Udruga knjižničari.jpg
Knjižničari
Hrvatska mreža školskih knjižničara

Internetske enciklopedije - Ljerka Medved i Dinko Vekić

Izvor: UDK02
Skoči na: izbornici, traži

INTERNETSKE ENCIKLOPEDIJE Pripremili: Ljerka Medved,stručni suradnik-mentor

Dinko Vekić, stručni suradnik-knjižničar ( pripravnik)


Tema: dvosat iz knjižnično-informacijskog područja za 8. razred

Nastavno područje: knjižnično-informacijsko područje

Nastavna tema: Internetske enciklopedije


CILJEVI

 osposobiti učenika samostalno pronaći kvalitativno vrijednu on-line informaciju kao sastavni dio suvremene informacijske pismenosti

 upoznati opće Internetske enciklopedije kao primjer za on-line informaciju i izvor znanja on-line

 naučiti pretraživati Internetske enciklopedije

 osposobljavati učenike za samostalnu izradbu učeničkih radova pomoću on-line izvora

 voditi bilješke po određenim kriterijima

 podići razinu svijesti učenika o korisnosti Interneta i njegovoj upotrebi u obrazovanju: prepoznati mogućnosti suvremenih tehnologija za uspješnija postignuća u učenju i napredovanju prema osobnim interesima

 partnerstvo sa školskom knjižnicom


ZADATCI

• OBRAZOVNI: definirati pojam enciklopedije i referentne zbirke u tiskanom obliku u školskoj knjižnici, definirati on-line/off-line izvor informacija i znanja, prepoznati prednosti elektronskih i on-line izvora prema klasičnim (npr. tiskanim) izvorima, naučiti pretraživati Internetske enciklopedije i pronaći informacije u njima, bogaćenje rječnika, razvijanje informacijske pismenosti u najsuvremenijem smislu (društvo znanja) kao ključne sposobnosti za cjeloživotno učenje

• ODGOJNI: poticati istraživački duh: potaknuti svijest učenika da je za istraživački rad dostupan izbor odgovarajućih izvora znanja neophodan, razvijati interes za uporabu elektronskih izvora znanja, prikazati uporabu Internetskih enciklopedija zanimljivu i korisnu u svakodnevnim situacijama, odgoj kvalitetnog i kreativnog korisnika informacija

• FUNKCIONALNI: razvijanje sposobnosti samostalnog pretraživanja i pronalaženja informacija u elektronskim izvorima, razvijanje kritičkog mišljena, sposobnosti analize i zaključivanjaTIMSKO PLANIRANJE, POVEZIVANJE NASTAVNIH SADRŽAJA

Na timskom planiranju za mjesec veljaču šk. god. 06./07. knjižničar je uz svoj mjesečni plan i program rada i u dogovoru sa učiteljima iz geografije, engleskog jezika i informatike među-predmetno povezao sadržaje i odredio dolje u tabeli navedene pojmove za pretraživanje u Internetskim enciklopedijama. Ključni korelacijski pojam (odn. riječ) bila je HRVATSKA:


Predmet:Geografija /Engleski jezik /Informatika

Pojam za pretraživanje: Hrvatska (engl.: Croatia)/Adriatic Sea(hr.:Jadransko more)/Multimedija (engl.: multimedia)

Korelacije: Prikazivanje hrvatske u angloameričkim izvorima znanja, geografski nazivi na engl. jeziku

Geografski nazivi i uporaba gramatičkog člana, veliki dio obrazovnih sadržaja na Internetu je upra-vo na engl. jeziku

Zemljopisne karte u multimedijalnoj odn. Internetskoj enci-klopediji, važnost uporabe engl. jezika u društvu Znanja


ARTIKULACIJA SATA

 Motivacija, 20 min.: sadržaj: uočiti razlike klasičnog pretraživačkog rada tiskanih izvora (enciklopedije, atlasi, leksikoni itd.) prema suvremenim tehnologijama (on-line informacija odn. Internet) Zadatak za učenike: pronaći Republiku Hrvatsku na zemljopisnoj karti svijeta u tiskanom obliku Oblici rada: frontalni Nastavne metode: dogovaranje, razmišljanje, pregledavanje karte Najava cilja: naučiti pretraživati i pronaći informacije on-line putem Internetskih enciklopedija

 Obrada novog gradiva: 1. nastavna situacija, 25 min.: sadržaj: suvremena informacijska pismenost: off-line izvori i on-line izvori odnosno Internetske enciklopedije (nova obavijest). Oblici rada: frontalni, skupni. Nastavne metode: objašnjavanje i pokazivanje primjera: Encarta-DVD iz 2003. kao primjer za jedan off-line izvor; upoznavanje četiri Internetskih enciklopedija kao primjeri za kvalitativno vrijedne on-line izvore informacija i znanja.

