Udruga knjižničari.jpg
Knjižničari
Hrvatska mreža školskih knjižničara

Završno izvješće školske knjižničarke za školsku godinu 2004./2005 - Evica Martinović

Izvor: UDK02
Skoči na: izbornici, traži

Graditeljska tehnička škola Av. V. Holjevca 17 10020 Zagreb Zagreb, 09.06.2005.


Sadržaj

IZVJEŠĆE o radu školske knjižnice u šk. god. 2004./2005.

Na kraju školske god. 2004./2005., analizirajući realizaciju plana i programa rada, možemo reći sljedeće:

Plan i program rada školske knjižnice kao i izvješće o njihovom ostvarenju razvidni su dokumenti iz kojih se može iščitati:

-jesmo li ispunili osnovne zadaće knjižnice u obavljanju neposredno pedagoških, stručno knjižničarskih i informacijsko referalnih poslova te poslova vezanih za kulturnu i javnu djelatnost Škole;

-jesmo li bili dovoljno profesionalno uspješni, dovoljno odgovorni i osjetljivi na stručna i pedagoška pitanja kao nastavnici, partneri u obrazovanju i informacijski stručnjaci koji pružaju stručnu pomoć u pronalaženju i vrednovanju informacija ;

-jesmo li svojim aktivnostima djelovali na stvaranje poticajnog ozračja u informacijski bogatom odgojno obrazovnom okruženju;

-jesmo li djelovali tako da knjižnica postane mjesto za integrirane i interdisciplinarne aktivnosti u kojima se zrcali način rada u nastavi kao i ukupna programska orijentacija Škole;

-kako smo radili na svojoj stručnosti i kompetentnosti;

-koliko smo bili uspješni u afirmaciji odgojnih zadaća, a posebno kulture ponašanja s knjigom;

-jesmo li uspješno ostvarili misiju školske knjižnice kao poveznice u školi između redovitih nastavnih programa, izvannastavnih i drugih aktivnosti, kulturne i javne djelatnosti kao i cjelokupne odgojne situacije;

-pomaže li školska knjižnica učenicima da postanu vješti konzumenti i proizvođači informacija promovirajući autentično učenje u modernom obrazovnom i informacijskom društvu

1.Neposredne odgojno-obrazovne aktivnosti u knjižnici ostvarene su metodama i postupcima:

a)upoznavanjem i informiranjem

I ove godine, uz svečano uručenje knjižničnih iskaznica, učenici prvih razreda dobili su osnovne informacije o knjižničnom prostoru i građi, te načinima i mogućnostima njihovog korištenja. Ujedno su upoznati i s Pravilnikom o radu i ponašanju u školskoj knjižnici.

b)poučavanjem korisnika kroz individualni ili grupni mentorski rad

Uz posudbu sa stručnom konzultacijom osmišljavane su i obrađene teme u formi referata ili plakata, odnosno upotpunjavana znanja iz struke (povijest umjetnosti i arhitekture, hrvatskog jezika i književnosti, građevnih konstrukcija,vodogradnje itd.).

c) pretraživanjem baze podataka

Knjižnica koristi knjižnično programski paket Metel-Win2001 s računalnim katalogom bibliografske baze podataka i bazom podataka preglednih kataložnih jedinica i uputnica, a omogućuje i pretraživanje po predmetnicama; U knjižnici se koriste, iako ne u dovoljnoj mjeri, i internetska pretraživanja. Knjižnica posjeduje i komplet CD-ROM-ova (izdanje časopisa Meridijani).

d)poticanjem i razvijanjem čitateljske kulture i kulture ponašanja s knjigom

U svom okruženju djelujemo poticajno koristeći različite vrste grafičkih prezentacija (plakati, izložbe itd.). Svake godine nagrađujemo učenike «najčitače».

e)osvješćivanjem vrijednosti prirodne i kulturne baštine

Obradom teme More, maslina i loza (projekcija videokaseta) na satima razredne zajednice

f)sinopsisom kao poticajem za pretraživanja

(etika, politika i gospodarstvo, vjeronauk, povijest umjetnosti i arhitekture)

g)prezentacijom Picassa u Power Point-u

Učenici 3.c razreda: Krešimir Vrbanc i Grgur Rihtarić


2.Knjižnično – informacijske i dokumentacijske aktivnosti

Svjesni uloge knjižnice kao mogućeg inicijatora promjena vezanih uz hrvatsko školstvo i nacionalni obrazovni standard, te svih zahtjeva koji se postavljaju pred graditeljstvo i graditeljsko školstvo, pokušali smo i mi dati svoj doprinos:

a)obogaćivanjem stručnog fonda

Stručni fond smo obogaćivali odličnom suradnjom s aktivima, posebno s Aktivom graditeljske struke. Tzv. «ciljanim otkupom» iskazanim u potrebama za stručnim naslovima publikacija, prema Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa (12. 07.2004.), i Gradskom uredu za obrazovanje (15.04.2005.), uvažili smo gotovo 80 posto zahtjeve aktiva, što govori u prilog dobroj suradnji knjižničara i profesora.

b)neposrednim kontaktima s nakladnicima i nakladničkim kućama koji su svake godine sve brojniji, a time i naša odgovornost u nabavi knjiga, kao i u nabavi časopisa čiji broj svake godine konstantno raste( ove godine 30-ak naslova.)

