Udruga knjižničari.jpg
Knjižničari
Hrvatska mreža školskih knjižničara

UDK02:Privacy policy

Izvor: UDK02
(Usporedba među inačicama)
Skoči na: izbornici, traži
(Program rada novog Upravnog odbora i predsjedništva HUŠK-a)
 
(tekst zaštite privatnosti)
Redak 1: Redak 1:
IV. (REIZBORNA) SKUPŠTINA  H U Š K-a 2006.
+
__NOTOC__
  
U sklopu Proljetne škole školskih knjižničara u šibenskom Solarisu 31. ožujka 2006. održana je četvrta skupština Hrvatske udruge školskih knjižničara (HUŠK-a).
+
=ZAŠTITA PRIVATNOSTI=
Dosadašnja predsjednica Jasmina Lovrinčević iz Osijeka osvrnula se na postignute rezultate u proteklom mandatu, a zatim predložila novi sastav predsjedništva i Upravnog odbora. Radi boljeg protoka informacija s članstvom i učinkovitosti, djelovanje Udruge trebalo bi se temeljiti na regionalnoj podjeli na sedam podružnica čime bi se postiglo brže rješavanje lokalnih problema. Središnjica će koordinirati rad podružnica i djelovati u zajedničkim projektima školskoknjižničarske struke. Sukladno tome, jedna od prvih zadaća novoizabranog Upravnog odbora trebala bi biti izmjena i dopuna postojećeg Statuta Udruge.
+
  
Za novu predsjednicu izabrana je Sanja Galic iz Osijeka, dopredsjednici su Milan Josić i Boris Popinjač iz Zagreba, dok je tajnica ostala Sonja Tošić-Grlač iz Čakovca, a blagajnica Marija Mudri iz Osijeka .
+
==UVOD:==
Nakon skupštine održan je sastanak predsjedništva i novoizabranih članova Upravnog odbora po regijama kako slijedi:
+
  
1. Grad Zagreb, Zagrebačka županija i Krapinsko-zagorska županija
+
Želimo da posjetitelji stranica budu uvijek svjesni o onim informacijama koje prikupljamo, kako ih koristimo i pod kojim uvjetima, ako to radimo, te kako ih pokazujemo.
        (Milan Josić, Boris Popinjač, Ines Krušelj Vidas -  podružnica djeluje)
+
2. Brodsko-posavska županija, Požeško-slavonska županija i Bjelovarsko-bilogorska županija
+
        (Nada Šerić - vodi postupak osnivanja)
+
3. Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija i Virovitičko-podravska
+
        županija (Sanja Galic- podružnica djeluje u Osijeku).
+
4. Međimurska županija, Varaždinska županija i Koprivničko-križevačka županija
+
        (Sonja Tošić-Grlač - vodi postupak osnivanja)               
+
5. Dubrovačko-neretvanska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Zadarska županija i
+
        Šibensko-kninska županija (Ingrid Poljanić - vodi postupak osnivanja)
+
6. Primorsko-goranska županija i Istarska županija (Korina Udina, vodi postupak osnivanja)
+
7. Karlovačka županija, Sisačko-moslavačka županija i Ličko-senjska županija
+
        (Jadranka Groza - vodi postupak osnivanja)
+
  
