Udruga knjižničari.jpg
Knjižničari
Hrvatska mreža školskih knjižničara

Suradnja školske knjižnice i gradskog muzeja - stvarnost ili utopija - Mirjana Milinović

Izvor: UDK02
Skoči na: izbornici, traži

Mirjana Milinović, prof i dipl. knjižn.,

OŠ Rovišće

Nešto za razmišljanje…

  • „ČUJEM I ZABORAVLJAM
  • VIDIM I PAMTIM
  • ČINIM I RAZUMIJEM.“
kineska poslovica
  • ISPRAZNO JE UČITI,

A NE RAZMIŠLJATI. OPASNO JE RAZMIŠLJATI, A NE UČITI. Konfucije


Sadržaj

… DEFINICIJE…

• “Muzej je ustanova u kojoj se sabiru, čuvaju, proučavaju i izlažu zbirke umjetnina, povijesnih predmeta, tehničkih predmeta i sl.”(Hrvatski enciklopedijski rječnik. Novi Liber, Zagreb, 2002.) • Školska je knjižnica “organizirana zbirka knjižne i neknjižne građe koja kroz djelatnost knjižničnog osoblja nabavlja, obrađuje, čuva i daje na upotrebu građu radi zadovoljavanja obrazovnih, kulturnih, informacijskih i stručnih potreba korisnika i permanentnog obrazovanja.” (Standard za školske knjižnice. NN od 29. 03. 2000.)

ZAJEDNIČKO IM JE…

• prikupljanje i čuvanje građe

• širenje: - znanja - kulture - umjetnosti - informacija

• razvijanje: - kritičkog promišljanja - sposobnosti analiziranja i sintetiziranja - korištenja viđenog (naučenog) - estetskog doživljaja – stvaranje osjećaja za lijepo, uređeno, usustavljeno

• Krajnji cilj  duhovno bogaćenje korisnika


NEPOSREDNO IH MOŽE POVEZATI… IZLOŽBA • mjesto na kojemu su prikazani razni predmeti po određenom odabiru (Hrvatski enciklopedijski rječnik. Novi Liber, 2002.)

• oblik komunikacije – informacijski sustav u kojemu se oblikuju i komuniciraju poruke između prošlosti i sadašnjosti, između muzealnog i realnog svijeta (Ivo Maroević. Uvod u muzeologiju. Zavod za inf. studije, Zagreb, 1993.)

• prikaz i iskaz znanja čiji se omjer mijenja i razlikuje od izložbe do izložbe, ovisno o ambijentu i prostoru u kojemu se zbiva i u odnosu na namjeru s kojom izložba želi komunicirati s okolinom

• mjesto na kojemu se dodiruju društvo i vrijeme u zadanom prostoru. Kronološko vrijeme pretvara se u komunikacijsko vrijeme


NAJČEŠĆI NAČIN SURADNJE

• Organizirani posjet učenika muzeju – nove ideje – kreativnost – dulje ostaje u sjećanju (“slika govori tisuću riječi”) – pravila ponašanja – učenike treba pripremiti (zadati zadatke) – evaluacija – tijekom dvosata ili u sklopu terenske nastave

ŠKOLSKA KNJIŽNICA – IZLOŽBENO MJESTO

• namijenjene školskoj populaciji /učiteljima /roditeljima • mali prikazi rada neke grupe (animatori, likovna grupa, školska zadruga, knjižničari, tehničari,povjesničari, pojedini razredni odjeli, …) • postavlja je knjižničar uz pomoć učitelja i učenika Praktični savjeti

ili
još ponešto o postavljanju 

tematske izložbe

POSTUPNOST U KREIRANJU IZLOŽBE (ili od ideje do realizacije) 1. OBLIKOVANJE IDEJE ILI SINOPSIS – Sastoji se u nastojanju da se oblikuju jasne ideje o onome što želimo izložiti 2. SCENARIJ – Konkretizira materijal na kojemu tu ideju treba izgraditi – Donosi definitivni izbor materijala, kvantificira podatke koje neki predmet u sebi nosi, uzimajući u obzir mogućnosti prostora – Ideja svedena samo na ono što se može ostvariti u danom vremenu i zadanom prostoru, počinje se opredmećivati


