Udruga knjižničari.jpg
Knjižničari
Hrvatska mreža školskih knjižničara

Knjižnica u novom nastavnom planu i programu osnovne škole - Biserka Šušnjić

Izvor: UDK02
(Usporedba među inačicama)
Skoči na: izbornici, traži
 
m
Redak 1: Redak 1:
{{Predložak:Nedovršeno}}
 
 
 
 
== Knjižnični odgoj i obrazovanje u novom NPP osnovne škole ==
 
== Knjižnični odgoj i obrazovanje u novom NPP osnovne škole ==
  
Redak 10: Redak 7:
  
 
== UVOD u NPP prema HNOS-u ==
 
== UVOD u NPP prema HNOS-u ==
+
• Knjižničar > stručni suradnik (!?)<br>
• Knjižničar > stručni suradnik (!?)
+
• Poseban program: Informacijska pismenost i poticanje čitanja<br>
• Poseban program: Informacijska pismenost i poticanje čitanja
+
• Knjižnica: informacijsko, medijsko i komunikacijsko središte škole<br>
• Knjižnica: informacijsko, medijsko i komunikacijsko središte škole
+
• Potpora: nastavne i izvannastavne aktivnosti, slobodno vrijeme (istraživanja, kritičko razmišljanje, kreativnost, socijalne vještine, ugodno ozračje ...)<br>
• Potpora: nastavne i izvannastavne aktivnosti, slobodno vrijeme (istraživanja, kritičko razmišljanje, kreativnost, socijalne vještine, ugodno ozračje ...)
+
 
• Cilj: pristup izvorima informacija i znanja > iskustveno učenje > kreativnost > užitak čitanja > demokratsko građanstvo
 
• Cilj: pristup izvorima informacija i znanja > iskustveno učenje > kreativnost > užitak čitanja > demokratsko građanstvo
  
 
== Knjižničar ==
 
== Knjižničar ==
 
+
• Profesionalac (komunikacija, korisničke potrebe, informacijska pismenost ...)<br>
• Profesionalac (komunikacija, korisničke potrebe, informacijska pismenost ...)
+
• Potiče stvaralaštvo (učenici, učitelji, osobno)<br>
• Potiče stvaralaštvo (učenici, učitelji, osobno)
+
• Potiče samostalnost učenika<br>
• Potiče samostalnost učenika
+
• Partner (učenici, učitelji, roditelji)<br>
• Partner (učenici, učitelji, roditelji)
+
  
 
== Knjižnica – metodičko središte ? ==
 
== Knjižnica – metodičko središte ? ==
 
+
• Metode djelotvornog učenja (uspjeh za svakog učenika): istraživanje, rješavanje problema, informacijska pismenost (razumijevanje i uporaba informacija - klasični izvori, suvremena tehnologija), stvaralačko i kritičko mišljenje (!); cjeloživotno učenje (snalaženje u knjižnicama, elektroničkim bazama podataka ...)<br>
• Metode djelotvornog učenja (uspjeh za svakog učenika): istraživanje, rješavanje problema, informacijska pismenost (razumijevanje i uporaba informacija - klasični izvori, suvremena tehnologija), stvaralačko i kritičko mišljenje (!); cjeloživotno učenje (snalaženje u knjižnicama, elektroničkim bazama podataka ...)
+
• stvaranje čitatelja > profesionalni napredak, slobodno vrijeme<br>
• stvaranje čitatelja > profesionalni napredak, slobodno vrijeme
+
 
• timski rad > međupredmetno povezivanje > rasterećenje
 
• timski rad > međupredmetno povezivanje > rasterećenje
  
 
== Timski rad > rasterećenje ==
 
== Timski rad > rasterećenje ==
 
+
• zajedničko planiranje tema<br>
• zajedničko planiranje tema
+
• realizacija nastavnog sata sa zadanom temom<br>
• realizacija nastavnog sata sa zadanom temom
+
• izrada referata ili uradaka na zadanu temu<br>
• izrada referata ili uradaka na zadanu temu
+
• provođenje projekata<br>
• provođenje projekata
+
• uvodni satovi iz pojedinih predmeta, tema ili cjelina<br>
• uvodni satovi iz pojedinih predmeta, tema ili cjelina
+
• organiziranje predavanja i  radionica za učenike, učitelje ili roditelje…<br>
• organiziranje predavanja i  radionica za učenike, učitelje ili roditelje…
+
• satovi sinteze iz pojedinih cjelina i prezentacija projekata<br>
• satovi sinteze iz pojedinih cjelina i prezentacija projekata
+
  
 
== Knjižnične djelatnosti ==
 
== Knjižnične djelatnosti ==
 +
# Neposredna odg.-obr. djelatnost<br>
 +
# Stručno-knjižnična djelatnost<br>
 +
# Kulturna i javna djelatnost<br>
  
• Neposredna odg.-obr. djelatnost
+
Pravo na informacije:
• Stručno-knjižnična djelatnost
+
• Kulturna i javna djelatnost
+
  
 +
# Osiguranje pristupa izvorima informacija (intelektualno i fizički)
  
== Pravo na informacije: ==
+
== Odgojno-obrazovne zadaće ==
 
+
• Izravno (korisnik – knjižničar)<br>
• Osiguranje pristupa izvorima
+
• Neizravno (suradnja u pripremi i ostvarenju odg.-obraz. aktivnosti)<br>
informacija (intelektualno i fizički)
+
Odgojno-obrazovne zadaće
+
• Izravno (korisnik – knjižničar)
+
• Neizravno (suradnja u pripremi i ostvarenju odg.-obraz. aktivnosti)
+
  
 
== Potpora knjižnice ==
 
== Potpora knjižnice ==
 
+
Izvor informacija za:<br>
 
+
• Referate, seminarske radove, domaće zadaće, veće projekte<br>
== Izvor informacija za: ==
+
• Predavanja i radionice za učitelje i roditelje<br>
 
+
• Radionice za djecu s teškoćama u čitanju i pisanju<br>
• Referate, seminarske radove, domaće zadaće, veće projekte
+
• Programi grupa slobodnih aktivnosti (voditelji drugi učitelji)<br>
• Predavanja i radionice za učitelje i roditelje
+
• Radionice za djecu s teškoćama u čitanju i pisanju
+
• Programi grupa slobodnih aktivnosti (voditelji drugi učitelji)
+
  
 
== Oblici aktivnosti ==
 
== Oblici aktivnosti ==
 
+
• Radionice (skupine učenika, razredni odjeli, individualno, učenici s posebnim potrebama)<br>
• Radionice (skupine učenika, razredni odjeli, individualno, učenici s posebnim potrebama)
+
• Nastavni dan u školskoj knjižnici <br>
• Nastavni dan u školskoj knjižnici  
+
• Izložbe, preporučni popisi<br>
• Izložbe, preporučni popisi
+
• Susreti sa zanimljivim osobama<br>
• Susreti sa zanimljivim osobama
+
• Predavanja, tribine, radionice za učenike i / ili roditelje, predstavljanje knjiga<br>
• Predavanja, tribine, radionice za učenike i / ili roditelje, predstavljanje knjiga
+
• Čitateljski klubovi<br>
• Čitateljski klubovi
+
 