Na sastanku je dogovoreno formiranje preostalih pet podružnica do kraja kalendarske godine, a cjelokupni postupak osnivanja, u suradnji s predsjedništvom Udruge, vodit će članovi Upravnog odbora iz dotične regije.
+
==ADMINISTRACIJA STRANICA==
Svi članovi HUŠK-a u najskorije vrijeme trebali bi imati plastificirane članske iskaznice s imenom člana i logom udruge, a od ostalih planova valja istaknuti:
+
· Nova predsjednica preuzela je (i izvršila) obvezu izrade godišnjeg i četverogodišnjeg
+
        Programa rada Udruge na osnovu čega bi se mogla zatražiti poticajna sredstva iz državnog
+
        proračuna.
+
· Vijeću za knjižnice treba uputiti prijedlog izmjena Zakona o knjižnicama onih članaka
+
        koji se odnose na školsko knjižničarstvo i za koje je praksa pokazala da su neodrživi u
+
        sadašnjem obliku, posebno zbog neodređenosti statusa školskih knjižnica (djeluju u
+
        nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a odgovaraju Ministarstvu
+
        kulture i NSK) i knjižničara koji jedini u prosvjeti moraju polagati dva stručna
+
        ispita. - učinjeno
+
· U okviru suradnje s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, županijskim uredima i
+
        uredom grada Zagreba, Zavodom za školstvo RH, NSK i drugim ustanovama treba:
+
1. uputiti dopis MZOŠ u svezi ovogodišnjeg financiranja nabave knjiga za školske knjižnice
+
        s našim prijedlozima, kako se ne bi ponovila neprimjerena situacija od prošle godine
+
        kada namjenska sredstva za školske knjižnice nisu isplaćena školama, već su preusmjerena
+
        u isplatu smjenskog rada – učinjeno, prema izjavi Astrid Horvat iz resornog
+
        ministarstva, sredstva će biti isplaćena na račune škola do kraja mjeseca svibnja tekuće
+
        godine.
+
2. od Zorana Paldija, načelnika za informacijke resurse u MZOŠ, tražiti popis škola u
+
        Republici Hrvatskoj koje su dobile info komplete (računalo i pisač) za školsku
+
        knjižnicu, kako bi utvrdilo tko je doista dobio računala za svoje knjižnice– učinjeno.
+
3. na temelju odgovora zahtijevati daljnju informatizaciju školskih knjižnica pri čemu
+
        povratnu potvrdu o pristigloj opremi trebaju dati knjižničari kako bi se spriječilo
+
        preusmjeravanje iste u druge svrhe unutar škole. 
+
4. doministru Draganu Schwarzu uputiti zahtjev za sazivanje prvog sastanka Povjerenstva za
+
        odabir knjižničnog računalnog programa, koju je odluku ministar Dragan Primorac potpisao
+
        prošle, 2005. godine. U tom povjerenstvu su dva člana HUŠK-a (Milan Josić i Boris
+
        Popinjač).
+
  
· Svi članovi trebaju pratiti natječaje za financiranje različitih projekata na koje se
+
Poslovno ime: Josip Rihtarić<br>
        mogu prijaviti projekti HUŠK-a ili njenih podružnica. Cijeli postupak trebalo bi voditi
+
Adresa: Augusta Cesarca 10<br>
        Povjerenstvo za projekte HUŠK-a (projektni tim koji treba osnovati). Iz tih razloga
+
Grad: Varaždin<br>
        jednog člana UO će se osposobiti za izradbu, prijavu i provedbu projekata na razini
+
Županija: Varaždinska županija<br>
        udruge. Stjecanje ovakvih znanja i vještina dobra su pretpostavka za kvalitetnijim
+
Poštanski broj: 42000<br>
        sufinanciranjem HUŠK-a.
+
Država: Hrvatska<br>
· U svrhu promidžbe i upoznavanja stručne i šire zajednice s radom Udruge, treba uputiti
+
Stranični URL: http://www.josiprihtaric.iz.hr<br>
        predstavnike Udruge na kongrese, seminare, predavanja i druge manifestacije srodnih
+
Stranična elektronična pošta: info@josiprihtaric.iz.hr
        udruga gdje bi na odgovarajući način prezentirali aktivnosti HUŠK-a.  
+
· Potrebno je redovito ažurirati web-stranicu HUŠK-a te osigurati pravodobni protok
+
        informacija među članstvom i zainteresiranom javnosti.
+
· Hrvatska udruga školskih knjižničara mora aktivno sudjelovati u organizaciji Proljetne
+
        škole školskih knjižničara kao jedan od organizatora toga skupa. To podrazumijeva,
+
        između ostalog,  organizaciju okruglog stola s uglednim uzvanicima i tiskanje Zbornika
+
        Proljetne škole uz prihvatljiviju cijenu.  
+
· Jednom godišnje organizirat će se obilježavanje Međunarodnog dana školskih knjižnica u
+
        Republici Hrvatskoj, što je i dosad bila praksa u mnogim školama i županijama. Pokušat
+
        će se, ovisno o financijskim mogućnostima, organizirati i  jedan stručni skup za sve
+
        školske knjižničare RH uz sudjelovanje stranih predavača.  
+
  
Budući da je sjednica održana krajem ožujka, dakle prije dva mjeseca, iz teksta je razvidna činjenica kako su u međuvremenu neki planovi već djelomično ili u cijelosti ostvareni. Ove aktivnosti trebale bi biti  poticaj svim članovima Udruge da svojim idejama i izravnim djelovanjem pridonesu još bržem razvoju školskih knjižnica te opravdaju značaj i ulogu stručnog suradnika knjižničara u svojim školama i široj društvenoj zajednici.
+
==PRIKUPLJANJE I UPORABA INFORMACIJA==
  
