Udruga knjižničari.jpg
Knjižničari
Hrvatska mreža školskih knjižničara

Gordana Šutej, Stručnom odboru HKD-a

Izvor: UDK02
Skoči na: izbornici, traži

Sekcija za školske knjižnice
Komisija za srednjoškolske knjižnice
Komisija za osnovnoškolske knjižnice

24. svibnja 2017.


Stručnom odboru
Hrvatskoga knjižničarskog društva

PREDMET: Prijedlog za pristup licenciranim bazama podataka školskim knjižnicama osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske


Temeljem prijedloga Stručnog odbora HKD-a iznesenog na 4. sjednici 10. veljače 2017. godine članovi Komisije za osnovnoškolske i Komisije za srednjoškolske knjižnice proveli su analizu potreba školskih knjižnica za pristupom licenciranim bazama podataka. Provedena je anketa kojoj se odazvalo 387 školskih knjižničara iz svih županija RH i Grada Zagreba.

Školski knjižničari (preko 97 % ispitanih) smatraju da bi djelatnicima s AAI@skole.hr identitetom trebalo omogućiti pristup relevantnim komercijalnim bazama podataka kao što je omogućeno djelatnicima s AAI@EduHr identitetom. 96 % ispitanika smatra da je pristup komercijalnim bazama podataka koje pretplaćuje MZO jedan od bitnih elemenata cjeloživotnog učenja i stručnog usavršavanja svih odgojno-obrazovnih djelatnika. 88 % knjižničara smatra da je pristup komercijalnim bazama podataka koje pretplaćuje MZO jedan od bitnih elemenata odgojno-obrazovnog rada s učenicima. Više od 97 % ispitanih slaže se da bi barem školski knjižničari, logistička podrška cjelokupnom odgojno-obrazovnom procesu škole, trebali imati pristup relevantnim komercijalnim bazama podataka koje pretplaćuje MZO. Većina školskih knjižničara (88 %) smatra da bi im najkorisnije bile baze podataka s cjelovitim tekstovima. Većina ih koristi baze dostupne u otvorenom pristupu (80 %). Baze podataka koje su ispitani knjižničari istaknuli kao najpotrebnije svojim korisnicima su:

EBSCO Book Citation Index (BKCI) Scopus Nature Complete Emerald

Grafički prikaz odgovora na 12. pitanje u anketi

Smatramo da bi EBSCOhost zadovoljio naše potrebe jer sadrži bazu ERIC koja je za nas vrlo važna, a i druge iz različitih područja, što je za strukovne škole bitno jer imaju specifične potrebe. Svakako ne treba zaboraviti i baze koje su važne samim knjižničarima za usavršavanje i praćenje recentnih trendova struke, npr. Library, Information Science & Technology Abstracts – LISTA (EBSCO). Nadalje, predlažemo da se s dobavljačima osmisli paket baza po uzoru na EBSCO Schools koji uključuje i sadržaje prilagođene učenicima osnovnih škola.

Nadamo se da će Stručni odbor uvažiti mišljenje školskih knjižničara i podržati prijedlog Komisije za slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja od 27. siječnja 2017. godine da se zahtjev za pristup licenciranim bazama podataka školskim i narodnim knjižnicama uputi Ministarstvu znanosti i obrazovanja te Ministarstvu kulture. Školska knjižnica je osnova svake dugoročne strategije razvoja pismenosti, obrazovanja, pružanja informacija, gospodarskog, društvenog i kulturnog razvoja1 i zbog toga je neprihvatljivo da njenim korisnicima bude uskraćeno pravo na slobodan pristup e-izvorima, odnosno licenciranim bazama podataka.


Gordana Šutej
Predsjednica Sekcije za školske knjižnice HKD-a

1 UNESCO Manifest za školske knjižnice

Osobni alati
izbornik za datoteke
Pomoć
for english speaking visitors