Udruga knjižničari.jpg
Knjižničari
Hrvatska mreža školskih knjižničara

Uloga školske knjižnice u projektnoj nastavi - Ljerka Medved

Izvor: UDK02
Skoči na: izbornici, traži

Uloga školske knjižnice u projektnoj nastavi

Kroz odgojno-obrazovni rad se ostvaruje temeljna zadaća školske knjižnice, a za to moraju postojati preduvjeti:

1.Dobro organizirana zbirka

2.Dobar prostor

3.Knjižničar-profesionalac

Znanja koja je korisnik dobio u knjižnici moraju biti primjenjiva i iskoristiva u praksi

Cilj obrazovanja u školskoj knjižnici

• osamostaliti učenike u učenju

• stvaralački ih probuditi

• samoobrazovati

• osposobiti ih za samostalno procjenjivanje

• razvijanje samokritičnosti

Nastava u školskoj knjižnici?

Partneri u nastavi trebaju biti:

Učenik

Nastavnik

Školski knjižničar

Stručni suradnici

Nastupilo je vrijeme promjena, vrijeme napretka, a to zahtijeva i inovacije u nastavi .

Što se zapravo događa?

• Stvaraju se “multimedijalni paketi”za pojedine teme

• Fondovi školske knjižnice su se obogatili i proširili

• Nastavnik je prihvatio suradnju s knjižnicom

• Bilježi se porast individualnog učenja u knjižnici

Školska knjižnica podrška nastavnom procesu

• Pripreme nastavnog sata

• Pronalaženje potrebnih izvora znanja

• Sugestija korištenja medija

• Sugestija idejnog rješenja sata, metoda i oblika koji će biti primijenjeni

• Povezivanje predmetnih područja i sadržaja

• Provođenje nastavnog procesa

PROJEKTNA NASTAVA

UČENICI

• Rad učenika zasniva se na interesima i sposobnostima

• Oni daju inicijativu za rad, predlažu tijek rada

• Ne slijede nastavnikov plan ili upute

NASTAVNICI

• Potiču učenike na stvaralačko izražavanje

• Ne daju upute već vode proces planiranja

• Savjetuju i usmjeravaju

• Motiviraju i jačaju samopouzdanje učenika

ETAPE PROJEKTNE NASTAVE u školskoj knjižnici

• Razgovor o temi

• Izrada cilja rada vezanog uz problem

• Podjela zadaća, uloga

• Izrada plana rada

• Ostvarivanje plana i programa rada

• Prikaz rezultata rada

• Vrjednovanje rezultata rada

Prednost projektne nastave u odnosu na tradicionalnu

• Svi su uključeni u ostvarivanje zajedničkog cilja

• Veća aktivnost učenika

• Učenici se međusobno nadopunjuju,podsjećaju na prijašnje gradivo

• Uspostavlja se kvalitetnija veza:učenik-učenik,učenik-nastavnik,nastavnik-knjižničar

• Razvijaju komunikaciju,toleranciju, i smanjuju različite predrasude

• Jača se samopoštovanje i samopouzdanje učenika

Školska knjižnica “za korak ispred”

• Za školsku knjižnicu projektna nastava kao i mnogi drugi inovativni oblici rada,i nisu neka novina, jer ono što jest novo je sve veća otvorenost nastavnika i učenika za nove metode i oblike rada”u” i “sa” školskom knjižnicom.

• Učenici, nastavnici, stručni suradnici, roditelji, postaju partneri.

ZAKLJUČAK

• Školski projekt ,kao cjelina, je oblik posebnog istraživačkog učenja mnoštva manjih sadržaja. Školska knjižnica je mjesto traženja i istraživanja , mjesto učenja na izvorima znanja.

• Zato je školski projekt nastao, razvio se i dobio svoj oblik upravo u školskoj knjižnici.


Preuzimanje datoteke u ppt formatu

Datoteka:Uloga školske knjižnice u projektnoj nastavi - Ljerka Medved.ppt

Osobni alati
izbornik za datoteke
Pomoć
for english speaking visitors