Udruga knjižničari.jpg
Knjižničari
Hrvatska mreža školskih knjižničara

Primjena UDK u školskim knjižnicama - Jelica Leščić

Izvor: UDK02
Skoči na: izbornici, traži

CSSU, modul V.10.


Sadržaj

Primjena UDK u školskim knjižnicama

Jelica Leščić

jlescic@hazu.hr


UDK: kratki povijesni podaci

• Paul Otlet – Henri LaFontaine (Nobelova nagrada za mir 1913!)

• 1895. osn. Međunarodni institut za bibliografiju, Bruxelles

• nepostignut cilj: izrada svjetske bibliografije

• za stručni raspored bibliografirane građe izabrali su DDC

UDK: kratki povijesni podaci 2

• prilagodili su DDC potrebama svoje bibliografije

razrađene pomoćne tablice, napušteno Deweyevo načelo ‘minimum tri znamenke’

na primjer, religija UDK 2, DDC 200

• 1897. prvo izdanje UDK

• 1899.-1905. prvo potpuno izdanje UDK

UDK: kratki povijesni podaci 3

• 1910. osnivaju Mundaneum, Bruxelles

knjižnica-muzej ljudskoga znanja

12 mil. listića općeg bibliografskog popisa

klasifikacija: UDK

• Jezik prva izdanja na francuskom jeziku

danas: engleski

• Izdanja

izdanja različitog opsega i na raznim medijima


UDK: podrška

• 1895. Međunarodni institut za bibliografiju

• od 1937. FID

• UDK Konzorcij u Haagu od 1992.

izdavači sheme + FID

www.udcc.org

FID se povlači 2000.

• Glasilo Extensions and corrections to the UDC – godišnje

• MRF – 61,000 jedinica, CDS/ISIS


UDK: značajke

• temelji se na znanstvenim disciplinama

• hijerarhijska struktura

• fleksibilnost

• fasetnost

• oznake: numeričke

• UDK broj – kako je naveden u tablicama

• UDK oznaka – UDK broj dodijeljen danom dokumentu


UDK oznaka

• jednostavna 02 ili (497.5)

• složena: 02(497.5)

• redoslijed elemenata UDK oznake: glavni broj – pomoćni broj

• dio oznake su i simboli za njihovo povezivanje / : +

• dijelovi složene oznake navode se bez razmaka


UDK oznaka 2

Primjeri

025.4UDK

502.17:58/59 Zaštita pojedinih biljnih i žiotinjskih vrsta

606:61 Biotehnologija: primjena u medicini, genska terapija

821.1/.9 Nacionalne književnosti: prema jeziku

821.111Engleska književnost

821...(4/9) prema a) jeziku b) nacionalnosti

821.111(410) Engleska književnost: britanska
821.111(73) Engleska književnost: američka
821.111(94) Engleska književnost: australska.....


UDK oznaka 3

Primjeri

821.163.42-1.09 Hrvatsko pjesništvo: studije i kritike

821.163.42(091) Hrvatska književnost: povijest

821.163.42(091)”18” Hrvatska književnost: povijest: 19. st.

908(4/9)(082) Zavičajni zbornici

929:0/9 – 929(4/9) – 929”...”

94(497.5) Hrvatska povijest

94(=163.42) Povijest Hrvata


Nezavisne pomoćne oznake

• T1c, T1d, T1e, T1f i T1g

• UDK brojevi iz ovih pomoćnih tablica mogu stajati samostalno ili biti navedeni na početku složene UDK oznake

Primjeri

• =163.42

• (05)

• (497.5)

• (=163.42)

• “18"


Nezavisne pomoćne oznake 2

Primjeri

• =163.42 ili 0/9=163.42

• (05)0/9 ili (05)A/Z ili 0/9(05)

• (4/9)0/9 ili 0/9(4/9)

• (=163.42)0/9 ili 0/9(=163.42)

• “...”(0/9) ili 0/9”...”


