Udruga knjižničari.jpg
Knjižničari
Hrvatska mreža školskih knjižničara

Prijedlog za provedbu Knjižnično-informacijskoga i medijskoga odgoja i obrazovanja u gimnazijama i strukovnim školama

Izvor: UDK02
Skoči na: izbornici, traži

Prijedlog izradile:

Tanja Telesmanić, prof. i dipl. knjižničarka (Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola Zadar)

Njina Grbić, prof. i dipl. knjižničarka (pripravnica u Strukovnoj školi Vice Vlatkovića u Zadru)

Danijela Riger-Knez, prof. i dipl. knjižničarka (Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola Zadar)

Ivana Perić, prof. i dipl. knjižničarka (OŠ Petra Preradovića, Zadar)


Sadržaj

Knjižnično-informacijski i medijski odgoj i obrazovanje za četverogodišnje strukovne škole

1.razred

1.tema: Uvodni sat u knjižnici (učlanjivanje, upoznavanje s fondom, način rada knjižnice, pravilnik o kućnom redu knjižnice, pravilnik o radu knjižnice, mrežna stranica, zaštita i čuvanje knjižne građe)
Ključni pojmovi: školska knjižnica, knjižnični fond, zaštita građe.
Obrazovna postignuća: upoznati fond školske knjižnice; prepoznati potrebu očuvanja knjižne građe; rabiti mrežnu stranicu školske knjižnice kao izvor informacija.
2.tema: Samostalno pronalaženje građe u knjižnici (kako pronaći građu u knjižnici - knjiga, časopis, članak…, razmještaj građe na policama, UDK, važnost signatura)

Ključni pojmovi: informacijski izvori, UDK, signatura.
Obrazovna postignuća: razumjeti sustav univerzalne decimalne klasifikacije kojom se klasificiraju znanstveno-popularna i stručna djela i prema njoj znati pronaći knjigu u bilo kojoj knjižnici.
3.tema: Mediji i njihova uloga (što su mediji, vrste medija, kako prepoznati autora medijske poruke, što se reklamira i kome je reklama namijenjena, uočiti lažne ili prikrivene poruke)
Ključni pojmovi: mediji, autor, medijska poruke.
Obrazovna postignuća: znati što su mediji, prepoznati složene odnose između publike i medijskog sadržaja, razumjeti komercijalnu prirodu medija, poznavati različite vrste medijskih poruka (verbalne, pisane, zvučne, vizualne ili kombinirane).
4.tema: Referentna zbirka na različitim medijima (upoznati učenike s referentnom zbirkom u tiskanom izdanju i na internetu, pretraživanje referentnih izvora)
Ključni pojmovi: referentna zbirka (enciklopedija, leksikon, rječnik, pravopis, atlas), knjižnica, internet.
Obrazovna postignuća: koristiti referentnu zbirku na različitim medijima; znati pronaći, odabrati i primijeniti informaciju-

2.razred

1.tema: Vrste informacija na internetu (organizacija interneta, vrste informacije na internetu, osnovni tipovi mrežnih stranica)
Ključni pojmovi: informacija, internet, mrežne stranice.
Obrazovna postignuća: razumjeti kako je (ne)organiziran internet; koristiti internet kao koristan izvor informacija; prepoznati relevantne mrežne stranice.
2.tema: Pretraživanje i vrednovanje informacija na internetu (osnovni alati za pretraživanje i njihove karakteristike, koraci u pretraživanju, relevantnost pronađene informacije, kriteriji vrednovanje, vrednovanje mrežnih izvora)
Ključni pojmovi: informacija, internet, alati za pretraživanje, vrednovanje mrežnih izvora.
Obrazovna postignuća: prepoznati i koristiti pretraživače, tražilice, tematske kataloge, virtualne knjižnice, portale; organizirati, analizirati, interpretirati i vrednovati informacije.
3.tema: Mrežni katalozi u različitim vrstama knjižnica (jednostavno i složeno pretraživanje knjižničnih mrežnih kataloga)
Ključni pojmovi: knjižnice, online katalozi, pretraživanje.
Obrazovna postignuća: znati pristupiti knjižničnim mrežnim katalozima, pronaći traženu omeđenu i periodičku publikaciju te članak.
4.tema: Samostalna izrada medijske poruke za školsku knjižnicu i dijeljenje poruke (poster, strip, Facebook stranica knjižnice, novinski tekst, radijski izvještaj, kratki film i sl.)
Ključni pojmovi: školska knjižnica u medijima, medijska poruka.
Obrazovna postignuća: znati sastaviti medijsku poruku koristeći se kombinacijom jezika, slike, zvuka, glazbe i specijalnih efekata i odaslati poruku putem medija.