S.G. i B.P.
+
Poštujemo pravo svakog posjetitelja na privatnost. Stoga ne sakupljamo niti ne koristimo informacije koje bismo mogli dobiti korištenjem stranica.  
 +
Informacije koje sakupljamo su:<br>
 +
- radi poboljšanja sadržaja ovih stranica,<br>
 +
- kako bismo korisnike obavijestili o obnovi stranica<br>
 +
i nikad ih ne dijelimo s drugim subjektima iz komercijalnih pobuda. <br>
 +
Kao uvjet za korištenje ovih stranica, posjetitelji i(li) korisnici ne trebaju ispunjavati formulare. <br>
 +
Registracija nije preduvjet ulaženja na stranice. <br>
 +
Ne koristimo formular za narudžbu. <br>
 +
Ako jednog dana budemo izdavali novosti (ezine), nećemo nikad prodavati ili dijeliti adrese elektronične pošte svojih korisnika. <br>
 +
Ako jednog dana budemo koristili anketne listiće, nećemo nikad prodavati ili dijeliti adrese elektronične pošte svojih korisnika.
 +
 
 +
==OBAVIJEST O PROMJENI==
 +
 
 +
Ako budemo odlučili promijeniti odredbe Zaštite privatnosti, obznanit ćemo te promjene na ovom mjestu u ovoj Zaštiti privatnosti.
 +
 
 +
==RJEŠAVANJE KONFLIKATA==
 +
 
 +
Obvezujemo se riješiti neslaganja unutar 24-48 sati. <br>
 +
Ako bi se pojavili problemi, korisnici nam se mogu obratiti putem elektronične pošte.
 +
 
 +
==KONTAKT==
 +
 
 +
Ako posjetitelji stranica imaju bilo kakvih pitanja ili prijedloga koji se odnose na Zaštitu privatnosti, molimo kontaktirajte na putem elektronične ili obične pošte:
 +
 
 +
Elekttronična pošta: info@josiprihtaric.iz.hr
 +
 
 +
Poštanska adresa:<br>
 +
Josip Rihtarić <br>
 +
Autusta Cesarca 10<br>
 +
HR-42000 VARAŽDIN<br>
 +
Mrežni URL: http://www.josiprihtaric.iz.hr
 +
----
 +
 
 +
 
 +
 
 +
=PRIVACY POLICY=
 +
 
 +
==INTRODUCTION:==
 +
 
 +
We want our users to always be aware of any information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we disclose it.
 +
 
 +
==WEBSITE ADMINISTRATION==
 +
 
 +
Business name: Josip Rihtarić<br>
 +
Address: Augusta Cesarca 10<br>
 +
City: Varaždin<br>
 +
State/Province: Varaždinska županija<br>
 +
ZIP: 42000<br>
 +
Country: Croatia<br>
 +
Website URL: http://www.josiprihtaric.iz.hr<br>
 +
Website e-mail: info@josiprihtaric.iz.hr
 +
 
 +
==INFORMATION COLLECTION AND USE==
 +
 
 +
We respect each site visitor's right to personal privacy. To that end, we do not collect or use information throughout our website.<br>
 +
The information we collect is:<br>
 +
- used to improve the content of our Web page. <br>
 +
- used to notify visitors about updates to our Web site. <br>
 +
never shared with other organizations for commercial purposes.<br>
 +
In order to use this website, visitors and/or members are not required to complete our registration form. <br>
 +
Registration is not required to enter our site.
 +
We have no order form. <br>
 +
If some day we will publish a newsletter (ezine), we will never sell or share our subscribers' email addresses. <br>
 +
If some day we will operate online surveys, we will never sell or share our subscribers' email addresses.
 +
 
 +
==NOTIFICATION OF CHANGES==
 +
 
 +
If we decide to change our privacy policy, we will post those changes to this privacy statement.
 +
 
 +
==CONFLICT RESOLUTION==
 +
 
 +
We are committed to resolving disputes within 24-48 hours.<br>
 +
If problems arise, users may contact us by email.
 +
 
 +
==CONTACT INFORMATION==
 +
 
 +
If site users have any questions or suggestions regarding our privacy policy, please contact us at: <br>
 +
E-mail: info@josiprihtaric.iz.hr<br>
 +
Postal Address:<br>
 +
Josip Rihtarić <br>
 +
Autusta Cesarca 10<br>
 +
HR-42000 VARAŽDIN<br>
 +
Website URL: http://www.josiprihtaric.iz.hr

Inačica od 11:35, 9. listopada 2006.


