Udruga knjižničari.jpg
Knjižničari
Hrvatska mreža školskih knjižničara

Facts and figures about Petar Pan and Harry Potter

Izvor: UDK02
Skoči na: izbornici, traži

Sadržaj

FACTS AND FIGURES ABOUT PETAR PAN AND HARRY POTTER

ŠTO I KAKO

Svrha nastavne jedinice:

  • opća informiranost učenika,
  • samostalno snalaženje u literaturi,
  • samostalno korištenje rječnika

Razred: 6. razred osnovne škole

Korelacija: engleski jezik

Broj sati obrade: jedan

Ključni pojmovi: Harry Potter, Petar Pan, authors, index

Nastavni zadaci:

  • obrazovni: snalaženje u lietaruri, korištenje CIP zapisa, korištenje sadržaja i kazala, učenje novih riječi, ponavljanje poznatih riječi;
  • odgojni: samostalan rad, rad u timu, razvijanje pozitivnog odnosa prema građi, razvijanje ljubavi prema čitanju, poticanje opće informiranosti;
  • funkcionalni: zapažanje, zaključivanje, povezivanje, usustavljivanje, istraživanje

Nastavni oblici rada: individualni, frontalni rad, timski rad

Napomena!

  • Prije početka sata na pano naljepiti 4 papira A3 i na svaki napisati ime jednog doma iz knjige o Harry Potteru.
  • Svako pitanje treba biti napisano na posebnom papiriću određene boje, ali tako da imamo podjednak broj pitanja u svakoj boji (npr. 5-7 papirića/pitanja crvene boje, isto toliko plave itd.)
  • Barem 50% sata može se odvijati na engleskom jeziku!

ARTIKULACIJA SATA

Uvod

U kratkom razgovoru pitam učenike jesu li čitali knjige o Harry Potteru i Petru Panu, jesu li gledali njihove ekranizacije, koji im je lik draži.... Učenici su na prošlom satu iz engleskog jezika obradili nastavnu jedinicu na ovu temu i rješili zadatke u udžbeniku.

Obrada

Svaki učenik izvlači po jedan papirić s pitanjem. Nakon toga, grupiram učenike prema boji papirića - svi s crvenim papirićima su jedna grupa i pripadaju jednom domu. Nakon što složimo grupe, tj. domove, slijede pravila: potrebno je naći odgovor na pitanje i zapisati ga na papir na kojem je naziv doma kojem pripada. Svaki točan odgovor donosi domu jedan bod. Prilikom traženja odgovora, mogu se služiti knjigama u knjižnici i rječnicima.

Provjera

Nakon što su svi odgovori zapisani na papire, učenici čitaju pitanja i odgovore, a knjižničarka i profesorica engleskog jezika provjeravaju rješenja i bilježe bodove.

Preuzimanje datoteke u formatu .doc

Osobni alati
izbornik za datoteke
Pomoć
for english speaking visitors