3.razred

1. tema: Autorsko pravo i citiranje literature (utvrditi što je autorsko pravo, zašto i kako citirati, što je plagijat, a što parafraza)
Ključni pojmovi: autorsko pravo, citiranje, plagijat, parafraza.
Obrazovna postignuća: znati što je autorsko pravo, naučiti pravilno citirati, usvojiti termine plagijat i parafraza.
2.tema: Istraživački rad prema metodi BIG 6 (definicija zadatka, strategije informacijskog pretraživanja, pronalaženje i pristup, korištenje informacije, sinteza i evaluacija)
Ključni pojmovi: istraživanje; BIG 6.
Obrazovna postignuća: naučiti i primjenjivati vještine modela BIG 6 na konkretnom zadatku; usustaviti stečeno znanje u međupredmetnom povezivanju knjižnično-informacijskih znanja s drugim predmetima.
3.tema: Obrana od štetnih medijskih utjecaja (na primjerima iz medija uočiti stereotipe, diskriminaciju, seksizam, govor mržnje, nasilničko ponašanje i sl.)
Ključni pojmovi: mediji, utjecaj medijskih poruka.
Obrazovna postignuća: analizirati i kritički procijeniti medijsku poruku.
4.tema: Mediji i ljudska prava (radionica o medijskoj pismenosti u korelaciji s Građanskim odgojem i obrazovanjem)
Ključni pojmovi: mediji, ljudska prava.
Obrazovna postignuća: razumjeti medijske poruke; prepoznati koja su ljudska prava povrijeđena u reklamama ili novinskim tekstovima.

4.razred

1.tema: Priprema za izradu maturalnog rada (analiza maturalnih radova prethodnih generacija, primjeri dobre prakse)
Ključni pojmovi: maturalni rad, primjeri dobre prakse.
Obrazovna postignuća: analizirati i vrednovati pregledane radove; primijeniti stečena znanja u izradi vlastitoga rada.
2.tema: Kompozicija i izrada maturalnog rada (struktura rada, određivanje ključnih riječi za pretraživanje informacijskih izvora, vrednovanje informacijskih izvora, primjena, citiranje)
Ključni pojmovi: maturalni rad, kompozicija, izrada maturalnoga rada.
Obrazovna postignuća: usustaviti sva dosadašnja znanja iz KIMOO-a i primijeniti ih u izradi završnoga rada.
3.tema: Bibliografija (kako oblikovati popis literature na kraju maturalnog rada)
Ključni pojmovi: maturalni rad, bibliografija, popis literature.
Obrazovna postignuća: sastaviti popis literature na kraju završnog rada.

Knjižnično-informacijski i medijski odgoj i obrazovanje za trogodišnje strukovne škole

