Udruga knjižničari.jpg
Knjižničari
Hrvatska mreža školskih knjižničara

Pomoć:Kako pripremiti datoteku za objavljivanje na UDK 02

Izvor: UDK02
Skoči na: izbornici, traži

Upute za voditelja radionice

Od pokretanja projekta UDK 02 na mrežnom sjedištu www.knjiznicari.hr školski su se knjižničari njime počeli koristiti najviše kao repozitorijem knjižničarskih radova – mjesta na kojemu objavljuju svoje gotove radove (datoteke) napravljene najčešće kao slikokaze (Power Point prezentacije) ili dokumente (pisane u Wordu, ponekad pohranjene u formatu PDF) koji su često bogato ilustrirani fotografijama.

Kao što knjigu nije moguće samo staviti na policu, već ju treba knjižničarski obraditi, tako i datoteku nije dovoljno prebaciti sa svog računala na udaljeni poslužitelj, već ju je potrebno obraditi. U nastavku ćemo prikazati kako se postupa sa slikokazom kad ga želimo objaviti na www.knjiznicari.hr, to jest prikazat ćemo kako u slikokazu sažeti slike kako bi bio što manji, kako pohraniti u zasebne datoteke slike i sam tekst slikokaza, kako preimenovati i prebaciti datoteke na udaljeni poslužitelj, kako opisati i označiti datoteke, kako izraditi (napisati, ilustrirati i označiti) članak. Na sličan način postupamo i s drugim datotekama (.doc, .pdr, .xls…).

Označivanjem datoteka i članaka predmetnica uvrštavamo ih u kazala – predmetno i autorsko. (Pre)imenovanjem datoteke prilikom prebacivanja na udaljeni poslužitelj, uvrštavamo datoteku u naslovno kazalo datoteka, a upisivanjem naslova mrežne stranice uvrštavamo mrežnu stranicu u naslovno kazalo (članaka). Prebacivanje datoteke na udaljeni poslužitelj je poput stavljanja knjige na policu, a izradba članka o toj datoteci jest poput izradbe kataložnog listića. Da bi „kataložni listić“ bio što informativniji, članak možemo i ilustrirati, štoviše, cjelokupni rad učiniti prikladnim za mrežno čitanje, tako da posjetitelj točno zna što će (kakvu datoteku) preuzeti na svoje računalo.

Sadržaj

Materijalna obrada i inventarizacija

Potreba za sažimanjem fotografija

Budući da programi PowerPoint i Word omogućuju umetanje fotografija bez automatskog sažimanja veličine fotografije prilikom promjene veličine slike u tekstu, zbog tako umetnutih i „obrađenih“ fotografija, radovi su, mjereno megabajtima, to jest potrošnjom memorijskog prostora, često veoma veliki. Kako najčešće i ne primjećujemo razlike u fotografijama pohranjenima u rezoluciji od 72 točkice po inču i onih pohranjenih u većoj rezoluciji, preporučujemo da se za prikaz na zaslonu monitora i u razmjeni korištenjem interneta upotrebljavaju fotografije pohranjene u rezoluciji od 72 točkice po inču ili manje, u veličini do 640x480 točkica po širini i visini slike. Fotografija pohranjena u tom formatu pri uobičajenim postavkama zaslona monitora zauzet će manje od tri četvrtine radnog prostora, te će biti prikladna za ilustraciju teksta ili slikokaza. Fotografije pohranjene u rezolucijama od, primjerice, 2048x1536 tpi ili većima, što nam omogućuju suvremeni digitalni foto-aparati, namijenjene su ponajprije za ispis na kvalitetnim pisačima, ili za ispis fotografija na papir u velikim formatima (s povećavanjem). Fotografije kojima (u programima Word, Power Point i sl.) smanjimo veličinu prikaza na ekranu, nakon što smo ih umetnuli u dokument, i dalje zauzimaju mnogo memorijskog prostora. Takvi radovi ne samo da su često neprikladni za prenošenje na memorijskim štapićima, već pri modemskom i ISDN pristupu internetu treba proći i nekoliko desetaka minuta da bi ih se preuzelo, a pri ADSL pristupu internetu korisnicima se osjetno evidentira prijenos podataka, što se dodatno plaća (u slučaju da korisnik nema ugovoreno paušalno plaćanje, bez obzira na količinu prenijetih podataka, što je još uvijek rijedak slučaj). Osim toga, velike datoteke zauzimaju mnogo prostora na udaljenom poslužitelju, koji nije na raspolaganju u neograničenom opsegu, pa valja i u tome segmentu biti ekonomičan.