• Projekti  
 
• Projekti  
  
 
== Dječja prava u knjižnici ==
 
== Dječja prava u knjižnici ==
 
+
• Pravo na obrazovanje, pristup informacijama, izražavanje mišljenja i osjećaja, odlučivanje<br>
• Pravo na obrazovanje, pristup informacijama, izražavanje mišljenja i osjećaja, odlučivanje
+
• Informiranje o pravima i zaštiti prava<br>
• Informiranje o pravima i zaštiti prava
+
• Predlagati sadržaje, metode i oblike rada<br>
• Predlagati sadržaje, metode i oblike rada
+
• Osnovna zadaća: poticati potrebu za pisanim izvorima i ostalim vrstama knjižnične građe, razvijati čitalačke vještine i navike te osnove informacijske pismenosti i informacijske vještine koje su preduvjet za učinkovito pretraživanje informacija.<br>
• Osnovna zadaća: poticati potrebu za pisanim izvorima i ostalim vrstama knjižnične građe, razvijati čitalačke vještine i navike te osnove informacijske pismenosti i informacijske vještine koje su preduvjet za učinkovito pretraživanje informacija.
+
 
• Svijest o informacijskim i čit. potrebama
 
• Svijest o informacijskim i čit. potrebama
  
 
== Samostalnost učenika ==
 
== Samostalnost učenika ==
 +
• Snalaženje u uporabi informacijskih izvora<br>
 +
• Poznavanje knjižnica (građa, klasifikacijska načela, katalozi, bibliografije, referentne zbirke...)<br>
 +
• Čitateljske vještine<br>
 +
• Informacijska pismenost<br>
 +
• Budući građanin: aktivan, obrazovan, humanist, komunikacijski vješt, poznaje prava – preuzima odgovornost, društveno aktivan<br>
  
• Snalaženje u uporabi informacijskih izvora
+
== Knjižnična informacijska znanja ==
• Poznavanje knjižnica (građa, klasifikacijska načela, katalozi, bibliografije, referentne zbirke...)
+
• Treba ih planirati i programirati s drugim područjima u NPP<br>
• Čitateljske vještine
+
• Pratiti ostvarenje<br>
• Informacijska pismenost
+
• Vrjednovati rezultate<br>
• Budući građanin: aktivan, obrazovan, humanist, komunikacijski vješt, poznaje prava – preuzima odgovornost, društveno aktivan
+
• Ugraditi rezultate u nove planove<br>
Knjižnična informacijska znanja
+
• Treba ih planirati i programirati s drugim područjima u NPP
+
• Pratiti ostvarenje
+
• Vrjednovati rezultate
+
• Ugraditi rezultate u nove planove
+
 
+
  
 
== Knjižnični odgoj i obrazovanje ==
 
== Knjižnični odgoj i obrazovanje ==
 
+
'''Cilj poučavanja:''' privikavanje na prostor i ozračje,
Cilj poučavanja: privikavanje na prostor i ozračje,
+
pozitivan stav prema knjizi, knjižnici; razvoj različitosti; aktivni čitatelj<br>
pozitivan stav prema knjizi, knjižnici; razvoj različitosti; aktivni čitatelj
+
 
Omogućiti učenicima da na temama iz područja informacijskog odgoja i obrazovanja steknu znanja, sposobnosti, vještine, stavove i vrijednosti kao temelj za učenje cijeloga života (rješavanje informacijskog problema u 6 koraka, pretraživanje knjižničnih baza podataka, oblikovanje sažetka, vrjednovanje informacija na mrežnim stranicama, uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije...)
 
Omogućiti učenicima da na temama iz područja informacijskog odgoja i obrazovanja steknu znanja, sposobnosti, vještine, stavove i vrijednosti kao temelj za učenje cijeloga života (rješavanje informacijskog problema u 6 koraka, pretraživanje knjižničnih baza podataka, oblikovanje sažetka, vrjednovanje informacija na mrežnim stranicama, uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije...)
  
== Način ostvarenja: ==
+
Način ostvarenja:<br>
+
 
• Korelacijski, interdisciplinarno, individualizirano
 
• Korelacijski, interdisciplinarno, individualizirano
  
 
== Načela poučavanja KIP-a (rasterećenje) ==
 
== Načela poučavanja KIP-a (rasterećenje) ==
  
• Metode poučavanja koje aktiviraju učenike i omogućuju izbor (učenje na informacijskim izvorima, projektna metoda, istraživačko učenje, višesmjerna komunikacija ...)
+
• Metode poučavanja koje aktiviraju učenike i omogućuju izbor (učenje na informacijskim izvorima, projektna metoda, istraživačko učenje, višesmjerna komunikacija ...)<br>
• Timski rad s učiteljima i učenicima u planiranju, provođenju, bilježenju i vrjednovanju projektnog ciklusa obrazovanja (međupredmetno povezivanje, uporaba različitih medija...- istraživačko učenje pretpostavlja informacijsku pismenost)
+
• Timski rad s učiteljima i učenicima u planiranju, provođenju, bilježenju i vrjednovanju projektnog ciklusa obrazovanja (međupredmetno povezivanje, uporaba različitih medija...- istraživačko učenje pretpostavlja informacijsku pismenost)<br>
Načela poučavanja (2)
+
• Suradnja s institucijama iz okruženja (otvaranje odgojno-obrazovnih ustanova prema socijalnom okruženju, usmjerenost prema području zapošljavanja)<br>
• Suradnja s institucijama iz okruženja (otvaranje odgojno-obrazovnih ustanova prema socijalnom okruženju, usmjerenost prema području zapošljavanja)
+
• Partnerstvo institucija (fakulteti, škole, Agencija)<br>
• Partnerstvo institucija (fakulteti, škole, Agencija)
+
 
• Obrazovanje i stalno stručno usavršavanje profesora i stručnih suradnika (pravo i obveza!)
 
• Obrazovanje i stalno stručno usavršavanje profesora i stručnih suradnika (pravo i obveza!)
  
1. razred
+
== 1. razred ==
Tema: Knjižnica – mjesto poticanja čitalačke i informacijske pismenosti
+
Tema: Knjižnica – mjesto poticanja čitalačke i informacijske pismenosti<br>
Ključni pojmovi: školska knjižnica, školski knjižničar, slikovnica, knjiga
+
Ključni pojmovi: školska knjižnica, školski knjižničar, slikovnica, knjiga<br>
Obrazovna postignuća: upoznati knjižnični prostor i školskoga knjižničara, izvore znanja i čemu oni služe; naučiti posuđivati, čuvati i vraćati knjige na vrijeme; razvijati sposobnost promatranja, zapažanja i slobodnog iznošenja vlastitog mišljenja; razlikovati knjižnicu od knjižare  
+
Obrazovna postignuća: upoznati knjižnični prostor i školskoga knjižničara, izvore znanja i čemu oni služe; naučiti posuđivati, čuvati i vraćati knjige na vrijeme; razvijati sposobnost promatranja, zapažanja i slobodnog iznošenja vlastitog mišljenja; razlikovati knjižnicu od knjižare  
2. razred  
+
 
1. Tema : Dječji časopisi  
+
== 2. razred ==
Ključni pojmovi : poučno-zabavni list, mjesečnik, naslovnica, rubrika  
+
1. Tema : Dječji časopisi <br>
 +
Ključni pojmovi : poučno-zabavni list, mjesečnik, naslovnica, rubrika <br>
 
Obrazovna postignuća : prepoznati i imenovati dječje časopise; razlikovati dječji tisak od dnevnog tiska i časopisa; prepoznati rubriku i odrediti poučava li nas ili zabavlja; razlikovati časopise prema vremenu izlaženja; čitati  dječje časopise  
 
Obrazovna postignuća : prepoznati i imenovati dječje časopise; razlikovati dječji tisak od dnevnog tiska i časopisa; prepoznati rubriku i odrediti poučava li nas ili zabavlja; razlikovati časopise prema vremenu izlaženja; čitati  dječje časopise  
2. razred
+
 