1. razred

1.tema: Uvodni sat u knjižnici (učlanjivanje, upoznavanje s fondom, način rada knjižnice, pravilnik o kućnom redu knjižnice, pravilnik o radu knjižnice, mrežna stranica, zaštita i čuvanje knjižne građe)
Ključni pojmovi: školska knjižnica, fond, zaštita građe.
Obrazovna postignuća: upoznati fond školske knjižnice; prepoznati potrebu očuvanja knjižne građe; rabiti mrežnu stranicu školske knjižnice kao izvor informacija.
2.tema: Samostalno pronalaženje građe u knjižnici (kako pronaći građu u knjižnici - knjiga, časopis, članak; razmještaj građe na policama; UDK; važnost signatura)
Ključni pojmovi: informacijski izvori, UDK, signatura.
Obrazovna postignuća: razumjeti sustav univerzalne decimalne klasifikacije kojom se klasificiraju znanstveno-popularna i stručna djela i prema njoj znati pronaći knjigu u bilo kojoj knjižnici.
3.tema: Mediji i njihova uloga (što su mediji; vrste medija; kako prepoznati autora medijske poruke; što se reklamira i kome je reklama namijenjena; uočiti lažne ili prikrivene poruke)
Ključni pojmovi: mediji, autor, medijska poruke.
Obrazovna postignuća: znati što su mediji; prepoznati složene odnose između publike i medijskog sadržaja; razumjeti komercijalnu prirodu medija; poznavati različite vrste medijskih poruka (verbalne, pisane, zvučne, vizualne ili kombinirane).

2. razred

1.tema: Vrste informacija na internetu i pretraživanje i vrednovanje informacija (organizacija interneta; vrste informacije na internetu; osnovni tipovi mrežnih stranica; organizirati, analizirati, interpretirati i vrednovati informacije)
Ključne riječi: informacija, internet, mrežne stranice, vrednovanje.
Obrazovna postignuća: razumjeti kako je (ne)organiziran internet; koristiti internet kao koristan izvor informacija; prepoznati relevantne mrežne stranice; organizirati, analizirati, interpretirati i vrednovati informacije.
2.tema: Mrežni katalozi u različitim vrstama knjižnica (jednostavno i složeno pretraživanje knjižničnih mrežnih kataloga)
Ključni pojmovi: knjižnice, mrežni katalozi, pretraživanje.
Obrazovna postignuća: znati pristupiti knjižničnim mrežnim katalozima, pronaći traženu omeđenu publikaciju, periodičku publikaciju ili članak.
3.tema: Mediji i ljudska prava (radionica o medijskoj pismenosti u korelaciji s Građanskim odgojem i obrazovanjem)
Ključni pojmovi: mediji, ljudska prava.
Obrazovna postignuća: razumjeti medijske poruke, prepoznati koja su ljudska prava povrijeđena u reklamama ili novinskim tekstovima.

3. razred

1.tema: Priprema za izradu maturalnog rada (analiza maturalnih radova prethodnih generacija, primjeri dobre prakse)
Ključni pojmovi: maturalni rad, primjeri dobre prakse.
Obrazovna postignuća: analizirati i vrednovati pregledane radove; primijeniti nova znanja u izradi vlastitog rada.
2.tema: Kompozicija i izrada maturalnog rada (struktura rada, određivanje ključnih riječi za pretraživanje informacijskih izvora, vrednovanje informacijskih izvora, primjena, citiranje)
Ključni pojmovi: maturalni rad, kompozicija, izrada.
Obrazovna postignuća: usustaviti sva dosadašnja znanja iz KIMOO-a i primijeniti ih u izradi završnoga rada.
3.tema: Bibliografija (kako oblikovati popis literature na kraju maturalnoga rada)
Ključni pojmovi: maturalni rad, bibliografija, popis literature.
Obrazovna postignuća: sastaviti popis literature na kraju završnog rada.

Knjižnično-informacijski i medijski odgoj i obrazovanje za učenike s poteškoćama

Knjižnično-informacijski i medijski odgoj i obrazovanje za učenike s poteškoćama provodit će se prema programu za trogodišnje strukovne škole, ali će sve aktivnosti biti prilagođene potrebama i mogućnostima učenika. Konkretan plan rada osmislit će svaki knjižničar koji u svojoj školi ima razredna odjeljenja s učenicima s poteškoćama. Planiranje se provodi zajedno s nastavnicima koji čine razredno vijeće toga razreda.