Automatiziranim postupkom sažimanja fotografija, što je omogućeno u programima PowerPoint i Word, moguće je u samo nekoliko sekundi odjednom sažeti i nekoliko desetaka, pa i stotina fotografija, pri čemu se veličina datoteke može smanjiti nekoliko stotina i nekoliko tisuća puta.

Preporučujemo korištenje programa Microsoft PowerPoint 2003 (ili novijeg) jer je otkupljen za sve škole, učitelje i stručne suradnike za korištenje u školi i kod kuće - pa nam je svima dostupan.

Priprema slikokaza za objavljivanje

1. Sažimanje slika

Cilj: Otvoriti postojeći slikokaz, sažeti slike, preimenovati i pohraniti slikokaz s tako sažetim fotografijama, pohraniti pojedinačne fotografije te pohraniti tekst slikokaza u formatu rtf.

Nakon što si otvorila datoteku s nesažetim fotografijama u programu PowerPoint:

  1. klikni na bilo koju sliku u slikokazu
  2. otvorit će se iskočni izbornik, klikni na petu sličicu s desna, nazvanu sažmi slike / compress pictures, s četiri dijagonalne sulice koje upućuju prema sredini
  3. pojavit će se još jedan izbornik u kojem izaberi:
  • Sve slike u dokumentu (All pictures in document)
  • Web/Zaslon (Web/Screen) 96 dpi
  • Sažmi slike (Compress pictures)
  • Izbriši obrezana područja slika (Delete cropped areas of pictures)
Video prikaz (treba imati Flash Player 6.0 ili noviji): Mediji:Slikokaz1.swf

Ovaj postupak korisno je napraviti svaki put. Možemo ga jedino izbjeći ako smo u slikokaz umetnuli slike koje kasnije namjeravao ispisati na papir u visokoj kvaliteti. Ako nam je veličina slikokaza još uvijek prevelika, možemo ga pohraniti kao html datoteku, pa onda tako dobivene slike ponovno ubaciti na ista mjesta, umjesto prethodno nesažetih.

Ako je datoteka i dalje velika, ali ju ne možemo dodatno smanjiti, kliknemo na izbor "zanemari sva upozorenja" i pričekamo da se datoteka prenese na poslužitelj. Poslužiteljski postoji ograničenje da pojedinačna datoteka ne može iznositi više od 5MB.

U programu PowerPoint kliknemo desnom tipkom miša na bilo koju sliku, kliknemo na sličicu "sažmi slike" na iskočnom izborniku i odaberemo ove postavke - kako bi slikokaz imao što manje MB te se tako lakše i brže razmjenjivao
Napomena: Ako se iskočni izbornik ne pojavi nakon što si kliknula na neku sliku u slikokazu, postavi pokazivač miša na prazno mjesto pokraj alatnih vrpci, na vrhu, ispod retka u kojemu piše „Datoteka Uređivanje Pogled… Pomoć“, klikni desnom tipkom miša da iskoči popis izbornika, u popisu pronađi riječ Slika i klikni na nju; pojavit će se iskočni izbornik Slika). Pomoc sazimanje slika.jpg

2. Pohrani slikokaz pod novim, opisnim imenom.

3. Klikni na prvu fotografiju lijevom tipkom miša; zatim klikni desnu tipku miša da se pojavi iskočni izbornik, odaberi opciju „Spremanje kao slike…“ upiši ime za sliku koja najbolje opisuje sliku. Ponovi postupak s ostalim slikama u slikokazu. Pomoc spremnje slike kao.gif
4. Pohrani datoteku u formatu .rtf Pomoc Spremi kao rtf.gif
Napomena: Sve dokumente (slikokaz s novim imenom, sve pojedinačne fotografije i(li) slike te tekst slikokaza pohranjen u formatu .rtf) pohrani u isti direktorij na čvrstom disku, jer ćeš kasnije sve te datoteke prenijeti na udaljeni poslužitelj.