2. Tema : Jednostavni književni oblici   
+
== 2. razred ==
Ključni pojmovi :  kratka priča, bajka
+
2. Tema : Jednostavni književni oblici  <br>
 +
Ključni pojmovi :  kratka priča, bajka<br>
 
Obrazovna postignuća: ponoviti naučena znanja o knjižnici iz prvog razreda te naučiti samostalno se orijentirati u knjižnici i pronaći željenu knjigu; naučiti kako je knjiga opremljena (hrbat, korice, knjižni blok); osnovna komunikacija s književnoumjetničkim tekstovima na razini prepoznavanja; doživjeti knjigu kao motivacijsko sredstvo za različite aktivnosti pričanjem priča i bajki u knjižnici; naučiti aktivno slušati; usvojiti nove riječi te tako bogatiti rječnik
 
Obrazovna postignuća: ponoviti naučena znanja o knjižnici iz prvog razreda te naučiti samostalno se orijentirati u knjižnici i pronaći željenu knjigu; naučiti kako je knjiga opremljena (hrbat, korice, knjižni blok); osnovna komunikacija s književnoumjetničkim tekstovima na razini prepoznavanja; doživjeti knjigu kao motivacijsko sredstvo za različite aktivnosti pričanjem priča i bajki u knjižnici; naučiti aktivno slušati; usvojiti nove riječi te tako bogatiti rječnik
3. razred
+
 
Tema:  Put od autora do čitatelja
+
== 3. razred ==
Ključni pojmovi: knjiga, autor, ilustrator, prevoditelj                  
+
1. Tema:  Put od autora do čitatelja<br>
 +
Ključni pojmovi: knjiga, autor, ilustrator, prevoditelj <br>                 
 
Obrazovna postignuća: imenovati osobe koje su važne za nastanak knjige; prepoznati dijelove knjige (naslovna stranica, sadržaj, bilješka o piscu, izdanje, nakladnik); znati pronaći podatke u knjizi; samostalno čitati književnoumjetničke tekstove
 
Obrazovna postignuća: imenovati osobe koje su važne za nastanak knjige; prepoznati dijelove knjige (naslovna stranica, sadržaj, bilješka o piscu, izdanje, nakladnik); znati pronaći podatke u knjizi; samostalno čitati književnoumjetničke tekstove
3. razred
+
 
2. Tema: Mjesna (gradska/narodna) knjižnica  
+
== 3. razred ==
Ključni pojmovi: mjesna knjižnica
+
2. Tema: Mjesna (gradska/narodna) knjižnica <br>
 +
Ključni pojmovi: mjesna knjižnica<br>
 
Obrazovna postignuća: posjetom knjižnici izvan škole razlikovati odjele mjesne knjižnice;  poznavati aktivnosti knjižnice s ciljem poticanja čitanja i uporabe knjižnice u učenju i kreativnom korištenju slobodnog vremena
 
Obrazovna postignuća: posjetom knjižnici izvan škole razlikovati odjele mjesne knjižnice;  poznavati aktivnosti knjižnice s ciljem poticanja čitanja i uporabe knjižnice u učenju i kreativnom korištenju slobodnog vremena
4. razred
+
 
1. Tema: Referentna zbirka - priručnici
+
== 4. razred ==
Ključni pojmovi: enciklopedija, leksikon, rječnik, pravopis, atlas
+
1. Tema: Referentna zbirka - priručnici<br>
 +
Ključni pojmovi: enciklopedija, leksikon, rječnik, pravopis, atlas<br>
 
Obrazovna postignuća: poznavati referentnu zbirku i načine njezine uporabe u svrhu proširivanja znanja; prepoznati referentnu zbirku na različitim medijima; znati pronaći, izabrati te primijeniti informaciju
 
Obrazovna postignuća: poznavati referentnu zbirku i načine njezine uporabe u svrhu proširivanja znanja; prepoznati referentnu zbirku na različitim medijima; znati pronaći, izabrati te primijeniti informaciju
4. razred
+
 
2. Tema: Književno-komunikacijsko-informacijska kultura
+
== 4. razred ==
Ključni pojmovi: književnoumjetnička djela, znanstveno-popularna i stručna literatura, čitalačka kultura
+
2. Tema: Književno-komunikacijsko-informacijska kultura<br>
 +
Ključni pojmovi: književnoumjetnička djela, znanstveno-popularna i stručna literatura, čitalačka kultura<br>
 
Obrazovna postignuća: razlikovati književni tekst od znanstveno-popularnog i stručnog; osjećati ljepotu književne riječi i spoznati njezinu vrijednost u životu čovjeka; služiti se znanstveno-popularnim tekstom
 
Obrazovna postignuća: razlikovati književni tekst od znanstveno-popularnog i stručnog; osjećati ljepotu književne riječi i spoznati njezinu vrijednost u životu čovjeka; služiti se znanstveno-popularnim tekstom
Područje rada: 5. – 8. razreda  
+
 
 +
== Područje rada: 5. – 8. razreda ==
 +
 
svijet informacija > procjena kvalitete > osobna odgovornost
 
svijet informacija > procjena kvalitete > osobna odgovornost
5 . razred  
+
 
1. Tema : Časopisi – izvori novih informacija                 
+
== 5 . razred ==
Ključni pojmovi :  znanost, struka, sažetak
+
Obrazovna postignuća: uočiti područja ljudskoga znanja; prepoznati i imenovati  znanosti, zapaziti njihovo grananje; čitati tekst iz časopisa s razumijevanjem i znati ga prepričati
+
1. Tema : Časopisi – izvori novih informacija<br>                
2. Tema: Organizacija i poslovanje školske knjižnice
+
Ključni pojmovi :  znanost, struka, sažetak<br>
Ključni pojmovi: signatura, autorski i naslovni katalog
+
Obrazovna postignuća: uočiti područja ljudskoga znanja; prepoznati i imenovati  znanosti, zapaziti njihovo grananje; čitati tekst iz časopisa s razumijevanjem i znati ga prepričati<br>
 +
 
 +
2. Tema: Organizacija i poslovanje školske knjižnice<br>
 +
Ključni pojmovi: signatura, autorski i naslovni katalog<br>
 
Obrazovna postignuća: učenik zna pronaći knjigu na polici uz pomoć signature; zna objasniti kataložni opis i pronaći knjigu u knjižnici  uz pomoć knjižničnoga kataloga; za svoj upit zna se obratiti i gradskoj/narodnoj knjižnici
 
Obrazovna postignuća: učenik zna pronaći knjigu na polici uz pomoć signature; zna objasniti kataložni opis i pronaći knjigu u knjižnici  uz pomoć knjižničnoga kataloga; za svoj upit zna se obratiti i gradskoj/narodnoj knjižnici
6. razred  
+
 
Tema: Samostalno pronalaženje informacija
+
== 6. razred ==
Ključni pojmovi: uvod u UDK , popularno-znanstvena i stručna literatura
+
1. Tema: Samostalno pronalaženje informacija<br>
 +
Ključni pojmovi: uvod u UDK , popularno-znanstvena i stručna literatura<br>
 
Obrazovna postignuća: razumjeti sustav  Univerzalne decimalne  klasifikacije kojom se klasificiraju  znanstveno-popularna i stručna djela i prema njoj znati pronaći knjigu u bilo kojoj knjižnici; služiti se katalozima i bibliografijama pri pronalaženju informacija za potrebe problemsko-istraživačke i projektne nastave
 
