Udruga knjižničari.jpg
Knjižničari
Hrvatska mreža školskih knjižničara

Klasifikacija neknjižne građe - Veronika Čelić-Tica

Izvor: UDK02
Skoči na: izbornici, traži

Sadržaj

KLASIFIKACIJA NEKNJIŽNE GRAĐE

Nacionalna i sveučilišna knjižnica

Zavod za knjižničarstvo

Veronika Čelić-Tica, prof. Savjetnica za školske knjižnice


CILJEVI ODGOJA I OBRAZOVANJA

- neki od

 Individualizacija usvajanja znanja

 Učenik subjekt odgojno-obrazovnog procesa

 sam traži informaciju

 Nastavnik - organizator odgojno-obrazovnog procesa (upućuje na izvore znanja)

 Timski rad

 Odgajanje u smislu razvijanja sposobnosti: samoobrazovanje

PUT STVARANJA MEDIJATEKE U ŠKOLI

 Stvaranje povoljne klime

 Obilazak školske zgrade i utvrđivanje što se gdje nalazi od medija

 Diferenciranje građe

 Provjera upotrebljivosti

 Izjednačenost knjižne i neknjižne građe

 Potreba stvaranja medijateka u školama

 Najsuvremeniji pristup individualizaciji procesa učenja

 Cilj suvremenog obrazovanja (ukratko)

 Stvaranjem medijateke približavamo se ovom cilju jer želimo korisnicima dati na raspolaganje svu građu u slobodnom pristupu

EDUKACIJA KORISNIKA

 U program upoznavanja učenika s knjižnicom unosi se i element upoznavanja s medijatekom

 Edukacijom moraju biti obuhvaćeni i učenici i nastavnici

Edukacija uključuje:

 poznavanje aparata i rukovanje njima

 poznavanje medija i njihovih karakteristika

 poznavanje sustava klasifikacije i načina pronalaženja željenih sadržaja

Cilj edukacije:

 razvijanje sposobnosti samostalnog korištenja medija u svrhu unapređivanja odg.-obr. procesa i uspješnijeg učenja

Vizualna pismenost

STANDARD NN br. 34/00

Osnovnu tehničku opremu:

 telefon

 telefaks

 AV oprema

 računala

 oprema za brzi prijenos podataka (mreža)

 multimedij - pisači

STANDARD NN br. 34/00

Pomagala za upotrebu neknjižne građe:

 grafoskop

 diaprojektor

 audiolinija

 TV prijamnik

 video rekorder

 video kamera

 mikseta za ton

 miks pult za sliku

 kolutni magnetofon za ton

 računala

 multimedij

 slušalice za individualnu uporabu AV građe

PRETPOSTAVKE ZA KLASIFIKACIJU

- Znanje iz psihologije i pedagogije

- Znati ocijeniti kvalitetu (jezično, sadržajno)


KLASIFIKACIJA FONDA

Javlja se:

- u smještaju

- u katalozima

- u izradi raznih popisa građe i bibliografije


S ASPEKTA KLASIFIKACIJE GRAĐA SE DIJELI NA:

 Beletristiku

 knjige za lektiru - na mediju

 za slobodno čitanje - na mediju

 Popularno-znanstvenu literaturu - na mediju

 referentna zbirka

 sve knjige koje unapređuju nastavni proces i ostalih predmeta (osim materinjeg)


STRUČNA OBRADA NEKNJIŽNE GRAĐE

 Nabava

 Inventarizacija

 Klasifikacija

 Signiranje


STRUČNA OBRADA NEKNJIŽNE GRAĐE

Osnovno: postupak s neknjižnom građom ne razlikuje se od onoga s knjižnom - obje vrste građe prolaze kroz iste faze obrade

Prilika: naučiti knjižnično poslovanje i ispraviti pogreške kod knjižne građe

STRUČNA OBRADA NEKNJIŽNE GRAĐE

Nabava

- nabavna politika - svi mediji za sva odgojno-obrazovna područja

Inventarizacija

- ista pravila kao i za knjige - jedna inventarna knjiga za sve medije


STRUČNA OBRADA NEKNJIŽNE GRAĐE

Klasifikacija

- ista pravila kao za knjige + BROJ ZA OBLIK

- klasificira se SADRŽAJ bez obzira na medij

- mehanička klasifikacija ne dolazi u obzir


STRUČNA OBRADA NEKNJIŽNE GRAĐE

Signiranje

- ista pravila zadržava se izvorni autor

za beletristiku

- stručnjak za nauku

- muzičko djelo kompozitor

- kod muzike i govora odlučujemo sami

STRUČNA OBRADA NEKNJIŽNE GRAĐE

Tehnička obrada:

odvojivi dio

 džepić, listić, naljepnica - gdje stane

neodvojivi dio

 žig, klasifikacijska oznaka, inventarni broj - za svaki primjer pojedinačno odrediti


KLASIFIKACIJA ZNANSTVENO-POPULARNE LITERATURE

0 - OPĆA SKUPINA

1 - FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA

2 - RELIGIJA. TEOLOGIJA

3 - DRUŠTVENE. ZNANOSTI

5 - MATEMATIKA. PRIRODNE ZNANOSTI

6 - PRIMIJENJENE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA

7 - UMJETNOST. ZABAVA. ŠPORT

8 - JEZICI. KNJIŽEVNOST

9 - GEOGRAFIJA. BIOGRAFIJA. POVIJEST

KLASIFIKACIJA ZNANSTVENO-POPULARNE LITERATURE

UDK

Glavne Opće pomoćne tablice (za AV-građu)

