Udruga knjižničari.jpg
Knjižničari
Hrvatska mreža školskih knjižničara

Primjena informacijske tehnologije pri izradbi maturalnog rada - Neda Galić

Izvor: UDK02
Skoči na: izbornici, traži

ICT u nastavi i njena primjena pri izradbi maturalnog rada

Neda Galić, prof.

II. GIMNAZIJA Split

Potrebe suvremenog obrazovanja

– nastavne metode bazirati na informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji – potreban novi model učenja – informatička i informacijska pismenost -uvjet razvitka suvremenog društva


Informatička i informacijska pismenost

- Informatička pismenost(eng. computer literacy) - sposobnost korištenja računala i računalnih programa - Informacijska pismenost(eng. information literacy): - potreba za informacijama - znanti kako pronaći informacije -samo dobar upit daje dobru informaciju (npr. pomoću ključne riječi) - gdje pronaći nformacije (izvori: knjige, časopisi, računala, TV, film, Internet) - prikupljene informacije znati pravilno vrednovati i koristiti - pretvoriti prikupljene informacije u znanje kroz kvalitetnu analizu i obradu informacija

Informacijski pismena osoba naučila je kako učiti!

Kako koristiti ICT ?

Davanje informacija nije davanje znanja!!!

Uloga učenika: - naučiti samostalno prikupljati informacije - upravljati njima Uloga nastavnika: - naučiti učenika kako učiti - stvoriti informacijski pismenu osobu


Modeli usvajanja znanja

Tradicionalno obrazovanje

- reprodukcija znanja

- znanje cilj

- jednosmjerni prijenos informacija od izvora (nastavnik ili udžbenik) do primatelja (učenik)

Suvremeno obrazovanje

- stvaranje znanja

- višesmjerna komunikacija od izvora (nastavnik, udžbenik, Internet, CD/DVD nosači informacije…) do primatelja

- nastavnik mentor

Primjena ICT pri izradbi maturalnog rada

- maturalni rad nije znanstveni rad u pravom smislu

- cilj - samostalna obrade zadane teme

- učenik demonstrira informatičku i informacijsku pismenost

Izvori informacija

- knjige

- leksikoni

- enciklopedije

- časopisi

- CD i DVD

- Internet


Pretraživanje Interneta i digitalnih izvora

- internetske tražilice: Google, Yahoo…

- enciklopedije na Internetu, CD, DVD

- digitalni katalozi

GOOGLE – najpoznatiji pretraživač

Traženi pojam (staviti u navodnike!) – pr. “zlatni rez”

Jedna otvorena stranica o zlatnom rezu

Što s pronađenim materijalima

• 1. Otvorite na desktopu mapu npr. Zlatni rez

• Otvorenu stranicu sa Interneta presnimiti:

• a) Datoteka

• b) Spremi kao zlatni rez 1

• c) Spremi u: Radna površina - mapa Zlatni rez

• d) U redu

ENCARTA

WORLD BOOK ENCYCLOPEDIA NA INTERNETU

Britannica 2001 www.eenciklopedija.com

Otvaranje jedne stranice eenciklopedija na kojoj se otvara niz elektronskih enciklopedija

www.eenciklopedija.com


Zemlja

Planine

Ljudsko tijelo

Znanost i tehnologija

Priroda

Ljudi i krajevi

Društvo i vjerovanja

Umjetnost i zabava

Povijest

Digitalni katalozi

Broj zapisa

Kataložni zapis

Sveučilišna knjižnica Split


Izvori:

• Grabovac, V. Informatika, kompjutori i primjena. Zagreb : HZDP, 1995.

• Nastavnik i suvremena obrazovna tehnologija, Zbornik radova. Gospić : Međunarodni znanstveni kolokvij, 8. i 9. lipnja 2000.

• Lasić-Lazić, J. Znanje o znanju. Zagreb : Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanonsti, 1996.

4. Stankov, S. Računalo u školi.// Školski vjesnik, br. 44. 1995.

5. Skoko,P. Učenik u suvremenoj nastavi: jučer, danas, sutra. Zagreb : Školska knjiga, 1997

6. Strugar,V. i Bezić, K. Učitelj za treće tisućljeće. Zagreb : HZDP, 1998.

7. Informacijska i komunikacijska tehnologija u obrazovanju. http://www.pmfst.hr/~stankov/pregled_fpmz.htm

8. Informacijske i komunikacijske tehnologije i obrazovanje. http://www.poslovniforum.hr/about02/ob_934.asp


Internet

9. www.nsk.hr

10. www.nskst.hr

11. www.eenciklopedija.com

12. www.goethe.com

13. http://www.irb.hr/

14. http://student.fizika.org/~nemo/pedagogija/index-p.html

15. http://davorin.fizika.org/baza/Fakultet/RUNA/index.html

16. http://www.pmfst.hr/~stankov/pregled_fpmz.htm

17. http://www.poslovniforum.hr/about02/ob_934.asp


Preuzimanje datoteke u fromatu.ppt

Primjena informacijske tehnologije pri izradbi maturalnog rada-Neda Galić

Osobni alati
izbornik za datoteke
Pomoć
for english speaking visitors