Udruga knjižničari.jpg
Knjižničari
Hrvatska mreža školskih knjižničara

Međunarodni dan školskih knjižnica - Sanja Galic

Izvor: UDK02
Skoči na: izbornici, traži

MEĐUNARODNI DAN ŠKOLSKIH KNJIŽNICA

Sanja Galic III. gimnazija Osijek, predsjednica HUŠK-a

Sadržaj

MEĐUNARODNI DAN ŠKOLSKIH KNJIŽNICA

 Obilježava se od 1999.  Proglašen od predsjednice IASL  Sudjeluje HUŠK  4. ponedjeljak u listopadu (Mjesec knjige)  Zajednička tema u cijelome svijetu

TEME

 1999. “Jedan dan u životu...”  2000. “Svjetske mudrosti”  2001. “Učenje za život”  2002. “Različite sredine – ista shvaćanja”  2003. “Rušenje barijera”  2004. ”Povežimo knjižnice, pismenost i učenje”  2005. “Otkrij avanturu!”  2006. “Čitati, znati, djelovati”


ZAŠTO OBILJEŽAVAMO MEĐUNARODNI DAN?

 Organizirana akcija kojom se predstavljaju djelatnosti školske knjižnice: odgojno-obrazovna kulturna i javna ODGOJNO-OBRAZOVNA DJELATNOST  OSPOSOBLJAVANJE ZA KRITIČKO MIŠLJENJE:

poticanje čitanja, radionice, školski
   projekti 

 ODGAJANJE AKTIVNIH KORISNIKA INFORMACIJA: naučiti učiti, informacijska pismenost, multimedijalnost KULTURNA I JAVNA DJELATNOST

 organizacija i priprema kulturnih sadržaja (književni susreti, izložbe, debate, fimske projekcije...)

 suradnja s drugim knjižnicama, kulturnim ustanovama, izdavačima i knjižarima MOGUĆE AKTIVNOSTI  Izrada mrežna stranice knjižnice  Obavijest za lokalne medije, školski list  Objavljivanje svojih aktivnosti na webu IASL  Poticanje čitanja  Organizacija knjižnoga sajma, druženja, seminara  Otvoreni dan za roditelje, lokalnu zajednicu  Posjet drugoj knjižnici  Dizajniranje loga, bookmarkera  ...

OČEKIVANJA OD ŠKOLSKOG KNJIŽNIČARA  Znanja iz različitih struka: nastavna područja specifična za školu psihologija i pedagogija umjetnost

 Vještine: komunikacijske timskog rada informacijske multimedijalne prezentacije

 Stručna knjižnična: organizacija i vođenje rada u knjižnici i čitaonici nabava, izgradnja fonda inventarizacija, tehnička i stručna obrada (računalna) vođenje statistike izrada popisa knjižnične građe usmeni i pisani prikazi knjiga, časopisa zaštita

CILJ  Promicanje suvremenih metoda učenja  Poticanje čitanja i razvijanje čitalačkih navika  Uvježbavanje timskoga rada  Poticanje kreativnosti i inovativnosti  Primjena intermedijalnosti i korelacije u istraživanju SUDIONICI  Školski knjižničari  Učenici  Profesori hrvatskoga jezika, umjetnosti, sociologije, stručnih predmeta  Vanjski suradnici

KOME UPUĆENO  Preostalim članovima Nastavničkoga vijeća  Stručnoj službi škole  Ostalim učenicima  Ostalim djelatnicima škole  Roditeljima

 Prosvjetnim službama Grada i Županije  Knjižničarskoj struci KAKO  Čitanje slobodne i obvezne lektire  Usporedba književnoga djela i filma snimljenoga prema istome  Istraživanje stručne literature, časopisa, Interneta, elektroničkih medija  Anketiranje  Primjena metoda dramskoga odgoja  Israživačko-stvaralačka radionica  Susret s književnikom  Umjetničko oblikovanje plakata POSTIGNUĆA  Prikazi pročitanih knjiga i filmova  Dokumentarni filmski zapisi o projektu  Reportaže za školske novine  Plakati i posteri  PowerPoint prezentacije o knjigama, filmovima i strukovnim sadržajima pojedinih škola  Strip  Parlaonica UČENJE ZA ŽIVOT

2001.

 Radionice učenja i uvježbavanja sadržaja iz nastave materinjeg jezika

 Jezične igre – cilj: ovladati nastavnim gradivom, obogaćivanje jezičnog izražavanja RAZLIČITE SREDINE – ISTA SHVAĆANJA, 2002.  Sati slobodne lektire  Isti problemi u različitim književnim djelima, periodima i životnim sredinama  Povezati s vlastitim životnim iskustvom  Izlaganja i rasprava RUŠENJE BARIJERA 2003.  Tema 1: Ugovor o ponašanju u knjižnici (radionica)  Tema 2: Predrasude (književnost, likovno izražavanje, glazba, dramski odgoj, pedagoška radionica) POVEŽIMO KNJIŽNICE, PISMENOST I UČENJE, 2004.  Osječke srednje škole  Petominutni sastav na hrvatskom ili stranom jeziku  Promotivni plakat  Bedževi za školske knjižničare  Zajedničko događanje PROJEKT “OTKRIJ AVANTURU!”, 2005.  Osječke srednje škole  Promicanje suvremenih metoda učenja, poticanje čitanja i razvijanje čitalačkih navika, uvježbavanje timskoga rada, poticanje kreativnosti i inovativnosti,primjena intermedijalnosti i korelacije u istraživanju Promotivni plakat ČITATI, ZNATI, DJELOVATI 2006.

 Tema: časopisi  Osječke srednje i osnovne škole  Okrugli stol: učenici, knjižničarke iz raznih knjižnica, studenti informatologije  Anketa o navikama čitanja SLJEDEĆI MEĐUNARODNI DAN...

 pronađite na http://www.iasl-slo.org/isld.html  obilježite u svojoj školi  proslavite s nama

Preuzimanje datoteke u fromatu .ppt

Mediji:Međunarodni dan školskih knjižnica - Sanja Galic.ppt

Osobni alati
izbornik za datoteke
Pomoć
for english speaking visitors