Udruga knjižničari.jpg
Knjižničari
Hrvatska mreža školskih knjižničara

Kritičko vrednovanje sadržaja na internetu (za 8. razred) - Ana Sudarević

Izvor: UDK02
Skoči na: izbornici, traži

Sadržaj

KRITIČKO VREDNOVANJE SADRŽAJA NA INTERNETU

ŠTO I KAKO

Nastavni predmet: Informatika
Nastavna jedinica: Kritičko vrednovanje sadržaja na internetu
Svrha nastavne jedinice: Upoznati osnovne kriterije za vrednovanje sadržaja na internetu, te njihova praktična primjena
Mjesto izvođenja: informatička učionica
Razred: 8.
Broj sati obrade: jedan (1)
Način rada: frontalni, skupni
Nastavna sredstva i pomagala: računalo i LCD projektor, računala za svakog učenika, internet

CILJEVI:

 • poučiti učenike osnovnim kriterijima za vrednovanje i provjeru vjerodostojnosti materijala na internetu
 • upozoriti ih na "zamke" pri procjeni mrežnih stranica, tj. sadržaja
 • potaknuti učenike da sami kritički vrednuju i provjeravaju sadržaje na internetu te da se istih kriterija pridržavaju pri izradi vlastitih mrežnih stranica

ZADACI:

 • Obrazovni: vrste sadržaja na internetu, osnovni kriteriji za vrednovanje tih sadržaja, primjena tih kriterija pri izrade vlastitih mrežnih stranica
 • Odgojni: upozoriti na važnost kritičkog pristupanja materijalima na internetu
 • Funkcionalni: zapažanje, zaključivanje, povezivanje, usustavljivanje

ARTIKULACIJA NASTAVNOG SATA:

Uvod:

 • razgovor s učenicima o njihovim mrežnim stranicama (o sadržaju, kako su došli do informacija i materijala koje su stavili na stranicu, kako su provjerili njihovu vjerodostojnost, jesu li dali informaciju koja jamči ostalima da su te informacije točne
 • razgovor o sadržajima na internetu (kako provjeravaju je li im određeni sadržaj primjeren, je li točan itd.

I. dio:

 • navodim ključne riječi za ovu nastavnu jedinicu: VREDNOVANJE, (PR)OCJENJIVANJE, KRITIČKI, KRITERJI
 • objašnjavamo svaku riječ
 • preko ključnih riječi dolazimo do naslova današnje nastavne jedinice: Kritičko vrednovanje sadržaja na internetu
 • Učenicima pokazujem adrese mrežnih stranica na kojima sam pronašla informacije potrebne za današnji sat. Razgovaramo zašto sam te stranice ocijenila kao vjerodostojne, tj. kako web adresa može biti kriterij za vrednovanje. Navodimo primjere domena (.org, .edu, .com, .gov, .hr) i komentiramo ih.
 • Slijedi nabrajanje i objašnjavanje ostalih kriterija za vrednovanje sadržaja: AUTOR (webmaster), KONTAKT, TOČNOST INFORMACIJE, PRIMJERENOST SADRŽAJA, DATUM ZADNJE PROMJENE SADRŽAJA, URL, POVEZNICE (VANJSKI LINKOVI), pravopis, preglednost, porijeklo informacije, nagrade.
 • Svaki kriterij je popraćen primjerom (dobrim ili lošim).

II. dio:

Skupni rad

 • Svaki učenik otvara Word dokument u kojem je tablica s 4 web adrese i kriterijima za vrednovanje tih stranica. Njihov je zadatak otvoriti svaku od zadanih mrežnih stranica i vrednovati je prema kriterijima. Iako učenici zadatak obavljaju samostalno, smiju se unutar grupe dogovarati i pomagati.

III. dio:

 • Preko LCD projektora pokazujem svaku od zadanih mrežnih stranica, a učenici obrazlažu svoje ocjene koje su dali tim stranicama.


IZVORI:

Osobni alati
izbornik za datoteke
Pomoć
for english speaking visitors