ZAŠTITA PRIVATNOSTI

UVOD:

Želimo da posjetitelji stranica budu uvijek svjesni o onim informacijama koje prikupljamo, kako ih koristimo i pod kojim uvjetima, ako to radimo, te kako ih pokazujemo.

ADMINISTRACIJA STRANICA

Poslovno ime: Josip Rihtarić
Adresa: Augusta Cesarca 10
Grad: Varaždin
Županija: Varaždinska županija
Poštanski broj: 42000
Država: Hrvatska
Stranični URL: http://www.josiprihtaric.iz.hr
Stranična elektronična pošta: info@josiprihtaric.iz.hr

PRIKUPLJANJE I UPORABA INFORMACIJA

Poštujemo pravo svakog posjetitelja na privatnost. Stoga ne sakupljamo niti ne koristimo informacije koje bismo mogli dobiti korištenjem stranica. Informacije koje sakupljamo su:
- radi poboljšanja sadržaja ovih stranica,
- kako bismo korisnike obavijestili o obnovi stranica
i nikad ih ne dijelimo s drugim subjektima iz komercijalnih pobuda.
Kao uvjet za korištenje ovih stranica, posjetitelji i(li) korisnici ne trebaju ispunjavati formulare.
Registracija nije preduvjet ulaženja na stranice.
Ne koristimo formular za narudžbu.
Ako jednog dana budemo izdavali novosti (ezine), nećemo nikad prodavati ili dijeliti adrese elektronične pošte svojih korisnika.
Ako jednog dana budemo koristili anketne listiće, nećemo nikad prodavati ili dijeliti adrese elektronične pošte svojih korisnika.

OBAVIJEST O PROMJENI

Ako budemo odlučili promijeniti odredbe Zaštite privatnosti, obznanit ćemo te promjene na ovom mjestu u ovoj Zaštiti privatnosti.

RJEŠAVANJE KONFLIKATA

Obvezujemo se riješiti neslaganja unutar 24-48 sati.
Ako bi se pojavili problemi, korisnici nam se mogu obratiti putem elektronične pošte.

KONTAKT

Ako posjetitelji stranica imaju bilo kakvih pitanja ili prijedloga koji se odnose na Zaštitu privatnosti, molimo kontaktirajte na putem elektronične ili obične pošte:

Elekttronična pošta: info@josiprihtaric.iz.hr

Poštanska adresa:
Josip Rihtarić
Autusta Cesarca 10
HR-42000 VARAŽDIN
Mrežni URL: http://www.josiprihtaric.iz.hrPRIVACY POLICY

INTRODUCTION:

We want our users to always be aware of any information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we disclose it.

WEBSITE ADMINISTRATION

Business name: Josip Rihtarić
Address: Augusta Cesarca 10
City: Varaždin
State/Province: Varaždinska županija
ZIP: 42000
Country: Croatia
Website URL: http://www.josiprihtaric.iz.hr
Website e-mail: info@josiprihtaric.iz.hr

INFORMATION COLLECTION AND USE

We respect each site visitor's right to personal privacy. To that end, we do not collect or use information throughout our website.
The information we collect is:
- used to improve the content of our Web page.
- used to notify visitors about updates to our Web site.
never shared with other organizations for commercial purposes.
In order to use this website, visitors and/or members are not required to complete our registration form.
Registration is not required to enter our site. We have no order form.
If some day we will publish a newsletter (ezine), we will never sell or share our subscribers' email addresses.
If some day we will operate online surveys, we will never sell or share our subscribers' email addresses.

NOTIFICATION OF CHANGES

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes to this privacy statement.

CONFLICT RESOLUTION

We are committed to resolving disputes within 24-48 hours.
If problems arise, users may contact us by email.

CONTACT INFORMATION

If site users have any questions or suggestions regarding our privacy policy, please contact us at:
E-mail: info@josiprihtaric.iz.hr
Postal Address:
Josip Rihtarić
Autusta Cesarca 10
HR-42000 VARAŽDIN
Website URL: http://www.josiprihtaric.iz.hr

Osobni alati
izbornik za datoteke
Pomoć
for english speaking visitors