Udruga knjižničari.jpg
Knjižničari
Hrvatska mreža školskih knjižničara

SVSKVŽŽ 20. ožujka2009.

Izvor: UDK02
Skoči na: izbornici, traži

Sadržaj

Potvrda dolaska:


Stručno vijeće srednjoškolskih knjižničara Varaždinske županije

Gospodarska škola
Božene Plazzeriano 4
Varaždin
bzaplatic@net.hr
www.knjiznicari.hr SVSKVŽŽ
tel: 492281


- RAVNATELJIMA ŠKOLA
- ŠKOLSKIM KNJIŽNIČARIMA

Na temelju članka 115. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, 87/08), članka 4. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje (Narodne novine, 91/06), i Odluke o imenovanju voditelja/ice županijskog (međužupanijskog) stručnog vijeća – vanjskog suradnika/ice Agencije za odgoj i obrazovanje (Klasa: 602-03/08-01/0066, ur. broj:561/1-08-506) od 19. prosinca 2008. - čime je određena obveza stručnog usavršavanja školskih knjižničara kroz rad županijskih stručnih vijeća

pozivamo školske knjižničare na sastanak Županijskoga stručnog vijeća koji će se održati u

PETAK, 20. OŽUJKA 2009. S POČETKOM U 12.00 SATI U Gospodarskoj školi Varaždin, Božene Plazzeriano 4, VARAŽDIN


Program skupa:


 • 11.45 – 12.00 okupljanje sudionika u školskoj knjižnici (prizemlje)
 • 12.00 – 12.05 uvodna riječ domaćina i uvodne obavijesti
 • 12.05 – 12.25 Nacionalni okvirni kurikul – Biserka Šušnjić
 • 12.25 – 12.45 Novosti u radu matične službe – Jasminka Štimac
 • 12.45 – 13.00 Izvješće sa stručnog skupa u organizaciji AZOO-a u Senju o.g. – Barbara Zaplatić
 • 13.00 – 13.50 Strukovne udruge u školskom knjižničarstvu (uloga i značaj) – Sanja Galic
 • 13.50 – 14.00 stanka uz okrjepu
 • 14.00 – 15.50 Mrežna suradnja školskih knjižničara (radionica) – Josip Rihtarić
 • 15.50 – 16.00 Završne obavijesti i podjela potvrda

Za radionicu je potrebno donijeti na memorijskom štapiću ili CD-u 4 fotografije i podatke navedene u privitku ovog poziva.

Molim vas da putem elektronične pošte (info@josiprihtaric.iz.hr), (bzaplatic@net.hr), na mrežnim stranicama (www.knjiznicari.hr SVOKVŽŽ i SVSKVŽŽ) ili telefonski (214-467 + 5 osnovnoškolski knjižničari i 492- 281 ili 098/168-9753-SMS srednjoškolski knjižničari) potvrdite svoj dolazak na stručni skup do 17. ožujka (utorak) te nam na taj način olakšate organizaciju skupa. Ako i ne uspijete na vrijeme potvrditi svoj dolazak, svejedno će nas radovati da se odazovete radu Vijeća!

Sudjelovanje u radu županijskih stručnih vijeća dio je stručnog usavršavanja školskih knjižničara koje je u godišnjoj normi (Rješenje o tjednom zaduženju) pa je stoga i OBVEZNO!

Srdačno vas pozdravljamo do našega susreta.

Voditeljica Županijskoga stručnog vijeća srednjoškolskih knjižničara Varaždinske županije Barbara Zaplatić


Podatci koje je potrebno donijeti na memorijskom štapiću ili CD-u na radionicu:

FOTOGRAFIJE (poželjno u .jpg formatu, manje rezolucije 800X600,76 tpi)

 1. .fotografija škole
 2. .logotip školske knjižnice
 3. .fotografija školske knjižnice
 4. .fotografija školske knjižničarke

PODATCI O ŠKOLI:
1. naziv škole
2. telefon
3. telefaks
4. e-adresa škole
5. mrežna adresa (web) škole
6. ime i prezime ravnatelja
7. broj nastavnika
8. broj učenika
9. broj razrednih odjela

PODATCI O KNJIŽNICI:
1. radno vrijeme
2. smještaj
3. površina (upiši zbrojeno ili pojedinačno knjižnicu i čitaonicu)
4. oprema
5. broj čitateljskih mjesta
6. broj računala u školskoj knjižnici (isključiti iz evidencije sporija od 1 GH, s manje od 128 Mhz memorije ili manje od 20GB HD)
7. broj računala s pristupom internetu
8. veza s internetom (upiši: modem, ISDN, ADSL ili "nema internet")
9. program za knjižnično poslovanje
10. knjižni fond (broj knjiga)
11. periodika (upiši broj naslova koji se nabavljaju tijekom školske godine)
12. AV-građa
13. elektronička građa
14. Povijest školske knjižnice (upiši kad je knjižnica osnovana, zanimljivosti, tko su bili školski knjižničari, kako se mijenjao fond, prostor i ostale karakteristike školske knižnice)
15. mrežna adresa (web) školske knjižnice
16. adresa mrežnog kataloga knjižnice


PODATCI O KNJIŽNIČARKI/KNJIŽNIČARU
1. Ime Prezime
2. titula
3. 40/20/xx sati tjedno
4. životopis knjižničara
5. aktivnosti i događanja u knjižnici

Osobni alati
izbornik za datoteke
Pomoć
for english speaking visitors