UDK: revizija

• Revizija

ažuriranje i/ili potpuna izmjena skupina na načelima fasetne analize

• Fasetna analiza

Ranganathan 1930-ih, CRG 1960-ih

• Fasete

stvar-dio-materijal-svojstvo-procesi-operacije-vršitelj-trpitelj-proizvodi-prostor-vrijeme


UDK: revizija2

Faseta

rezultat podjele klasifikacijskog materijala tj. skup svih članova diobe po jednom diobenom principu (Slavić); mogu se dalje dijeliti po nekom dodatnom načelu

Fokus

unutar fasete svaki član fasete predstavlja žarište, engl. focus (Slavić)

Razdjelba

niz faseta na nekom stupnju podjele čini razdjelbu, engl. array (Slavić)

Primjer: skupina 82-1/-9, skupina 2-1/-9


UDK: reklasifikacija

• ‘global change’

• A-slog - B-slog

• Konkordancija

paralelan popis (kazalo) predhodnih i novih skupina i/ili podjela

• Primjer: skupina 2


UDK: reklasifikacija 2

• 21 teologija 2-1

• 282 Rkt crkva 272

• 292 klasična mitologija 255

• 293 europske religije 257

• 294 hinduizam 233

• 296 judaizam 26

• 297 islam 28


UDK: reklasifikacija3

Fasete 2-1/-9

• -1 teologija

• -2 svete knjige, pisma kao izvori religije

• -3 svete osobe, osnivači religija

• -4 religijska praksa: moralna, pastoralna teologija, propovijedi

• -5 bogoštovlje

• -6 religijski procesi: ekumenizam i dr.

• -7 organizacija: ekleziologija, svećenstvo i dr.

• -8 nacionalne, državne religije, vjerski raskoli

• -9 povijest


UDK: reklasifikacija 4

Skupina 37 Pedagogija. Odgoj, obrazovanje, nastava

37.016 Nastavni plan

373.3.016 OŠ
373.5.016 SŠ

371.091 Organizacija školstva

373.3.091 Osnovno
373.5.091 Srednje
376.091 Specijalno
377.091 Stručno
377.8 Učiteljske akademije


Skupina 37

• 37.046 Stupnjevi, razine školovanja

373.3.046-021.64 niži razredi OŠ
373.3.046-021.66 viši razredi OŠ

378 Visoko školstvo

378.016 nastavni planovi i programi
378.091 organizacija
378.046 razine


UDK: formati za unos podataka

Polja podataka UNIMARC/A

250 450 550 300 675

• UNIMARC/B

675 686

• MARC21

080


UDK: pretraživanje

• umjetni jezik za pretraživanje

• prijekoordinacija

složene oznake tijekom klasificiranja

• poslijekoordinacija

složene oznake tijekom pretraživanja

• termini kao opisi oznaka na prirodnom jeziku čine predmetno kazalo baze podataka


UDK i predmetna obrada

• Prilagođeni opisi UDK oznaka u tablicama koriste se kao predmetne odrednice

• Normativna datoteka

dvojezična

sadrži načelna rješenja

• Bibliografska baza podataka

zapisi iz ND preuzimaju se u polja: 600, 601, 606, 607, 608, 609, 610, 675, 686

• Primjer www.hazu.hr


Predmetna obrada književnih tekstova

ALA/Guidelines on subject access to individual works of fiction, drama, etc. 2nd ed., c. 2000.

www.ala.org

• Predviđene su četiri pristupne točke književnom tekstu

književna vrsta/žanr
književni lik
mjesto/vrijeme radnje
tema djela


• primjeri

znanstvena fantastika
Potter, Harry (književni lik)
Hogwarts (izmišljeno mjesto)
Božić (književnost)


Zaključak

Razina primjene UDK klasifikacijske sheme u školskoj knjižnici ovisi o

• fondu knjižnice

fond knjižnice određuje detaljnost klasificiranja

• potrebama korisnika – učenika i nastavnika

• dostupnosti pretraživanja fondova drugih knjižnica i/ili baza podataka na web-u

• potrebi preuzimanja podataka s web-a i njihovog organiziranja

Preuzimanje datoteke u formatu .ppt

Datoteka:Primjena UDK u školskim knjižnicama-Jelica Leščić.ppt

Osobni alati
izbornik za datoteke
Pomoć
for english speaking visitors