Udruga knjižničari.jpg
Knjižničari
Hrvatska mreža školskih knjižničara

Program rada Upravnog odbora i predsjedništva HUŠK-a

Izvor: UDK02
Skoči na: izbornici, traži

IV. (REIZBORNA) SKUPŠTINA H U Š K-a 2006.

U sklopu Proljetne škole školskih knjižničara u šibenskom Solarisu 31. ožujka 2006. održana je četvrta skupština Hrvatske udruge školskih knjižničara (HUŠK-a).

Dosadašnja predsjednica Jasmina Lovrinčević iz Osijeka osvrnula se na postignute rezultate u proteklom mandatu, a zatim predložila novi sastav predsjedništva i Upravnog odbora.

Radi boljeg protoka informacija s članstvom i učinkovitosti, djelovanje Udruge trebalo bi se temeljiti na regionalnoj podjeli na sedam podružnica čime bi se postiglo brže rješavanje lokalnih problema. Središnjica će koordinirati rad podružnica i djelovati u zajedničkim projektima školskoknjižničarske struke. Sukladno tome, jedna od prvih zadaća novoizabranog Upravnog odbora trebala bi biti izmjena i dopuna postojećeg Statuta Udruge.

Za novu predsjednicu izabrana je Sanja Galic iz Osijeka, dopredsjednici su Milan Josić i Boris Popinjač iz Zagreba, dok je tajnica ostala Sonja Tošić-Grlač iz Čakovca, a blagajnica Marija Mudri iz Osijeka .

Nakon skupštine održan je sastanak predsjedništva i novoizabranih članova Upravnog odbora po regijama kako slijedi:

1. Grad Zagreb, Zagrebačka županija i Krapinsko-zagorska županija

(Milan Josić, Boris Popinjač, Ines Krušelj Vidas - podružnica djeluje)

2. Brodsko-posavska županija, Požeško-slavonska županija i Bjelovarsko-bilogorska županija

(Nada Šerić - vodi postupak osnivanja)

3. Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija i Virovitičko-podravska županija

(Sanja Galic- podružnica djeluje u Osijeku)

4. Međimurska županija, Varaždinska županija i Koprivničko-križevačka županija

(Sonja Tošić-Grlač - vodi postupak osnivanja)

5. Dubrovačko-neretvanska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Zadarska županija i Šibensko-kninska županija

(Ingrid Poljanić - vodi postupak osnivanja)

6. Primorsko-goranska županija i Istarska županija

(Korina Udina, vodi postupak osnivanja)

7. Karlovačka županija, Sisačko-moslavačka županija i Ličko-senjska županija

(Jadranka Groza - vodi postupak osnivanja)

Na sastanku je dogovoreno formiranje preostalih pet podružnica do kraja kalendarske godine, a cjelokupni postupak osnivanja, u suradnji s predsjedništvom Udruge, vodit će članovi Upravnog odbora iz dotične regije.

Svi članovi HUŠK-a u najskorije vrijeme trebali bi imati plastificirane članske iskaznice s imenom člana i logom udruge, a od ostalih planova valja istaknuti:

· Nova predsjednica preuzela je (i izvršila) obvezu izrade godišnjeg i četverogodišnjeg Programa rada Udruge na osnovu čega bi se mogla zatražiti poticajna sredstva iz državnog proračuna.

· Vijeću za knjižnice treba uputiti prijedlog izmjena Zakona o knjižnicama onih članaka koji se odnose na školsko knjižničarstvo i za koje je praksa pokazala da su neodrživi u sadašnjem obliku, posebno zbog neodređenosti statusa školskih knjižnica (djeluju u nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a odgovaraju Ministarstvu kulture i NSK) i knjižničara koji jedini u prosvjeti moraju polagati dva stručna ispita. - učinjeno

· U okviru suradnje s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, županijskim uredima i uredom grada Zagreba, Zavodom za školstvo RH, NSK i drugim ustanovama treba:

1. uputiti dopis MZOŠ u svezi ovogodišnjeg financiranja nabave knjiga za školske knjižnice s našim prijedlozima, kako se ne bi ponovila neprimjerena situacija od prošle godine kada namjenska sredstva za školske knjižnice nisu isplaćena školama, već su preusmjerena u isplatu smjenskog rada – učinjeno, prema izjavi Astrid Horvat iz resornog ministarstva, sredstva će biti isplaćena na račune škola do kraja mjeseca svibnja tekuće godine.

2. od Zorana Paldija, načelnika za informacijke resurse u MZOŠ, tražiti popis škola u Republici Hrvatskoj koje su dobile info komplete (računalo i pisač) za školsku knjižnicu, kako bi utvrdilo tko je doista dobio računala za svoje knjižnice– učinjeno.

3. na temelju odgovora zahtijevati daljnju informatizaciju školskih knjižnica pri čemu povratnu potvrdu o pristigloj opremi trebaju dati knjižničari kako bi se spriječilo preusmjeravanje iste u druge svrhe unutar škole.

4. doministru Draganu Schwarzu uputiti zahtjev za sazivanje prvog sastanka Povjerenstva za odabir knjižničnog računalnog programa, koju je odluku ministar Dragan Primorac potpisao prošle, 2005. godine. U tom povjerenstvu su dva člana HUŠK-a (Milan Josić i Boris Popinjač).

· Svi članovi trebaju pratiti natječaje za financiranje različitih projekata na koje se mogu prijaviti projekti HUŠK-a ili njenih podružnica. Cijeli postupak trebalo bi voditi Povjerenstvo za projekte HUŠK-a (projektni tim koji treba osnovati). Iz tih razloga jednog člana UO će se osposobiti za izradbu, prijavu i provedbu projekata na razini udruge. Stjecanje ovakvih znanja i vještina dobra su pretpostavka za kvalitetnijim sufinanciranjem HUŠK-a.

· U svrhu promidžbe i upoznavanja stručne i šire zajednice s radom Udruge, treba uputiti predstavnike Udruge na kongrese, seminare, predavanja i druge manifestacije srodnih udruga gdje bi na odgovarajući način prezentirali aktivnosti HUŠK-a. · Potrebno je redovito ažurirati web-stranicu HUŠK-a te osigurati pravodobni protok informacija među članstvom i zainteresiranom javnosti.

· Hrvatska udruga školskih knjižničara mora aktivno sudjelovati u organizaciji Proljetne škole školskih knjižničara kao jedan od organizatora toga skupa. To podrazumijeva, između ostalog, organizaciju okruglog stola s uglednim uzvanicima i tiskanje Zbornika Proljetne škole uz prihvatljiviju cijenu.

· Jednom godišnje organizirat će se obilježavanje Međunarodnog dana školskih knjižnica u Republici Hrvatskoj, što je i dosad bila praksa u mnogim školama i županijama. Pokušat će se, ovisno o financijskim mogućnostima, organizirati i jedan stručni skup za sve školske knjižničare RH uz sudjelovanje stranih predavača.

Budući da je sjednica održana krajem ožujka, dakle prije dva mjeseca, iz teksta je razvidna činjenica kako su u međuvremenu neki planovi već djelomično ili u cijelosti ostvareni. Ove aktivnosti trebale bi biti poticaj svim članovima Udruge da svojim idejama i izravnim djelovanjem pridonesu još bržem razvoju školskih knjižnica te opravdaju značaj i ulogu stručnog suradnika knjižničara u svojim školama i široj društvenoj zajednici.

S.G. i B.P.

Osobni alati
izbornik za datoteke
Pomoć
for english speaking visitors