Udruga knjižničari.jpg
Knjižničari
Hrvatska mreža školskih knjižničara

Pomoć:Kako pripremiti datoteku za objavljivanje na UDK 02/Upute za voditelja radionice

Izvor: UDK02
Skoči na: izbornici, traži

Mrežne stranice www.knjizniciari.hr pokreću se u programu MediaWiki, najpoznatijem softveru - jednom od fenomena Weba 2.0, kojim se na krajnje jednostavan i brz način može dodati tekst na postojeću ili novu mrežnu stranicu.

Premda je tekst napisan u nekom programu za obradu teksta moguće na veoma jednostavan način prebaciti na mrežnu stranicu, u prvoj godini postojanja sjedišta www.knjiznicari.hr primijetili smo da su se mnogi suradnici ustručavali bilo što napisati, ali su rado prebacili svoje već postojeće datoteke napravljene često u programu MS Power Point.

Također smo primijetili da su u tim slikokazima korištene nesažete fotografije koje su povećavale veličinu (težinu) datoteke, takve datoteke zauzimale bi mnogo mrežnog prostora, jako je dugo trajalo njihovo prebacivanje na mrežni poslužitelj i preuzimanje s poslužitelja.

Kako bi se olakšalo suradnicima prebacivanje već postojećih datoteka napravljenih programom Power Point ili Word, ali i kako ne bismo nepotrebno potrošili dragocjeni mrežni prostor, te kako bi suradnici mogli brzo i jednostavno preuzeti željene datoteke, osmislili smo radionicu u kojoj se suradnike poučava kako odjednom sažeti veličinu svih umetnutih slikovnih materijala, koristeći se mogućnostima programa MS Office 2003.

Premda je wiki trenutačno najjednostavniji način dodavanja teksta na mrežne stranice, primijetili smo da je nekim suradnicima i to prilično teško, odnosno da im je stran postupak koji nije po načelu WYSIWYG - pri čemu se u oknu za uređivanje teksta upisuju kodovi, a nakon pohranjivanja stranice, ona se interpretira na drukčiji način.

U prvih nekoliko radionica koje smo napravili naglasak je bio na sažimanju fotografija u slikokazu i prebacivanju slikokaza na repozitorij, te nakon toga izradbu mrežne stranice o tom slikokazu. Na taj način, na žalost, sudionici nisu prošli osnove pisanja stranica, a možda bi to ipak mogao biti jednostavniji način da ih se motivira na suradnju, pa predlažemo zato podjelu na dvije radionice:

Sadržaj

Prva radionica

 1. Nagovor na suradnju (prezentacija)
 2. Prijavljivanje, odnosno učlanjivanje za suradnike koji se već prije nisu učlanili.
 3. Izrada stranice Pravila posudbe u Školskoj knjižnici xxx xxx prema unaprijed zadanom predlošku, čime se vježba korištenje naslova, kosih i podebljanih slova, te uporaba natuknica, a nova stranica izrađuje se korištenjem okna za izradu nove stranice koje se nalazi na polaznoj stranici (kad budemo uspjeli nadograditi softver, nalazit će se u lijevom bočnom izborniku)
 4. Izrada stranice UDK02:Volim raditi u školskoj knjižnici čime se dodatno uvježbava u utvrđuje postupak upisivanja teksta, te potpisivanja stavljanjem tilda, a stranica se izrađuje korištenjem crvenih poveznica.
 5. Upisivanje osobnih podataka na osobnu stranicu.
 6. Ostavljanje poruka drugom suradniku.
 7. Prebacivanje fotografije za ilustraciju stranice.
 8. Dodavanje poveznica na sliku unutar i izvan UDK 02.
 9. Prva domaća zadaća - napisti članak tako da se neki dokument iz Worda prebaci kao članak na UDK02 - skrenuti pozornost na mogućnosti stranice http://diberri.dyndns.org/wikipedia/html2wiki/
 10. Druga domaća zadaća - sijedeći upute pokušati sažeti slike u slikokazu i tako sažeti slikokaz prebaciti na UDK 02

Opis radionice:

 1. Preporučam na početku odvojiti 10-15 minuta kao nagovor za sudjelovanje, korištenjem prvih slajdova slikokaza.
 2. Prilikom prijavljivanja, odnosno učlanjivanja, može se koristiti trideseti slajde u slikokazu.
 3. Za izredu prve stranice treba sudionicima podijeliti list papira i pokazati im na polaznoj stranici pravokutnik s oknom za unos naslova nove stranice.
 4. Uputiti suradnike kako da korištenjem naslovnog kazala pronađu stranicu UDK02:Volim_raditi_u_školskoj_knjižnici. Nakon što su svi suradnici pronašli i otvorili tu stranicu, upućuje ih se da dođu do aktualnog mjeseca. Voditelj ide od suradnika do suradnika, a svaki suradnik po redu glasno kaže koju će crvenu poveznicu otvoriti - kako se ne bi dogodilo da dvoje suradnika u isto vrijeme izrađuju istu stranicu. Dobro je iskoristiti slajd broj 33. na kojemu je pokazano da treba učiniti samo 3 radnje - napisati tekst, potpisati se korištenjem sličice za potpis i pohraniti stranicu. Sudionicima treba objasniti da će se ova stranica pokazati na određeni datum u godini i pokazati im kako mogu doći uvijek pronaći tu stranicu preko naslovnog kazala, kao i korištenjem poveznice "moji doprinosi" - koja im je uvijek na vrhu preglednika.
 5. Nakon što smo ih uputili na korištenje poveznice "moji doprinosi", u idućem ih koraku dodatno upućujemo na korištenje tog izbornika. Sad trebaju otvoriti polaznu stranicu i napisati rečenicu-drije o sebi. Za to vrijeme voditelj ide od suradnika do suradnika i prepisuje njihova suradnička imena. Nakon što je voditelj upisao sva suradnička imena, sudionici su pohranili svoju stranicu.
 6. Voditelj podijeli listiće sa suradničkim imenima i upućuje sudionike da otvore stranicu sa suradničkom kazalom te da nanjoj pronađu ime suradnika - koje su dobili na listiću. Nakon toga ih upućuje da otvore tu suradničku stranicu, ali da poruku napišu na susjednoj poveznici - "komentari", te da na ovoj stranici ostave neku poruku tom suradniku. Počet će se pojavljivati obavijesti o prostiglom poruci - objasniti sudionicima o čemu se radi.
 7. Dobro je nakon ovog dijela napraviti odmor.
 8. Započeti s prebacivanjem jednostavne, unaprijed pripremljene fotografije. U tu svrhu mogu se zapržiti CD-ovi s fotografijama za svakog sudionika, ili prije početka radionice s jednog CD-a prebaciti fotografije na, primjerice, radnu površinu.
 9. Nakon što su fotografije prebačene, dodajemo poveznicu na fotografije na jednu od napravljenih stranica i pohranjujemo stranicu.
 10. Nakon što je stranica pohranjena, ponovno ju uređujemo, dodavanjem unutar uglatih zagrada daljnje atribucije fotografije |thumb|right/center/left|100px|opis fotke...
 11. Pronaći neku fotku na, primjerice, Flickru, pokazati kako se dolazi do apsolutne adrese, te umetnuti poveznicu na tu fotku na stranicu.
 12. Ako bude još vremena/volje ili teoretski prikazati kako se sažimaju fotografije ili pokkušati prebaciti tekst iz Worda s unaprijed pripremljenih datoteka; dodati predmetnice i pohraniti stranicu.


Druga radionica

 1. Sažimanje fotografija u slikokazu, pohranjivanje pohranjenog slikokaza, pohranjivanje teksta u datoteci .rtf, pohranjivanje fotografija
 2. Objavljivanje (prebacivanje) slikokaza i dviju fotografija
 3. Izradba mrežne stranice istog naziva kao što je i slikokaz
 4. Prebacivanje teksta iz datoteke .rtf na tu stranicu
 5. Dodavanje slika na stranicu
 6. Dodavanje predmetnica

U prvom koraku dobivamo:

 • slikokaz sa sažetim fotografijama, koji je prikladne veličine za korištenje na internetu
 • tekst slikokaza koji se može jednostavno prebaciti na mrežnu stranicu
 • fotografije kojima se može ilustrirati tekst

U drugom koraku sudionike se poučava kako neku datoteku prebaciti na repozitorij UDK 02. Prebacuje se slikokaz u formatu .ppt i dvije fotografije u formatu .jpg, .gif ili .png

U procesu prebacivanja potrebno je datoteku i fotografije opisati, odnosno dodati im predmetnice.

U trećem koraku izrađuje se stranica o prethodno prebačenoj datoteci, umeću tekst i fotografije te se dodaju predmetnice.

Napomena

Tijekom radionica predviđeno je napraviti mnogo novih i raznolikih postupaka te je cijela radionica prilično zahtjevna za one suradnike koji se nikad prije nisu služili wikijem. Međutim, svi postupci čine logički zaokruženu cjelinu i nije bitno da se sve zapamti, jer sudionici radionice ionako dobivaju mini-priručnik, već da se dobije pregled cjeline.

Budući da smo UDK 02 zamislili kao zamjenu za razmjenu datoteka korištenjem CD-ova i memorijskih štapića, prebacivanje datoteka na udaljeni mrežni poslužitelj mora biti toliko jednostavno, kao što je jednostavno odabrati particiju i direktorij na koji se datoteka pohranjuje, da se u što manje koraka (promjena zaslona) odredi mjesto na internetu za pohranu datoteke.

Prilikom prebacivanja datoteka ne smije se gubiti mnogo vremena, niti ispunjavati zamorne, iscrpljujuće formulare, posebice takve kod kojih se podatci izgube u slučaju prekida mrežne veze.

S druge strane, s pozicije posjetitelja, datoteke moraju biti kvalitetno i iscrpno opisane

I za suradnike i za posjetitelje važno je da repozitorij bude jednostavan i pregledan, bez i jedne suvišne poveznice koja bi odvlačila pozornost. No, isto tako, i suradnici i posjetitelji trebaju u što maje koraka doći do bilo koje stranice na mrežnom sjedištu slijedeći jednostavnu i logičnu organizaciju stranica.