Stavljanje knjige na policu i signiranje = prenošenje datoteke na poslužitelj

Cilj: prenijeti slikokaz na udaljeni poslužitelj, opisati ga i dodijeliti mu predmetnice.


  1. Pokreni mrežni preglednik i otvori stranicu www.knjiznicari.hr (i prijavi se).
  2. Klikni u lijevom izborniku na poveznicu „Objavljivanje datoteka“.
Pomoc objavljivanjedatoteka.gif

3. Pričekaj da se otvori stranica-formular, ona izgleda ovako:
4. Klikni mišem na puce “Odaberi” desno od prvog okna te odredi putanju do svog slikokaza, pohranjenog u formatu ppt.
5. U drugo okno upiši novi naslov za svoj slikokaz, a na kraju naslova obvezno stavi oznaku „.ppt“ (bez navodnika) da bi program znao da se radi o slikokazu.


Signiranje
6. U treće okno sažeto, s nekoliko riječi dodatno opiši o čemu se radi u slikokazu.


7. Klikni mišem na plavu poveznicu [[Predmetnica:]] ispod okna za uređivanje, nakon toga unutar okna za uređivanje pojavit će se [[Predmetnica:]].
8. Klikni iza dvotočja te upiši „Mrežna zbirka“ (bez navodnika).
9. Ponovi postupak, ali umjesto riječi „Mrežna zbirka“ upiši svoje ime i prezime, pa zatim kraticu za svoje ŽSV.
10. Klikni na puce „Objavljivanje datoteka“ koje se nalazi ispod okna za uređivanje, te pričekaj da se datoteka prenese s osobnog računala na udaljeni poslužitelj.

Zaslon za objavljivanje datoteka - svakako što preciznije imenovati datoteku te upisati predmetnice "Mrežna zbirka", dodati autorsku i druge predmetnice

Katalogizacija = izrada mrežne stranice (članka) o datoteci

Cilj: izraditi mrežnu stranicu (članak) - na nju prekopirati tekst datoteke i ilustrirati ga fotografijama.

Obrazloženje: na www.knjiznicari.hr, odnosno u programu MediaWiki unutar zajedničkog imenskog prostora postoje različite mrežne stranice, a najlakše iz razlikujemo po nazivu prve kartice, odnosno po početku imena; primjerice članak, slika, pomoć, predmetnica, stranica suradnika: Pomoc kartica clanak.gif
Pomoc kartica slika.gif
Pomoc kartica pomoc.gif
Pomoc kartica predmetnica.gif
Pomoc kartica stranicasuradnika.gif

Objavljivanjem, odnosno prebacivanjem svih datoteka (.ppt, .jpg, .gif, .pdf, .doc…) s vlastitog računala na udaljeni poslužitelj, svaka od njih automatski se smješta na pripadajuću stranicu u imenskom prostoru „slika“. Opisivanje i označivanje na ovom mjestu ponajprije nam služi kao uputa za izradu članaka o tim datotekama u glavnom imenskom prostoru „članak“.

Prebacivanjem datoteke sa svog računala na udaljeni mrežni poslužitelj smještamo ih na stranicu „slika“, što je analogno stavljanju knjige na policu – datoteke su vidljive kad ih neposredno tražimo – a izrada članaka o tim datotekama analogno je izradi kataložnog listića, odnosno kataložnog zapisa.

Kao što se, na temelju kataložnog zapisa o knjizi koji smo pogledali na zaslonu svog monitora, ponekad uputimo u knjižnicu, a onda, uzevši knjigu u ruke, zaključimo da to ipak nije željeno djelo, tako bi se moglo dogoditi da na temelju šturog opisa naše datoteke potrošimo mnogo vremena na preuzimanje datoteka na naše računalo, a onda zaključimo da to nije željena datoteka. Kako se ne bi događalo da zbog manjkavog opisa datoteke odbijamo posjetitelje i suradnike, jer ne vole gubiti mnogo vremena čekajući na preuzimanje, otvaranje, pokretanje i pregledavanje naših radova u obliku datoteka, potrebno je izraditi članak o našoj datoteci koji se ne mora svoditi samo na šturi kataložni opis datoteke, već tu možemo detaljno opisati svoju datoteku, pa čak i prilagoditi tekst i fotografije za izravno pregledavanje na zaslonu monitora dok surfamo internetom. Na taj način zainteresirani posjetitelj odmah će točno znati o čemu se radi i kako izgleda rad pa će ga, ako ga zanima, na temelju tih informacija i preuzeti, prenijeti na vlastito računalo.