Obrazovna postignuća: razumjeti sustav  Univerzalne decimalne  klasifikacije kojom se klasificiraju  znanstveno-popularna i stručna djela i prema njoj znati pronaći knjigu u bilo kojoj knjižnici; služiti se katalozima i bibliografijama pri pronalaženju informacija za potrebe problemsko-istraživačke i projektne nastave
2. Tema: Predmetnica – put do informacije
+
 
Ključni pojmovi: katalog, predmetnica, zbirke u knjižnici
+
2. Tema: Predmetnica – put do informacije<br>
 +
Ključni pojmovi: katalog, predmetnica, zbirke u knjižnici<br>
 
Obrazovna postignuća: samostalno rabiti predmetnicu, izabrati tehnike rada, načine pretraživanja i  izvore informacija za rješavanje problemsko-istraživačkih zadaća  
 
Obrazovna postignuća: samostalno rabiti predmetnicu, izabrati tehnike rada, načine pretraživanja i  izvore informacija za rješavanje problemsko-istraživačkih zadaća  
7. razred  
+
 
1. Tema : Časopisi na različitim medijima  
+
== 7. razred ==
Ključni pojmovi :  tiskani i elektronički časopis, autorstvo, citat
+
1. Tema : Časopisi na različitim medijima <br>
 +
Ključni pojmovi :  tiskani i elektronički časopis, autorstvo, citat<br>
 
Obrazovna postignuća: izabrati i uporabiti podatke iz različitih časopisa pri oblikovanju informacija; znati citirati, pronaći citat i uporabiti ga; usvojiti citiranje literature pri izradi referata ili zadaća istraživačkog tipa; razumjeti  važnost i svrhu pravilnog citiranja literature u tijeku pisanja samostalnog rada; usvojiti pojam autorstva (poštivati intelektualno vlasništvo u uporabi i kreiranju informacija)  
 
Obrazovna postignuća: izabrati i uporabiti podatke iz različitih časopisa pri oblikovanju informacija; znati citirati, pronaći citat i uporabiti ga; usvojiti citiranje literature pri izradi referata ili zadaća istraživačkog tipa; razumjeti  važnost i svrhu pravilnog citiranja literature u tijeku pisanja samostalnog rada; usvojiti pojam autorstva (poštivati intelektualno vlasništvo u uporabi i kreiranju informacija)  
2. Tema: On-line katalozi  
+
 
Ključni pojmovi: e-katalog ili on-line katalog
+
2. Tema: On-line katalozi <br>
 +
Ključni pojmovi: e-katalog ili on-line katalog<br>
 
Obrazovna postignuća: pretraživati fondove knjižnica putem e-kataloga; znati pronaći odgovor na pitanje ima li određena knjižnica neku jedinicu knjižnične građe,  koliko ih ima i koji im je trenutačni status; samostalno uočiti koje knjige nekog autora ima  knjižnica; pretraživati pomoću UDK oznake i pomoću predmetnice; prepoznati školsku knjižnicu kao dio globalne informacijske mreže te vrijednost kvalitetne informacije u svakodnevnom životu
 
Obrazovna postignuća: pretraživati fondove knjižnica putem e-kataloga; znati pronaći odgovor na pitanje ima li određena knjižnica neku jedinicu knjižnične građe,  koliko ih ima i koji im je trenutačni status; samostalno uočiti koje knjige nekog autora ima  knjižnica; pretraživati pomoću UDK oznake i pomoću predmetnice; prepoznati školsku knjižnicu kao dio globalne informacijske mreže te vrijednost kvalitetne informacije u svakodnevnom životu
8. razred  
+
 
1. Tema: Sustav i uloga pojedinih vrsta knjižnica  
+
== 8. razred ==
Ključni pojmovi: Nacionalna i sveučilišna knjižnica, narodna, specijalna i školska knjižnica; on-line katalog i on-line informacija
+
1. Tema: Sustav i uloga pojedinih vrsta knjižnica <br>
 +
Ključni pojmovi: Nacionalna i sveučilišna knjižnica, narodna, specijalna i školska knjižnica; on-line katalog i on-line informacija<br>
 
Obrazovna postignuća: razumjeti sustav i poslovanje pojedinih vrsta knjižnica u RH i u svijetu; znati samostalno pretraživati fondove knjižnica e-katalogom radi pronalaženja jedinica knjižne građe ili izvora informacija za samostalnu izradu  učeničkog rada  
 
Obrazovna postignuća: razumjeti sustav i poslovanje pojedinih vrsta knjižnica u RH i u svijetu; znati samostalno pretraživati fondove knjižnica e-katalogom radi pronalaženja jedinica knjižne građe ili izvora informacija za samostalnu izradu  učeničkog rada  
2. Tema: Uporaba stečenih znanja  
+
 
Ključni pojmovi: znanje, informacija, cjeloživotno učenje
+
2. Tema: Uporaba stečenih znanja <br>
 +
Ključni pojmovi: znanje, informacija, cjeloživotno učenje<br>
 
Obrazovna postignuća: usustaviti stečeno znanje u međupredmetnom povezivanju knjižnično-informacijskih znanja s drugim predmetima; čitati s razumijevanjem i prepričavati vlastitim riječima; raditi bilješke i pisati sažetak; primijeniti stečena znanja i vještine u svrhu  cjeloživotnog učenja
 
Obrazovna postignuća: usustaviti stečeno znanje u međupredmetnom povezivanju knjižnično-informacijskih znanja s drugim predmetima; čitati s razumijevanjem i prepričavati vlastitim riječima; raditi bilješke i pisati sažetak; primijeniti stečena znanja i vještine u svrhu  cjeloživotnog učenja
  
 
== Realizacija programa knjižničnog odgoja i obrazovanja ==
 
== Realizacija programa knjižničnog odgoja i obrazovanja ==
 
+
• Broj i redoslijed tema nije propisan – ovise o sposobnosti i znanju učenika i o uvjetima rada<br>
• Broj i redoslijed tema nije propisan – ovise o sposobnosti i znanju učenika i o uvjetima rada
+
• Teme ostvarivati na načine koji aktivno uključuju učenike, potiču njihovu znatiželju i <br>kreativnost.
• Teme ostvarivati na načine koji aktivno uključuju učenike, potiču njihovu znatiželju i kreativnost.
+
 
• Sadržaji programa se mogu izvoditi u školskoj knjižnici, informatičkoj učionici, razredu, višenamjenskom ili nekom drugom prostoru u školi ili izvan nje.
 
• Sadržaji programa se mogu izvoditi u školskoj knjižnici, informatičkoj učionici, razredu, višenamjenskom ili nekom drugom prostoru u školi ili izvan nje.
Realizacija
 
• trajno utvrđivanje i proširivanje znanja na različitim stupnjevima obrazovanja (horizontalno i vertikalno), u različitim područjima i sadržajima
 
• teme se mogu ostvariti korelacijom s bilo kojim područjem iz školskog programa
 
• prihvaća se i program medijske kulture u hrvatskom jeziku
 
• prostor za kulturne i javne programe
 
• suradnja s ustanovama za organizirani rad s djecom u slobodnom vremenu
 
Vrjednovanje i samovrjednovanje
 
Cilj:
 
Ř Knjižničar koji poticajno djeluje na razvoj učenika
 
Ř Učenik koji ima potrebu učiti, razvijati svoje mogućnosti i zadovoljavati svoje interese
 
Ř Učenik koji ima pozitivnu sliku o sebi
 
Elementi razumijevanja procesa
 
• Jesu li planirani zadaci u funkciji zadovoljavanja potreba i interesa učenika, razvojno orijentirani (socijalizacija, emocije, kreativnost ...)
 