Takve je zahtjeve veoma teško ostvariti – imati u isto vrijeme asketski jednostavno sučelje te omogućiti na jednostavan, kratak i precizan način dolaženje do bilo koje željene stranice te ponuditi detaljan pregled svih postojećih datoteka i članaka.

Prebacivanje datoteka nije naročito zahtjevan posao, najjednostavnije je odrediti jedan direktorij na mrežnom poslužitelju u koji će se pohranjivati datoteke, te u jednom koraku prebaciti datoteku sa svog računala, ali je gomilanje datoteka (koje su često nazvane netransparentnim imenima) na zajedničkom poslužitelju nefunkcionalno, odbija posjetitelje i suradnike ako datoteke nisu adekvatno obrađene.

Generiranje abecednih popisa objedinjenih datoteka nalikuje abecednom katalogu koji bi se sastojao samo od naslova knjiga, bez i jednog drugog podatka, a to je premalo za kvalitetnu informaciju u knjizi ili datoteci.

Posjetitelji koji bi imali mogućnost preuzimati radove samo na temelju naslova datoteke veoma bi brzo zaključili da se zbog vremena utrošenog na njihovo preuzimanje i proučavanje ne isplati gubiti vrijeme, da je veoma teško u mnoštvu radova pronaći baš onaj željeni. Nitko ne voli i nema vremena preuzimati na svoje računalo svaku pojedinu datoteku kako bi tek njezinim otvaranjem utvrdio o čemu se u njoj radi. To je, uostalom, i u suprotnosti s knjižničarskim poslom. Prikupljanje i pronalaženje informacija sam je jedan dio posla, a vrijednost je knjižnice u dobroj organizaciji, a ne u pukom gomilanju nositelja informacija.

Što manje vremena potrošimo na označivanje i opisivanje datoteka, to ćemo manje informacija o njima imati, a što je „formular za arhiviranje“ opširniji, to će datoteke biti označene s više elementa, pa će ih posjetitelji moći lakše pronaći. Međutim, u tom će slučaju i mrežna stranica biti ispunjena tim podatcima.

Nalazimo se u procjepu: s jedne strane, ako se pred suradnike budu postavljali preveliki zahtjevi, oni će odbijati suradnju, radije će nastaviti i dalje razmjenjivati datoteke na uobičajeni način. S druge strane, velik i neorganizirani niz datoteka odbija posjetitelje jer ih dovodi u situaciju da se sami moraju snalaziti u pronalaženju željenih informacija te time stvara lošu predodžbu o knjižničarima.

Datoteku, dakle, nije dovoljno prebaciti, nju treba opisati na zasebnoj stranici, a najbolje je prirediti cjelokupni članak. Na UDK 02 to možemo raditi tako da suradnik samo prebaci svoju datoteku, a netko će drugi, ili on sam kasnije, tu datoteku i opisati, te o njoj napraviti stranicu. Potrebno je, međutim, potencijalnim suradnicima posvijestiti da je i to zahtjevan posao, kao što je i knjižničarski, ali da je svrhovit i poželjan, a da bismo svi mogli i trebali sudjelovati u njemu – ako već ne znamo što sve napraviti, onda barem zamoliti druge suradnike da stvar dovedemo do kraja.

Preporuke

 1. Najbolje je predvidjeti trajanje radionice cca 120 minuta sa stankom za odmor na pola puta.
 2. Najbolje je održati radionicu u informatičkoj učionici, tako da svaki sudionik sjedi za svojim računalom, a prethodno je potrebno provjeriti:
  1. Imaju li sva računala pristup do interneta
  2. Rade li na svim računalima CD-pogoni
  3. Je li na svim računalima instaliran program Office 2003 ili 2007.
 3. Da ne bi sudionici radili s izmišljenim datotekama koje se nakon vježbe brišu, treba ih pozvati da na radionicu ponesu na svojim memorijskim štapićima ili CD-ovima svoje već napravljene datoteke u bilo kojem formatu poput .doc, .ppt i sl.
 4. Za prvu radionicu potrebno je za svakog sudionika pripremiti:
  1. Predložak koji će prepisivati u izradi prve stranice - Pravila posudbe u svojoj školskoj knjižnici - treba pripremiti za svakog sudionika jedan list.
  2. Fotografije kojima će uljepšati svoju stranicu - mogu prethodno već biti pohranjene na UDK 02.
  3. Listiće na koje će upisati svoja suradnička imena, kako bi svatko napisao poruku nekom drugom.
  4. isprintanu brošuru Kako pripremiti datoteku za objavljivanje na UDK 02
 5. Za prvu radionicu potrebno je za svakog sudionika pripremiti:
  1. CD s primjerima
  2. Listiće s unaprijed određenim nazivima datoteka, kako ne bi svi radili isto ili dodjeljivali ista imena.


Preuzimanje datoteka u fromatu .doc i .ppt

Osobni alati
izbornik za datoteke
Pomoć
for english speaking visitors