Možemo napraviti stranicu (članak) istog imena kojim smo imenovali i netom objavljenu datoteku (bez dočetka), a možemo i nekim drugim imenom, ukoliko smatramo da je prikladnije.
Primjerice, ako smo datoteku nazvali Datoteka:Dani hrvatskog jezika u OŠ Lijepa naša.ppt, članak možemo nazvati Dani hrvatskog jezikau u OŠ Lijepa naša.

Na ovoj novonapravljenoj stranici dovoljno je s nekoliko riječi ili rečenica opisati o čemu se radi u ponuđenoj datoteci za preuzimanje kako bi suradnik zainteresiran za njezino preuzimanje dobio predodžbu o sadržaju prije početka preuzimanja. Ako trenutačno nemamo vremena ili strpljenja, dovoljno je upisati (prekopirati) ovaj tekst zajedno s dvostrukim vitičastim zagradama na početak članka ''{{Predložak:Datoteka_bez_opisa}}'' Na početku članka pojavit će se tekst koji će nas podsjećati da datoteku još nismo "katalogizirali" pa to možemo učiniti kasnije, a možda umjesto nas učini neki drugi suradnik.

Na kraju članka napišemo u obliku naslova Datoteka za preuzimanje u formatu .doc/.ppt/.pdf/.xls…i unutar dvostrukih uglatih zagrada upišemo riječ Mediji i naslov datoteke koju nudimo za preuzimanje s ekstenzijom, primjerice ''[[Mediji:Uputa.doc]]''. Ovaj tekst možemo i preuzeti s okvira ispod okna za uređivanje.

Ako nam je datoteka koju nudimo za preuzimanje uglavnom tekst, ili tekst s ilustracijama, mnogo je bolje napisati (prepisati) cijeli tekst na mrežnu stranicu, tako da suradnik zainteresiran za preuzimanje može pročitati i pregledati cijeli dokument, prije nego što se odluči za njegovo preuzimanje. Primjerice, usporedi članak Sat obrade signaturnih oznaka - Josip Rihtarić i datoteku Mediji:Priprava nastavnog sata obrade signaturnih oznaka.doc. Ako nam je datoteka u formatu .ppt, možemo ju pohraniti kao .rtf pa onda taj tekst prenijeti na stranicu, u članak prije preuzimanja datoteke, ukoliko ne želimo slikokaz prilagođavati za mrežnu stranicu.

Izrada članka u 9 koraka:

1. U adresnom oknu mrežnog preglednika (Internet Explorera, Opere, Firefoxa…) klikni mišem, pa još jednom i prebriši zadnji dio adrese, tako da ostane upisano http://www.knjiznicari.hr/UDK02/index.php/

te dopiši naslov nove stranice, koja je identična naslovu netom prenijete datoteke. U naslovu obvezno koristi dijakritičke znakove! Klikni enter na svojoj tipkovnici i pričekaj da se pojavi nova stranica.

Pomoc adresnookno.gif
2. Potraži datoteku slikokaza u formatu rtf i otvori ju. Označi sav tekst (ctrl+a ili mišem), zatim odaberi naredbu „kopiraj“, klikni unutar okna za uređivanje novonapravljene stranice, zalijepi tekst (ctrl+v ili mišem „zalijepi“).

3. Dotjeraj tekst: između odlomaka umetni prored, ako je potrebno da dio teksta bude pisan kosim slovima ili podebljanim slovima, označi taj dio teksta te nakon toga klikni sličice Button bold.png ili Button italic.png koje se nalaze iznad okna za uređivanje teksta.

