Udruga knjižničari.jpg
Knjižničari
Hrvatska mreža školskih knjižničara

Evidencija dolazaka na SVŠKVŽŽ

Izvor: UDK02
Skoči na: izbornici, traži
Evidencija dolazaka na Županijska stručna vijeća
Naziv Mjesto Knjižničar 11/06 04/07* 04/07** 04/07*** 06/07 09/07 10/07 03/08 04/08**** 05/08 06/08 09/08 11/08 04/09 04/09* 06/09 ukupno:
osnovne škole
1. Centar za odgoj i obrazovanje "Tomislav Špoljar" Varaždin Miroslava Vrbanić + + - - + + + + -
2. I. Osnovna škola Varaždin Varaždin Renata Volar + + - + + + - + -
3. II. osnovna škola Varaždin Varaždin Josip Rihtarić + + + + + + + + +
4. III. osnovna škola Varaždin Varaždin Zdravka Strmečki + + + - + - + - -
5. IV. osnovna škola Varaždin Varaždin Ivanka Tomljenović + + - - + + + + - + + + u zasluženoj mirovini 9/12
8. Marina Kučar
6. V. Osnovna škola Varaždin Varaždin Pjerino Hrvaćanin + - - - - - - - -
7. VI. osnovna škola Varaždin Varaždin Snježana Sokol + + - + + + + + +
8. VII. osnovna škola Varaždin Donji Kučan (Adela Brozd) + + + - - + -
8. Dinko Žagi + -
9. Osnovna škola "Gustava Krkleca" Čalinec Paula Možanić - - - - - 0/5
9. Dinko Žagi + -
10. Osnovna škola "Metel Ožegović" Radovan Vedran Škarica + + + + - + + + +
11. Osnovna škola "Petar Zrinski" Jalžabet Ivančica Magić + -
11. Kristina Jug - - + - - 1/5
11. Karmen Božić - + 1/2
12. Osnovna škola "Vladimira Nazora" Sveti Ilija Tatjana Bosilj + + + + + + + + +
13. Osnovna škola Andrije Kačića Miošića Donja Voća Marijana Švetak + 1/1
13. Jasmina Miko + + - - 2/4
13. Biljana Jurić + + -
14. Osnovna škola Ante Starčevića Lepoglava Sanja Špičko + + - - + + + + -
15. Osnovna škola Antuna i Ivana Kukuljevića Varaždinske Toplice Tanja Zulim + + - +
16. Osnovna škola Beletinec Beletinec Tatjana Bosilj + + + + + + + + +
17. Osnovna škola Bisag Bisag Sanja Mamić - + - - + 2/5
17. Danijela Peček + - + -
18. Osnovna škola Breznički Hum Breznički Hum Ivana Nogić + + + -
19. Osnovna škola Cestica Cestica Siniša Ercegovac - - - - - - - 0/7
19. Krešimir Golub - - - - - 0/5
19. Željka Posavec-Malok + + 2/2
19. Tatjana Skupnjak Žagi + -
20. Osnovna škola Franje Serta Bednja Vesna Funda - - - - - - + + -
21. Osnovna škola grofa Janka Draškovića Klenovnik Dragana Belščak + + + - + + + + -
22. Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog Ivanec Draženka Stančić + + + + + + + + +
22. Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog Ivanec Danijela Peček + - + -
23. Osnovna škola Ivana Rangera Kamenica Emina Canjuga + + - + + + + + -
24. Osnovna škola Izidora Poljaka Višnjica Branka Kuća + + + -
24. Anica Košić + - - - - 1/5
25. Osnovna škola Kneginec Gornji Gornji Kneginec Sanja Težak + - + + + + + + +
26. Osnovna škola Ludbreg Ludbreg Kami Othman - - - - + - + + -
27. Osnovna škola Ljubeščica Ljubeščica Ivana Nogić + + + -
28. Osnovna škola Martijanec Martijanec (Adela Brozd) + + + - - + -
28. Petra Namjesnik + -
29. Osnovna škola Novi Marof Novi Marof Ivan Prpić + + - + - + + 5/7
29. Osnovna škola Novi Marof Novi Marof Sanja Mamić - + - - + 2/5