IZLOŽBA U ŠKOLI/KNJIŽNICI

• odrediti svrhu • mora biti edukativna • ne smije biti nametljiva (ne docirati, nego potaknuti na samoučenje) • znati kome je namijenjena • unaprijed odrediti njeno trajanje – ne predugo jer postaje dosadna • nastojati da bude aktualna

IZLOŽBA U KNJIŽNICI Prednosti: - dostupna svim učenicima - dostupna i roditeljima - može se iskoristiti u nastavi

Nedostatci: - premali prostor - višenamjenski prostor  ne može se istodobno održavati nastava /radionice /pričaonice /projekcije filmova…

POSLOVI TIJEKOM IZLOŽBE • “reklamiranje” • čuvanje • vođenje kroz izložbu →poučavanje

• Postavljamo si pitanje: Jesmo li mogli bolje? Tko bi nam u tome mogao pomoći?

MUZEJ? • Može li nam gradski muzej na neko vrijeme ustupiti dio svoje građe? • Može li nam pomoći u realizaciji naše izložbe? (stručna pomoć) • Ako može, želi li to uopće? • O kome to ovisi? (ljudski faktor, pravilnici,…) • Ili je sve, ipak, samo utopija?

PRIMJER IZ PRAKSE…

• Gradski muzej u Bjelovaru →izložba vrijedne zbirke starih božićnih i novogodišnjih čestitaka / autorica je viša kustosica prof. Silvija Sitta • razgovor s gđom Sittom →ravnatelju Muzeja →bezuspješno • nakon nekoliko mjeseci →sve se ponovilo

I NAPOKON… • Susret s ravnateljem • Razgovori, pregovori →dogovor… • Poduzeli smo mjere osiguranja i sve ostalo (čuvanje, zaštitna stakla) • Ali…nekoliko dana prije postavljanja… • Problem!

…post festum… • izložba je ipak postavljena →vrlo uspješno • umjesto originala → panoi sa skeniranim i uvećanim čestitkama • na otvorenju →mnogi iz kulturnih i prosvjetnih krugova grada, ali… • nitko iz Muzeja • trajala je 3 tjedna /mnogi učenici, roditelji i mještani

Iz knjige dojmova… • Bilo je lijepo i edukativno • Hvalevrijedna ideja • Svaka čast organizatorima • I u malim mjestima može se napraviti nešto veliko • Neka ovo bude poticaj za nove slične projekte • Voljeli bismo da u našoj knjižnici stalno bude nešto ovako zanimljivo

Pitam (se):

• Je li sve moralo imati gorak okus, bez obzira na krajnji ishod? • Shvaćaju li nas (knjižničare, učitelje) ozbiljno ili ne? I zašto? • O čemu/kome ovisi suradnja s bilo kojom institucijom? • Možda bi sve teklo glatko da je umjesto knjižničara sve dogovarao - ravnatelj? (pitanje kompetencije) • Ako je sad “zapelo”, postoji li, uopće, mogućnost ostvarivanja ikakvih zajedničkih projekata (u nekakvoj budućnosti)?

Još samo malo…

• Anketa… • Nakon mnogo mjeseci, za potrebe ove prezentacije, zatražila sam pomoć… • Stoga, od snimljenog materijala mogu vam pokazati samo ovo:

Kako je bilo na otvorenju izložbe 3. prosinca 2005.

A ovo su čestitke…

    Hvala na strpljenju!

Preuzimanje datoteke u fromatu .ppt

Mediji:Suradnja školske knjižnice i gradskog muzeja - Mirjana Milinović.ppt

Mediji:Suradnja školske knjižnice i gradskog muzeja (fotografije) - Mirjana Milinović.ppt

Osobni alati
izbornik za datoteke
Pomoć
for english speaking visitors