Udruga knjižničari.jpg
Knjižničari
Hrvatska mreža školskih knjižničara

Obilježavanje Međunarodnog dana školskih knjižnica na temu - Evica Martinović

Izvor: UDK02
Skoči na: izbornici, traži

Sadržaj

Obilježavanje Međunarodnog dana školskih knjižnica na temuUčiti, znati, djelovati

Evica Martinović, prof.

knjižničarka Graditeljske tehničke škole


UVOD

 Živimo u vremenu u kojem raste broj knjiga, a vrijeme za čitanje opada gotovo geometrijskom progresijom.

 Živimo i u vremenu hiperprodukcije nečitanih knjiga.

 Poznati se filozof Schopenhauer prvi sjetio marketinškog trika da bi s knjigom trebalo prodavati i vrijeme za njihovo čitanje.


 «Školska knjižnica ima definiranu funkciju, no postupno gubi jasne granice - «knjižničnog carstva». Naime, od današnje relativne statične uloge pohranjitelja i čuvara znanja, knjižnica budućnosti se otkriva kao LOVAC, PRIKUPLJAČ INFORMACIJA I POSREDNIK ZNANJA.» Kovačević, D.; Lasić-Lazić, J.; Lovrinčević, J. Školska knjižnica – Korak dalje. Zagreb: Zavod za informacijske studije alta GAMA, 2004.

 «Pedagoški pomak» od školske knjižnice koja je «korak dalje» do školske knjižnice « za korak ispred» odgojno – obrazovnog procesa dogodio se ulogom školske knjižnice u projektnoj nastavi i većom otvorenošću nastavnika i učenika za nove metode i oblike rada u i sa školskom knjižnicom.

 Suvremeni trendovi u knjižničarstvu nadilaze okvire klasične izobrazbe, pa se učenje u i sa školskom knjižnicom odnosi kako na njenu ulogu posrednika u informacijskom lancu, tako i na uvođenje i primjenu najučinkovitijih i najsuvremenijih metoda i oblika učenja.


Neposredni su povod za realizaciju projekta bili:

• proslava Međunarodnog dana školskih knjižnica

• Mjesec hrvatske knjige

• promocija knjige Fortuna čitanja Danka Plevnika.

P R O J E K T:

N A T J E Č A J za literarni rad na temu Čitati, znati, djelovati

Ciljevi projekta:

- obilježavanjem Međunarodnog dana školskih knjižnica afirmirati školsku knjižnicu kao aktivnog sudionika u odgojno-obrazovnom procesu

- izgrađivanje aktivnog i angažiranog odnosa prema svijetu u kojem živimo

- afirmiranje životnih vrijednosti (čitanja, znanja, činjenja, odnosno djelovanja)

- jačanje pozitivnih osobina pojedinaca (osobna afirmacija, samopoštovanje, samokritičnost, odgovornost, otvorenost za svijet)

- osamostaljivanje učenika u procesu učenja i poticanje na stvaralaštvo i samoobrazovanje.

Sadržaj projekta:

- učenici su obaviješteni o temi i provođenju natječaja

- radove će predati profesorima

- povjerenstvo će ih vrednovati i izdvojiti 6 najboljih koji će biti nagrađeni

- svi učenici škole će biti obaviješteni o rezultatima natječaja

- dogovaranje sa zainteresiranim izdavačkim kućama doniranje nagrada za najbolje radove

- nagrađeni autori pročitat će svoje radove u programu proslave Dana škole

- knjižničarska grupa izradit će pano s nagrađenim radovima

Sudionici u projektu

- učenici škole (potencijalno svi učenici, a stvarno njih 40)

- nastavnici (profesori hrvatskog jezika, etike i vjeronauka)

- školska knjižnica (u suradnji s profesorima ispisuje sve popratne tekstove, uvježbava posebnu točku programa, kontaktira s izdavačkim kućama, koordinira i usmjerava sve aktivnosti)

- stručni suradnici (voditelj, informatičar)

- ravnateljica škole (donosi odluke, odobrava zamolbe za donaciju)

- knjižničarska grupa (neposredna pomoć, izrada završnog plakata)

- donatori: izdavačke kuće Školska knjiga, SysPrint, Profil International, UPI2mbooks


DOKUMENTACIJA

1. Objava Natječaja

2. Odluka o imenovanju Povjerenstva za vrednovanje učeničkih radova

3. Obavijest o rezultatima natječaja

4. Zamolbe za donaciju

5. Obavijest o aktivnostima povodom Dana škole

(istaknuta dodjela nagrada za radove pristigle na natječaj)

6. Pano s radovima i fotografijama nagrađenih sudionika

Povodom Međunarodnog dana školskih knjižnica, Knjižnica Graditeljske tehničke škole raspisuje

N A T J E Č A J za literarni rad na temu: ČITATI, ZNATI, DJELOVATI

Pet najboljih radova bit će nagrađeno i objavljeno.

Radove možete predati do 20.10.2006. profesorima:

Brozinić, Džeko, Jagodar, Kekez, Malenica, Martinović, Vuleta.


Povodom Međunarodnog dana školskih knjižnica, Knjižnica Graditeljske tehničke škole raspisuje

N A T J E Č A J za literarni rad na temu: ČITATI, ZNATI, DJELOVATI


Pet najboljih radova bit će nagrađeno i objavljeno.


Radove možete predati do 20.10.2006. profesorima:

Brozinić, Džeko, Jagodar, Kekez, Malenica, Martinović, Vuleta.

