Udruga knjižničari.jpg
Knjižničari
Hrvatska mreža školskih knjižničara

Zaključci 19. proljetne škole

Izvor: UDK02
Skoči na: izbornici, traži

ZAKLJUČCI XIX. PROLJETNE ŠKOLE ŠKOLSKIH KNJIŽNIČARA RH ŠIBENIK, 18.-21. travnja 2007.


Okrugli stol: Obrazovanje školskoga knjižničara

Konstatirana je potreba školovanja knjižničara s jakim odgojno-obrazovnim modulom (studij 3+2) kako bi završetkom studija bili kompetentni za rad u školskim knjižnicama, ali i u drugim vrstama knjižnica.

Potrebno je uvažiti argumentirane sugestije školskih knjižničara i Hrvatske udruge školskih knjižničara na Zakon o knjižnicama i knjižničarstvu čime bi se ukinula dvojnost polaganja stručnih ispita i stručnog nadzora.

Proljetna škola: Školska knjižnica – informacijska pismenost i poticanje čitanja

Predočeni su kvalitetni načini ostvarenja programa Informacijske pismenosti i poticanja čitanja uključujući sve razine obrazovanja i pokazani raznoliki načini poticanja uporabe knjižničnih resursa i knjižničarskih kompetencija.

Struka je donijela zaključak da distribucija besplatnih udžbenika nije obveza školskih knjižničara iz sljedećih razloga:

• udžbenici nisu dio knjižnične zbirke,

• prostori nisu predviđeni za smještaj udžbenika,

• školski knjižničar nema u opisu poslova distribuciju,

• registraciju i brigu o učeničkim udžbenicima (nabava, dostava, podjela, reklamacije, vraćanje...),

• za ove poslove treba osigurati prostor, osobu i satnicu te posebno honorirati (uvećanje osnovne plaće za rad preko norme).

Pozdravljena je odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa o nastavku namjenskog financiranja nabave lektire i stručne knjige za školske knjižnice iako bi ta sredstva trebala biti veća. Naglašeno je da su školski knjižničari kompetentni za nabavu knjižnične građe pa im treba dati veću slobodu u odabiru (ne ograničiti samo na knjižnu građu za koju MZOŠ određuje omjer nabave).

Kroz rasprave i radionice je poboljšana osobna i institucijska (MZOŠ, HUŠK) komunikacija radi razvoja školskoga knjižničarstva i podizanja profesionalnoga statusa školskih knjižničara na višu razinu. Na Skupštini Hrvatske udruge školskih knjižničara je osnovan Marketinški tim, Uredništvo izdanja HUŠK-a i tim za donošenje kriterija za dodjelu nagrade Višnja Šeta s ciljem promicanja školskog knjižničarstva.

Potrebno je uključiti školske knjižnice i knjižničare kao informacijske stručnjake u projekt informatizacije i internetizacije školstva opremom i obrazovanjem (ECDL).

U Šibeniku, 21. travnja 2007.

dr.sc. Jasmina Lovrinčević, voditeljica županijskog stručnog vijeća

mr.sc. Dinka Kovačević, voditeljica županijskog stručnog vijeća

Sanja Galic, prof. i dipl. knjiž., predsjednica Hrvatske udruge školskih knjižničara

Osobni alati
izbornik za datoteke
Pomoć
for english speaking visitors