Udruga knjižničari.jpg
Knjižničari
Hrvatska mreža školskih knjižničara

Školska knjižnica OŠ VLADIMIRA VIDRIĆA, KUTINA

Izvor: UDK02
Skoči na: izbornici, traži


Pogled na školu sa školskoga igrališta

Osnovna škola Vladimira Vidrića Kutina

Školska 2
HR-44320 Kutina

Telefon:

044/682-326

Telefaks:

044/682-325

E-pošta

mailto:os-kutina-003@skole.htnet.hr

Mrežna adresa

www.os-vvidrica-kt.skole.hr

Ravnatelj/ica:

Snježana Coha, dipl. učitelj

Broj nastavnika:41
Broj učenika:455
Broj odjela:27

Školska knjižnica

 • Radno vrijeme:ponedjeljak-petak od 7.30 do 13.30
 • Smještaj:u prizemlju škole, u kompleksu s upravom škole i sportskom dvoranom
 • Površina:46 m2
 • Oprema:police, ormari za referentnu zbirku, polica za periodiku, stol i 8 stolica u čitaonici, stol za posudbu građe, 2 računala, pisač.
 • Broj čitateljskih mjesta:8
 • Broj računala u školskoj knjižnici:2
 • Broj računala s pristupom internetu:1
 • Veza s internetom:ADSL
 • Program za knjižnično poslovanje:OSA-ISIS
Prostor knjižnice

Knjižnični fond

 • Knjižni fond:5528 svezaka (3963 učenički, 1565 nastavnički)
 • Periodika:17 naslova (pokloni i kupnja)
 • AV-građa:82 video kasete
 • Elektronička građa:52 CD-a, 40 DVD-a

Povijest školske knjižnice

Početkom rada Škole 1964. godine s radom je započela i školska knjižnica. Sredstva kojima je knjižnica na početku svoga rada opremljena bila su vrlo skromna. Knjižnica je bila smještena na drugom katu zgrade (danas prostor arhive), a prostor za izdavanje knjiga i knjižni fond bili su odvojeni. Prva školska knjižničarka bila je Nada Džapo, profesorica ruskoga i hrvatskoga jezika, koja je, uz redovitu nastavu, obavljala i poslove knjižničara koji su se, uglavnom, svodili na posudbu knjiga. Školske godine 1966./1967. Alma Čipera, profesorica hrvatskog i njemačkog jezika, preuzima, uz redovitu nastavu, dužnost knjižničara škole. Godine 1972. knjižnica dobiva prostor čitaonice s novim namještajem, televizorom, policama za dječju i nastavničku periodiku. Čitaonica je bila velika i prozračna, ugodan prostor za održavanje nastavnih satova, kulturnih aktivnosti i provođenje slobodnoga vremena. Školske godine 1972./1973. knjižnicu preuzima Milka Ivanković, nastavnica hrvatskoga jezika i knjižničarka, koja je pola satnice odrađivala i u nastavi. Njenim dolaskom započinje stručno sređivanje knjižnoga fonda i ustrojavanje zbirki (učenički fond, referentna građa). Radno vrijeme knjižnice, kao i škole, bilo je u tri smjene po nekoliko sati (2-3 sata dnevno). Nedostajalo je ormara i polica za knjige, izložbenih panoa, adekvatnih polica za tisak, a prostor je bio premalen za sve koji su u knjižnici željeli provoditi svoje vrijeme. Cjelokupan knjižni fond 1973. godine obuhvaćao je 5588 svezaka. Osamdesetih godina 20. stoljeća knjižnica mijenja prostor – s drugog kata preseljena je u prizemlje u prostor nekadašnje školske ambulante gdje je i danas. Dužnost školskoga knjižničara preuzima Nada Vasiljević, nastavnica hrvatskoga jezika i zemljopisa, prva knjižničarka koja je puno radno vrijeme odrađivala u školskoj knjižnici. Tijekom devedesetih godina 20. stoljeća učenički fond morao se obnoviti novim izdanjima i naslovima sukladno popisu lektire, a građu koja nije bila jezično primjerena učenicima tj. nije bila pisana hrvatskim jezikom trebalo je otpisati. Kao posljedica toga nastala je potreba za velikim izdvajanjem novčanih sredstava da bi se izgradio učenički fond, ali i obogaćivao nastavnički fond i referentna zbirka. Školska knjižnica smještena je u prizemlju Škole, a zauzima prostor od 46 m2 . U sklopu knjižnice je i čitaonica sa osam mjesta u kojoj je smješten i dio učeničkog i nastavničkoga fonda te učenička i nastavnička periodika. Prostor je neadekvatan i premalen za odvijanje većih kulturnih i javnih aktivnosti te se one moraju održavati izvan knjižnice. U knjižnici se mogu odvijati radionice manjega opsega s ograničenim brojem sudionika. Od rujna 2003. godine dužnost voditelja školske knjižnice preuzima Nataša Šporčić, profesorica hrvatskoga jezika i povijesti i diplomirana knjižničarka. Iste godine provedena je nova klasifikacija knjižnoga fonda te revizija i otpis knjižnične građe. Cjelokupan knjižni fond podijeljen je na učenički i nastavnički te odvojen u inventarnim knjigama i na policama. Učenički fond klasificiran je prema dobnom uzrastu, a nastavnički prema UDK-a klasifikaciji. Učenički i nastavnički fond na kraju 2009. godine brojili su 5528 svezaka (3963 svezaka učeničkog i 1565 svezaka nastavničkoga fonda). Osim knjižne građe, knjižnica posjeduje i neknjižnu tj. AV-e građu (video kasete, CD-e, DVD-e) koja se nabavlja i posuđuje, isključivo, učiteljima za potrebe nastavnoga procesa. Knjižnica od 2004. godine koristi računalni program OSA-ISIS za obradu knjižne građe tj. stvara se računalni katalog kojim se modernizira knjižnično poslovanje i omogućuje korisnicima bolje snalaženje u fondu. Knjižničarka je do sada obradila cijeli učenički fond i pola nastavničkoga fonda, a po završetku knjižne građe prijeći će na obradu AV-e građe. Obzirom da knjižnica nikada nije imala niti jednu vrstu kataloga, ovo je veliki napredak u stručnom, bibliotekarskom radu. Od svibnja 2008. godine knjižnica je dobila telefon i priključak za internet čime je olakšano knjižnično poslovanje i pospješen rad i komunikacija knjižničarke sa suradnicima.

