Udruga knjižničari.jpg
Knjižničari
Hrvatska mreža školskih knjižničara

Županijska stručna vijeća

Izvor: UDK02
(Usporedba među inačicama)
Skoči na: izbornici, traži
(poveznice na suradničke stranice učlanjenih voditeljica ŽSV-a)
m
 
(Nije prikazana jedna međuinačica 3 suradnika)
Redak 5: Redak 5:
 
| ''županija'' || ''kratica'' || ''vijeće'' || ''voditelj(ica)''  
 
| ''županija'' || ''kratica'' || ''vijeće'' || ''voditelj(ica)''  
 
|-  
 
|-  
| Zagrebačka županija || ŽSV ZgŽ || SVOKZGŽ || Evica Tihomirović ||
+
| Zagrebačka županija (i grad Zagreb)|| ŽSV ZgŽ || [[:Predmetnica:SVOKZGŽ]] || [[Suradnik:Zdenka|Zdenka Bilić]] ||
 +
|-
 +
|  || || [[:Predmetnica:SVSKZGŽ]] || Ruža Jozić ||
 
|-  
 
|-  
|  || || SVSKZGŽ || Ruža Jozić ||
+
|  || || [[:Predmetnica:SVSKZGŽ]] || Marija Bednjanec ||
 +
|-
 +
| grad Zagreb|| ŽSV ZG || [[:Predmetnica:SVOKZGG]]|| [[Suradnik:Evica Tihomirović|Evica Tihomirović]] ||
 
|-  
 
|-  
|  Krapinsko-zagorska županija || ŽSV KZŽ || SVŠKKZŽ || Jasna Milički ||
+
|  Krapinsko-zagorska županija || ŽSV KZŽ || [[:Predmetnica:SVŠKKZŽ]] || Jasna Milički ||
 
|-  
 
|-  
|  Sisačko-moslavačka županija|| ŽSV SMŽ|| SVOKSMŽ|| Jadranka Groza ||
+
|  Sisačko-moslavačka županija|| ŽSV SMŽ|| [[:Predmetnica:SVOKSMŽ]] || Jadranka Groza ||
 
|-  
 
|-  
|  || || SVSKSMŽ|| Jadranka Gabriša-Perković ||
+
|  || || [[:Predmetnica:SVSKSMŽ]]|| Jadranka Gabriša-Perković ||
 
|-  
 
|-  
|  Karlovačka županija || ŽSV KŽ || SVŠKKAŽ|| [[Suradnik:Ana Sudarević|Ana Sudarević]]||
+
|  Karlovačka županija || ŽSV KŽ || [[:Predmetnica:SVŠKKAŽ]] || [[Suradnik:Ana Sudarević|Ana Sudarević]]||
 
|-  
 
|-  
|  Varaždinska županija || ŽSV VŽ || SVŠKVŽŽ || [[Suradnik:Josip Rihtarić|Josip Rihtarić]]||
+
|  Varaždinska županija || ŽSV VŽ || [[:Predmetnica:SVOKVŽŽ]] || [[Suradnik:Draženka Stančić|Draženka Stančić]]||
 
|-  
 
|-  
| Koprivničko-križevačka županija|| ŽSV KKŽ || SVŠKKKŽ || Nada Poturiček ||
+
|   || || [[:Predmetnica:SVSKVŽŽ]] || [[Suradnik:Ivana Štimec-Sajko|Ivana Štimec-Sajko]]||
 
|-  
 
|-  
Bjelovarsko-bilogorska županija|| ŽSV BBŽ || SVŠKBBŽ|| Mirjana Milinović ||
+
Koprivničko-križevačka županija|| ŽSV KKŽ || [[:Predmetnica:SVŠKKKŽ]] || Adrijana Hatadi Crnjaković
 +
||
 
|-  
 
|-  
Primorsko-goranska županija || ŽSV PGŽ || SVOKPGŽ || [[Suradnik:Korina Udina|Korina Udina]]||
+
Bjelovarsko-bilogorska županija|| ŽSV BBŽ || [[:Predmetnica:SVOKBBŽ]] || Mirjana Milinović ||
 
|-  
 
|-  
|  || || SVSKPGŽ || [[Suradnik:Ivana Vladilo|Ivana Vladilo]] ||
+
|  || || [[:Predmetnica:SVSKBBŽ]] ||Zorka Renić ||
 +
|-
 +
|  Primorsko-goranska županija || ŽSV PGŽ || [[:Predmetnica:SVOKPGŽ]] || [[Suradnik:Nataša Možgon-Kauzlarić|Nataša Možgon-Kauzlarić]]||
 
|-  
 
|-  
Ličko-senjska županija || ŽSV LSŽ || SVŠKLSŽ || Marica Štokić ||
+
|  || || [[:Predmetnica:SVSKPGŽ]] || [[Suradnik:Mira Matan|Mira Matan]] ||
 