4. Klikni na puce „sačuvaj stranicu“ kako bi stranica bila pohranjena.

Klasifikacija

5. Klikni na karticu „uredi“ na vrhu stranice, kako bi se ponovno pojavilo okno za uređivanje teksta. Pomoc kartica uredi.gif
6. Klikni mišem ispod teksta, ali unutar okna za uređivanje teksta.


7. Klikni na plavu poveznicu [[Predmetnica:]] koja se nalazi ispod okna za uređivanje teksta.


8. Kad se unutar okna za uređivanje teksta pojavi [[Predmetnica:]], dopiši između dvotočja i desne dvostruke uglate zagrade predmetnice „Mrežna zbirka“, oznakku svog ŽSV-a i svoje ime i prezime, tako da izgleda poput ovog:
Predmetnica:Mrežna zbirka,
Predmetnica:SVŠKVŽŽ,
Predmetnica:Štefica Mužić.

9. Pohrani stranicu kliknuvši na puce „sačuvaj stranicu“ ispod okna za uređivanje.

Pomoc oknozauredjivanje2.jpg

Napomena o klasifikaciji

Klasifikacija je neobično važna kako se naš članak i naša datoteka ne bi izgubili u mnoštvu radova, odnosno kako bi se našli baš na pravom mjestu gdje ih drugi suradnici budu očekivali da se nađu, kad budu pretraživali ili pregledavali radove prema predmetnicama.

Klasifikacija se radi tako da se na kraju članka (premda može biti bilo gdje u članku) stavi proizvoljan broj predmetnica.

Predmetnice se stavljaju unutar dviju uglatih zagrada, iza riječi Predmetnica:, primjerice ''[[Predmetnica:HNOS]]''.

Autorsku predmetnicu stavljamo na isti način, primjerice ''[[Predmetnica:Eva Verona]]''.

Nakon što smo stranicu pohranili (ili pregledali prije pohranjivanja) i autorska nam je predmetnica u plavoj boji (primjerice Predmetnica:Ivana Vladilo), to znači da je autor već evidentiran u autorskom kazalu.

Ako nam se ime autora pokaže u crvenoj boji (primjerice Predmetnica:Ivana Vladilo), potrebno je nakon pohranjivanja stranice kliknuti na crveno autorovo ime.

Otvorit će nam se stranica autorove predmetnice. Kliknemo za uređivanje te stranice, te upišemo (i pohranimo) samo [[Predmetnica:Autorsko kazalo]]. Time je završena "klasifikacija" rada na UDK 02.

Predmetnicu možemo dodati na nekoliko načina - možemo kliknuti na riječ predmetnica (kao na slici); možemo kliknuti na sličicu Button link.png na vrhu okna za uređivanje teksta pa će nam se pojaviti dvije uglate zagrade; ili kliknuti desnu tipku AltGr i, držeći je pritisnutim, kliknemo na slov F za [, odnosno G za ]. U ovom slučaju trebamo upisati Predmetnica: i riječi predmetnice

Dodavanje fotografija i poveznice na datoteku

Cilj: postojeći članak u kojemu je tekst datoteke ilustrirati s nekoliko fotografija iz datoteke te na kraju staviti poveznicu za preuzimanje datoteke.

1. Klikni na poveznicu „Objavljivanje datoteka“ na vrhu lijevog bočnog izbornika. Pomoc objavljivanjedatoteka.gif
2. Kad se pojavi formular, ponovi postupak koji je isti za prebacivanje bilo koje datoteke: ispuni sve tri rubrike, a fotografije ne moraš signirati, to jest ne moraš joj dodavati predmetnice.
3. Ponovi postupak za ostale fotografije kojima želiš ilustrirati članak slikokaza.
4. Označi naslov fotografije (ili ga zapiši).
5. Vrati se na članak, klikni na karticu „uredi“, klikni mišem na mjesto na koje želiš smjestiti fotografiju. Pomoc kartica uredi.gif
6. Prekopiraj na to mjesto naslov fotografije, ali tako da na početku naslova svakako bude riječ „slika“, a na kraju neki od dočetaka .jpg, .png. ili .gif. Primjerice: Slika:primjer.png
7. Označi cijeli tekst i klikni na sličicu Button link.png na vrhu okna za uređivanje teksta. Pojavit će se dvostruke uglate zagrade prije i poslije označenog dijela teksta, primjerice: [[Slika:primjer.png]]
8. Na kraju teksta, unutar okna za uređivanje klikni mišem, zatim klikni na tekst
==Preuzimanje_datoteke_u_formatu_'''.doc'''_'''.ppt'''_'''.pdf'''==
Tekst će se pojaviti unutar okna, izbriši suvišne dočetke i podcrte.
9. Ispod tog teksta upiši ili prekopiraj točan naslov datoteke (slikokaza), uključivši dočetak .ppt. primjerice: [[Mediji:primjer.ppt]]
10. Označi cijeli tekst mišem i nakon toga klikni na sličicu trube Button media.png iznad okna za uređivanje, pojavit će se nešto poput ovog: Mediji:Naslov slikokaza.ppt
11. Pohrani stranicu (klikni puce „sačuvaj stranicu“).