c)neposrednim kontaktima s udrugama i institucijama ostvarili smo nama korisne donacije:
- knjige koje je darovala Vlada SAD-a putem Fondacije SABRE i partnera u Hrvatskoj SABRE-Zagreb (16.06.04. i 18.01.05.).
- 40 naslova publikacija u izdanju Jutarnjeg lista
- 5 publikacija iz područja vodogradnje u izdanju Hrvatskih voda
- jedan arak poštanskih maraka s likom A. K. Miošića, a povodom izložbe o njemu
- primjerke časopisa i pretplate na časopis «Graditelj» u izdanju MASMEDIE d.o.o., kao nagrade učenicima koji su osvojili prva mjesta na X. državnom natjecanju graditeljskih škola održanom u Puli 21. i 22. travnja 2005.
d) aktivnostima vezanim uz novi marketinški pristup nakladnika - Sve veći priljev oglednih udžbenika u knjižnicu i njihova diseminacija
e) odabirom i popunjavanjem fondova metodički obrađenim lektirnim naslovima

3. Kulturna i javna djelatnost knjižnice

Kulturna i javna djelatnost knjižnice realizira se već tradicionalno obilježavanjem značajnih obljetnica, datuma i događanja, putem kreativnih radionica, izložbi i susreta u prostorima knjižnice i u predvorju GTŠ-a.

05.09.2004. – XXVIII. Ljetne olimpijske igre Atena – Grčka (izložbu postavili Bevandić, Kukec, Šaban)
24.09.2004. – Susret s Glazbenom školom iz Velike Gorice u prostorima Geodetske tehničke škole (knjižničarska grupa)
13.10.2004. – Dani zahvalnosti za plodove zemlje (3.c)
15.10.2004. – Izložba kataloga s Ambiente (3.a Tomljenović, Klarić, Kosak, Mandić)
25.10.2004. – Međunarodni dan školskih knjižnica (zajednički skup nagrađenih učenika Graditeljske i Geodetske tehničke škole koji su čitali pjesme s kojima su sudjelovali na natječaju za najljepšu lirsku pjesmu «ERATO Teen 2004» u organizaciji Međunarodnog instituta za književnost. U konkurenciji od preko 2000 prijavljenih radova pristiglih iz više od 70 zemalja širom svijeta, Blaženka Špiljar učenica 4.a razreda naše škole osvojila je 7. mjesto i za to bila nagrađena prigodnom knjigom i priznanjem. Škola je od Međunarodnog instituta za književnost dobila i zahvalnicu za financijsku podršku i doprinos književno-umjetničkom stvaralaštvu mladih u RH.
05.11.2004. – 300-ta obljetnica rođenja A. K. Miošića «S ponosom u spomen Kačiću». Istaknuli bismo i vrlo profesionalnu suradnju s NSK, knjižničarkom Sonjom Martinović koja nam je bila od velike pomoći u postavljanju izložbe (izložbu su postavili učenici 3.a, te profesori Girardi, Malenica, Martinović).
02.12.2004. – Naši su učenici izradili i postavili promotivni plakat uz knjigu Ante Jurica «Gradovi, utvrde i sakralni spomenici uz Krku i Čikolu»
10.12.2004. – Objavljeni članak u Školskim novinama o proslavi Dana Graditeljske tehničke škole u Zagrebu (prof. Martinović, te prof. Besermenji – XIII. gim.).
14.02.2005. – Prigodna izložba za Valentinovo (4.e)
25.02.2005. – Izložba o Einsteinu «100 godina otkako je sve postalo relativno» (profesori Valašek, Martinović, Džeko, Martinac, Brozinić i grupa učenika 3.c i 3.e razreda)
14.03.2005. – Izložba povodom Uskrsa «Radost Uskrsa» (učenici 2.a razreda)
16.03.2005. – Kreativna radionica povodom Uskrsa «Oslikavanje jaja tehnikom DECOUPAGE» (profesori Korač, Cindori, Martinović, učenici 3.c, 3.f, 4.a razreda)
04.04.2005. – Izložbeni pano posvećen papi Ivanu Pavlu II. (učenici 3.c)
26.05.2005. – Izložba posvećena rezultatima s X. državnog natjecanja učenika graditeljskih i geodetskih škola RH u znanjima i vještinama

4. Stručno usavršavanje

Stručno usavršavanje je realizirano kontinuiranom suradnjom s Matičnom službom KGZ, suradnjom s NSK i srednjoškolskim knjižnicama Novog Zagreba (popularno nazvanih G-7). I ove školske godine prisustvovali smo na 17. Proljetnoj školi školskih knjižničara u organizaciji Zavoda za školstvo. Bili smo domaćini stručnog skupa za školske knjižničare 21. prosinca 2004. Sudjelovali smo na stručnom skupu «Solo knjižničari: status, značenje i perspektive» održanom 15. studenoga 2004. u Osijeku, u organizaciji Društva knjižničara Slavonije i Baranje. Redovito pratim i informiram se o novostima u struci i izvan nje.

5. Statistički profil knjižnice

a) Tijekom školske godine prinovljeno je 400 svezaka knjižne građe, od toga: (+105 knjiga kao mogući otkup Gradskog ureda do kraja lipnja)

- otkupom Ministarstva prosvjete 258 svezaka
- otkupom Gradskog ureda 8 svezaka
- zakasninom 27 svezaka
- darovima 82 svezaka
- kupnjom GTŠ 45 svezaka
(mogući otkup Gradskog ureda 105 svezaka)

b) Prinovljeno je i 50 jedinica neknjižne građe (CD-a).


Evica Martinović, prof.

Osobni alati
izbornik za datoteke
Pomoć
for english speaking visitors