Udruga knjižničari.jpg
Knjižničari
Hrvatska mreža školskih knjižničara

Informacijsko-komunikacijske tehnologije u poučavanju i učenju - Sonja Tošić-Grlač

Izvor: UDK02
Skoči na: izbornici, traži

ICT u učenju i poučavanju (iskustva sa seminara u Nottinghamu, siječanj.2007.) mr.sc. Sonja Tošić-Grlač školski knjižničar savjetnik I. osnovna škola Čakovec


Sadržaj

Cilj seminara

• Upoznati se s mogućnostima uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije u školama – kod učenja, poučavanja i vođenja škole

         Organizatori
 Council of Europe, British Council, NCSL (National College for School Leadership), Department for Education and Skills 

Program • Od 9. – 13. siječnja 2007. • Utorak – dolazak i predstavljanje zemlje iz koje se dolazi • Srijeda – predavanja • Četvrtak – odlazak u London, posjet sajmu BETT • Petak – posjet školama • Subota – predavanje i evaluacija seminara • Nedjeljak – odlazak kućama

Sudionici seminara • 22 europske države • 35 polaznika

        Mjesto održavanja 

NCSL – National College for School Leadership, Nottingham


Sadržaj seminara

• Na seminaru smo upoznali različite školske sisteme Velike Britanije te kako je na institucionalnome nivou organizirana uporaba ICT-a u školama • Slušali smo izlaganja različitih stručnjaka, iz različitih institucija, koji se bave ICT-om u školama, posjetili dvije škole, sajam informacijsko-komunikacijske tehnologije u edukativne svrhe – BETT, London Došli do spoznaje da je… • Uporaba ICT-a pri poučavanju integralni dio obrazovanja i osposobljavanja učitelja • Škole su razmjerno dobro opremljene sa strojnom i programskom opremom • Sistem obrazovanja učitelja je odlično organiziran te se tako i provodi, zahvaljujući državnoj strategiji razvoja uporabe ICT-a u učenju i poučavanju • Uz Ministarstvo s tim područjem bave se: BECTA, TDA, QCA, NCSL i drugi

• ICT se ne pojavljuje kao dodatna kompetencija uz učenje i poučavanje, već je ICT ključni element uspješnog učenja, poučavanja i vođenja škole. • ICT znak dobije ona škola koja je nadprosječno uspješna poradi uporabe ICT-a i to u 8 područja: vođenje i menadžment, kurikulum, učenje i poučavanje, vrjednovanje, profesionalni razvoj, dodatne mogućnosti za učenje, izvori i učinci na postignuća učenika. • U tu svrhu uveden je evaluacijski upitnik koji prvo ispuni škola koja se kandidira za ICT školu, a zatim vanjski ocjenjivač iz agencije BECTA daje ocjenu o primjerenosti škole za dobivanje znaka izvrsnosti.

• Zanimljive i uporabne su kompetencije učitelja • Izradila ih je agencija TDA- Training and Development Agency for school (www.tda.gov.uk) • TDA se bavi profesionalnim razvojem učitelja, školskog vodstva i ostalih stručnih djelatnika u školi • Propisani su standardi znanja za učitelje početnike i za učitelje mentore (http://www.tda.gov.uk/upload/resources/doc/q/qualifying-to-teach-in-microsoft-word-fo.doc-)

   Akcija - Assessment for learning

• Ocjena (vrednovanje) za učenje • Na hrvatskome bi to mogli prevesti i kao – nova kultura u vrednovanju znanja • http://www.qca.org.uk/10009.html • Na stranici je puno uporabnoga gradiva, primjeri nastavnih sati, priprave, videosnimci


Ofsted – Office for Standards in Education • Ofsted=inspekcijska je služba • Ne bavi se samo školskim zakonodavstvom, već ustanovljuje opću kvalitetu škole • Škole imaju na webu interaktivni samoevaluacijski upitnik • Za svaku školu u UK moguće je na webu dobiti cjelokupno inspekcijsko izvješće, što ga koriste roditelji kod upisa NCSL – škola uza ravnatelje • Nudi i provodi programe za školsko vodstvo • Jedan od njohovih programa je i Strategic Leadership of ICT – usredotočuje se na strateško vodstvo ravnatelja škole pri vođenju i razvoju ICT-a na školi

Uporaba ICT-a u UK u nacionalnom kontekstu • preobrazba poučavanja i učenja • podizanje standarda • smanjenje opasnosti socijalne isključenosti • porast zaposlenosti • smanjuje se jaz u ICT vještinama • poboljšava se “isporuka” znanja

