Udruga knjižničari.jpg
Knjižničari
Hrvatska mreža školskih knjižničara

Kako odrediti ciljeve poučavanja u školskoj knjižnici - Biserka Šušnjić

Izvor: UDK02
Skoči na: izbornici, traži

Kako odrediti ciljeve poučavanja u školskoj knjižnici Biserka Šušnjić, prof., viša savjetnica Agencija za odgoj i obrazovanje

Novi Marof, 21. rujna 2007.

Sadržaj

PLANIRANJE

 • Važnost > znati što želimo postići
 • Krenuti od ishoda: što će biti rezultat poučavanja? Što će učenici na kraju znati i moći? (učinci, rezultati, napretci, promjene kod učenika ... sadržaji, vještine, sposobnosti)
 • Odrediti cilj poučavanja > početak uspješnog poučavanja

CILJEVI

 • Određeni operativno (= opisani operacijama/radnjama što ih izvode učenici, mogu se izravno pratiti i mjeriti)
 • Postupci nastavnika su sredstvo za postizanje operativnih ciljeva
 • Sadržajni ciljevi = gradivo, nove informacije, znanje koje očekujemo da će učenik usvojiti
 • Procesni ciljevi = učenje, pamćenje, mišljenje, izražavanje, slušanje, suradnja, samovrjednovanje, stvaralaštvo, samostalnost učenika ...

CILJEVI

 • Metode djelotvornog učenja (uspjeh za svakog učenika): istraživanje, rješavanje problema, informacijska pismenost (razumijevanje i uporaba informacija - klasični izvori, suvremena tehnologija), stvaralačko i kritičko mišljenje; cjeloživotno učenje (snalaženje u knjižnicama, elektroničkim bazama podataka ...)
 • stvaranje čitatelja > profesionalni napredak, slobodno vrijeme

Samostalnost učenika

 • Snalaženje u uporabi informacijskih izvora
 • Poznavanje knjižnica (građa, klasifikacijska načela, katalozi, bibliografije, referentne zbirke...)
 • Čitateljske vještine
 • Informacijska pismenos
 • Budući građanin: aktivan, obrazovan humanist, komunikacijski vješt, poznaje prava – preuzima odgovornost, društveno aktivan

Knjižnični odgoj i obrazovanje

= neposredni odgojno-obrazovni rad s učenicima

Omogućiti učenicima da na temama iz područja informacijskog odgoja i obrazovanja steknu znanja, sposobnosti, vještine, stavove i vrijednosti kao temelj za učenje cijeloga života (rješavanje informacijskog problema, pretraživanje knjižničnih baza podataka, oblikovanje sažetka, vrjednovanje informacija na mrežnim stranicama, uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije...)

1. razred

 • prvi organiziran dolazak učenika;
 • organizacija i rad školske knjižnice; pravilnik; fond (knjižni, neknjižni, referentna zbirka); učlanjenje (iskaznice); individualna pomoć (referati, projekti, ...)

2. razred

 • UDK
 • Katalozi (abecedni / autorski, stručni, predmetni)

3. razred

 • Pretraživanje kataloga (najčešće grupni rad na temama koje će se kasnije predstaviti u razredu ili šire)
 • Izrada bibliografije (bibliografske jedinice s jednim ili više autora, enciklopedije i sl., članak u časopisu ...)

4. razred

 • Katalozi velikih knjižnica i baze podataka (vrste i funkcija kataloga; elementi kataložnog zapisa – polje odrednice, glavno polje; odrednica > mjesto u katalogu; signatura)

Načini ostvarenja sadržaja programa

 • Frontalno, grupno, individualno, istraživački ...
 • pasivno > čitanje, slušanje, gledanje, promatranje
 • aktivirajući (stožac učenja!) > govorenje, primjena na svom primjeru

Vrjednovanje i samovrjednovanje

Cilj:

 • Knjižničar koji poticajno djeluje na razvoj učenika
 • Učenik koji ima potrebu učiti, razvijati svoje mogućnosti i zadovoljavati svoje interese
 • Učenik koji ima pozitivnu sliku o sebi

Način određivanja cilja

 • Određen operativno > mjerljivim operacijama/ radnjama koje će obavljati učenici sa svrhom postizanja cilja


PRIMJER 1.

 • Učenik će naučiti od čega se sastoje emocije.
 • Učenik će naučiti koji su dijelovi knjige. (3.r. OŠ)

PRIMJER 2.

 • Učenik će moći imenovati 3 komponente emocija (kognitivne, tjelesne promjene i izražavanje emocija)
 • Učenik će moći imenovati 5 dijelova knjige (naslovnica, sadržaj, bilješka o piscu, izdanje, nakladnik)


PRIMJER 3.

 • Učenik će moći imenovati i opisati 3 komponente emocija i navesti osobni primjer emocionalnog doživljaja koji uključuje 3 osnovne komponente emocija (kognitivna, tjelesne promjene i izražavanje emocija).
 • Učenik će moći imenovati i opisati 5 dijelova knjige i vrjednovati jednu svoju omiljenu knjigu u različitim izdanjima s obzirom na naslovnicu, sadržaj, bilješku o piscu, izdanje, nakladnika


KORISTI

 • Sažimanje vremena poučavanja
 • Učenik zna što se od njega očekuje
 • Učenik postaje odgovoran za rezultate učenja

Izvori:

 • Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje, 2006. –program edukacije
 • Nastavni plan i program za osnovnu školu, Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, 2006.
 • Znanjem do znanja : prilog metodici rada školskoga knjižničara / J. Lovrinčević, D. Kovačević, J. Lasić-Lazić, M. Banek- Zorica. Zagreb, Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 2005.

Hvala na pažnji!

Preuzimanje datoteke u fromatu .ppt

Mediji:Kako odrediti ciljeve poučavanja u školskoj knjižnici - Biserka Šušnjić.ppt

Osobni alati
izbornik za datoteke
Pomoć
for english speaking visitors