Udruga knjižničari.jpg
Knjižničari
Hrvatska mreža školskih knjižničara

Mreža ili Internet (6. razred)

Izvor: UDK02
Skoči na: izbornici, traži

Priprema za izvođenje nastave

Nastavni predmet: hrvatski jezik

Razred: šesti

Nastavno područje: medijska kultura

Nastavna jedinica: Mreža ili Internet

Svrha nastavne jedinice: uočiti vrste i oblike informacija na Internetu, preporučiti učenicima kvalitetne mrežne stranice, učenici će sami identificirati prednosti i mane Interneta, upozoriti učenike na pravilno ponašanje na Internetu i u online komunikaciji

Korelacija: informatika

Broj sati obrade: jedan (1)

Nastavna sredstva i pomagala: Panian Ž. Informatičko enciklpedijski rječnik. Zagreb: Europapress holding, 2005., Babić, N.; Golem, D.; Jelčić, D. Dveri riječi: hrvatska čitanka za 6. razred osnovne škole, powerpoint prezentacija


Nastavni zadaci:

a) obrazovni: Internet, vrste mrežnih stranica (portali, tražilice, društvene mreže), prednosti i mane Interneta, ponašanje na Internetu

b) odgojni: upozoriti na razliku između upotrebe i zloupotrebe Interneta; ponašanje u online komunikaciji

c) funkcionalni: zapažanje, zaključivanje, povezivanje, usustavljivanje


Nastavni oblici rada: grupni, frontalni rad


Artikulacija nastavnoga sata


Najava nastavne jedinice:

- nastavnik ne najavljuje nastavnu jedinicu već dijeli učenike u grupe i slijedi igra asocijacija

- konačno rješenje igre (Internet) najavljuje temu sata


Obrada nastavne jedinice:

- učenici sami definiraju Internet, a potom čitaju definiciju iz rječnika i zapisuju je u bilježnicu
- razgovaramo kada, u kojim situacijama oni koriste Internet
- navodimo glavne karakteristike Interneta (uz prezentaciju): od čega se sastoji (mrežnih stranica), javni medij, oblikovanje, pristupanje i kontrola sadržaja
- objašnjavamo razlike između portala, tražilica, društvenih mreža
- učenici navode koje mrežne stranice posjećuju te razgovaramo o njihovoj vjerodostojnosti; nastavnik preporuča korisne mrežne stranice


Provjeravanje i ponavljanje:

- slijedi samostalni rad učenika – učenici su podijeljeni u grupe; dvije grupe zapisuju sve pozitivne strane Interneta, a dvije zapisuju negativne strane Interneta, tj. njegove nedostatke, opasnosti i sl.
- slijedi komentiranje i nadopunjavanje popisa
- razgovaramo o ponašanju na Internetu, o online komunikaciji i sl.; učenici samostalno identificiraju kako se treba ponašati, a kako ne, kome se možemo obratiti za pomoć

Osobni alati
izbornik za datoteke
Pomoć
for english speaking visitors