Udruga knjižničari.jpg
Knjižničari
Hrvatska mreža školskih knjižničara

Seminar za voditelje županijskih stručnih vijeća školskih knjižničara svibnja 2010.

Izvor: UDK02
Skoči na: izbornici, traži

Tema skupa: Knjižnica – ključna poveznica u nacionalnom i školskom kurikulumu i mjesto poticanja zaštite dječjih prava.

Stručni skup za školske knjižničare voditelje županijskih stručnih vijeća, mentore i savjetnike svih županija te sve školske knjižničare dalmatinskih županija

Tema skupa:

Školska knjižnica – ključna poveznica u nacionalnom i školskom kurikulu, mjesto poticanja zaštite dječjih prava


Organizator: Agencija za odgoj i obrazovanje
Mjesto i datum: Split, 13. - 15. svibnja 2010. u Hotelu Dalmina, Kopilica 5, i Hotelu AS, Kopilica 8a
Voditeljica programa: Ana Krželj, viša savjetnica za školske knjižničare

Program rada:

13. svibnja 2010.
14.00 – 15.00 Registracija sudionika (Hotel Dalmina – atrij ispred Kongresne sale)
15.00 – 18.30 Svečano i radno otvaranje skupa (Hotel Dalmina – Kongresna sala)
18.30 – 19.00 Predstavljanja (Hotel Dalmina – Kongresna sala i Sala za sastanke)
20.00 – 21.00 Razgledanje grada Splita (stručno vodstvo)

15.00 – 16.10 Svečano otvaranje skupa

15.00 – 15.05 Pozdravna riječ Ana Krželj, viša savjetnica, AZOO – Podružnica Split)

15.05 – 15.30 Glazbeno-dramski kolaž (Klapa „Lučac“, učenici Osnovne škole Lučac - voditeljica Lidija Čujić Živković, prof.; Dramska družina učenika Osnovne škole Lučac - voditeljica Marija Nikolić, dipl. učit.)

15.30 – 15.50 Pozdravna riječ (Predstavnici Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije)

15.50 – 16.10 Pozdravna riječ Mr. sc. Nansi Ivanišević, Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Odsjek za prosvjetu, kulturu, šport, tehničku kulturu i informiranje)

16.10 – 16.30 Koktel dobrodošlice (Hotel Dalmina)

16.30 – 18.30 Je li preduvjet kvalitetnog ostvarenja školskog kurikuluma učinkovita školska knjižnica?

16.30 – 17.15 Uloga školska knjižnice u nacionalnom kurikulu (Dr. sc. Dinka Kovačević, prof. i dipl. knjiž., savjetnica, Osnovna škola Antuna Mihanovića, S. Brod)

17.15 – 17.30 Školska je knjižnica svojom građom ključna poveznica ostvarivanju temeljnih kompetencija u okviru školskog kurikula (Veronika Čelić-Tica, prof. i dipl. knjiž., knjižničarska savjetnica, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zavod za knjižničarstvo, Zagreb)

17.30 – 18.30 Planiranje i programiranje Školskog kurikuluma: Knjižnica – ključna poveznica nacionalnog i školskog kurikuluma (predavanje i radionica)(Milvija Marković, prof., Metacognita d.o.o., Zagreb)

18.30 – 19.00 Paralelna predstavljanja (Hotel Dalmina – Kongresna dvorana i Sala za sastanke)

18.30 – 19.00 Predstavljanje knjige: „Novinarstvo u školi“ (autori: Branka Primorac, Marijan Šimeg i Anita Šojat) Školska knjiga, Zagreb, 2010. – Prvi praktični, zanimljivo pisani vodič za voditelje novinarskih družina u školama te urednike i novinare školskih novina (Knjigu će predstaviti autori Branka Primorac i Marijan Šimeg te Sonja Brhanić, iz Odjela za odnose s javnošću Školske knjige)

18.30 – 19.00 Na koji način približiti poeziju djeci: susret s pjesnikinjom M. Tomas (Sudjeluju: pjesnikinja Maja Tomas, knjižničarka Orjana Perković, dipl. knjiž. i „Mladi knjižničari“ Osnovne škole Pojišan, Split)

20.00 – 21.00 Razgledanje grada Splita (stručno vodstvo)

14. svibnja 2010.