|-  
 
|-  
Virovitičko-podravska županija || ŽSV VPŽ || SVOKVPŽ || Ljerka Medved ||
+
Ličko-senjska županija || ŽSV LSŽ || [[:Predmetnica:SVŠKLSŽ]] || Marica Štokić ||
 
|-  
 
|-  
|  || || SVSKVPŽ || Damir Balković ||
+
Virovitičko-podravska županija || ŽSV VPŽ || [[:Predmetnica:SVOKVPŽ]] || Ljerka Medved ||
 
|-  
 
|-  
Požeško-slavonska županija || ŽSV PSŽ || SVŠKPSŽ || Sumbulka Marić ||
+
|  || || [[:Predmetnica:SVSKVPŽ]] || [[Suradnik:JoŠka|Josip Strija]] ||  
 
|-  
 
|-  
Brodsko-posavska županija || ŽSV BPŽ || SVŠKBPŽ|| mr. Dinka Kovačević ||
+
Požeško-slavonska županija || ŽSV PSŽ || [[:Predmetnica:SVŠKPSŽ]] || Suradnik:Tanja Lukić|Tanja Lukić ||
 
|-  
 
|-  
Zadarska županija || ŽSV ZdŽ || SVŠKZDŽ || Elvira Katić ||
+
|| || [[:Predmetnica:SVSKPSŽ]] || Aleksandra Pavlovič ||
 +
|-
 +
|  Brodsko-posavska županija || ŽSV BPŽ || [[:Predmetnica:SVŠKBPŽ]] ||Gabrijela Blekić ||
 
|-  
 
|-  
Osječko-baranjska županija || ŽSV OBŽ || SVOKOBŽ || Marija Mudri ||
+
Zadarska županija || ŽSV ZdŽ || [[:Predmetnica:SVOKZDŽ]] || Ivanka Majić ||
 
|-  
 
|-  
|  || || SVSKOBŽ || dr. sc. Jasmina Lovrinčević ||
+
|  || || [[:Predmetnica:SVSKZDŽ]] || Elvira Katić ||
 
|-  
 
|-  
Šibensko-kninska županija || ŽSV ŠKŽ || SVOKŠKŽ || Ante Juras ||
+
Osječko-baranjska županija || ŽSV OBŽ || [[:Predmetnica:SVOKOBŽ]] || Ljiljana Šakić ||
 
|-  
 
|-  
|  || || SVSKŠKŽ || Svjetlana Jurlin Livić ||
+
|  || || [[:Predmetnica:SVSKOBŽ]] || Hrvoje Mesić ||
 
|-  
 
|-  
Vukovarsko-srijemska županija || ŽSV VSŽ || SVŠKVSŽ || Ivanka Đurđević ||
+
Šibensko-kninska županija || ŽSV ŠKŽ || [[:Predmetnica:SVOKŠKŽ]] || Anita Cota ||
 
|-  
 
|-  
Splitsko-dalmatinska županija|| ŽSV SDŽ || SVOKSDŽ1 || Mila Biočina ||
+
|  || || [[:Predmetnica:SVSKŠKŽ]] || [[Suradnik:Svjetlana Jurlin Livić|Svjetlana Jurlin Livić]] ||
 
|-  
 
|-  
|  || || SVOKSDŽ2 || ||
+
Vukovarsko-srijemska županija || ŽSV VSŽ || [[:Predmetnica:SVOKVSŽ]] || Biljana Krnjaić ||
 
|-  
 
|-  
|  || || SVSKSDŽ || [[Suradnik:Vanja|Vanja Škrobica]] ||
+
|  || || [[:Predmetnica:SVSKVSŽ]] || Vlatka Vujčić ||
 
|-  
 
|-  
Istarska županija|| ŽSV || SVOKISŽ || Vahida Halaba ||
+
Splitsko-dalmatinska županija|| ŽSV SDŽ || [[:Predmetnica:SVOKSDŽ1]] || Marija Bavčević ||
 
|-  
 
|-  
|  || || SVSKISŽ || Dragica Čerkezov ||
+
|  || || [[:Predmetnica:SVOKSDŽ2]] || Marija Čelan Mijić ||
 
|-  
 
|-  
Dubrovačko-neretvanska županija|| ŽSV DNŽ || SVOKDNŽ || Irja Jerković ||
+
|  || || [[:Predmetnica:SVSKSDŽ]] || [[Suradnik:Maglica Plejić|Maglica Plejić]] ||
 
|-  
 
|-  
|  || || SVSKDNŽ|| Vinka Giljević ||
+
Istarska županija|| ŽSV IŽ || [[:Predmetnica:SVOKISŽ]] || [[Suradnik:Vahida|Vahida Halaba]]||
 