STRUČNE OZNAKE IZ POMOĆNIH UDK TABLICA

(0.02) Dokumenti prema obliku i pojavljivanju (predočivanju)

(0.022.7) Prozirni dokumenti (grafofolije)

(0.03) Dok. prema načinu na koji su nastali tj. Prema metodi izrade

(0.034) Dok. za strojno čitanje (bušena kartica i traka, magnetska traka, disketa, kazeta)

(0.035) Kopije. Reprodukcije. Umnoženi dokumenti

(0.035.1) Uvećane

(0.035.2) Mikrokopije (mikrofilmovi, mikrofiševi, mikrokartice)

(084) Slikovni i grafički dokumenti

(084.3)

(084.11.022.7) Dijapozitiv, dijafilmovi

(084.122) Pokretni snimci (element film, 8 i 16 mm filmovi)

(086) Trodimenzionalni, audio i audiovizuelni dokumenti

(086.7) Audio dokumenti. Zvučne snimke

(086.72) Mehanički snimci (gramofonske ploče)

(086.74) Magnetski zvučni snimci (na pr. snimci na magnetskoj vrpci)

(086.8) Audiovizuelni snimci (videotrake)

VIZUALNA GRAĐA

91(084)

STA

ž

STARČEVIĆ, Barbara

Život suptropskih područja / stručna suradnja i tekst Barbara Starčević i Marijan Šašek. - Zagreb :
Zora-Film, /196-?/. - 1 dijafilm (29 sličica) : crno-bijelo ; 35 mm. - (Geografija)

91(084.11.022.7)

1. Šašek, Marijan

ŠAŠEK, Marijan

Vidi:

STARČEVIĆ, Barbara: Život suptropskih područja. - Zagreb, /196-?/

VIZUALNA GRAĐA

91(084)

CUK

i

CUKOR, M.

Island i Grenland / stručna suradnja i tekst M. Cukor i B. Černicki. - Zagreb : Zora, /196-?/. - 1 dijafilm (30 sličica) : u bojama ; 35 mm. -

91(084.11.022.7)

1. Černicki, B.

ČARNICKI, B.

Vidi:

CUKOR, M.: Island i Grenland. - Zagreb, /196-?/


ZVUČNA SNIMKA

78(086)

SAK

i


SAKAČ, Branimir

Instrument čarobnjak : glazbena priča za djecu / autor teksta i glazbenih ilustracija Branimir ::Sakač. - Zagreb : Jugoton, /197-?/. - 1 zvučna kaseta : Stereo.

78(086.74)

1. Gotovac, Pero

GOTOVAC, Pero

Vidi:

EN-TEN-TINI. - Zagreb, /197-?/


DIJAPOZITIVI

3/5(084)

3/5(084.11.022.7)

PRI

/PRIRODA i društvo/. - Zagreb : Školska knjiga, /198-?/. - 50 dijapozitiva : u bojama ; 5 x 5 cm. - (Predškolski odgoj 1)

VIDEO SNIMKE

59(084)

MAR

l


MARJANOVIĆ, Branko

Lepeza svetog Jakova / scenarij /i/ režija Branko Marjanović. - Zagreb film, 1974. - 1 kolut kinofilma (17 min) : u bojama, sa zvukom ; 16 mm

59(084.122) Dokumentarni film.


VIDEO SNIMKE

5(084)

MEŠ

č

MEŠTROV, Milan

Čovjek i priroda / sinopsis i stručna konzultacija Milan Meštrov; scenarij i režija Zlatko Sudović. - Zagreb : Filmoteka 16, 1979. - 1 petlja kinofilma (4 min) : u bojama, bez zvuka ; super 8 mm + metodičke upute.

59(084.122)- (Biologija, ekologija)

KOMPJUTORSKI ZAPIS

54(0.034)

LAU

k

LAUC, Gordan

Kemija / Gordan Lauc. - Osijek : GŠC 1985. - 1 datoteka pgorama na 2 diskete; 1/4 in.

Izvođenje programa zahtijeva: Apple II; DOS 3.3; 64K.

ZAKLJUČAK

RAZLOZI:

a) tradicija traženja podataka u pisanoj riječi, duga i jaka

b) strah od novog i nepoznatog (prirodan  treba ga razbiti)

c) odbojnosti pridonose i komplikacije vezane uz opremu.

ZAKLJUČAK

USPRKOS tome što kasnimo, razvoj ne smijemo požurivati nerazumno. Nemamo ništa od nove opreme i medija ako nitko ne zna što bi s tim (kompjuter!).


Nova tehnologija je u nastavi našla svoje mjesto, a knjižnice koje bi trebale biti izvorište novina još uvijek se u većini drže tiskane građe.


NAGLASAK prednost medija: oni se mogu integrirati kao dopuna u tradicionalni način učenja, ali i koristiti sami kao izvor informacija u skladu sa sklonostima učenika i ciljem samog učenja.

Preuzimanje datoteke u formatu.ppt

Datoteka:Klasifikacija neknjižne građe-Veronika Čelić-Tica.ppt

Osobni alati
izbornik za datoteke
Pomoć
for english speaking visitors