Dječaci Pavlove ulice, Kako je tata osvojio mamu, Kraljevići prosjak, Ljeto za pamćenje, Mrvice iz dječjeg boravka, O mamama sve najbolje, Otključani globus, Pobuna Pauline P., Psima ulaz zabranjen, Svašta u mojoj glavi, Tajna crne kutije, Tom Gates, Twist na bazenu, Veliki zavodnik, Zabranjena vrata, Zeleni tigar i Žganci od vanilije.

Knjiga „Nikica“ redovito se evidentira da ima dva autora, autora teksta Rene Goscinnyja i autora ilustracija Jean-Jacques Sempea. U obrađenoj tablici uvršten je na dva mjesta, a ja ga u tablici za našu školu navodim jedinstveno.Preuzimanje datoteke u fromatu .pdf

Usporedba lektire za OŠ 2019.

Osobni alati
izbornik za datoteke
Pomoć
for english speaking visitors