Udruga knjižničari.jpg
Knjižničari
Hrvatska mreža školskih knjižničara

Suradnik:Silvije Premuš/pismenost

Izvor: UDK02
Skoči na: izbornici, traži

“To be information literate, a person must be able to recognize when information is needed and have the ability to locate, evaluate and use effectively the needed information” definicija ALA (American Library Association, Presidential Committee on Information Literacy) From the entire area of abilities a person must have in order to be considered information literate, there are a few abilities for which library expertise is, if not exclusive, at least the most adequate.


"Da bi bio informacijski pismen, pojedinac mora biti u stanju prepoznati informacijske potrebe, znati locirati, ocijeniti i učinkovito koristiti traženu informaciju" (prema definiciji ALA)... Unutar cjelokupnog opsega sposobnosti koje osoba mora imati kako bismo je mogli smatrati informacijski pismenom, ima nekoliko sposobnosti za koje su stečene knjižničarske vještine ako ne od presudne, onda od izuzetne važnosti. Na korisnikovu učinkovitost upotrebe knjižnice veliki utjecaj ima upravo njegovo prethodno iskustvo s upotrebom knjižnice, stečeno u susretu s knjižnicom tijekom osnovno i srednješkolskog obrazovanja, te iskustvo upotrebe javne (narodne) knjižnice.

Osobni alati
izbornik za datoteke
Pomoć
for english speaking visitors