Udruga knjižničari.jpg
Knjižničari
Hrvatska mreža školskih knjižničara

SVOKVŽŽ 21. rujna 2007.

Izvor: UDK02
Skoči na: izbornici, traži

Stručno vijeće osnovnoškolskih knjižničara Varaždinske županije
2. OŠ Varaždin
Augusta Cesarca 10
Varaždin
info@josiprihtaric.iz.hr
www.knjiznicari.hr SVOKVŽŽ
tel: 214467 +5

Stručno vijeće srednjoškolskih knjižničara Varaždinske županije
Rudarska i kemijska škola
Hallerova aleja 3
Varaždin
ivastim1@yahoo.com
www.knjiznicari.hr SVSKVŽŽ
tel: 200730

- RAVNATELJIMA ŠKOLA
- ŠKOLSKIM KNJIŽNIČARIMA

Na temelju članka 79. Zakona o osnovnom školstvu (Narodne novine, 69/03), članka 82. Zakona o srednjem školstvu (Narodne novine, 69/06), članka 4. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje (Narodne novine, 91/06), i Odluke o imenovanju voditelja/ice županijskog (međužupanijskog) stručnog vijeća – vanjskog suradnika /ice Zavoda za školstvo Republike Hrvatske (Klasa 602-02/06-01/0136, ur. broj:561/1-06-50) od 17. lipnja 2006.; vanjskog suradnika/ice Zavoda za školstvo Republlike Hrvatslke (Klasa 602-02/06-01/0136, ur. Broj:561-01/1-07-464) od 15. lipnja 2007. čime je određena obveza stručnog usavršavanja školskih knjižničara kroz rad županijskih stručnih vijeća

pozivamo školske knjižničare na sastanak Županijskoga stručnog vijeća koji će se održati u

PETAK, 21. RUJNA 2007. S POČETKOM U 10 SATI U
OŠ NOVI MAROF, Zagorska 23, Novi Marof

Sadržaj programa stručnog usavršavanja:
1. Određivanje ciljeva poučavanja u školskoj knjižnici (radionica) – Biserka Šušnjić, viša savjetnica, Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb
2. Realizacija nastavnih tema NPIP-a iz područja Informacijska pismenost i poticanje čitanja (okrugli stol)
3. Aktualna tematika i problematika rada srednjoškolskih knjižničara – Ivana Štimec-Sajko
4. Novosti iz rada matične službe Varaždinske županije u području školskog knjižničarstva – Jasminka Štimac, voditeljica matične službe, Gradska knjižnica i čitaonica “Metel Ožegović”, Varaždin

Planiramo da rad stručnog vijeća ne će završiti prije 14 sati i pozivamo vas da za sudjelovanje u radu Vijeća isplanirate dovoljno vremena.

Molim vas da putem elektronične pošte (info@josiprihtaric.iz.hr), na mrežnim stranicama (www.knjiznicari.hr SVOKVŽŽ i SVSKVŽŽ) ili telefonski (214-467 + 5 osnovnoškolski knjižničari i 200730 srednjoškolski knjižničari) potvrdite svoj dolazak na stručni skup radi pripreme radnog materijala i potvrda o sudjelovanju u radu Vijeća.

Srdačno vas pozdravljamo do našega susreta.


Voditelj Županijskoga stručnog vijeća osnovnoškolskih knjižničara Varaždinske županije Josip Rihtarić, prof.

Voditeljica Županijskog stručnog vijeća srednjoškolskih knjižničara Varaždinske županije Ivana Štimec-Sajko, prof. i dipl. knjižničarDrage kolegice i kolege, školske knjižničarke i knjižničari u osnovnim školama!

Uvođenjem HNOS-a u osnovne škole početkom prošle školske godine bitno je i konkretno osnažena odgojno-obrazovna djelatnost školskih knjižničara. Naš krajnji cilj – osposobljavanje učenika za cjeloživotno učenje poučavanjem vještinama i tehnikama pronalaženja informacija, ponajprije služenjem katalozima i pretraživanjem interneta – konkretiziran je kroz uvođenje 15 nastavnih tema, jednu za učenike prvog i po dvije za učenike svih ostalih razreda.

Budući da smo u Nastavnom planu i programu dobili navedene samo teme, na svakome je od nas bilo da osmisli provedbu tih tema, da izradi konkretnu nastavnu pripravu. Budući da nismo za provedbu tema dobili posebnu satnicu kao učitelji knjižničarstva, teme smo trebali obraditi u integraciji s ostalim nastavnim predmetima. Na kraju školske godine na svakom je od nas bilo da napravi evaluaciju vlastitog rada. Također je na svakom od nas bilo da izgradi vlastitu metodu kojom ćemo izmjeriti jesmo li i u kojem smo stupnju ostvarili ciljeve.

S obzirom na ove okolnosti, kako bismo svoje odgojno-obrazovne poslove odradili što uspješnije u ovoj školskoj godini, angažman u radu Vijeća kroz oblik okruglog stola prigoda je da si međusobno skrenemo pozornost na najuspješniju realizaciju nastavnih tema, kao i da upozorimo na probleme na koje smo nailazili.

Budući da na raspolaganju imamo ograničeno vrijeme, molim vas da pripremite izlaganje u trajanju 10-15 minuta u kojem ćete izdvojiti najbitnije, stavljajući naglasak na ono što će biti od najveće pomoći kolegama prilikom izradbe svojih nastavnih priprava tijekom ove školske godine. Također, ako ste osim samoprocjene proveli i određeni postupak mjerenja u kojem ste stupnju ostvarili zadane ciljeve, molim vas da nas upoznate s time. Molim Vas da svoje bilješke objavite na mrežnim stranicama www.knjiznicari.hr ili pošaljete e-poštom, kako bismo ih mogli umnožiti za potrebe okruglog stola.

Ovom prigodom ne ćemo biti u mogućnosti predstaviti svoje cjelovite nastavne priprave, prezentirati uspjele nastavne sate, ali vas pozivam da svakako predložite, odnosno prijavite predavanja o najuspjelijim realizacijama nastavnih tema, a podsjećam vas da se izlaganje na županijskom stručnom vijeću boduje prilikom napredovanja u zvanja mentor i savjetnik.

Budući da je prošle školske godine HNOS uveden u sve nastavne predmete, bilo je dosta nespretnosti, nesigurnosti i otpora, posebice prigodom zajedničkog planiranja i zajedničke realizacije, timski rad nije uvijek bio dobro vođen, zadatci nisu bili postavljeni problemski, profanizirala se suradnička metoda, timski rad i informacijska pismenost, naglasak je stavljan na teme, a ne na provedbu i ostvarenje ciljeva, rezultati nisu mjereni. Ovom prigodom izbjegnimo nabrajanje propusta, a usmjerimo se na pronalaženje ideja kako se nositi s otporima, ukoliko opet na njih budemo nailazili.

Pozivam sve osnovnoškolske knjižničare koji u školskoj knjižnici rade više od pola radnog vremena da pripreme bilješke za okrugli stol, a one koji radi pola ili manje, da pripreme bilješke ukoliko su stigli odraditi i odgojno-obrazovne poslove.

Josip Rihtarić

Osobni alati
izbornik za datoteke
Pomoć
for english speaking visitors