Mrežna adresa

www.os-vvidrica-kt.skole.hr/knjiznica/

Mrežni katalog

[]

Prostor čitaonice

Školska knjižničarka

Nataša Šporčić

Nataša Šporčić

profesorica hrvatskoga jezika i književnosti i povijesti, diplomirani bibliotekar
Radno vrijeme:40 sati tjedno

Životopis:

Rođena sam 26. 12. 1977. godine u Kutini. Osnovnu školu i opću gimnaziju završila sam u istom gradu. Godine 1996. upisala sam kroatistiku i povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirala sam 2002. godine i stekla zvanje profesora hrvatskoga jezika i književnosti i povijesti. 2004. godine upisala sam bibliotekarstvo na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a 2006. stekla diplomu bibliotekara. Godine 2007. stekla sam start diplomu ECDL-a. Članica sam Hrvatske udruge školskih knjižničara i Hrvatskoga knjižničarskoga društva. Radila sam kao profesorica hrvatskoga jezika u Tehničkoj školi u Kutini, a od rujna 2003. radim kao školska knjižničarka u Osnovnoj školi Vladimira Vidrića Kutina.

Aktivnosti i događanja u školskoj knjižnici:

Školska knjižnica mjesto je odvijanja odgojno-obrazovnog i stručnoga, bibliotekarskoga rada te kulturne i javne djelatnosti. Učenike se poučava informacijskim vještinama, kako se služiti izvorima znanja, potiče ih se na čitanje književnih djela, dječje i popularno-znanstvene periodike. U knjižnici se pripremaju i održavaju izložbe knjiga, učeničkih radova; održavaju se književni susreti, satovi lektire, čitaju se priče, istražuje se na internetu, pišu se referati, eseji… Školska knjižnica mjesto je gdje se održavaju kreativne i edukativne radionice (izrada cvijeća, čestitki, nakita, straničnika, foto i video uradaka…); daje stručnu potporu školskim projektima i sudjeluje u njima (S Vidrićem u Vidriću, Hoće li nas ovaj planet izdržati?, Božićna čarolija). Školska knjižničarka vodi izvannastavnu grupu Mladih knjižničara, surađuje s informatičarkom škole na uređenju web stranice škole te dokumentira (foto i video dokumentacija) sve važnije događaje za život škole. Učenici rado svoje slobodno vrijeme provode u školskoj knjižnici pišući domaće zadaće, čitajući časopise, igrajući šah i druge društvene igre.

Školske knjižnice Republike Hrvatske

Bjelovarsko-bilogorska županija | Brodsko-posavska županija | Dubrovačko-neretvanska županija | Istarska županija | Karlovačka županija | Koprivničko-križevačka županija | Krapinsko-zagorska županija | Ličko-senjska županija | Međimurska županija | Osječko-baranjska županija | Požeško-slavonska županija | Primorsko-goranska županija | Sisačko-moslavačka županija | Splitsko-dalmatinska županija | Šibensko-kninska županija | Varaždinska županija | Virovitičko-podravska županija | Vukovarsko-srijemska županija | Zadarska županija | Zagrebačka županija | grad Zagreb

Osobni alati
izbornik za datoteke
Pomoć
for english speaking visitors