Udruga knjižničari.jpg
Knjižničari
Hrvatska mreža školskih knjižničara

Suradnik:Draženka Stančić

Izvor: UDK02
(Usporedba među inačicama)
Skoči na: izbornici, traži
m
Redak 1: Redak 1:
 
Radim u Knjižnici OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec.
 
Radim u Knjižnici OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec.
Volim svoj posao.
+
Volim svoj posao neizmjerno.
 
+
Motto knjižnice: Dan u kojem nismo saznali ništa nova je izgubljen!
+
+
Osnovni podaci
+
Radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda i petak 8 - 14 sati, utorak i četvrtak 8 -18 sati
+
Smještaj: prizemlje, jugozapadno nakon ulaza u školu
+
Površina: 83m2
+
Oprema: scaner, printer, cd i dvd pržilice, tv, videoplayer, dvd player, radio-kasetofon-cd player, digitalna videokamera, digitalni fotoaparat, čitač memorijskih kartica, 2 memorijska štapića, grafoskop, diktafon, digitalni projektor
+
Broj čitateljskih mjesta: 23
+
Broj računala u školskoj knjižnici: 8 PC i 1 prijenosno računalo
+
Broj računala s pristupom internetu: 6
+
Veza s internetom: ADSL
+
Program za knjižnično poslovanje: metel
+
+
Knjižnični fond
+
Knjižni fond: 4633 knjige (3302 učenički fond, 1331 učiteljski fond)
+
Periodika: 34 časopisa (13 dječjih 21 stručnih)
+
AV-građa: 216 kom
+
Elektronička građa: 203 kom
+
+
+
Školske knjižničarke:
+
Draženka Stančić, dipl. bibliotekar i profesor hrvatskoga jezika i književnosti, puno radno vrijeme
+
Danijela Peček, učitelj razredne nastave s pojačanim programom iz hrvatskog jezika, pola radnog vremena
+
+
Povijest školske knjižnice
+
+
Školska knjižnica u OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec ima dugu tradiciju. To je vidljivo iz njezine zbirke rare u kojoj se nalaze 72 knjige i uvezani časopisi Napredak i Priroda. Na knjigama su inventarni brojevi i signature prema tadašnjem načinu označavanja. Najstarije su dvije knjige, Basariček, S. Pedagogija : 1. dio : uzgojoslovje i Kišpatić, M. Slike iz geologije : prirodopisne i kulturne crtice iz 1880. godine. Na drugoj knjizi se nalazi pečat Djevojačke niže pučke škole u Ivancu, jedne od škola čiji je pravni sljednik naša škola (druga škola je Obća pučka škola dječačka Ivanec). Prvi je puta Knjižnica spomenuta 1889.: Zavod milosrdnih sestarah pobrinuo se većim djelom za sve školske knjige koje su uvedene u školsku knjižnicu a ove jesu… nakon čega slijedi popis 64 različitih naslova – svojevrsni inventarni zapis u Spomenici Djevojačke škole u Ivancu : 1890. – 1919, ljetopisni dio za 1889. Najstarija sačuvana inventarna knjiga počela se voditi 9. 1. 1953.
+
Inventarne knjige koje nemaju povijesni karakter od 1988. vodila je ondašnja knjižničarka Zdravka Friščić do 1997. kada ju mijenja knjižničar Antun Prević pod čijim vodstvom knjižnica djeluje do početka školske godine 2001./02. kada na radno mjesto knjižničarke dolazi knjižničarka Draženka Stančić. U šk. godini 2002./03. Knjižnica je preselila u novoizgrađeni dio. Do tada je dijelila prostor sa školskom pedagoginjom. Novi je prostor lijep, svijetao i na centralnom mjestu škole. U školskoj godini 2007./2008. knjižnica dobiva još jednu knjižničarku na pola radnog vremena: Danijelu Peček. Knjižnica je dobro opremljena tehnikom, pri završetku je proces informatizacije knjižničnog fonda.
+