29. Danijela Koren + + + -
29. Valentina Sudec + -
30. Osnovna škola Petrijanec Petrijanec Paula Možanić - - - - - 0/5
30. Irina Kovačić + - + -
31. Osnovna škola Podrute Podrute Pjerino Hrvaćanin + - - - - - - - -
32. Osnovna škola Sračinec Sračinec Grozdana Njegovec + - - - - + + - -
33. Osnovna škola Sveti Đurđ Sveti Đurđ Ljiljana Šarec + + - - + - - + -
34. Osnovna škola Svibovec Svibovec Vlasta Pokos + + + -
35. Osnovna škola Šemovec Šemovec Silvije Premuš + + + -
36. Osnovna škola Trnovec Trnovec Bartolovečki Violeta Lukač + + + - + + + + -
37. Osnovna škola Tužno Tužno Vedran Škarica + + + + - + + + +
38. Osnovna škola Veliki Bukovec Veliki Bukovec (Marinka Mlinarić) + + - - +
38. Spomenka Ivančić - + - -
39. Osnovna škola Vidovec Vidovec Marina Živčec + 1/1
39. ? ? - - - - 0/4
39. Ivana Čolak + + -
40. Osnovna škola Vinica Vinica Anica Košić + 1/1
40. Robert Posavec - - + - 1/5
40. Dragana Belščak + + + -
41. Osnovna škola Visoko Visoko Maja Grd + - - - + 2/5
41. Marinela Marčetić - + + -
42. PŠ Antuna Gustava Matoša Dubravka Tuđan +
Ukupno knjižničari </s> 30/36 31/36
Ukupno škole </s> 32/41 35/41
srednje škole
1. Druga gimnazija Varaždin Varaždin Božena Grd + + +
2. Elektrostrojarska škola Varaždin Varaždin Biserka Ivek +
2. Elektrostrojarska škola Varaždin Varaždin Natalija Martinović + + + +
2. Elektrostrojarska škola Varaždin Varaždin Ružica Marušić-Vasilić
3. Gospodarska škola Varaždin Varaždin Barbara Zaplatić + +
4. Medicinska škola Varaždin Varaždin Biserka Ivek +
5. Poljoprivredna i veterinarska škola "ARBORETUM OPEKA" Vinica Vinica Micika Vuk +
5. Tanja Zulim +
5. Silvije Premuš
6. Privatna varaždinska gimnazija s pravom javnosti Varaždin
7. Privatna srednja škola Varaždin Varaždin
8. Privatna varaždinska gimnazija s pravom javnosti Varaždin Gabrijela Kišiček +
9. Prva gimnazija Varaždin Varaždin Jasminka Horvatić-Bedenik + + + +
10. Prva privatna gimnazija u Varaždinu Varaždin Romana Bučela
11. Rudarska i kemijska škola Varaždin Varaždin Ivana Štimec-Sajko + + + + +
12. Srednja strukovna škola Varaždin Varaždin Slavica Degač + + +
13. Srednja škola Ivanec Ivanec Marija Balenović + +
13. Srednja škola Ivanec Ivanec Irena Jagetić
14. Srednja škola u Maruševcu Maruševec Matija Šašlin +
15. Strojarska i prometna škola Varaždin Varaždin Ksenija Perhaj + +
16. Učenički dom Varaždin6 Varaždin
glazbene škole
1. Glazbena škola Varaždin Varaždin
2. OGŠ "Dragutin Novak" Ludbreg
3. OGŠ "Ivan Padovec" Novi Marof
4. OGŠ "Ladislav Šaban" Ivanec
ukupno 37 29 20 13 26

* 3. travnja u Ivancu
** 12. i 13. travnja u Varaždin
*** 19. Proljetna škola 18.-21. travnja u Šibeniku
*** 20. Proljetna škola u Opatiji


† Ivan Prpić umro je iznenadno u siječnju 2008.

Škole koje još uvijek nemaju odobreno radno mjesto školskog knjižničara:

  1. Učenički dom ima knjižnicu, ali bez knjižničara, volontira Gordana Kovač na posudbi knjiga
Osobni alati
izbornik za datoteke
Pomoć
for english speaking visitors