Udruga knjižničari.jpg
Knjižničari
Hrvatska mreža školskih knjižničara

Služenje rječnikom i školskim pravopisom (4.r) - Nataša Bogdanović Jadronja

Izvor: UDK02
Skoči na: izbornici, traži

Služenje rječnikom i školskim pravopisom (Hrvatski jezik - 4.r.)

Razred: 4. (15 učenika)

Nastavni predmet: Hrvatski jezik

Nastavna jedinica: Služenje rječnikom i školskim pravopisom

Cilj obrade nastavne jedinice: Osposobiti učenike za osnovno služenje raznim vrstama rječnika, školskim pravopisom i dječjim enciklopedijama

Obrazovni zadaci: Pronaći traženu informaciju u rječniku, pravopisu ili dječjoj enciklopediji

Funkcionalni zadaci: Snalaženje u raznim izvorima znanja, povezivanje, uočavanje raznih načina na koje su informacije prezentirane u rječnicima, pravopisu i dječjim enciklopedijama

Odgojni zadaci: Vježbanje skupnog rada, važnost svakog člana grupe u ostvarivanju cilja

Posebna nastavna sredstva, pomagala i ostali materijalni uvjeti rada: izabrani rječnici, Hrvatski školski pravopis, dječje enciklopedije, listići za skupni rad koji se nalaze na Datoteka:Služenje rječnikom i pravopisom 4.r.- listići.doc

Korelacija: njemački i engleski jezik, priroda i društvo

Metodički oblici: frontalni i skupni rad


Artikulacija metodičke jedinice:

1. Uvodni dio (10 minuta)

Razgovor s učenicima o tome gdje u knjižnici stoje rječnici, enciklopedije, atlasi. Tko se s njima služi (uglavnom učenici viših razreda) i za što im trebaju (pisanje referata, izrada plakata, pronalaženje nepoznatih pojmova, riječi). Naglasiti kako se oni kao učenici budućeg 5. razreda trebaju naučiti služiti knjigama koje stoje na tim policama i danas će naučiti nešto o tome. Pokazati knjige koje smo donijeli iz knjižnice (s obzirom da je knjižnica mala, sat smo morali održati u učionici 4. razreda). Ukratko demonstrirati kako se služimo rječnicima (na vrhu stranice abecednim redom tražimo pojam koji nam treba, osim u Petojezičnom rječniku gdje tražimo pomoću sadržaja na kraju knjige), pravopisom (pokazati gdje se nalaze pravila pisanja, kako su posložena, a gdje mali rječnik koji koristimo kada nismo sigurni kako se neka riječ piše), a kako enciklopedijom (pojmove pronalazimo pomoću sadržaja koji se nalazi na početku ili kazala koje se nalazi na kraju).

2. Obrada (30 minuta)

Učenike podijeliti u 3 grupe po 5 učenika. Svaka grupa izabire ime i dijeli uloge: glasnogovornik (traži pomoć od knjižničarke, prezentira rad grupe na kraju), pisar (popunjava listić), nosač (odlučuje koju knjigu treba donijeti kako bi se riješio zadatak i vraća ju na mjesto), istražitelji (pronalaze podatke potrebne za rješavanje zadatka). Svaka grupa dobiva svoj listić i rješava zadatke (važno: zadatke posložiti tako da svim grupama ne trebaju u isto vrijeme isti izvori znanja!). Za to vrijeme knjižničarka obilazi grupe i pomaže onima kojima nešto nije jasno ili ne mogu pronaći traženo (posebna pomoć je potrebna pri služenju Petojezičnim rječnikom).

3. Završni dio (5 minuta)

Učenici će ukratko prezentirati koliko su toga riješili, razgovarati o tome što im je bilo najlakše, a što najteže pronaći (eventualno se može bodovati riješene zadatke i na kraju proglasiti najbolja grupa).

Osobni alati
izbornik za datoteke
Pomoć
for english speaking visitors