Udruga knjižničari.jpg
Knjižničari
Hrvatska mreža školskih knjižničara

Izvješće s 35. Skupštine HKD-a

Izvor: UDK02
Inačica od 09:29, 16. ožujka 2007. koju je unio/unijela Josip Rihtarić (Razgovor | doprinosi)
Skoči na: izbornici, traži

Sadržaj

Izvješće s 35. skupštine HKD-a

Ako dođem u posjed informacije, imam moralnu obvezu što prije ju prenijeti drugima. Aleksandra Horvats


Uvod

Na Plitvičkim jezerima od 25. do 30 rujna ove godine održana je 35. skupština HKD-a. Skupštine se održavaju svake druge godine, a osim sadržaja vezanih uz rad društva, skup ima i stručni karakter čija ovogodišnja tema je bila Knjižnice riznice pisane i digitalne građe pa je ove godine osim plenarnih izlaganja bilo više radionica, okruglih stolova, predstavljanja postera i knjiga i sličnih drugih aktivnosti.

Na skupu je bilo više od 300 sudionika, osim knjižničara bili su i predstavnici nakladnika i državne vlasti te gosti iz inozemstva.

Školski knjižničari

U radu skupštine uključili su se sljedeći školski knjižničari:

 • Alica Bačeković iz Ekonomske i birotehničke škole, Bjelovar
 • Mira Barberić iz Češke osnovne škole Jan Amos Komenski, Daruvar (delegat)
 • Marija Bednjanec iz Škole za cestovni promet, Zagreb
 • Anita Brigović iz Elektrotehničke škole, Zagreb
 • Jadranka Đoreski iz III. OŠ Bjelovar
 • Sanja Galic iz III. Gimnazije, Osijek (predsjednica HUŠK-a)
 • Zrinka Krišković iz OŠ Brezovica
 • Ana Krželj iz Agencije za odgoj i obrazovanje, Split
 • Nikolina Marinić iz Trgovačke škole Bjelovar
 • Ljerka Medved iz OŠ Voćin
 • Mirjana Milinović iz OŠ Rovišće (predsjednica Komisije za školske knjižnice HKD-a) (delegat)
 • Danica Pelko iz OŠ Donja Stubica (delegat)
 • Josip Rihtarić iz 2. OŠ Varaždin (delegat)
 • Ivana Vladilo iz Strojarske škole Rijeka (delegat, potpredsjednica HKD-a)

Sjednica Skupštine

Cjelokupnu organizaciju skupa profesionalno je odradilo 30-ak knjižničara organiziranih u stručnim i organizacijskim tijelima društva.

Svi sudionici trebali su se prijaviti, za delegate knjižničarskih društava to je ujedno bila verifikacija, te su tom prilikom dobili prigodni ruksak s iscrpno pripremljenim materijalima za skupštinu te vodičem sa sažetcima izlaganja i radionica. Delegati su dobili plave vezice s imenima, a ostali članovi roza pa je na taj način bilo jednostavno i praktično prilikom samog održavanja skupštine provjeriti legitimnosti, odnosno razlikovati delegate od posjetitelja bez prava glasa. Ovo razlikovanje vezicama, premda bi moglo izgledati pomalo šaljivo, pokazalo se veoma korisnim i praktičnim jer je tijekom samog održavanja Skupštine uočeno da je jedna knjižničarka predložena i izabrana u radno tijelo skupštine, premda nije bila delegat, nego samo posjetitelj. Propust je ispravljen čim je uočen. Tijekom održavanja skupštine bilo je još nekolik pokušaja opstruiranja rada – neki sudionici pokušali su požurivati rad i preskakati proceduru, dajući dojam da je njima to nebitno. Ipak, ponajviše zahvaljujući dotadašnjoj predsjednici društva Alemki Belan-Simić u veoma konstruktivnoj atmosferi skupština je prošla na veoma visokoj profesionalnoj razini.

HKD kao profesionalna udruga brine o svim svojim članovima, kad oni više i nisu aktivni u struci, pa je skupština započela In memoriamom preminulim članovima u razdoblju između održavanja dviju skupština. U središnjem dijelu delegatima su pročitana izvješća o radu tijela HKD-a, te je naposljetku predložena i izabrana nova predsjednica HKD-a Zdenka Sviben. Premda je najveći dio glasovanja prošao usuglašeno, polemične tonove izazvala je točka o utvrđivanju visine članarine. Većinom glasova ipak je donijeta odluka o povećanju članarine koja se uplaćuje HKD-u. Pri kraju je skupština poprimila svečani ton jer su podijeljena priznanja dobitnicima Kukuljevićeve povelje i nagrade Eva Verona.

Izlaganja o digitalizaciji

U četvrtak prijepodne bilo je nekoliko zanimljivih plenarnih izlaganja o digitalizaciji knjižnične građe. Općenit dojam jest da je digitalizacija veoma potrebna jer na taj način prenosimo budućim naraštajima zapise prošlih generacija. Ipak, najveći su problemi tehničke i organizacijske naravi jer digitalizacija knjižnične građe nije uobičajen knjižničarski posao, a informatička rješenja su veoma različita. Najkonkretnije podatke dobili smo od Catherine Mocellin iz Francuske koja nam je prezentirala digitaliziranu zbirku Gallica-u u Francuskoj nacionalnoj knjižnici.

