Udruga knjižničari.jpg
Knjižničari
Hrvatska mreža školskih knjižničara

Osijek kao multinacionalno središte

Izvor: UDK02
Skoči na: izbornici, traži

Osijek kao multinacionalno središte

Ksenija Kesegi-Krstin, prof. dipl. knjižničar Ugostiteljsko-turistička škola, Osijek

UVOD

Ovaj je projekt primjer kako svaki učenički/nastavnički upit može postati više od seminara i maturalnog rada. Može postati školski ili pak međunarodni projekt; događaj lokalnog, pa i nacionalnog karaktera. Da bi se ideja pretvorila u nešto konkretno i vidljivo potrebno je mnogo toga. Prije svega dobar tim i dobra organizacija rada. Istraživačko učenje mnogo je kvalitetnije od klasičnog i učenici mu radije pristupaju, jer im ono omogućava individualni pristup, kreativnost, javnu afirmaciju i poseban način vrednovanja. Osijek je grad na desnoj obali Drave. Još u 18. stoljeću svojom arhitekturom, kulturom, stanovništvom i načinom života bio je pravi srednjoeuropski grad. Mi mladi želimo da ponovo ima takav sjaj. Dio je to teksta koji je otisnut na pozivnicama za naš projekt, ali i dio svakodnevnog življenja svakog Osječanina.

1. ODABIR

U dogovoru s profesoricama stranih jezika, koje su dobile ponudu za sudjelovanje u projektu European Schoolnet-a, krenula sam u pretraživanje literature. European Schoolnet je međunarodna organizacija s više od 26 uključenih ministarstava za obrazovanje diljem Europe. Ta organizacija pruža uvid u korištenje informacija i tehnologije za komunikaciju u Europi, a u svrhu informatičkog obrazovanja učenika i nastavnika. European Schoolnet podržava projekt Spring Day in Europe koji poziva mlade iz cijele Europe da se predstave pomoću web stranice. Ovogodišnja tema je: europski ustav, tolerancija, ljudska prava i pluralizam.

2.CILJ I ZADAĆE PROJEKTA

Ovaj projekt ponudio je veliki broj zadaća, s obzirom da je zamišljen vrlo široko i da obuhvaća povijest i kulturu četiri nacionalne manjine u Osijeku. Dakle, - Osposobljavanje učenika za samostalno istraživanje, vrednovanje i organizaciju rada - Upoznavanje s različitostima u zajednici - Usavršavanje i učenje stranih jezika - Stvaralačka (kreativna) primjena informacija - Izrada web stranice za europski portal - Razvijanje komunikacijskih vještina - Razvijanje socijalnih vještina - Pokazati kako različitost obogaćuje i povezuje ljude

2.VRIJEME ODRŽAVANJA PROJEKTA I SUDIONICI

Pripremno vrijeme projekta: Ponuda European Schoolnet-a stigla je u listopadu 2004. i mi smo počeli s radom. Prve smo sastanke održali s učenicima naprednog učenja stranih jezika (njemačkog i engleskog) .Nakon toga smo oblikovali ideju, organizirali se kao tim i uključili profesoricu iz povijesti i prava. Prvotno je zamišljeno da se projekt prezentira u siječnju 2005.,ali radi pomaknutih zimskih praznika , prezentacija je održana u ožujku 2005. Predstavljanje projekta : 05. ožujka 2005., u prostorima Škole organizirana je prezentacija projekta, koja je trajala cijelo prijepodne i sastojala se od nekoliko dijelova. a) Power Point prezentacija koja započinje animacijom Vodenih vrata (kroz koja prolaze zastave nacionalnih manjina), a sadrži ciljeve, sudionike, metode rada i rezultate rada – samostalni učenički uradak b) Izložba postera. Svaka je nacionalna manjina predstavljena i posterima c) Prezentacija web stranice ( www.euroos.netfirms.com ) d) Projekcija dokumentarnog filma «Moj prijatelj Čeh» - samostalni učenički uradak e) Izložba blagdanski uređenih stolova – rad predstavnika nacionalnih manjina f) Umjetnički dio programa – rad predstavnika nacionalnih manjina Prezentaciju su nazočili mnogi ugledni gosti: pročelnici i savjetnici županijskog uredu za prosvjetu, ravnatelji srednjih škola, roditelji i mediji.

Sudionici: a) Učenici naprednih grupa stranih jezika i povijesti b) Vijeće srpske nacionalne manjine općine Bilje (pododbori Darda i Osijek) c) Demokratska zajednica Mađara hrvatske i folklorna skupina «Čardaš» iz Suze d) Nepkor – mađarsko kulturno društvo e) Matica Slovaka Osijek f) Savez Nijemaca i Austrijanaca Hrvatske

4.MOTIVACIJA I METODE RADA

Nakon prvog sastanka s učenicima odlučeno je da se napravi anketa slučajnog uzorka da se dobije uvid u temu. U anketi su učenici pitali slučajno odabrane sugovornike: 1.Kako se postaje Europljanin ? 2.Kakav je status nacionalnih manjina u Osijeku? 3.Kakav će status nacionalne manjine imati ulaskom Hrvatske u Europsku uniju?

