Udruga knjižničari.jpg
Knjižničari
Hrvatska mreža školskih knjižničara

Mediji i vrste medija - Ana Sudarević

Izvor: UDK02
(Usporedba među inačicama)
Skoči na: izbornici, traži
m (dodana predmetnica)
m
Redak 180: Redak 180:
 
''(Nastavnici: Matija Dreven, prof. i Ana Sudarević, dipl. knjiz.)''
 
''(Nastavnici: Matija Dreven, prof. i Ana Sudarević, dipl. knjiz.)''
  
 +
[[Predmetnica:HNOS]]
 
[[Predmetnica:Priprava za nastavni sat]]  
 
[[Predmetnica:Priprava za nastavni sat]]  
 
[[Predmetnica:Mediji - HJ 5.r.]]
 
[[Predmetnica:Mediji - HJ 5.r.]]
 
[[Predmetnica:Ana Sudarević]]
 
[[Predmetnica:Ana Sudarević]]

Inačica od 10:35, 7. prosinca 2006.

Priprema za izvođenje nastave

Nastavni predmet: hrvatski jezik

Razred: peti

Nastavno područje: medijska kultura

Nastavna jedinica: Mediji i vrste medija

Svrha nastavne jedinice: upoznati vrste medija, podjelu i osnovna obilježja medijskih vrsta

Korelacija: povijest, priroda i društvo

Broj sati obrade: jedan (1)

Nastavna sredstva i pomagala: Diklić, Z.; Skok, J. Hrvatska čitanka za 5. razred. Zagreb: Školska knjiga, 2005. Anić, V. Rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb: Novi liber, 1996. Klaić, B. Rječnik stranih riječi. Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1987., letci, plakati, novine, CD-i, DVD-i, audio i video kasete, laptop, CD – player, nastavni listići, kreda, ploča, bilježnica

Nastavni zadaci:

a) obrazovni: mediji, vrste medija, osnovna obilježja medijskih vrsta

b) odgojni: upoznati ulogu medija u svakodnevnom životu i upozoriti na razliku između upotrebe i zloupotrebe medija

c) funkcionalni: zapažanje, zaključivanje, povezivanje, usustavljivanje


Nastavni oblici rada: grupni, individualni, frontalni rad


Artikulacija nastavnoga sata

Motivacija:

- 5-7 min., razgovor s učenicima kako dolaze do informacija i obavijesti o važnim događajima, izložbama, kino predstavama, dramskim predstavama...

- informativni razgovor čitaju li novine, časopise, gledaju li filmove i televizijske serije, koriste li računalo, koliko im pomaže internet...


Najava nastavne jedinice:

- nastavnik ne najavljuje nastavnu jedinicu već dijeli učenike u grupe i daje im nastavne listiće

- upućuje učenike na grupni rad u trajanju 15 – 20 min.

- učeničko rješavanje nastavnih listića i odgovaranje na pitanja


Obrada nastavne jedinice:

- učenici su podijeljeni u 6 grupa:

G1

- materijali/izvori: Diklić, Z.; Skok, J. Hrvatska čitanka za 5. razred. Zagreb: Školska knjiga, 2005. Anić, V. Rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb: Novi liber, 1996. Klaić, B. Rječnik stranih riječi. Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1987.

- zadaci:

1. Objasni sažeto što su mediji.

2. Kako ih dijelimo s obzirom na vrijeme kada se pojavljuju?

3. Zašto ih se naziva masovnim sredstvima komunikacije?


G2

- materijali/izvori: Diklić, Z.; Skok, J. Hrvatska čitanka za 5. razred. Zagreb: Školska knjiga, 2005. Anić, V. Rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb: Novi liber, 1996. Klaić, B. Rječnik stranih riječi. Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1987.

- zadaci:

1. Objasni sažeto što su tiskani mediji.

2. Nabroji nekoliko primjera tiskanih medija.

3. Uz što vežemo njihovu pojavu?


G3

- materijali/izvori: Diklić, Z.; Skok, J. Hrvatska čitanka za 5. razred. Zagreb: Školska knjiga, 2005. Anić, V. Rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb: Novi liber, 1996. Klaić, B. Rječnik stranih riječi. Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1987.

- zadaci:

1. Objasni sažeto što su elektronski mediji.

2. Nabroji nekoliko primjera elektronskih medija.

3. Koji je najmlađi medij među elektronskim medijima?


G4

- materijali/izvori: časopisi, letci, plakati

- zadaci:

1. Na koji način mediji pred vama prenose obavijesti/informacije?

a) vizualno (putem osjetila vida)

b) auditivno (putem osjetila sluha)

c) audio-vizualno (putem osjetila vida i sluha)


2. Nabroji glavna obilježja ovih medija.

- sadrže tekst i sliku

- ne treba nam pomagalo da bismo ih koristili


G5

- materijali/izvori: audio kasete, glazbeni CD, laptop, radio-kasetofon

- zadaci:

1. Na koji način mediji pred vama prenose obavijesti/informacije?

a) vizualno (putem osjetila vida)

b) auditivno (putem osjetila sluha)

c) audio-vizualno (putem osjetila vida i sluha)


2. Nabroji glavna obilježja ovih medija.

- sadrže samo zvuk

- potreban je aparat da bismo ih koristili (kasetofon, računalo)


G6

- materijali/izvori: CD, DVD, laptop

- zadaci:

1. Na koji način mediji pred vama prenose obavijesti/informacije?

a) vizualno (putem osjetila vida)

b) auditivno (putem osjetila sluha)

c) audio-vizualno (putem osjetila vida i sluha)


2. Nabroji glavna obilježja ovih medija.

- sadrže tekst, sliku, zvuk

- potreban je aparat da bismo ih koristili (kasetofon, računalo)


- nakon rješavanja nastavnih listića svaka grupa odabire jednog učenika koji čita odgovore na postavljena pitanja


Provjeravanje i ponavljanje:

- predstavnici grupa dolaze na ploču i rade mentalnu mapu, koja je sistematizacija svega prorađenoga

- u mentalnu mapu se upisuju i definicije (kao definicija medija) dok obilježja ukratko predstavnik grupe diktira ostalim učenicima

- na kraju se nastavna jedinica provjerava pitanjima koja postavlja nastavnik


Domaća zadaća:

- napisati kratak sastavak kojim će se predstaviti njihov najdraži film, emisija, serija, knjiga, novine...


(Nastavnici: Matija Dreven, prof. i Ana Sudarević, dipl. knjiz.)

Osobni alati
izbornik za datoteke
Pomoć
for english speaking visitors