ICT – UK nacionalni kontekst • ICT kao predmet – informatika u Hrvatskoj • ICT u predmetima – HR razina PowerPoint prezentacija • ICT djelovanje • ICT kao okruženje Razvoj ICT-a u školama • 1. vodstvo i vizija • 2. stručni, profesionalni razvoj • 3. standardi • 4. kurikulum • 5. izvori • 6. vrjednovanje • 7. kontinuirano učenje • 8. poučavanje i učenje Veća postignuća uz pomoć ICT-a • medijska pismenost • informacijska pismenost • samostalno učenje • učiti kako učiti • sposobnost mišljenja • osobni sadržaji • kreativnost • zajednički rad • vizualizacija

Važna pitanja • Sloboda odluke =ICT - oruđe za učenje • Izvori razvoja –kompjutorske sobe

             - razdijeljene mreže
             - skupine
             - mobilna tehnologija,               vlasništvo učenika

• Učiteljska kontrola učenja - ? • Povećanje učestalosti neformalnog učenja Važna pitanja • Poboljšanje učiteljske stručnosti

 - osnovne ICT sposobnosti
 - pedagogija i ICT

• Školsko vodstvo i ICT • Učeničko učenje ICT-a izvan škole


Važna pitanja – tehnološka trka • Platforme za učenje • Osobni web prostor • Interaktivne školske ploče • Ručna i bežična tehnologija • Širokopojasni programi • Kontakt sa svijetom Neovisnost u učenju • Kultura – odgoj “ ja to mogu” • Sigurnost, pouzdanje učitelja • Preuzimanje rizika • Proširen pristup ICT-u • Efektivan, podupire - rad u paru

Neovisnost učenja • Stvara djecu koja: - se samoostvaruju - samouvjereno uče - uče kakao učiti - spremno dijele naučeno - efikasno komuniciraju - dobro surađuju Obilasci škola • Škole koje smo posjetili znane su po tome da pri poučavanju učinkovito uporabljuju ICT, što je vidljivo u uspjehu njihovih učenika pri vanjskome vrednovanju. • Škole ulaze u sustav najboljih po uporabi ICT-a, a to postižu standardiziranom strojnom i programskom opremom, potporama bilo Vlade ili sponzora, dobro osposobljenim učiteljima i oduševljenim te ushićenim ravnateljima glede uspjeha škole, poglavito uporabe ICT-a u učenju i poučavanju.

Prikaz škole Chellaston foundation School and Tehnology College

Karakteristike škole • Status tehnološkog sveučilišta • Naglasak na poučavanju matematike, znanosti i tehnologije • Status škole privlači dodatne fondove • Preko 350 osobnih računala, koja su povezana bežičnim kartičnim ili mrežnim kablovima sa središnjom školskom kurikuralnom mrežom • Održavanje-menadžer i 3 tehničara • Mreža svima omogućava pristup bazi po čitavoj školi i elekt. pošti • Najvažniji dio programa povezan je s razvojem društvene dimenzije škole • Škola omogućuje redovit pristup ICT resursima mjesnoj zajednici • Tečajevi za mjesnu zajednicu • 17 whiteboards, inovativni programi, projektori svugdje • Geslo škole “Škola budućnosti”

Prikaz škole Djanogly

Karakteristike škole • Miješana škola za uzrast od 11-18 g. • Status gradskog tehničkog sveučilišta, škola specijalizirana za ICT kako u učenju i poučavanju tako i u administrativnim poslovima, predvodnik mnogih inovacija • Baza škole-učenici od 14-18 god. • Svaki učitelj (i administrativno osoblje škole) ima laptop – nema oglasne ploče • 135 članova učiteljskog osoblja, 105članova podupirajućeg i administrativnog osoblja • Petak-nastava završava u 14.05, a od 14.30-16.00 vrijeme za profesionalni razvoj • Toshibina europska baza i regionalno Microsoftovo sveučilište te je 7 učitelja inovativnih za Microsoft • Snažne veze s lokalnim poduzetništvom • Moto škole – “Učiti za život”


Zaključno razmišljanje

• Za uspješno i učinkovito uporabu ICT-a u učenju i poučavanju potrebna je odgovarajuća institucionalan potpora • Ključno pri tome je usustavljeno planiranje i provedba osposobljavanja učitelja te raspoloživost nastavnog e-gradiva • U UK je uporaba ICT-a na stupnju da ga ne poučavaju kao zaseban predmet, već kao dio nastavnih ciljeva i standarda pri svakome predmetu Diskusijske skupine • Razložite situaciju glede ICT-a u svojoj školi! • Što mislite koju važnost ICT ima u učenju i poučavanju u školi i izvan nje? • Je li ICT pomagač u učenju? • Kakav je odnos učitelja u procesu poučavanja prema ICT-u? • ICT i školski knjižničari!


Zahvaljujem na pozornosti!

Preuzimanje datoteke u fromatu .ppt

Mediji:Informacijslo-komunikacijske tehnologije u poučavanju i učenju - Sonja Tošić-Grlač.ppt

Osobni alati
izbornik za datoteke
Pomoć
for english speaking visitors