 2. nastavna situacija, 25 min.: sadržaj: istraživanje: učenici samostalno koriste (uz malu pomoć knjižničara) izabrane Internetske enciklopedije sa uvijek istim (gore prikazanim) korelacijskim pojmovima. Oblici rada: podjela malog priručnika (~ nastavni listići), rad u paru u informatičkoj učionici. Nastavne metode: čitanje, istraživanje, razmišljanje, metoda rada na tekstu. Učenici znanje stiću vlastitim djelovanjem (uče čineći)

 Završni dio sata, 20 min: sadržaj: objava rezultata: prikaz pronađenih članaka u obliku (od knjižničara izrađene) tabele: evaluacija informacija. Oblici rada: frontalni: koristeći projekciju, u paru. Nastavne metode: izvješćivanje, komentiranje. Nova komunikacijska situacija (sredstvo, način, mjesto)


Aktivno uključivanje učenika u nastavu: knjižničar ide od para do para pomažući da svi učenici upišu najav-ljenu i u malom priručniku prikazanu, korektnu Internet-adresu wikipedije u web-browser (ovdje: Internet Explorer) i onda pojam za pretraživanje u tražilicu enci-klopedije: http://hr.wikipedia.org, pojam: Hrvatska. Enter!


OBJAVA REZULTATA I EVALUACIJA INFORMACIJA U OBLIKU DVIJU TABELA (izvadak):

TABELA (1):

Kategorije za vrednovanje pronađenih članaka

Broj linkova u pronađenom članku?

Pojam: Hrvatska(engl.: Croatia)

hr.wikipedia.org: > 60

bartleby.com/65: 17

encarta (DVD): 58

britannica.com: > 25


Pojam: Adriatic Sea (hr.: Jadransko more)

hr.wikipedia.org: 21

bartleby.com/65: 2

encarta (DVD): 12

britannica.com: 1


Pojam: Multimedija (engl.: multimedia)

hr.wikipedia.org: nema još odgovarajućeg članka koji opsuje pojam dovoljno

bartleby.com/65: 5

encarta (DVD): 2

britannica.com: 6


ZAKLJUČAK

Učenicima je omogućen samostalan pristup Internetskim enciklopedijama i naučili su ih koristiti: upisati pojam u tražilicu enciklopedije i snalaženje u korištenju prikazanih rezultata na upit. S time što nisu upoznali samo jednu nego četiri na Internetu dostupne i trenutno valjda najvažnije web-enciklopedije potaknuta im je svijest, da je za istraživački rad dostupan izbor odgovarajućih izvora znanja neophodan: bez ostvarenog izbora dostupnih izvora znanja i infor-macija nema ni mogućnost procjene niti odgovarajuće vrednovanje informacija i znanja!

Učenici su utvrdili svijest o važnosti procjene vrijednosti pronađene informacije u svrhu razvijanja osobne odgovornosti koristeći informacije (ovdje: iz Interneta) pri stjecanju vještina potrebnih za cjeloživotno učenje i snalaženje u društvu znanja. (v. i: HNOS, nastavni plan i program za osnovnu školu, Zagreb 2006., str. 21.)

Internetske enciklopedije kao primjer kvalitativno vrijednih izvora znanja i informacija on-line, a wikipedija enciklopedija u kontekstu sposobnosti procjene i osobne odgovornosti u vrednovanju informacija, kao poseban i lagano shvatljiv primjer: wikipedia je (za razliku od drugih predstavljenih web-enciklopedija) interaktivno dostupan otvoreni izvor informacija i znanja, ali i postoji mogućnost manipulacije i neodgovorne izmjene podataka od bilo koga.

Zadaća suvremene školske knjižnice prema HNOS-u na prvom mjestu treba osigurati pristup izvorima znanja koji će učenike potaknuti na različite ideje i omogućiti im stjecanje iskustva i kreiranje informacije. Slobodan pristup informacijama polazišta su uspješno i odgovorno sudjelovanje u građanskom demokratskom društvu.


Preuzimanje datoteke u ppt formatu

Datoteka:Internet enciklopedije - Ljerka Medved i Dinko Vekić.ppt

Osobni alati
izbornik za datoteke
Pomoć
for english speaking visitors