Udruga knjižničari.jpg
Knjižničari
Hrvatska mreža školskih knjižničara

Školska knjižnica EKONOMSKA ŠKOLA VUKOVAR, VUKOVAR

Izvor: UDK02
Skoči na: izbornici, traži


Zgrada Ekonomske škole Vukovar

Ekonomska škola Vukovar

Ulica Stjepana Filipovića 6
HR-32010 Vukovar

Telefon:

032/423-019

Telefaks:

032/423-019

E-pošta

mailto:ss-vukovar-502@skole.htnet.hr

Mrežna adresa

www.ss-ekonomska-vu.skole.hr

Ravnatelj/ica:

Ivan Penava, prof.

Broj nastavnika:56
Broj učenika:471
Broj odjela:27

Školska knjižnica

 • Radno vrijeme:svaki dan od 8 do 14 h
 • Smještaj:Knjižnica se nalazi u prizemlju, gotovo na samom ulazu u zgradu, sastoji se od dvije prostorije - knjižnice i čitaonice.
 • Površina:24 m2 knjižnica; 25 m2 čitaonica
 • Oprema:TV, videorekorder, DVD uređaj, CD uređaj
 • Broj čitateljskih mjesta:10
 • Broj računala u školskoj knjižnici:4
 • Broj računala s pristupom internetu:4
 • Veza s internetom:ISDN
 • Program za knjižnično poslovanje:MetelWin
Logotip škole

Knjižnični fond

 • Knjižni fond:oko 6500 svezaka
 • Periodika:15 naslova pretplate
 • AV-građa:33 VHS kasete, 44 DVD-a, 5 audio CD-a, 4 audio kasete
 • Elektronička građa:25 CD-romova

Povijest školske knjižnice

01.listopada 1954.g. je u Vukovaru osnovana Ekonomska škola.1962.g. škola je dobila na korištenje zgradu poznatu kao palača Jirkovsky koja je izgrađena u duhu ranog historicizma 1874.g. prema projektu Karla Kaellcsenya.01.siječnja 1978.g. u općini Vukovar sve škole se udružuju u Centar za odgoj i usmjereno obrazovanje "Vukovar" sa sjedištem u Borovu.1990. se ponovno reorganiziraju školski centri te se u Vukovaru osniva Ekonomsko-trgovinska škola.Nakon Domovinskog rata, 1997.g. škola počinje raditi pod nazivom Prva srednja škola Vukovar sve do 2006.g. kada Županijsko poglavarstvo donosi odluku o preimenovanju škole u Ekonomska škola Vukovar.U školskoj knjižnici je do rujna 2007.g. radio prof.Mirko Hunjadi te se tada zapošljava dipl.knjižničarka i prof.hrv.jezika i književnosti Marija Bratonja.U studenom 2007. nabavljen je knjižnični program Metel te se započelo s reinventarizacijom, katalogizacijom i klasifikacijom knjižnične građe.

Mrežna adresa

www.ss-ekonomska-vu.skole.hr

Mrežni katalog

library.foi.hr/m3/kupit.asp?B=331&dlib=1http://

Školska knjižnica

Školska knjižničarka

Marija Bratonja

dipl. knjižničarka i prof.hrv.jezika i književnosti
Radno vrijeme:40 sati tjedno

Aktivnosti i događanja u školskoj knjižnici:

 • izložbe
 • obilježavanje važnih događaja
 • priredbe
 • nastavni sati
 • projekti
 • rad na Godišnjaku
Školske knjižnice Republike Hrvatske

Bjelovarsko-bilogorska županija | Brodsko-posavska županija | Dubrovačko-neretvanska županija | Istarska županija | Karlovačka županija | Koprivničko-križevačka županija | Krapinsko-zagorska županija | Ličko-senjska županija | Međimurska županija | Osječko-baranjska županija | Požeško-slavonska županija | Primorsko-goranska županija | Sisačko-moslavačka županija | Splitsko-dalmatinska županija | Šibensko-kninska županija | Varaždinska županija | Virovitičko-podravska županija | Vukovarsko-srijemska županija | Zadarska županija | Zagrebačka županija | grad Zagreb

Osobni alati
izbornik za datoteke
Pomoć
for english speaking visitors