Knjižnično-informacijski i medijski odgoj i obrazovanje za gimnazije

1.razred

1.tema – Uvodni sat u knjižnici (učlanjivanje, upoznavanje s fondom, način rada knjižnice, pravilnik o kućnom redu knjižnice, pravilnik o radu knjižnice, mrežna stranica, zaštita i čuvanje knjižne građe)
Ključni pojmovi: školska knjižnica, knjižnični fond, zaštita građe.
Obrazovna postignuća: upoznati fond školske knjižnice; prepoznati potrebu očuvanja knjižne građe; rabiti mrežnu stranicu školske knjižnice kao izvor informacija.
2.tema - Samostalno pronalaženje građe u knjižnici (kako pronaći građu u knjižnici (knjiga, časopis, članak…), razmještaj građe na policama, UDK, važnost signatura)
Ključni pojmovi: informacijski izvori, UDK, signatura.
Obrazovna postignuća: razumjeti sustav Univerzalne decimalne klasifikacije kojom se klasificiraju znanstveno-popularna i stručna djela i prema njoj znati pronaći knjigu u bilo kojoj knjižnici.
3.tema – Mediji i njihova uloga (što su mediji, vrste medija, kako prepoznati autora medijske poruke, što se reklamira i kome je reklama namijenjena, uočiti lažne ili prikrivene poruke)
Ključni pojmovi: mediji, autor, medijska poruke.
Obrazovna postignuća: znati što su mediji, prepoznati složene odnose između publike i medijskog sadržaja, razumjeti komercijalnu prirodu medija, poznavati različite vrste medijskih poruka (verbalne, pisane, zvučne, vizualne ili kombinirane).
4.tema – Referentna zbirka na različitim medijima (upoznati učenike s referentnom zbirkom u tiskanom izdanju i na internetu, pretraživanje referentnih izvora)
Ključni pojmovi: referentna zbirka (enciklopedija, leksikon, rječnik, pravopis, atlas), knjižnica, internet.
Obrazovna postignuća: koristiti referentnu zbirku na različitim medijima; znati pronaći, odabrati i primijeniti informaciju.

2.razred

1.tema – Vrste informacija na internetu (organizacija interneta, vrste informacije na internetu, osnovni tipovi mrežnih stranica)
Ključni pojmovi: informacija, internet, mrežne stranice.
Obrazovna postignuća: razumjeti kako je (ne)organiziran internet; koristiti internet kao koristan izvor informacija; prepoznati relevantne mrežne stranice.
2.tema – Pretraživanje i vrednovanje informacija na internetu (osnovni alati za pretraživanje i njihove karakteristike, koraci u pretraživanju, relevantnost pronađene informacije, kriteriji vrednovanje, vrednovanje mrežnih izvora)
Ključni pojmovi: informacija, internet, alati za pretraživanje, vrednovanje.
Obrazovna postignuća: prepoznati i koristiti pretraživače, tražilice, tematske kataloge, virtualne knjižnice, portale; organizirati, analizirati, interpretirati i vrednovati informacije.
3.tema – Mrežni katalozi u različitim vrstama knjižnica (jednostavno i složeno pretraživanje knjižničnih mrežnih kataloga)
Ključni pojmovi: knjižnice, mrežni katalozi, pretraživanje.
Obrazovna postignuća: znati pristupiti knjižničnim mrežnim katalozima; pronaći traženu omeđenu publikaciju, periodičku publikaciju ili članak.
4.tema – Samostalna izrada medijske poruke za školsku knjižnicu i dijeljenje poruke (poster, strip, facebook stranica knjižnice, novinski tekst, radijski izvještaj, kratki film i sl.)
Ključni pojmovi: školska knjižnica u medijima, medijska poruka.
Obrazovna postignuća: znati sastaviti medijsku poruku koristeći se kombinacijom jezika, slike, zvuka, glazbe i specijalnih efekata i odaslati poruku posredstvom medija.