• Kako su zadaci operacionalizirani (izgradnja samopouzdanja; imati potrebu učiti...)
 
• Okruženje (poticajno, razvojno; kakva su sredstva i pomagala pripremljena, koliko su ih učenici iskoristili, jesu li poticani da ih iskoriste..)
 
  
== KOMUNIKACIJA ==
+
== Realizacija ==
 +
• trajno utvrđivanje i proširivanje znanja na različitim stupnjevima obrazovanja (horizontalno i vertikalno), u različitim područjima i sadržajima<br>
 +
• teme se mogu ostvariti korelacijom s bilo kojim područjem iz školskog programa<br>
 +
• prihvaća se i program medijske kulture u hrvatskom jeziku<br>
 +
• prostor za kulturne i javne programe<br>
 +
• suradnja s ustanovama za organizirani rad s djecom u slobodnom vremenu<br>
  
Ř Jasne poruke, verbalna i neverbalna komunikacija u skladu
+
== Vrjednovanje i samovrjednovanje ==
Ř Odnos prema učeniku (odgovarati na napredak djeteta JA-porukama) – razine: učitelj, učenik; poticanje učenika na suradnju; pitanja otvorenog tipa, problemska
+
Cilj: <br>
Učiniti proces učenja vidljivim (dokumentirati – učenik dokumentira promjene: što mu je važno, što je naučio, otvorene bilješke)
+
* Knjižničar koji poticajno djeluje na razvoj učenika<br>
Slika o sebi!
+
* Učenik koji ima potrebu učiti, razvijati svoje mogućnosti i zadovoljavati svoje interese<br>
KOMUNIKACIJA (2)
+
* Učenik koji ima pozitivnu sliku o sebi<br>
• Rješava li učenik probleme (daje li mu učitelj mogućnost da sam rješava probleme ... )
+
• Davati individualiziranu povratnu informaciju
+
  
 +
== Elementi razumijevanja procesa ==
 +
• Jesu li planirani zadaci u funkciji zadovoljavanja potreba i interesa učenika, razvojno orijentirani (socijalizacija, emocije, kreativnost ...)<br>
 +
• Kako su zadaci operacionalizirani (izgradnja samopouzdanja; imati potrebu učiti...)<br>
 +
• Okruženje (poticajno, razvojno; kakva su sredstva i pomagala pripremljena, koliko su ih učenici iskoristili, jesu li poticani da ih iskoriste..)<br>
  
== MATERIJALI: ==
+
== KOMUNIKACIJA ==
 +
* Jasne poruke, verbalna i neverbalna komunikacija u skladu<br>
 +
* Odnos prema učeniku (odgovarati na napredak djeteta JA-porukama) – razine: učitelj, učenik; poticanje učenika na suradnju; pitanja otvorenog tipa, problemska<br>
 +
Učiniti proces učenja vidljivim (dokumentirati – učenik dokumentira promjene: što mu je važno, što je naučio, otvorene bilješke)<br>
 +
Slika o sebi!<br>
 +
• Rješava li učenik probleme (daje li mu učitelj mogućnost da sam rješava probleme ... )<br>
 +
• Davati individualiziranu povratnu informaciju<br>
  
• Otvorenost
+
MATERIJALI:
• Primjerenost (preteško / prelagano)
+
• Otvorenost<br>
• Raznovrsnost
+
• Primjerenost (preteško / prelagano)<br>
• Količina
+
• Raznovrsnost<br>
KOMUNIKACIJA UČENIKA (sudjelovanje i uključenost?)
+
• Količina<br>
• Pojedinačna, grupna, kvaliteta komunikacije (suradnja; tko je izvor informacija – učitelj, učenici međusobno...)
+
 
• Vještina djece u  komunikaciji: međusobno se infomiraju, pitaju, zaključuju, rješavaju probleme
+
== KOMUNIKACIJA UČENIKA (sudjelovanje i uključenost?) ==
• Potiče li nastavnik komunikaciju (usmjerava li učenika prema učeniku?; postotak uključenosti učenika (je li netko zanemaren, neaktivan?)
+
• Pojedinačna, grupna, kvaliteta komunikacije (suradnja; tko je izvor informacija – učitelj, učenici međusobno...)<br>
KOMUNIKACIJA
+
• Vještina djece u  komunikaciji: međusobno se infomiraju, pitaju, zaključuju, rješavaju probleme<br>
• Emocionalni aspekt: JA-poruke (prepoznaje se odnos nastavnika prema učeniku: «jako sam zadovoljan!»)
+
• Potiče li nastavnik komunikaciju (usmjerava li učenika prema učeniku?; postotak uključenosti učenika (je li netko zanemaren, neaktivan?)<br>
• Što misliš da bi još mogao napraviti? Ja sam zadovoljna, jesi li ti zadovoljan? (NE: to nisi ...DA: to jesi ..., a možeš li još ...)
+
 
• Uvažavanje inicijative i mišljenja djece (poticanje)
+
== KOMUNIKACIJA ==
 +
• Emocionalni aspekt: JA-poruke (prepoznaje se odnos nastavnika prema učeniku: «jako sam zadovoljan!»)<br>
 +
• Što misliš da bi još mogao napraviti? Ja sam zadovoljna, jesi li ti zadovoljan? (NE: to nisi ...DA: to jesi ..., a možeš li još ...)<br>
 +
• Uvažavanje inicijative i mišljenja djece (poticanje)<br>
 
• Uvažavanje elementarnih potreba (kreativno ih zadovoljiti!)
 
• Uvažavanje elementarnih potreba (kreativno ih zadovoljiti!)
PROCJENA KVALITETE
+
 
• Počinje određivanjem ciljeva (očekivanja: sadržaji, razine obrade, vještine i sposobnosti; operativno i zorno = opisani aktivnostima učenika koje se mogu izravno pratiti i mjeriti)
+
== PROCJENA KVALITETE ==
• Poticati da učenici sami zaključuju
+
• Počinje određivanjem ciljeva (očekivanja: sadržaji, razine obrade, vještine i sposobnosti; operativno i zorno = opisani aktivnostima učenika koje se mogu izravno pratiti i mjeriti)<br>
 +
• Poticati da učenici sami zaključuju<br>
 
• Napraviti samoprocjenu*: 1. moja uloga, 2. djeca (procjenitelj, slušač, komunikator, planer, pomagač – niti previše, niti premalo – previše prerasta u dominaciju!)
 
