Udruga knjižničari.jpg
Knjižničari
Hrvatska mreža školskih knjižničara

Priručna zbirka u knjižnici - Marija Bilić-Prcić

Izvor: UDK02
Skoči na: izbornici, traži

Naslov članka: Priručna zbirka u knjižnici – Marija Bilić-Prcić

Sadržaj

Metodička jedinica

Priručna zbirka u knjižnici

Razred

IV.

Datum

24.05.2007.

Integracija

Izražajno čitanje, nove riječi, rječnici, enciklopedije, leksikoni…

Korelacija

Hrvatski jezik-širenje svjetova bogaćenjem rječnika.Otkrivanje tajni riječi.

Tip sata

Interpretacija

Oblici rada

 • čelni/frontalni
 • samostalni/ individualni
 • rad u skupinama

Nastavne metode

 • heur. razgovor
 • demonstracija
 • rad na tekstu
 • metoda čitanja
 • metoda pisanja

Nastavna sredstva i pomagala

 • nast. listići
 • rječnici
 • leksikoni
 • enciklopedije
 • tekst
 • plakat

Nastavni ciljevi i zadaće

Odgojne

Razvijanje interesa za novo. Njegovanje kulture međusobne komunikacije unutar skupine. Razvijanje temeljitosti i preciznosti u radu te svijest o ulozi osobnoga doprinosa za uspjeh skupine. Isticanje ljepote, snage, bogatstva i izražajnosti hrvatskoga jezika. Razumijevanje potrebe za posuđenicama i poznavanjem riječi iz drugih jezika, ali i za njegovanje hrvatskoga jezika.

Obrazovne

Uočavanje načina redanja knjiga u knjižnici. Uz M, D, O, I, N, zapažanje kako postoje i druge oznake. Zapažanje smještaja referentne zbirke. Imenovati vrste priručne zbirke. Uočiti razlike između rječnika, leksikona, enciklopedije. Istaknuti važnost poznavanja abecede. Povezati knjižnu i e- referentnu građu…

Funkcionalne

Pobuđivanje interesa za samostalno istraživanje. Njegovanje timskog suradničkog učenja. Vježbanje snalaženja u svijetu školske knjižnice. Razvijanje analitičko-istraživačke sposobnosti. Vježbanje primjene abecede. Pobuđivanje interesa za samostalno istraživanje knjižnice i knjiga u njoj.

Tijek sata

KORACI

1. MOTIVACIJA

 • Učenici šeću knjižnicom i ponavljaju o rasporedu knjiga u knjižnici

namijenjenih njihovu uzrastu. Ponavljaju što moraju znati da bi se snašli u knjižnici – abecedu, oznake M, D, O, I, N. Uočavaju kako ima i drugih knjiga osim onih kojima su se oni do sada služili. Između ostalih to su knjige pospremljene na posebno mjesto – u stakleni ormar zbog njihove vrijednosti i sadržaja koji mora uvijek biti svima PRI RUCI. Zato se one i ne posuđuju iz knjižnice.

 • Učenici dobivaju zadatak da pogledaju natpise i uoče što spada u

PRIRUČNU zbirku. Nabrajaju- ENCIKLOPEDIJE, RJEČNICI, LEKSIKONI, GRAMATIKE, ATLASI…

2. NAJAVA TEME

 • Danas ćemo mi svi biti PRIRUČNA ili REFERENTNA zbirka. Učenici iz

pripremljene košarice odabiru što će biti i tako se grupiraju u tri skupine i sjedaju za tri stola.

3. IZRAŽAJNO ČITANJE PJESME

ŽELIM ZNATI zasićene riječima koje će istraživati tijekom sata.

 • Emocionalno-psihološka stanka.
 • Objavljivanje doživljaja i razgovor o sadržaju i poruci pjesme.

4. USMJERAVANJE I SAMOSTALAN RAD UČENIKA NA ZADATKU

 • izdvajanje riječi po grupama i potraga za njihovim značenjem u

različitim izvorima. (Učenici iz košarice odabiru natpise za željenu grupu).

 • Svaka grupa bira i uzima svoju literaturu i donosi je na stol. Istražuju

zadane riječi uz moju pomoć u RJEČNIKU STRANIH RIJEČI, RJEČNIKU HRVATSKOGA JEZIKA, OPĆOJ ENCIKLOPEDIJI, HRVATSKOM LEKSIKONU…

 • Nađene riječi obilježe graničnikom, a kad su gotovi voditelj grupe

objavljuje rezultate koji se nalaze i na papirima u košarici, traže ih i lijepe na pano.

5. ZAKLJUČAK

 • razlike između pojedinih izvora informacija – LEKSIKON, RJEČNIK,

ENCIKLOPEDIJA…(ČITANJE pronađenih informacija i lijepljenje na pano).

6. SINTEZA

 • gdje još danas možemo pronaći informacije osim u knjigama? – Na

Internetu – GOOGLE, WIKIPEDIJA…

7. AKTUALIZACIJA

 • svaku nepoznatu riječ koju izgovori učiteljica ili netko drugi treba

zapisati na R U B N I C U i kad za to imate priliku, u knjižnici ili kod kuće, treba pronaći njeno značenje.

8. ZADACI ZA SAMOSTALAN RAD UČENIKA

 • svaka grupa iz svoga područja zapisat će ostale izvore informacija u

bilježnice.

Domaća zadaća:

Zapiši riječi koje ćeš danas čuti, a njihovo značenje ne znaš, dođi u knjižnicu pa pronađi značenje.

Primjedbe:

Svaki učenik dobiva POKLON – riješene zadatke prema različitim izvorima.

Literatura:

Iz referentne zbirke – rječnici, leksikoni, enciklopedije…

Plan ploče

Prirucna zbirka u knjiznici Marija Bilic Prcic.gif

ŽELIM ZNATI

Želim znati gdje se laste gnijezde,
Želim znati gdje spavaju zvijezde,
Gdje se sunce na počinak sprema
Zašto medo zimi uvijek drijema.

Kako saznat ove brojne tajne
I otkriti što me muči često,
Ideje su potom sinule mi sjajne,
Knjižnica je za to dobro mjesto.

Tu je mnoštvo raznih komedija,
Leksikona, rječnika, enciklopedija,
Zbirki, knjiga, slova i natpisa
A i drugih meni nepoznatih spisa.

Znadem samo žuto i crveno
To je ono što me muči sada,
Uskoro ću prijeći na zeleno
I upoznat΄ referentnu tada.

M. B.

Preuzimanje datoteke u fromatu .doc

Mediji:Prirucna zbirka u knjiznici_Marija Bilic_Prcic.doc

Osobni alati
izbornik za datoteke
Pomoć
for english speaking visitors