08.30 – 11.00 Knjižničarstvo i školski kurikulum (Hotel Dalmina – Kongresna sala) 11.30 – 13.30 Okrugli stol – I. dio (Hotel Dalmina – Kongresna sala) 15.00 – 17.00 Iskustva dobre prakse i radionica (Hotel Dalmina – sale: A, B i C) 17.30 – 18.30 Okrugli stol – II. dio (Hotel Dalmina - Kongresna sala) ili 17.30 – 18.30 Razgledanje grada Splita (stručno vodstvo)

08.30 – 09.15 Važnost školske knjižnice u zaštiti i promicanju prava djece (Ana Pezo, prof., savjetnica pravobraniteljice za djecu, Ured pravobraniteljice, Split)

09.15 – 09.45 Kompetencije knjižničara s osvrtom na kompetencije knjižnice kao tima (Hrvatski klasifikacijski okvir – HKO) Dr. sc. Ana Barbarić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za informacijske znanosti, Katedra za bibliotekarstvo)

09.45 – 10.30 Na dobrom putu promjena: školske knjižnice (Ilija Pejić, viši knjižničar, voditelj Županijske matične službe Bjelovar, Narodna knjižnica „Petar Preradović“, Bjelovar)

10.30 – 11.00 Pogled na školsku knjižnicu iz perspektive ravnatelja škole (Antica Lovrić, dipl. ing. el., prof. informatike, pomoćnica ravnatelja, Gimnazija Leonardo da Vinci - privatna jezično informatička gimnazija s pravom javnosti, Split)

11.30 – 13.30

11.30 – 12.00


12.00 – 13.30 Okrugli stol – I. dio; donošenje zaključaka s obzirom na održana plenarna izlaganja i raspravu s Okruglog stola Okrugli stol – I. dio Treba li školska knjižnica biti epicentar školskog kurikuluma? Podteme Okruglog stola: Je li preduvjet kvalitetnog ostvarenja školskog kurikuluma učinkovita školska knjižnica? Dvosmjernom komunikacijom do učinkovitije škole: Učinkoviti ravnatelj = Učinkovita školska knjižnica? Treba li školski knjižničar biti (promišljanja s moralnog i pravnog aspekta) onaj tko nema zvanje diplomiranog knjižničara (npr. prof. hrvatskog jezika, koji nema zvanje diplomiranog knjižničara)? Je li razvijanje identiteta i imidža školske knjižnice jedan od preduvjeta učinkovite škole uspješnih i sretnih učenika? Moderator: Antica Lovrić, pomoćnica ravnatelja, Gimnazija „Leonardo da Vinci“, Split

Uvod u Okrugli stol: Primjer dobre prakse Osnovne škole Josipa Pupačića, Omiš: Učinkovitost ravnatelja temeljena i na sposobnosti školskog knjižničara koji umije izvršiti zadaće uz najmanji utrošak resursa (vremena i novca) (Davorka Deur, prof., ravnateljica škole i Petar Buljević, prof., školski knjižničar, dobitnik državne nagrade Ivan Filipović – 2009.)

Rasprava (sudjeluju pozvane osobe i udruge): Zavod za knjižničarstvo, Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb (Veronika Čelić-Tica, prof. i dipl. knjiž., knjižničarska savjetnica, Zavod za knjižničarstvo, Nacionalna i sveučilišna knjižnica - NSK, Zagreb) Županijska matična služba za narodne i školske knjižnice Splitsko-dalmatinske županije (Vesna Mihanović, dipl. knjiž., voditeljica Matične službe za narodne i školske knjižnice, Gradska knjižnica „Marko Marulić“, Split) Županijska matična služba za narodne i školske knjižnice Bjelovarske županije (Ilija Pejić, viši knjižničar, voditelj Županijske matične službe Bjelovar, Narodna knjižnica „Petar Preradović“, Bjelovar) Hrvatska udruga školskih knjižničara (HUŠK) (Vanja Jurilj, prof. i dipl. knjiž., predsjednica HUŠK-a, Osnovna škola Antuna Mihanovića, Zagreb) Hrvatska udruga ravnatelja osnovnih škola (HUROŠ) (predstavnici županijske podružnice) Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja (UHSR) (predstavnici županijske podružnice) Agencija za odgoj i obrazovanje (Vlade Matas, prof., viši savjetnik za ravnatelje, AZOO – Podružnica Split) (Biserka Šušnjić, prof. i dipl. knjiž., viša savjetnica za školske knjižničare, AZOO - Zagreb) (Ana Krželj, prof. i dipl. knjiž., univ. spec. menadžmenta obrazovanja, viša savjetnica za školske knjižničare, AZOO – Podružnica Split)

13.30 – 14.30 Ručak (Hotel Dalmina i Hotel AS)

15.00 – 17.00 Iskustva dobre prakse i radionica (Hotel Dalmina – sale: A – Sala za sastanke, B – Kongresna sala i C – atrij ispred Kongresne sale)

A – Iskustvo I.

