Udruga knjižničari.jpg
Knjižničari
Hrvatska mreža školskih knjižničara

Hemeroteke u školskoj knjižnici - Mirna Luketin

Izvor: UDK02
Skoči na: izbornici, traži

Mirna Luketin, prof. Srednja škola «Braca Radic» Kaštel Štafilic - Nehaj

Sadržaj

1. ŠTO SU HEMEROTEKE?

grcki: hemera(dan) + theke (spremište) Dva su znacenja ovog pojma:
1. zbirka novina i casopisa
2. vrsta novinske dokumentacije ( tj. isjecci iz periodickih publikacija)

Najpotpunije objašnjenje daje Hrvatska enciklopedija, sv. 4, str 515: «Zbirka novina ili casopisa ; zbirka izrezaka iz tekucih novina, casopisa ili druge tiskane građe, o određenim, unaprijed utvrđenim temama ili predmetima, obicno složene prema abecednom ili kronološkom slijedu natuknica. Koristi se u knjižnicama ili drugim informacijskim ustanovama kao brz izvor podataka, osobito o aktualnim temama i događanjima.» Ovaj pojam koristit ćemo upravo u znacenju zbirke isjecaka iz periodike koje povezuje neka tema. Nalazimo ih u gradskim knjižnicama gdje su obicno dio zavicajne zbirke i ukljucuju clanke koji se odnose na povijest i suvremenost određenog lokaliteta, u arhivima, muzejima (clanci o muzejskom fundusu, izložbama, programskim aktivnostima), galerijama, kazališnim kucama, manifestacijama, festivalima, kod privatnih osoba, politickih stranki i udruga (ispitivanje javnog mišljenja) te u gospodarskim firmama i obrtima u okviru ispitivanja tržišta (vlastita ili unajmljena press-clipping služba).

2. KAKO PRIPREMITI RADIONICU

Odabrati sudionike, odrediti mjesto i vrijeme trajanja radionice, pripremiti materijal iz kojeg cemo izdvajati clanke, tocno odrediti što tražimo, pripremiti sav uredski pribor koji nam može trebati, napraviti plan sata

3. PRIMJER PLANA NASTAVNOG SATA

Sudionici: 4.b polj.tehnicar – fitofarmaceut, prof. strucnih predmeta, knjižnicar Mjesto i vrijeme: šk. knjižnica i citaonica, 3. 2. 2006., trajanje: 2 šk. sata Nastavni predmet : struka (koleracija strucnih i srodnih predmeta) Nastavni materijal: višak brojeva strucnog časopisa “Zadrugar” Nastavna pomagala: više škarica, olovke, trokuti, klamarica, papir A4 formata ljepilo za papir, plasticne košuljice, pregradni papiri, registratori

CILJ I ZADACI:

CILJ: Osnivanje strucnih hemeroteka - novog izvora informacija u knjižnici

OBRAZOVNI ZADACI:

Informacijska pismenost: ponavljanje poznatih termina i usvajanje novih, ponavljanje pojmova iz struke i povezivanje sa srodnim strukama

FUNKCIONALNI ZADACI:

Razvijanje snalaženja u pretraživanju periodike, kritickog mišljenja, odvajanja bitnih informacija od nebitnih, donošenje odluka, sposobnost zakljucivanja

ODGOJNI ZADACI:

Razvijanje interesa za strucne informacije; suradnja, tolerancija, sistematicnost, zadovoljstvo zbog ostvarenih rezultata

ARTIKULACIJA SATA

DIO SATA SADRŽAJ METODIČKI OBLIK
1. UVODNI DIO
(15 min)
Izvor informacija u knjižnici pozdrav, razgovor
Što je hemeroteka? kratko izlaganje
Hemeroteke u školskoj knjižnici razgovor
2. GLAVNI DIO
(60 min)
Najava zadatka objašnjenja, demonstracija
Izdvajanje članaka iz časopisa radionica
Sortiranje članaka radionica
3. ZAVRŠNI DIO
(10 min)
Čišćenje i uređivanje prostorije fizički rad
Što smo postigli razgovor
Aktivnosti koje slijede razgovor, zahvala, pozdrav

4. DJELATNOSTI KNJIŽNICARA NAKON RADIONICE

 • prekontrolirati sortirane clanke
 • provjeriti «baceni» materijal
 • vidjeti ima li svaki clanak ispisane podatke o izvoru
 • manje clanke lijepiti na papir A4 formata
 • staviti clanke u mapu ili prvo ih uložiti u plasticne košuljice
 • uložiti u mape po određenom kriteriju

I JOŠ NEŠTO:

 • clanke ne treba strucno oznaciti
 • posudba u citaonici, a ako se želi za van – napraviti fotokopiju
 • sitna građa ne spada u hemeroteku

5. ZAKLJUCAK

 • realizirani odgojno-obrazovni ciljevi radionice

(uz visoku motiviranost ucenika, višesmjernu komunikaciju, dinamicnu atmosferu)

 • osposobljavanje ucenika za cjeloživotno ucenje
 • dobili smo novi, brzi izvor aktualnih informacija, može služiti kao izvor ucenja ili nacin provođenja slobodnog vremena, izložbeni materijal; ušteda vremena, ušteda prostora
 • ukljucivanje svih korisnika knjižnice u izgradnju hemeroteka, razvijanje informacijske pismenosti


LITERATURA:

 • Anic, V. – I. Goldstein: Rjecnik stranih rijeci, Novi Liber, Zagreb, 2000.
 • Hrvatski opci leksikon, LZ “M. Krleža”, Zagreb, 1996.
 • Hrvatska enciklopedija, sv. 4, LZ “M. Krleža”, Zagreb, 2002.
 • Kovacevic, D.: Školska knjižnica – korak dalje, Altagama, Zagreb, 2004.
 • Znanjem do znanja, Zavod za informacijske studije, Zagreb, 2005
Osobni alati
izbornik za datoteke
Pomoć
for english speaking visitors