Ove upute ne odnose se na sve datoteke

Ne moramo svaki svoj rad napraviti najprije u nekom programu za obradu teksta ili izradu slikokaza. Možemo ga odmah ciljano izraditi u obliku mrežne stranice.

Ako smo se odlučili napisati neki članak te ga ilustrirati slikama, slike možemo prikazati u svom članku tako da unutar teksta umetnemo unutarnju ili vanjsku poveznicu.

Primjerice, ako u tekst stavimo poveznicu [[Slika:Kuca.png]], u članku će se pojaviti sljedeća ilustracija: Kuca.png
Ako nam je ilustracija prevelika i želimo da se u tekstu prikaže u visini od 50 točkica po inču, napišemo sljedeće [[Slika:Kuca.png|50px]] i ilustracija će izgledati ovako: Kuca.png.
Naravno, možemo smanjiti i povećati istu, samo jednom objavljenu sliku, na veličinu koja nam odgovara.
Ako ne želimo da se prikazuje slika, već samo želimo ponuditi preuzimanje slike, umjesto riječi slika, napišemo riječ Mediji, primjerice ''[[Mediji:Kuca.png]]'' i bit će prikazano sljedeće:
Mediji:Kuca.png
Na sličan način možemo se poslužiti i vanjskim poveznicama za ilustraciju naših članaka.
Primjerice, ako upišemo na stranicu za uređivanje članka http://static.flickr.com/86/234943522_5ddf49f58b.jpg, pojavt će se ovo:
http://static.flickr.com/86/234943522_5ddf49f58b.jpgU ovakvim slučajevima, kad na UDK 02 prenosimo datoteke (slike) koje ne nudimo na preuzimanje, već ih objavljujemo samo da bismo ih iskoristili za uređivanje članaka, nije potrebno takve datoteke obraditi na ovdje opisani način!


Za sve prijedloge i primjedbe bez ustručavanja se koristite dogovaraonicom, a ako se odnose na ovaj članak, upišite ih na karticu komentara.


Napomena

Program MediaWiki (na www.knjiznicari.hr) pruža mnoštvo drugih mogućnosti, osim objavljivanja datoteka i pisanja članaka, a posebice je zahvalan u zajedničkom ili koordiniranom radu na tekstu, nudi različite mogućnosti mrežne suradnje suradnicima - školskim knjižničarima.

Objavljivanje, označivanje i opisivanje datoteka jedan je od zahtjevnijih oblika suradnje.

Anotaciju, književnu kritiku, prikaz rada županijskog vijeća, bilješku o mrežnoj stranici… nije potrebno prenositi u obliku datoteke. Jednostavno odredi naslov novog članka, upiši ga i počni pisati tekst. Još bolje, napiši tekst na računalu, a onda ga izreži i zalijepi. Na kraju pohrani tekst. Naravno, dodaš li i prikladne predmetnice, tekst će se naći u pripadajućim kazalima, ostali suradnici će ga lakše pronaći.

Pridruži se!

Tvoje ideje su najvrjednije!


Preuzimanje datoteke u fromatu .doc

Kako pripremiti datoteku za objavljivanje na UDK 02

Osobni alati
izbornik za datoteke
Pomoć
for english speaking visitors