Udruga knjižničari.jpg
Knjižničari
Hrvatska mreža školskih knjižničara

Smjernice za izradu taktilne slikovnice - Tanja Šupe

Izvor: UDK02
Skoči na: izbornici, traži

Smjernice za izradu taktilne slikovnice

Kad govorimo o taktilnoj slikovnici treba reći da pod tim podrazumijevamo slikovnicu u kojoj su osim teksta prilagođene i slike na način da ih mogu koristiti slijepa djeca.
Cilj taktilne slike u prvome redu je da svojim prikazom slijepome djetetu prenese poruku ili bit slike. To znači da nije važno doslovno prilagoditi svaki detalj slike, već postići cilj da se prenese bit te slike. Slika nam omogućava da slijepome djetetu prikažemo nešto iz okoline što je njemu zbog nedostatka vida apstraktno. Primjerice nebeska tijela poput zvijezda, mjeseca, sunca. Također i stvari iz okoline koje zbog njihove veličine dijete ne može u cjelosti doživjeti. Primjerice kuća ili zgrada. Osim toga, cilj je slike da potiče dijete na istraživanje, maštu, te da upotpunjuje njegov doživljaj kroz aspekt dvodimenzionalne slike. Postoji bitna razlika između trodimenzionalnog i dvodimenzionalnog doživljaja određenog predmeta, zbog čega treba poticati slijepo dijete na istraživanje taktilnih slika.
Najvažniji princip u izradi je različitost materijala. Razlog tome je što različiti materijali potiču dijete na istraživanje i pregledavanje slika. Pod različitost materijala misli se na sve dostupne materijale koji pod prstima imaju različitu teksturu. Najveći dio takvih materijala pronaći ćete u kućanstvu na različitim ambalažama. Vrlo je važno znati da na jednoj slici primjerice od istog materijala ne bi trebalo biti sunce i cvijet. U odabiru teksture za pojedini dio slike vodite se asocijacijama koje u vama budi određeni predmet iz okoline. Primjerice zeca bi ste mogli napraviti od neke mekane tkanine, a koru drveta od rebrastog kartona. Možda zanimljiva napomena bi bila vezano za boje materijala koje koristite na slici. Kako bi tu sliku moglo koristiti i dijete s ostatkom vida, pokušajte koristiti boje materijala koje su stvarne. Neka sunce bude od žutog materijala, a primjerice trava od zelenog. Taktilne slike zbog svoje jednostavnosti mogu biti jako korisne za slabovidnu djecu pa bi bilo dobro da su boje realne.

Neki od preporučenih materijala u izradi taktilne slike:

 • rebrasti karton (ljepenka)
 • pjenasta spužva
 • hammer papir
 • vuna
 • filc i druge tkanine
 • spužva
 • brusni papir
 • krep papir
 • kontur pasta (boja za stakla)
 • gliteri
 • perlice
 • sve vrste ambalaža

Format
Kada birate format na kojem ćete izraditi taktilnu sliku, bilo bi dobro da to ne bude preveliki format. Razlog tome je što bi se na prevelikoj slici djeca mogla izgubiti jer oni ipak sliku moraju doživljavati rukama. Preporučuje se A4 format jer je dovoljan da sve djelove stavite, a da opet nije preveliki format. Uglavnom je bolje raditi na vodoravno okrenutom papiru. Računajte s time da je taj papir samo za sliku jer će tekst ići na drugu stranicu.

Perspektiva
Treba reći da na taktilnoj slici nije potrebna perspektiva u smislu da bliže predmete na slici izradite veće kako bi se dobio dojam da su nam oni bliži. Slijepo dijete će shvatiti da je to nešto u stvarnosti veće od nečeg drugog na slici. Primjer,dječak je napravljen veći u odnosu na drvo kako bi se dobio dojam da nam je on bliže. Dijete će shvatiti da je dječak u realnom svijetu veći od drveta. Jako paziti na odnose veličina, slijepa djeca ne podrazumjevaju ništa jer oni to nisu nikad vidjeli.

Podloga
Podloga na kojoj se može izraditi taktilna slika je najčešće papir, ali nije nužno da ista bude papir. Papir treba biti deblji kako bi podnio materijale koji će se na njega ljepiti. Uvijek treba misliti na rub papira koji je potreban za uvezivanje. Podloga za taktilnu sliku može biti i tkanina na koju se prišiju taktilni detalji, čak i podloga od goblena je prihvatiljiva.

Važno je znati da se taktilnom slikom smatra i izdvojeni oblik ili predmet na slici. Kada se radi o tome da izrađujemo baš sliku primjerice proljeća, moramo imati na umu da je slijepoj djeci važno da postoji podloga. Pod time mislimo na to da recimo stablo ne zaljepite na dno papira bez neke tanke podloge jer u tom slučaju dijete misli da stablo raste iz ničega. Podloga može biti tanka nit nekog materijala koja predstavlja travu, zemlju ili nešto na čemu neki predmet stoji. Kada se slika sastoji samo od recimo oblika srca, onda to nije nužno. Premda se ti izdvojeni oblici pojavljuju uglavnom kod radnih listića, a manje kod slika.

Neke ideje za izradu taktilnih slikovnica
Taktilna slikovnica, kao što je već rečeno, najćešće ima oblik knjige i izrađena je na podlozi od papira. To može biti primjerice slikovnica s pjesmicama, gdje će pjesmica biti o recimo visibabi pa će na slici biti jedna visibaba na livadi iznad koje sjaji sunce. Može biti i složenija pa slike prate neku priču poput recimo Crvenkapice. U tom slučaju ne zamarajte se detaljima prilagođavanja svakog segmenta slike, previše detalja može biti i ometajući faktor za slijepo dijete. Važno je da dijete dobije dojam u ovom slučaju Crvenkapice, šume, vuka, bake i košarice koju nosi.
Taktilna slikovnica može biti recimo napravljena u vrećici na način da se na vrećicu prišiju dijelovi koji čine sliku, a isti se predmeti stave u vrećicu pa dijete samo može složiti sliku. Primjer, na vrećici je prišiven cvijet na livadi iznad kojeg su oblak i sunce, a pokraj kojeg leti leptirić. Onda se unutar vrećice nalazi leptirić, cvijet, sunce, oblak i neka podloga koja simbolizira travu pa dijete slaže sliku uz koju ide kratka priča.
Isto se može napraviti tako da se na podlogu goblena zašije par elemenata koji čine sliku. Može poslužiti i rukavica na koju se prišiju likovi. Recimo slikovnica za ruku sa simbolima za vremenske prilike pa je na jedan prst našiveno sunce, na jedan oblak, na jedan munja, na jedan pahuljica snijega i kiša. Onda se o tome slaže priča. Nije čak nužno da svaka slika ima točno napisanu priču. Osim svih vaših ideja, neke od tema bi mogle biti prometni znakovi, svijet podmorja, različiti brodovi, poznate priče poput Crvenkapice, Trnoružice i sl.

Osobni alati
izbornik za datoteke
Pomoć
for english speaking visitors