• Napraviti samoprocjenu*: 1. moja uloga, 2. djeca (procjenitelj, slušač, komunikator, planer, pomagač – niti previše, niti premalo – previše prerasta u dominaciju!)
POTICANJE
 
Pratiti uporabu izraza koji potiču istraživanje, zaključivanje, podižu samopouzdanje, problemskih pitanja (količinski i djelovanje):
 
  
• To si vrlo dobro primijetio, zaključio...Što misliš može li se još...
+
== POTICANJE ==
• Pitaj ... on/Ona to jako dobro zna.
+
Pratiti uporabu izraza koji potiču istraživanje, zaključivanje, podižu samopouzdanje, problemskih pitanja (količinski i djelovanje):<br>
• Što je tu za tebe važno, što si naučio (zapisati - otvorene bilješke mogu se nastaviti u svakom trenutku)
+
• To si vrlo dobro primijetio, zaključio...Što misliš može li se još...<br>
POTICANJE
+
• Pitaj ... on/Ona to jako dobro zna.<br>
• Što o tome mislite? Kako se osjećate? Kako biste to riješili u paru?
+
• Što je tu za tebe važno, što si naučio (zapisati - otvorene bilješke mogu se nastaviti u svakom trenutku)<br>
• Mislite li da je to prelako/ preteško?
+
• Što o tome mislite? Kako se osjećate? Kako biste to riješili u paru?<br>
• Riješite s prijateljima
+
• Mislite li da je to prelako/ preteško?<br>
• Ja sam vrlo zadovoljna. Jeste li i vi? Što biste još mogli učiniti?
+
• Riješite s prijateljima<br>
• Čini se da ti je to važno?
+
• Ja sam vrlo zadovoljna. Jeste li i vi? Što biste još mogli učiniti?<br>
• JA-poruke ostavljaju djetetu odgovornost za promjenu ponašanja
+
• Čini se da ti je to važno?<br>
Važna postignuća:
+
• JA-poruke ostavljaju djetetu odgovornost za promjenu ponašanja<br>
• Program knjižničnog odgoja i obrazovanja kao pretpostavka za osiguranje standarda prostora, opreme i radne norme profesionalnog knjižničara
+
• Načela suradnje, timskoga planiranja i ostvarenja zadaća
+
• Osamostaljivanje kroz rad na izvorima > cjeloživotno učenje
+
Vrjednovanje
+
• Snimati se i uzajamno analizirati (djelujemo li poticajno, usmjereno prema svakom učeniku; jesu li učenici uključeni u cijeli proces, a roditelji, kolege? Znaju li točno koja su nam očekivanja? Omogućujemo li dovoljno ponavljanja i kritičkog razmišljanja? Potičemo li kreativnost? ...)
+
? ? ? ! !
+
• pojašnjenja NPP OŠ prema HNOS-u (cjelina!) u odnosu na načela prihvaćenog knjižničnog odgoja i obrazovanja?
+
  
 +
== Važna postignuća: ==
 +
• Program knjižničnog odgoja i obrazovanja kao pretpostavka za osiguranje standarda prostora, opreme i radne norme profesionalnog knjižničara<br>
 +
• Načela suradnje, timskoga planiranja i ostvarenja zadaća<br>
 +
• Osamostaljivanje kroz rad na izvorima > cjeloživotno učenje<br>
  
== Literatura ==
+
== Vrjednovanje ==
 +
• Snimati se i uzajamno analizirati (djelujemo li poticajno, usmjereno prema svakom učeniku; jesu li učenici uključeni u cijeli proces, a roditelji, kolege? Znaju li točno koja su nam očekivanja? Omogućujemo li dovoljno ponavljanja i kritičkog razmišljanja? Potičemo li kreativnost? ...)<br>
 +
? ? ? ! !<br>
 +
• pojašnjenja NPP OŠ prema HNOS-u (cjelina!) u odnosu na načela prihvaćenog knjižničnog odgoja i obrazovanja?<br>
  
• Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje, 2006. –program edukacije  
+
== Literatura ==
• Nastavni plan i program za osnovnu školu, Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, 2006.
+
• Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje, 2006. –program edukacije <br>
 +
• Nastavni plan i program za osnovnu školu, Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, 2006.<br>
 
• Znanjem do znanja : prilog metodici rada školskoga knjižničara / J. Lovrinčević, D. Kovačević, J. Lasić-Lazić, M. Banek- Zorica. Zagreb, Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 2005.
 
• Znanjem do znanja : prilog metodici rada školskoga knjižničara / J. Lovrinčević, D. Kovačević, J. Lasić-Lazić, M. Banek- Zorica. Zagreb, Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 2005.
Hvala Vam i sretno!
+
 
 +
== Hvala Vam i sretno! ==
  
  

Inačica od 12:18, 15. prosinca 2006.

Sadržaj

Knjižnični odgoj i obrazovanje u novom NPP osnovne škole

Biserka Šušnjić, prof., viša savjetnica Agencija za odgoj i obrazovanje

Varaždin, 17. studenoga 2007.

UVOD u NPP prema HNOS-u

• Knjižničar > stručni suradnik (!?)
• Poseban program: Informacijska pismenost i poticanje čitanja
• Knjižnica: informacijsko, medijsko i komunikacijsko središte škole
• Potpora: nastavne i izvannastavne aktivnosti, slobodno vrijeme (istraživanja, kritičko razmišljanje, kreativnost, socijalne vještine, ugodno ozračje ...)
• Cilj: pristup izvorima informacija i znanja > iskustveno učenje > kreativnost > užitak čitanja > demokratsko građanstvo

Knjižničar

• Profesionalac (komunikacija, korisničke potrebe, informacijska pismenost ...)
• Potiče stvaralaštvo (učenici, učitelji, osobno)
• Potiče samostalnost učenika
• Partner (učenici, učitelji, roditelji)

Knjižnica – metodičko središte ?

• Metode djelotvornog učenja (uspjeh za svakog učenika): istraživanje, rješavanje problema, informacijska pismenost (razumijevanje i uporaba informacija - klasični izvori, suvremena tehnologija), stvaralačko i kritičko mišljenje (!); cjeloživotno učenje (snalaženje u knjižnicama, elektroničkim bazama podataka ...)
• stvaranje čitatelja > profesionalni napredak, slobodno vrijeme
• timski rad > međupredmetno povezivanje > rasterećenje

Timski rad > rasterećenje

• zajedničko planiranje tema
• realizacija nastavnog sata sa zadanom temom
• izrada referata ili uradaka na zadanu temu
• provođenje projekata
• uvodni satovi iz pojedinih predmeta, tema ili cjelina
• organiziranje predavanja i radionica za učenike, učitelje ili roditelje…
• satovi sinteze iz pojedinih cjelina i prezentacija projekata

Knjižnične djelatnosti

  1. Neposredna odg.-obr. djelatnost
  2. Stručno-knjižnična djelatnost
  3. Kulturna i javna djelatnost

Pravo na informacije:

  1. Osiguranje pristupa izvorima informacija (intelektualno i fizički)

Odgojno-obrazovne zadaće

• Izravno (korisnik – knjižničar)
• Neizravno (suradnja u pripremi i ostvarenju odg.-obraz. aktivnosti)

Potpora knjižnice

Izvor informacija za:
• Referate, seminarske radove, domaće zadaće, veće projekte
• Predavanja i radionice za učitelje i roditelje
• Radionice za djecu s teškoćama u čitanju i pisanju
• Programi grupa slobodnih aktivnosti (voditelji drugi učitelji)

Oblici aktivnosti

• Radionice (skupine učenika, razredni odjeli, individualno, učenici s posebnim potrebama)
• Nastavni dan u školskoj knjižnici
• Izložbe, preporučni popisi
• Susreti sa zanimljivim osobama
• Predavanja, tribine, radionice za učenike i / ili roditelje, predstavljanje knjiga
• Čitateljski klubovi
• Projekti

Dječja prava u knjižnici

• Pravo na obrazovanje, pristup informacijama, izražavanje mišljenja i osjećaja, odlučivanje
• Informiranje o pravima i zaštiti prava
• Predlagati sadržaje, metode i oblike rada
• Osnovna zadaća: poticati potrebu za pisanim izvorima i ostalim vrstama knjižnične građe, razvijati čitalačke vještine i navike te osnove informacijske pismenosti i informacijske vještine koje su preduvjet za učinkovito pretraživanje informacija.
• Svijest o informacijskim i čit. potrebama

Samostalnost učenika

• Snalaženje u uporabi informacijskih izvora
• Poznavanje knjižnica (građa, klasifikacijska načela, katalozi, bibliografije, referentne zbirke...)
• Čitateljske vještine
• Informacijska pismenost
• Budući građanin: aktivan, obrazovan, humanist, komunikacijski vješt, poznaje prava – preuzima odgovornost, društveno aktivan

Knjižnična informacijska znanja

• Treba ih planirati i programirati s drugim područjima u NPP
• Pratiti ostvarenje
• Vrjednovati rezultate
• Ugraditi rezultate u nove planove

Knjižnični odgoj i obrazovanje

Cilj poučavanja: privikavanje na prostor i ozračje, pozitivan stav prema knjizi, knjižnici; razvoj različitosti; aktivni čitatelj
Omogućiti učenicima da na temama iz područja informacijskog odgoja i obrazovanja steknu znanja, sposobnosti, vještine, stavove i vrijednosti kao temelj za učenje cijeloga života (rješavanje informacijskog problema u 6 koraka, pretraživanje knjižničnih baza podataka, oblikovanje sažetka, vrjednovanje informacija na mrežnim stranicama, uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije...)