15.00 – 17.00 Uloga škole u razvitku lokalnog okruženja; primjer dobre prakse Osnovne škole Vis (Anela Borčić, prof., ravnateljica, Osnovna škola Vis, Vis) B – Iskustvo II.

15.00 – 17.00 Mogućnosti knjižničnog računalnog programa predstavljaju temelj učinkovitije odgojno-obrazovne djelatnosti školskog knjižničara (Danko Tkalec, dipl. ecc., Point d.o.o., Varaždin) C – Radionica I.

15.00 – 17.00 Radionica pričanja priča – poticaj nultoj toleranciji nasilja među mladima (zorni prikaz radionice namijenjen učiteljima) (Belmondo Miliša, dipl. teolog, dipl. glumac, Gradsko kazalište lutaka, Split te Ivona Sedlar, dipl.učit. i učenici nižih razreda Osnovne škole Pujanki, Split)

17.00 – 17.30 Stanka (Hotel Dalmina)

17.30 – 19.30 Okrugli stol - II. dio Treba li školska knjižnica biti epicentar školskog kurikuluma? Rasprava i donošenje zaključaka s obzirom na održana plenarna izlaganja i raspravu s I. Okruglog stola ili 17.30 – 19.30 Razgledanje grada Splita (Stručno vodstvo)

19.30 – 20.30 Večera (Hotel Dalmina i Hotel AS)

15. svibnja 2010. 08.30 – 10.50 Plenarna predavanja: Knjižničarstvo i EU -(Hotel Dalmina - Kongresna) 11.15 – 12.45 Predstavljanja – (Hotel Dalmina – Kongresna sala) 12.45 – 13.30 Zaključci i evaluacija stručnog skupa – (Hotel Dalmina – Kongresna)

08.30 – 09.40


09.40 – 10.50


RH i EU fondovi: što nam donosi program cjeloživotnog obrazovanja EU LLP P 2007. – 2013. (predavanje i radionica) (Milvija Marković, prof., Metacognita d.o.o. Zagreb)

Kako pretočiti ideje za Comenius partnerstva uvažavajući EU i nacionalne filtre (evaluacijski instrumentarij); Primjeri iz prakse (predavanje i radionica) (Boris Vidović, prof., ravnatelj, Osnovna škola Pujanki, Split)

10.50 – 11.15 Stanka (Hotel Dalmina)

11.15 – 11.45 Uloga „Školskih novina“ u stručnom usavršavanju odgojno-obrazovnih djelatnika (Marijan Šimeg, dipl. polit., Školske novine d.o.o., Zagreb)

11.45 – 12.00 Promocija priručnika „Dyxy – to sam ja“ – Autorice: Meri Butirić, prof., Vedrana Bašić, dipl. log. i Ivana Filipović-Grčić, prof. (Knjigu će predstaviti: Meri Butirić, prof. i Ivana Filipović-Grčić, prof., „Dyxy“ - Splitska udruga za osobe s disleksijom, Split)

12.00 – 12.45 Lutkarska priča za djecu „Put oko svijeta“ (Ivo Lesić i Duško Mucalo, Produkcija „Z“, Split)

12.45 – 13.30 Zaključci i evaluacija stručnog skupa (Hotel Dalmina - Kongresna sala) Okrugli stol - II. dio Treba li školska knjižnica biti epicentar školskog kurikuluma? Rasprava i donošenje zaključaka s obzirom na održana plenarna izlaganja i raspravu s I. Okruglog stola

13.30 – 14.30

15.00 – 16.00 Ručak ili paketi za ponijeti (Hotel Dalmina i Hotel AS)

Odlazak sudionikaŠkolska knjižnica pruža pomoć pri učenju, nudi knjige i ostalu građu koja omogućava svim članovima školske knjižnice da razviju kritičko mišljenje i postanu stvarni korisnici obavijesti, u svim oblicima i putem svih medija. Školska knjižnica povezuje se s drugim knjižnicama i informacijskim mrežama, poštujući načela UNESCO-ovog Manifesta za narodne knjižnice.

(iz UNESCO-ovog Manifesta za školske knjižnice)

Nepismeni u 21. stoljeću neće biti oni koji ne znaju čitati i pisati, već oni koji ne znaju učiti, odbaciti već naučeno i nanovo učiti .

(Alfin Tofler, futurist, USA)

Osobni alati
izbornik za datoteke
Pomoć
for english speaking visitors