1.A____________ 2.A____________ 3.A____________ 4.A_________

1.B____________ 2.B____________ 3.B____________ 4.B_________

1.C____________ 2.C____________ 3.C____________ 4.C_________

1.D____________ 2.D____________ 3.D____________ 4.D_________

1.E____________ 2.E____________ 3.E____________ 4.E_________

1.F____________

Graditeljska tehnička škola Zagreb, A. V. Holjevca 17 Zagreb, 12.10.2006.


ODLUKA

o imenovanju Povjerenstva za vrednovanje učeničkih radova prispjelih na temu Čitati, znati, djelovati.

U Povjerenstvo za vrednovanje učeničkih radova imenuju se:

1. Željka Malenica, prof.

2. Ante Kekez, prof.

3. Mirica Podobnik, prof.

Povjerenstvo je obvezno do 07.11.2006. razmotriti prispjele radove, izabrati pet najboljih te o rezultatima izvijestiti organizatora natječaja prof. Evicu Martinović.

Ravnteljica, Jasna Fabijanić, dipl.ing.arh.

OBAVIJEST br.12 Zagreb, 10. studenoga 2006.

Obavještavamo učenike da je naš natječaj povodom Međunarodnog dana školskih knjižnica na temu Čitati, znati, djelovati, završen.

Na natječaj je prispjelo 40 radova, a u uži izbor ušlo je 15. Njihovi autori su:

1. Nikola Crevar, 4.a 9. Alena Kunjas, 1.b

2. Damjan Odeljan, 4.a 10. Tomislav Brozović, 1.b

3. Mišel Rašić, 4.d 11. Danijela Kanić, 1.b

4. Morena Mihoković, 2.a 12. Nikola Breljak, 1.b

5. Ana Kesić, 4.b 13. Ozana Tašić, 1.b

6. Ana Kranjec, 3.e 14. Ivan Šimunović,1.b

7. Adrijana Ivković, 1.b 15. Karlo Barta, 1.b

8. Ivan - Hrvoje Josipović, 1.b

Povjerenstvo u sastavu profesora: Ante Kekeza, Željke Malenice i Mirice Podobnik odabralo je 6 najboljih, pri čemu se nisu odlučili za rang listu jer su procijenili da je svaki od njih podjednako umjetnički vrijedan i poticajan za buduće literarno stvaralaštvo njihovih autora.

Autori 6 najboljih radova su (navodimo ih abecednim redom):

1. Nikola Crevar, 4.a

2. Ana Kesić, 4.b

3. Ana Kranjec, 3.e

4. Morena Mihoković, 2.a

5. Damjan Odeljan, 4.a

6. Mišel Rašić, 4.d

Čestitamo im!

Ujedno molimo autore najboljih radova da se tijekom današnjeg dana jave u školsku knjižnicu radi dogovara oko načina predstavljanja, publiciranja i nagrađivanja.

Izdavačke kuće: Školska knjiga, SysPrint, Profil i UPI2m books, odlučili su za Dan škole nagraditi prigodnim nagradama svih 15 učenika čiji su radovi ušli u uži izbor, a posebno one najbolje. Želimo vam da vas kreativna inspiracija jednako uspješno prati i u stručnim izazovima, kao sada u literarnom natječaju.

U ime organizatora natječaja

                                          	              Evica Martinović, prof.


Graditeljska tehnička škola Av.V. Holjevca 17 10010 Zagreb Zagreb, 18.10.2006.

SysPrint d.o.o.

10020 Z A G R E B

XIV. trokut 8a, p.p. 84


Predmet: ZAMOLBA ZA DONACIJU

Knjižnica Graditeljske tehničke škole, povodom Međunarodnog dana školskih knjižnica u suradnji s profesorima hrvatskog jezika, etike i vjeronauka, raspisala je natječaj za učenike Škole ( prozni ili lirski sastav ) na temu Čitati, znati, djelovati.

Obilježavanjem Dana škole (17.11.2006.) najbolji će radovi biti i nagrađeni.

Molimo Vas da se i Vi pridružite našoj akciji te nam u okviru svojih mogućnosti donirate 6 nagrada ( knjige i sl. za srednjoškolski uzrast ).

U ime organizatora Natječaja i svih učesnika unaprijed se zahvaljemo.

Osoba za kontakt: Evica Martinović. prof.


Zaključak

Možemo zaključiti da je projekt vrlo uspješno realiziran.

Natječaj kao oblik rada pokazao se kao nestandardiziran, ali inventivan i kreativan način učenja. To je oblik iskustvenog učenja, uz mogućnost da se preispituju i vrednuju vlastiti stavovi, ideje, vrijednosti i uvjerenja. Ujedno je to i mogućnost da se otkriju skriveni osobni i intelektualni potencijali učenika, drugačije od klasičnog poučavanja. Za profesore i knjižničara to je bio izazov i prilika za dokazivanje. Dobili smo novo pozitivno iskustvo o tome da učenje i kad je ležerno postiže osnovni cilj – naučiti, znati, primijeniti, djelovati.

Ovim smo projektom dokazali da je u procesu učenja u i sa školskom knjižnicom, knjižnica bila mjesto stvaralaštva i druženja.


Hvala na pozornosti!

Preuzimanje datoteke u fromatu .ppt

Datoteka:Obilježavanje Međunarodnog dana školskih knjižnica na temu - Evica Martinović.ppt

Osobni alati
izbornik za datoteke
Pomoć
for english speaking visitors