3.razred

1.tema – Autorsko pravo i citiranje literature (što je autorsko pravo, zašto i kako citirati, što je plagijat, a što parafraza)
Ključni pojmovi: autorsko pravo, citiranje, plagijat, parafraza.
Obrazovna postignuća: znati što je autorsko pravo, naučiti pravilno citirati, usvojiti termine plagijat i parafraza.
2.tema – Istraživački rad prema metodi BIG 6 (definicija zadatka, strategije informacijskog pretraživanja, pronalaženje i pristup, korištenje informacije, sinteza i evaluacija)
Ključni pojmovi: istraživanje; BIG 6.
Obrazovna postignuća: naučiti i primjenjivati vještine modela BIG 6 na konkretnom zadatku; usustaviti stečeno znanje u međupredmetnom povezivanju knjižnično-informacijskih znanja s drugim predmetima.
3.tema – Obrana od štetnih medijskih utjecaja (na primjerima iz medija uočiti stereotipe, diskriminaciju, seksizam, govor mržnje, nasilničko ponašanje i sl.)
Ključni pojmovi: mediji, utjecaj medijskih poruka.
Obrazovna postignuća: analizirati i kritički procijeniti medijsku poruku.
4.tema – Mediji i ljudska prava (radionica o medijskoj pismenosti u korelaciji s građanskim odgojem)
Ključni pojmovi: mediji, ljudska prava.
Obrazovna postignuća: razumjeti medijske poruke, prepoznati koja su ljudska prava povrijeđena u reklamama ili novinskim tekstovi.

4. razred

1. tema – Uvod u znanstveno-istraživački rad (što je znanstveno-istraživački rad, klasifikacija (vrste) znanstveno-istraživačkih radova, znanstvene metode istraživanja, postavljanje hipoteze
Ključni pojmovi: znanstveno-istraživački rad, klasifikacija radova, znanstvene metode istraživanja, hipoteza.
Obrazovna postignuća: razlikovati vrste znanstveno-istraživačkih radova; usporediti znanstvene metode istraživanja i postaviti hipotezu.
2. tema – Seminarski rad (razrada teme kao ponavljane prvog sata, kompozicija i elementi seminarskog rada, određivanje ključnih riječi, citiranje i fusnote)
Ključni pojmovi: razrada teme , kompozicija, citiranje, elementi: Obrazovna postignuća: Učenici su u stanju objediniti dosadašnja znanja iz KIMOO-a i primijeniti ih u izradi kompozicije zamišljenog seminarskog rada.
3. tema – Bibliografija (kako oblikovati popis literature na kraju seminarskog rada)
Ključni pojmovi: popis literature, seminarski rad.
Obrazovna postignuća: Učenici su u stanju sastaviti popis literature iz različitih izvora informacija.

Literatura

  1. Digital and Media Literacy: A Plan of Action / Media Education Lab. URL: www.mediaeducationlab.com/digital-and-media-literacy-plan-action (2015-05-07)
  2. Informacijska pismenost i poticanje čitanja – UDK02. URL: www.knjiznicari.hr/UDK02/index.php/Informacijska_pismenost_i_poticanje_čitanja (2015-05-07)
  3. Nacionalni okvirni kurikulum. URL: www.file:///C:/Users/Diana/AppData/Local/Temp/Nacionalni_okvirni_kurikulum_web_listopad_2011.pdf (05-06-2015)
  4. Stričević, Ivanka. Pismenosti 21. stoljeća: Učenje i poučavanje u informacijskom okruženju. URL: www.ffzg.unizg.hr/usp/download/peta-godina/deveti-semestar/prava-djeteta-u-odgoju-i-obrazovanju/Stricevic,%20I.%20-%20Pismenosti%2021.stoljeca%20Ucenje%20i%20poucavanje%20u%20informacijskom%20okruzenju.doc (2015-05-07)
  5. Virtualna učionica. URL: : www.nsk.hr/usluge/edukacija_korisnika/virtualna-ucionica/index.html (2015-05-07)

[Preuzimanje datoteke u fromatu .pdf]

KIP.SS.pdf

Osobni alati
izbornik za datoteke
Pomoć
for english speaking visitors