Nakon diskusije i analize dobivenih odgovora (koji su bili vrlo različiti i kretali su se od nepoznavanja pitanja nacionalnih manjina do gotovo filozofskih odgovora o položaju Hrvatske U Europskoj uniji) odlučeno je pretražiti literaturu, web i statističke podatke i ostale izvore informacija. Analizom statističkih podataka zaključeno je kako ćemo obrađivati četiri najbrojniji nacionalne manjine iz popisa stanovništva 2001. godine. Statistički podatci su potvrdili naše pretpostavke da su najbrojniji Srbi (8,7%), Mađari(3.0%), Slovaci (0,7%) i Nijemci ( 0,3%). Učenici su prema osobnom izboru i pripadnosti određenoj nacionalnoj manjini formirali timove i počeli sustavnije obrađivati odabranu temu. Odlučeno je da se proučavaju: kulturni običaji vezani za Uskrs i njihov društveni život u Osijeku. Intervju je slijedeća metoda koju smo koristili u radu. Učenici su sami napisali dopis koji je upućen svim službenim predstavnicima nacionalnih manjina u gradu, nakon čega je uslijedio sastanak i intervju. Pitanja postavljena predstavnicima nacionalnih manjina: 1) Koliko je vaša zajednica zastupljena u životu našeg grada? 2) Jeste li zadovoljni odnosom gradskog poglavarstva prema vašoj zajednici? 3) Koji su vaši dosadašnji i svako godišnji projekti? 4) Izdajete li svoj list ili razvijate neku drugu izdavačku djelatnost? 5) Biste li se odazvali daljnjoj suradnji s učenicima naše škole?

5.PODRUČJA RADA

1.KNJIŽNICA - pronalaženje i organizacija informacija, - suradnja s nastavnicima, - koristeći multimedijske mogućnosti – osuvremenila odgojno-obrazovni proces - korelacijom istih i sličnih nastavnih sadržaja, te timskim radom – pridonijela rasterećenju učenika - poticala kreativno stvaranje učenika - kontaktirala i motivirala predstavnike nacionalnih manjina na suradnju - partnerstvo - surađivala s medijima i organizirala projektni dan – promocija školske knjižnice

2.STRANI JEZICI - timovi su odlučili da će učenici sve materijale za postere i web prevesti na njemački i engleski,

3.POVIJEST - Povijest Osijeka (lenta vremena i fotografije najznačajnijih građevina) - Znameniti Osječani (pripadnici neke od nacionalnih manjina) - Poster i web stranica

4.PRAVO -Ustav Republike Hrvatske i Prava nacionalnih manjina - poster

5.RAČUNALSTVO – napraviti web stranicu koja će predstaviti našu školu, grad i nacionalne manjine koje smo obradili

6.FILM- snimiti dokumentarni film na temu mladih i njihovog poimanja nacionalnih manjina

7.FOTOGRAFIJA- fotografirati Austrijsku čitaonicu ( GISKO) - O.Š. Svete Ane (dvojezična) - Prosvjetno-kulturni centar Mađara - Secesija u Osijeku (Europska avenija)

6.REZULTATI RADA

- Nacionalne manjine predstavljene su: posterima, linkovima na web-u, filmom i izložbom prigodno uređenih stolova - Povijest Osijeka - Znameniti Osječani - Prava nacionalnih manjina - Umjetnički dio prezentacije: Uskrsni običaji nacionalnih manjina - Web stranica na:([www.euroos.netfirms.com])

- Slika zeca s pisanicama. Svaka pisanica je obojana u boje nacionalne zastave i predstavlja jednu nacionalnu manjinu. Košara predstavlja Osijek i našu školu. Svi tekstovi su prevedeni na dva jezika (njemački i engleski) i samostalni su rad učenika. - Film: Moj prijatelj Čeh – intervju s mladim Čehom koji na svoj način doživljava češko podrijetlo – nema nikakvih neugodnih iskustava, nije uključen u kulturna društva, kod kuće govori češki, želio bi studirati u Češkoj i svoju djecu učiti tom jeziku - Pozivnice i zahvalnice – samostalni su rad učenika

7. ZAKLJUČAK

Projektni dan je uspio i više od očekivanog. Sve nacionalne manjine su se odazvale pozivu na suradnju, bile zadovoljne načinom na koji smo ih predstavili i zaželjeli ponovno druženje. Učenici su zadovoljni jer su ostvarili projekt koji je vrlo slojevit i zahtijevan.

LITERATURA:

1. Glasser,W. Kvalitetna škola: škola bez prisile.Zagreb:Educa,1994. 2. Jovan,H.Timska nastava, Izdavački centar Rijeka,Rijeka,1986. 3. Klippert,H. Kako uspješno učiti u timu: zbirka praktičnih primjera. Zagreb:Educa,2001. 4. Kovačević,D;Lasić-Lazić,J;Lovrinčević,J. Školska knjižnica-korak dalje. Zagreb:Filozofski fakultet, Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti:Altagama,2004. 5. Lasić-lazić,J. Školska knjižnica i mogućnosti razvoja samostalnog istraživačkog rada učenika. Rijeka:Zavod za školstvo Republike Hrvatske.Referada Rijeka. 6. UNESCO-ov Manifest za školske knjižnice. http://www.ifla.org/VII/s11/pubs/mani-hr.htm

Osobni alati
izbornik za datoteke
Pomoć
for english speaking visitors