Nedostaci knjižnice: broj građe ni prostor ne zadovoljava standard, problem su i nestandardne police, potreba za još 2 internetska pristupa, još jednim knjižničarem i duljim radnim vremenom.
+
Prednosti knjižnice: zastupljenost većeg broja aktivnosti u knjižnici i popularnost među korisnicima.
+
+
Rad knjižnice
+
+
Rad knjižnice odvija se kroz tri aspekta:neposrednu odgojno-obrazovnu djelatnost, stručno-knjižničnu i kulturnu i javnu djelatnost.
+
Neposredna odgojno-obrazovna djelatnost podrazumijeva rad s učenicima, suradnju s nastavnim osobljem, pedagoginjom, defektologinjom, administrativnom službom, ravnateljem pripremanje, planiranje i programiranje odgojno-obrazovnog procesa.
+
Stručna knjižnična djelatnost provodi se organiziranjem i vođenjem rada u knjižnici i čitaonici, nabavljanjem knjižne i neknjižne građe, izgrađivanjem fonda knjižnice, inventariziranjem, signiranjem, klasificiranjem, katalogiziranjem knjiga. Provodi se tekući otpis i revizija, poslovi zaštite knjižnične građe. Korisnici se informiraju o novopristigloj knjižnoj i neknjižnoj građi i sadržajima stručnih knjiga i časopisa usmeno i kroz popise prema pojedinim nastavnim predmetima dostupnima u knjižnici i školskoj zbornici.
+
Kulturna i javna djelatnost provodi se organiziranjem kulturnih sadržaja u knjižnici, samostalno ili van knjižnice u suradnji s kazalištima i narodnom knjižnicom, rad knjižnice i škole promovira se u časopisima i na web stranicama izvješćujući o događanjima.
+
+
Popis aktivnosti školske knjižnice
+
+
Za učenike:
+
Izložbe u knjižnici i u školskom prostoru
+
Literarne, likovne, literarno-likovne, didaktičke i dramske radionice
+
Kreativna druženja
+
Obilježavanje obljetnica
+
Susreti s književnicima
+
Projekti
+
Integrirani dan – potpora
+
Performansi
+
Kvizovi
+
Ankete
+
Satovi iz predmeta i lektire
+
Istraživačka nastava
+
Rad Grupom mladih knjižničara
+
Pričanje priča
+
Čitamo lektiru
+
Kutić za kritike i reklame knjiga
+
Pripreme za natjecanja iz pojedinih predmeta
+
Pišemo domaću zadaću – ne smetajte, molim
+
Organizacija slobodnog vemena: gledanje filmova, slušanje glazbe, pretraživanje interneta, igranje društvenih igri
+
Organiziranje posjeta muzejima i kazalištima svih učenika škole prema dobi ili pojedinih zainteresiranih grupa
+
+
Za nastavnike:
+
Radionice
+
Predavanja na Učiteljskim vijećima i Stručnim vijećima škole
+
+
Promoviranje knjižnice i škole
+
+
+
+
Iz plana rada knjižnice
+
+
Kratkoročni plan
+
izložbe: Skriveni Ivanec, Boje naše škole, (Učenička sekcija Foto kluba Deseti K)
+
Natjecanje u čitanju naglas (učenici 5. i 6. razreda)
+
projekt Čitanje je zabavno (pojedinci iz lokalne zajednice čitaju učenicima)
+
istraživanje Tradicija lončarstva u Ivanečkoj okolici (Mladi knjižničari)
+
dovršavanje informatizacije (nastavnički fond)
+
+
Dugoročni plan
+
1.      zadovoljavanje standarda u broju građe, i funkcionalnosti polica
+
2.      uspostava još 2 internetska pristupa
+
3.      zapošljavanje još jednog knjižničara na puno radno vrijeme
+
4.      dalje promoviranje aktivnosti knjižnice kroz jaču suradnju s lokalnom zajednicom
+
5.      izrada web stranice knjižnice (mrežne adrese i mrežnog kataloga)
+

Inačica od 18:22, 21. ožujka 2009.

Radim u Knjižnici OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec. Volim svoj posao neizmjerno.

Osobni alati
izbornik za datoteke
Pomoć
for english speaking visitors