Način ostvarenja:
• Korelacijski, interdisciplinarno, individualizirano

Načela poučavanja KIP-a (rasterećenje)

• Metode poučavanja koje aktiviraju učenike i omogućuju izbor (učenje na informacijskim izvorima, projektna metoda, istraživačko učenje, višesmjerna komunikacija ...)
• Timski rad s učiteljima i učenicima u planiranju, provođenju, bilježenju i vrjednovanju projektnog ciklusa obrazovanja (međupredmetno povezivanje, uporaba različitih medija...- istraživačko učenje pretpostavlja informacijsku pismenost)
• Suradnja s institucijama iz okruženja (otvaranje odgojno-obrazovnih ustanova prema socijalnom okruženju, usmjerenost prema području zapošljavanja)
• Partnerstvo institucija (fakulteti, škole, Agencija)
• Obrazovanje i stalno stručno usavršavanje profesora i stručnih suradnika (pravo i obveza!)

1. razred

Tema: Knjižnica – mjesto poticanja čitalačke i informacijske pismenosti
Ključni pojmovi: školska knjižnica, školski knjižničar, slikovnica, knjiga
Obrazovna postignuća: upoznati knjižnični prostor i školskoga knjižničara, izvore znanja i čemu oni služe; naučiti posuđivati, čuvati i vraćati knjige na vrijeme; razvijati sposobnost promatranja, zapažanja i slobodnog iznošenja vlastitog mišljenja; razlikovati knjižnicu od knjižare

2. razred

1. Tema : Dječji časopisi
Ključni pojmovi : poučno-zabavni list, mjesečnik, naslovnica, rubrika
Obrazovna postignuća : prepoznati i imenovati dječje časopise; razlikovati dječji tisak od dnevnog tiska i časopisa; prepoznati rubriku i odrediti poučava li nas ili zabavlja; razlikovati časopise prema vremenu izlaženja; čitati dječje časopise

2. razred

2. Tema : Jednostavni književni oblici
Ključni pojmovi : kratka priča, bajka
Obrazovna postignuća: ponoviti naučena znanja o knjižnici iz prvog razreda te naučiti samostalno se orijentirati u knjižnici i pronaći željenu knjigu; naučiti kako je knjiga opremljena (hrbat, korice, knjižni blok); osnovna komunikacija s književnoumjetničkim tekstovima na razini prepoznavanja; doživjeti knjigu kao motivacijsko sredstvo za različite aktivnosti pričanjem priča i bajki u knjižnici; naučiti aktivno slušati; usvojiti nove riječi te tako bogatiti rječnik

3. razred

1. Tema: Put od autora do čitatelja
Ključni pojmovi: knjiga, autor, ilustrator, prevoditelj
Obrazovna postignuća: imenovati osobe koje su važne za nastanak knjige; prepoznati dijelove knjige (naslovna stranica, sadržaj, bilješka o piscu, izdanje, nakladnik); znati pronaći podatke u knjizi; samostalno čitati književnoumjetničke tekstove

3. razred

2. Tema: Mjesna (gradska/narodna) knjižnica
Ključni pojmovi: mjesna knjižnica
Obrazovna postignuća: posjetom knjižnici izvan škole razlikovati odjele mjesne knjižnice; poznavati aktivnosti knjižnice s ciljem poticanja čitanja i uporabe knjižnice u učenju i kreativnom korištenju slobodnog vremena

4. razred

1. Tema: Referentna zbirka - priručnici
Ključni pojmovi: enciklopedija, leksikon, rječnik, pravopis, atlas
Obrazovna postignuća: poznavati referentnu zbirku i načine njezine uporabe u svrhu proširivanja znanja; prepoznati referentnu zbirku na različitim medijima; znati pronaći, izabrati te primijeniti informaciju

4. razred

2. Tema: Književno-komunikacijsko-informacijska kultura
Ključni pojmovi: književnoumjetnička djela, znanstveno-popularna i stručna literatura, čitalačka kultura
Obrazovna postignuća: razlikovati književni tekst od znanstveno-popularnog i stručnog; osjećati ljepotu književne riječi i spoznati njezinu vrijednost u životu čovjeka; služiti se znanstveno-popularnim tekstom

Područje rada: 5. – 8. razreda

svijet informacija > procjena kvalitete > osobna odgovornost

5 . razred

1. Tema : Časopisi – izvori novih informacija
Ključni pojmovi : znanost, struka, sažetak
Obrazovna postignuća: uočiti područja ljudskoga znanja; prepoznati i imenovati znanosti, zapaziti njihovo grananje; čitati tekst iz časopisa s razumijevanjem i znati ga prepričati

2. Tema: Organizacija i poslovanje školske knjižnice
Ključni pojmovi: signatura, autorski i naslovni katalog
Obrazovna postignuća: učenik zna pronaći knjigu na polici uz pomoć signature; zna objasniti kataložni opis i pronaći knjigu u knjižnici uz pomoć knjižničnoga kataloga; za svoj upit zna se obratiti i gradskoj/narodnoj knjižnici

6. razred

1. Tema: Samostalno pronalaženje informacija
Ključni pojmovi: uvod u UDK , popularno-znanstvena i stručna literatura
Obrazovna postignuća: razumjeti sustav Univerzalne decimalne klasifikacije kojom se klasificiraju znanstveno-popularna i stručna djela i prema njoj znati pronaći knjigu u bilo kojoj knjižnici; služiti se katalozima i bibliografijama pri pronalaženju informacija za potrebe problemsko-istraživačke i projektne nastave

2. Tema: Predmetnica – put do informacije
Ključni pojmovi: katalog, predmetnica, zbirke u knjižnici
Obrazovna postignuća: samostalno rabiti predmetnicu, izabrati tehnike rada, načine pretraživanja i izvore informacija za rješavanje problemsko-istraživačkih zadaća

7. razred

1. Tema : Časopisi na različitim medijima
Ključni pojmovi : tiskani i elektronički časopis, autorstvo, citat
Obrazovna postignuća: izabrati i uporabiti podatke iz različitih časopisa pri oblikovanju informacija; znati citirati, pronaći citat i uporabiti ga; usvojiti citiranje literature pri izradi referata ili zadaća istraživačkog tipa; razumjeti važnost i svrhu pravilnog citiranja literature u tijeku pisanja samostalnog rada; usvojiti pojam autorstva (poštivati intelektualno vlasništvo u uporabi i kreiranju informacija)