Posteri

Razgledao sam i nekoliko zanimljivih tematskih postera, a istaknuo bih da svi prijavljeni posteri nisu i izloženi jer je tijelo HKD-a zaduženo za izlaganje postera tražilo pridržavanje unaprijed određenih standarda.

Okrugli stol

U petak su prijepodne bila dva okrugla stola, uključio sam se u rad onog nazvanog Istraživanja u knjižničarstvu i ostalim informacijskim znanostima. Tu bih ponajprije istaknuo briljantno vođenje okruglog stola – moderator Srećko Jelušić nije se dao smesti pod pritiscima izlagača i publike, vodio je računa da pojedinim izlagačima bude na raspolaganju točno toliko vremena koliko je bilo predviđeno, te da na kraju doista ostane dovoljno vremena za raspravu i oblikovanje zaključaka. Nazočni su se doista i uključili u oblikovanje zaključaka te su mnoge primjedbe i sugestije bile i uvažene. Zanimljivo je da je jedna od naglašenih potreba u zaključcima bila potreba se na internetu oblikuje jedinstveno mjesto na kojem bi bili dostupni magistarski i doktorski radovi te rezultati znanstvenih istraživanja financiranih ih državnog proračuna. Dok se na ovom mjestu o jednom takvom mrežnom mjestu tek razmišlja, školski knjižničari su upravo pokrenuli jedan sličan projekt - repozitorij radova školskog knjižničarstva. Na ovom okruglom stolu prezentirani su zanimljivi rezultati istraživanja, a između ostalog i ukazivanje na to da roditelji ne znaju što sve knjižnica nudi njihovoj djeci, tako da bi knjižničari trebali više angažmana posvetiti upoznavanju roditelja sa svojim aktivnostima.

Budući da su se sve tri radionice održavale istodobno, uključio sam se za radionicu pod nazivom Osiguranje financijskih sredstava kroz projekte i donacije. Po sadržaju to zapravo i nije bila radionica, već nekoliko izlaganja o uspjelim projektima pa se moglo saznati da je novac iz fondova EU-a dostupan, ali je procedura dobivanja izuzetno iscrpljujuća i zahtjevna te je potrebno imati mnogo znanja i organizacijskih sposobnosti kako bi se ispunili svi formalni zahtjevi i uopće moglo poslati prijavu za određeni projekt. S druge strane, knjižnica može znatno poboljšati uvjete svog rada zahvaljujući donacijama, sponzorstvima i mecenatu, ali u ovom slučaju knjižničari moraju biti uporni i imati mnogo strpljenja, vodeći računa da se i dalje drže etičkog kodeksa te da potrebe svojih korisnika ne stave u drugi plan.

Otvoreni sastanak radne skupine za izmjena Zakona o knjižnicama

Najzanimljiviji dio u ova dva dana, kad sam prisustvovao radu skupštine, bio je Otvoreni sastanak radne skupine za izmjene Zakona o knjižnicama. Krajem kolovoza, naime, na mrežnim stranicama HKD-a objavljen je nacrt prijedloga novog Zakona o knjižnicama. Na forumu je pokrenuta žustra rasprava te su predlagane mnoge druge inačice teksta, a članovi Vijeća Zajednice narodnih knjižnica Hrvatske čak su u cijelosti odbaciti tekst nacrta zakona i predložili da mogu napraviti svoj. Na ovom otvorenom sastanku razjašnjeno je da je zapravo došlo do nesporazuma. Članice radne skupine zapravo nisu stavile na javnu mrežnu raspravu prijedlog teksta novog zakona, već je to bio radni tekst, a one su omogućile da zainteresirani knjižničari već u ovom stupnju mogu utjecati na oblikovanje novog Zakona o knjižnicama. Tijekom rasprave predloženo je da ovaj nacrt teksta i ne bude polazište za buduću raspravu, već da to bude stari zakon, ali nisu usvojeni jednoznačni zaključci. Tijekom same rasprave ponovno se mijenjalo prijedlog teksta zakona tako da su ponovno ubacivani izrazi „odnosno“, a takvi izrazi su dvosmisleni i onemogućuju efikasnu provedu zakona, kad on bude usvojen. Čini se da energija nije bila dobro kanalizirana, jer tijekom mjeseca listopada na mrežnim stranicama HKD-a nije bilo nikakvih novih informacija o radu na tekstu prijedloga novog Zakona o knjižnicama.

Preuzimanje datoteke u formatu .doc

Izvješće s 35. Skupštine HKD-a

Prezimanje datoteke u formatu .ppt

Izvješće s 35. Skupštine HKD-a

Osobni alati
izbornik za datoteke
Pomoć
for english speaking visitors