|-  
 
|-  
Međimurska županija|| ŽSV MŽ || SVŠKMEŽ || Sonja Tošić-Grlač ||
+
|  || || [[:Predmetnica:SVSKISŽ]] || Elda Pliško Horvat ||
 
|-  
 
|-  
grad Zagreb|| ŽSV ZG || || ||
+
Dubrovačko-neretvanska županija|| ŽSV DNŽ || [[:Predmetnica:SVOKDNŽ]] ||Ivana Čarapina  ||
 
|-  
 
|-  
 +
|  || || [[:Predmetnica:SVSKDNŽ]]|| Renata Zlatković ||
 +
|-
 +
|  Međimurska županija|| ŽSV MŽ || [[:Predmetnica:SVŠKMEŽ]] || Dražen Ružić ||
 +
|-
 +
 
|  || || || ||
 
|  || || || ||
 
|-  
 
|-  
 
|  || || || ||
 
|  || || || ||
 
|}
 
|}

Trenutačna izmjena od 06:48, 17. rujna 2013.

Županijska stručna vijeća
županija kratica vijeće voditelj(ica)
Zagrebačka županija (i grad Zagreb) ŽSV ZgŽ Predmetnica:SVOKZGŽ Zdenka Bilić
Predmetnica:SVSKZGŽ Ruža Jozić
Predmetnica:SVSKZGŽ Marija Bednjanec
grad Zagreb ŽSV ZG Predmetnica:SVOKZGG Evica Tihomirović
Krapinsko-zagorska županija ŽSV KZŽ Predmetnica:SVŠKKZŽ Jasna Milički
Sisačko-moslavačka županija ŽSV SMŽ Predmetnica:SVOKSMŽ Jadranka Groza
Predmetnica:SVSKSMŽ Jadranka Gabriša-Perković
Karlovačka županija ŽSV KŽ Predmetnica:SVŠKKAŽ Ana Sudarević
Varaždinska županija ŽSV VŽ Predmetnica:SVOKVŽŽ Draženka Stančić
Predmetnica:SVSKVŽŽ Ivana Štimec-Sajko
Koprivničko-križevačka županija ŽSV KKŽ Predmetnica:SVŠKKKŽ Adrijana Hatadi Crnjaković
Bjelovarsko-bilogorska županija ŽSV BBŽ Predmetnica:SVOKBBŽ Mirjana Milinović
Predmetnica:SVSKBBŽ Zorka Renić
Primorsko-goranska županija ŽSV PGŽ Predmetnica:SVOKPGŽ Nataša Možgon-Kauzlarić
Predmetnica:SVSKPGŽ Mira Matan
Ličko-senjska županija ŽSV LSŽ Predmetnica:SVŠKLSŽ Marica Štokić
Virovitičko-podravska županija ŽSV VPŽ Predmetnica:SVOKVPŽ Ljerka Medved
Predmetnica:SVSKVPŽ Josip Strija
Požeško-slavonska županija ŽSV PSŽ Predmetnica:SVŠKPSŽ Tanja Lukić
Predmetnica:SVSKPSŽ Aleksandra Pavlovič
Brodsko-posavska županija ŽSV BPŽ Predmetnica:SVŠKBPŽ Gabrijela Blekić
Zadarska županija ŽSV ZdŽ Predmetnica:SVOKZDŽ Ivanka Majić
Predmetnica:SVSKZDŽ Elvira Katić
Osječko-baranjska županija ŽSV OBŽ Predmetnica:SVOKOBŽ Ljiljana Šakić
Predmetnica:SVSKOBŽ Hrvoje Mesić
Šibensko-kninska županija ŽSV ŠKŽ Predmetnica:SVOKŠKŽ Anita Cota
Predmetnica:SVSKŠKŽ Svjetlana Jurlin Livić
Vukovarsko-srijemska županija ŽSV VSŽ Predmetnica:SVOKVSŽ Biljana Krnjaić
Predmetnica:SVSKVSŽ Vlatka Vujčić
Splitsko-dalmatinska županija ŽSV SDŽ Predmetnica:SVOKSDŽ1 Marija Bavčević
Predmetnica:SVOKSDŽ2 Marija Čelan Mijić
Predmetnica:SVSKSDŽ Maglica Plejić
Istarska županija ŽSV IŽ Predmetnica:SVOKISŽ Vahida Halaba
Predmetnica:SVSKISŽ Elda Pliško Horvat
Dubrovačko-neretvanska županija ŽSV DNŽ Predmetnica:SVOKDNŽ Ivana Čarapina
Predmetnica:SVSKDNŽ Renata Zlatković
Međimurska županija ŽSV MŽ Predmetnica:SVŠKMEŽ Dražen Ružić
Osobni alati
izbornik za datoteke
Pomoć
for english speaking visitors