2. Tema: On-line katalozi
Ključni pojmovi: e-katalog ili on-line katalog
Obrazovna postignuća: pretraživati fondove knjižnica putem e-kataloga; znati pronaći odgovor na pitanje ima li određena knjižnica neku jedinicu knjižnične građe, koliko ih ima i koji im je trenutačni status; samostalno uočiti koje knjige nekog autora ima knjižnica; pretraživati pomoću UDK oznake i pomoću predmetnice; prepoznati školsku knjižnicu kao dio globalne informacijske mreže te vrijednost kvalitetne informacije u svakodnevnom životu

8. razred

1. Tema: Sustav i uloga pojedinih vrsta knjižnica
Ključni pojmovi: Nacionalna i sveučilišna knjižnica, narodna, specijalna i školska knjižnica; on-line katalog i on-line informacija
Obrazovna postignuća: razumjeti sustav i poslovanje pojedinih vrsta knjižnica u RH i u svijetu; znati samostalno pretraživati fondove knjižnica e-katalogom radi pronalaženja jedinica knjižne građe ili izvora informacija za samostalnu izradu učeničkog rada

2. Tema: Uporaba stečenih znanja
Ključni pojmovi: znanje, informacija, cjeloživotno učenje
Obrazovna postignuća: usustaviti stečeno znanje u međupredmetnom povezivanju knjižnično-informacijskih znanja s drugim predmetima; čitati s razumijevanjem i prepričavati vlastitim riječima; raditi bilješke i pisati sažetak; primijeniti stečena znanja i vještine u svrhu cjeloživotnog učenja

Realizacija programa knjižničnog odgoja i obrazovanja

• Broj i redoslijed tema nije propisan – ovise o sposobnosti i znanju učenika i o uvjetima rada
• Teme ostvarivati na načine koji aktivno uključuju učenike, potiču njihovu znatiželju i
kreativnost. • Sadržaji programa se mogu izvoditi u školskoj knjižnici, informatičkoj učionici, razredu, višenamjenskom ili nekom drugom prostoru u školi ili izvan nje.

Realizacija

• trajno utvrđivanje i proširivanje znanja na različitim stupnjevima obrazovanja (horizontalno i vertikalno), u različitim područjima i sadržajima
• teme se mogu ostvariti korelacijom s bilo kojim područjem iz školskog programa
• prihvaća se i program medijske kulture u hrvatskom jeziku
• prostor za kulturne i javne programe
• suradnja s ustanovama za organizirani rad s djecom u slobodnom vremenu

Vrjednovanje i samovrjednovanje

Cilj:

  • Knjižničar koji poticajno djeluje na razvoj učenika
  • Učenik koji ima potrebu učiti, razvijati svoje mogućnosti i zadovoljavati svoje interese
  • Učenik koji ima pozitivnu sliku o sebi

Elementi razumijevanja procesa

• Jesu li planirani zadaci u funkciji zadovoljavanja potreba i interesa učenika, razvojno orijentirani (socijalizacija, emocije, kreativnost ...)
• Kako su zadaci operacionalizirani (izgradnja samopouzdanja; imati potrebu učiti...)
• Okruženje (poticajno, razvojno; kakva su sredstva i pomagala pripremljena, koliko su ih učenici iskoristili, jesu li poticani da ih iskoriste..)

KOMUNIKACIJA

  • Jasne poruke, verbalna i neverbalna komunikacija u skladu
  • Odnos prema učeniku (odgovarati na napredak djeteta JA-porukama) – razine: učitelj, učenik; poticanje učenika na suradnju; pitanja otvorenog tipa, problemska

Učiniti proces učenja vidljivim (dokumentirati – učenik dokumentira promjene: što mu je važno, što je naučio, otvorene bilješke)
Slika o sebi!
• Rješava li učenik probleme (daje li mu učitelj mogućnost da sam rješava probleme ... )
• Davati individualiziranu povratnu informaciju

MATERIJALI: • Otvorenost
• Primjerenost (preteško / prelagano)
• Raznovrsnost
• Količina

KOMUNIKACIJA UČENIKA (sudjelovanje i uključenost?)

• Pojedinačna, grupna, kvaliteta komunikacije (suradnja; tko je izvor informacija – učitelj, učenici međusobno...)
• Vještina djece u komunikaciji: međusobno se infomiraju, pitaju, zaključuju, rješavaju probleme
• Potiče li nastavnik komunikaciju (usmjerava li učenika prema učeniku?; postotak uključenosti učenika (je li netko zanemaren, neaktivan?)

KOMUNIKACIJA

• Emocionalni aspekt: JA-poruke (prepoznaje se odnos nastavnika prema učeniku: «jako sam zadovoljan!»)
• Što misliš da bi još mogao napraviti? Ja sam zadovoljna, jesi li ti zadovoljan? (NE: to nisi ...DA: to jesi ..., a možeš li još ...)
• Uvažavanje inicijative i mišljenja djece (poticanje)
• Uvažavanje elementarnih potreba (kreativno ih zadovoljiti!)

PROCJENA KVALITETE

• Počinje određivanjem ciljeva (očekivanja: sadržaji, razine obrade, vještine i sposobnosti; operativno i zorno = opisani aktivnostima učenika koje se mogu izravno pratiti i mjeriti)
• Poticati da učenici sami zaključuju
• Napraviti samoprocjenu*: 1. moja uloga, 2. djeca (procjenitelj, slušač, komunikator, planer, pomagač – niti previše, niti premalo – previše prerasta u dominaciju!)

POTICANJE

Pratiti uporabu izraza koji potiču istraživanje, zaključivanje, podižu samopouzdanje, problemskih pitanja (količinski i djelovanje):
• To si vrlo dobro primijetio, zaključio...Što misliš može li se još...
• Pitaj ... on/Ona to jako dobro zna.
• Što je tu za tebe važno, što si naučio (zapisati - otvorene bilješke mogu se nastaviti u svakom trenutku)
• Što o tome mislite? Kako se osjećate? Kako biste to riješili u paru?
• Mislite li da je to prelako/ preteško?
• Riješite s prijateljima
• Ja sam vrlo zadovoljna. Jeste li i vi? Što biste još mogli učiniti?
• Čini se da ti je to važno?
• JA-poruke ostavljaju djetetu odgovornost za promjenu ponašanja

Važna postignuća:

• Program knjižničnog odgoja i obrazovanja kao pretpostavka za osiguranje standarda prostora, opreme i radne norme profesionalnog knjižničara
• Načela suradnje, timskoga planiranja i ostvarenja zadaća
• Osamostaljivanje kroz rad na izvorima > cjeloživotno učenje

Vrjednovanje

• Snimati se i uzajamno analizirati (djelujemo li poticajno, usmjereno prema svakom učeniku; jesu li učenici uključeni u cijeli proces, a roditelji, kolege? Znaju li točno koja su nam očekivanja? Omogućujemo li dovoljno ponavljanja i kritičkog razmišljanja? Potičemo li kreativnost? ...)
? ? ? ! !
• pojašnjenja NPP OŠ prema HNOS-u (cjelina!) u odnosu na načela prihvaćenog knjižničnog odgoja i obrazovanja?

Literatura

• Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje, 2006. –program edukacije
• Nastavni plan i program za osnovnu školu, Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, 2006.
• Znanjem do znanja : prilog metodici rada školskoga knjižničara / J. Lovrinčević, D. Kovačević, J. Lasić-Lazić, M. Banek- Zorica. Zagreb, Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 2005.

Hvala Vam i sretno!

Preuzimanje datoteke u formatu ppt

Knjižnica u novom nastavnom planu i programu osnovne škole

Osobni alati
izbornik za datoteke
Pomoć
for english speaking visitors