Udruga knjižničari.jpg
Knjižničari
Hrvatska mreža školskih knjižničara

Prikazivanje i analzia podataka - Zdenka Bilić

Izvor: UDK02
Skoči na: izbornici, traži

Primjer pripreme za realizaciju nastavnih sadržaja školske knjižnice i predmetnoga učitelja


'Škola:'OŠ OTOK u Zagrebu

Sadržaj

PREDMET: =& KNJIŽNIČNO-INFORMACIJSKO PODRUČJE=

''''Šk.g.:2006./07.

'==Razred: 7a i 7b==

''''Izvođači nastavnoga sata:) učiteljica matematike Renata Svedrec'knjižničarka Zdenka Bilić

''''Nastavnatema: Prikazivanje i analiza podataka'''''''& KIP: On - line katalozi

'

''''Oblici rada

-frontalni- individualni

''''Nastavni postupci: ''''''''''

-objašnjavanje-razgovor-demonstracija-rad na izvoru / katalogu-

''''Nastavnasredstva:'Radni listićie- katalog školske knjižniceMicrosoft Excel

''''Nastavna pomagala:20 računalaLCD projektorGrafoskop Prozirnica

''''Ključne riječi: on-line katalog, e-katalog, abcedni katalog, podaci o odgovornosti, UDK'klasifikacija, dobna klasifikacija'Ključne riječi: Ključne riječi: CILJ: PLANIRANJE NABAVE: istražiti koje naslove i koliko knjiga pojedinog hrvatskog književnika školskaknjižnica ima te koliko su stara izdanja radi statističkog uvida.''''

''''Obrazovni ciljevi:

-pretražiti fond školske knjižnice putem e- kataloga-samostalno uočiti koje knjige nekog autora ima knjižnica,koliko ih ima te koliko su stara izdanja-razlikovati dijelove kataložnog opisa

''''Funkcionalni ciljevi:

-prepoznati školsku knjižnicu kao dio globalne informacijske mreže


Aktivnosti
'
KNJIŽNIČAR(KA), UČITELJ(ICA)
'UČENICI/TRAJANJE
'

I. Uvodna motivacija

Knjižnica nabavlja knjige planski, planiranju prethode neke radnje i saznanja, jedna od nih su i statistički podaci

5 minuta

II. Najava cilja

Predmet istraživanja su knjige domaćih autora, njihova zastupljenost, brojnost i starost i tu će nam od pomoći biti abecedni katakog iz kojeg ćemo iščitati tražene podatke.Objasnit djelove kataložnog opisa .Prisjetiti se kasifikacije:-UDK : glavna skupina, oznaka za književnost, oznakaza hrvatsku književnost-dobna klasifikavijaNa primjerudemostrirati i s naglaskom na tražene podatke .

10 minuta

III. Obrada teme

Pretraživanje e-kataloga prema zadatku s radnog listića================.

Trajanje pretraživanja ovisio broju računala, individualni rad na računalu i ispunjavanje radnog listiće traje par minuta.

IV. Uporaba znanja

V. Zaključak

VI. Realizacija

Primjer zadatka

Pretraži katalog knjižnice OŠ OTOKautorMILIVOJ MATOŠECnaslovi knjigagodina izdanjabroj primjeraka

Preuzimanje datoteke u fromatu .doc i .xls

Osobni alati
izbornik za datoteke
Pomoć
for english speaking visitors