Udruga knjižničari.jpg
Knjižničari
Hrvatska mreža školskih knjižničara

Izvješće o radu ŽSVSKSDŽ - 2007./2008

Izvor: UDK02
Skoči na: izbornici, traži

Županijsko stručno vijeće knjižničara srednjih škola
Splitsko – dalmatinske županije


Agencija za odgoj i obrazovanje
Ana Krželj, prof,
viša savjetnica za školske knjižnice


IZVJEŠĆE O RADU ZA ŠK. GODINU 2007./08.

1. Županijsko stručno vijeće knjižničara srednjih škola broji 45 - 48 članova. Broj varira iz više razloga:

 • profesori rade u nastavi i pune satnicu u knjižnici
 • profesori na zamjeni
 • profesori koji u knjižnici „čekaju“ na svoj odlazak u mirovinu

2. Stručni skupovi i izleti u šk.god. 2007./08.

a) Broj održanih stručnih skupova: 3 (u knjižnici Druge gimnazije, u novootvorenoj Gradskoj knjižnici „Marka Marulića”, u 3. gimnaziji)

Teme koje su obrađene na skupovima:

 • Anoreksija/ bulimija (prezentacija, Maglica Plejić, Pomorska škola)
 • Volonterstvo (prezentacija, Maglica Plejić, Pomorska škola)
 • Sva lica školske knjižnice (prezentacija, Neda Galić, Druga gimnazija)
 • Dobri i loši primjeri edukativnih postera (prezentacija, Vanja Škrobica, Škola likovnih umjetnosti)
 • Slavne žene (prezentacija projekta, Margi Glavurdić, Trgovačka škola)
 • Volonterski rad mladih (prezentacija, Tihana Pleić, gimnazija „Marko Marulić“)
 • Aserivnost u školskoj knjižnici (prezentacija, Vanja Škrobica, Škola likovnih umjetnosti)
 • Povijest knjižnica u Podgori (obilježavanje 110. godišnjice, Dražena Ravlić, SŠ Makarska)
 • Internet kao zrcalo tinejdžerske pismenosti (prezentacija, izvješće s međunarnog susreta knjižničara u Italiji, Grozdana Ribičić, Gradska knjižnica “Marka Marulića”)
 • Iz povijesti splitskih knjižnica (izlaganje, mr Ivanka Kuić, Sveučilišna knjižnica u Splitu)
 • 2008. - godina Marina Držića, (izložba, Dražica Kekez, Graditeljska i grafička škola i Marija Vukšić, Prirodoslovno – tehnička škola)
 • Mladi pred svijetom rada i zapošljavanja (Maglica Plejić, Pomorska škola)
 • Mladi i Internet - cyberbullyng (prikaz raspravišta s Proljetne škole, Vanja Škrobica, Škola likovnih umjetnosti)
 • predstavljanje Vodiča kroz splitske knjižnice (Vesna Mihanovic, Matična služba)
 • Terenska nastava (Neda Galić, Druga gimnazija)

Radionice održane na skupovima:

 • Primjena informacijske tehnologije u nastavi (Neda Galić, Druga gimnazija)
 • Komunikacijske vještine u školskoj knjižnici – asertivnost (Vanja Škrobica, Škola likovnih umjetnosti)

b) Broj jednodnevnih stručnih izleta: 1 Program izleta:

 • Salona (stručno voðenje Dražica Kekez, prof. povijesti umjetnosti; knjižničarka u Graditeljskoj i grafičkoj školi),
 • Zavičajni muzej Grada Kaštela (stručno voðenje muzejskog pedagoga Marija Klaića) nalazi se u dvorcu Vitturi (spomenik kulture): Zbirka moderne umjetnosti (zbirke skulptura Marina Studina te slika i skulptura suvremenih hrvatskih i inozemnih autora); Arheološka zbirka - osnovana je krajem 1990. godine.
 • Vrt/park Vitturi –spomenik prirodne i kulture baštine

3) Prosječan broj sudjelovanja skupovima i izletu je oko 65%. Ovim postotkom možemo biti zadovoljni iz više razloga:

 • određen broj zaposlenika samo vrši nadopunu satnice u knjižnici, sebe ne vide kao knjižničare, pa na žalost, i ne dolaze na skupove
 • geografska konfiguracija naše županije (otoci i zaleđe) otežavaju brzi dolazak i povratak, poglavito ako su knjižničari vezani za nastavu

4) Vrednovanje skupova:

 • knjižničari skupove smatraju potrebnima i žele da se češće sastajemo (barem su to izrazili knjižničari u gradu Splitu)
 • obrađene teme knjižničari uglavnom ocjenjuju korisnima i primjenjivima
 • traže više raznolikih tema (komunikacijske vještine, problemi odrastanja i socijalizacija mladih, primjeri obrade lektira ili neke nastavne jedinice iz drugih predmeta u školskoj knjižnici – suradnja knjižničara i nastavnika, primjeri međupredmetnog povezivanja do čisto knjižničarskih tema, njihovih prava i obveza; također žele imati gosta- stručnjaka iz drugih društvenih područja: sociologe, pravnike, novinare, povjesničare, liječnike... )

5) Prosječno trajanje skupova: 4 sata

6) Suradnje ŽSV:

 • s Agencijom za odgoj i obrazovanje: prije svakog stručnog skupa voditeljica je slala Agenciji za odgoj i obrazovanje (odnosno višoj savjetnici Ani Krželj) Poziv na skup i Program dnevnog reda, a nakon toga i Izvješće/zapisnik o skupu, te izvješće o polugodišnjem i godišnjem radu; viša savjetnica Ana Krželj nazočila je svim skupovima i informirala knjižničare o događanjima, novostima i planovima, poticala je kolege na prezentiranje vlastitih radova i odlazak na Proljetnu školu (radi stručnog usavršavanja i napredovanja);
 • s Matičnom službom; u njenoj organizaciji članovi ŽSV nazočili su seminarima koje provodi Služba za stalno stručno usavršavanje NSK (pr. Vrijednosti knjižničarske profesije, ožujak 2008.)
 • S Gradskom knjižnicom „Marka Marulica“ u Splitu – tu smo održali jedan od naših stručnih skupova; suradnja s Grozdanom Ribičić, knjižničarkom na odjelu za mlade iste knjižnice
 • Suradnja sa Sveučilišnom knjižnicom u Splitu (prezentacija Vodiča kroz splitske knjižnice)
 • suradnja s www.knjiznicari.hr i www.freewebs.com/libri gdje voditeljica ŽSV redovito postavlja prezentacije i izlaganja sa skupova

7) Proljetna škola 2008.: Kako je ove godine Proljetna škola održana u Opatiji, daljina i troškovi onemogućili su brojniju prijavu i odlazak školskih knjižničara iz ove županije. Na ovogodišnjoj jubilarnoj 20. Školi nazočilo je pet (5) srednjoškolskih knjižničara iz naše županije. Dvije knjižničarke predstavile su svoje radove: Neda Galić ( Međunarodna suradnja Druge gimnazije u Splitu) i Vanja Škrobica (vodila je okrugli stol – raspravište na temu Mladi i internet - Cyberbullyng).

8) Ostale aktivnosti školskih knjižničara na razini Županije:

 • neki knjižnicari su tijekom godine završili module ACDL tečaja, a od jeseni se u tečaj uključuju novi knjižničari
 • knjižničari su sudjelovali u stvaranju točne baze podataka za potrebe Agencije za odgoj i obrazovanje

9) Napomene

 • još uvijek neke školske knjižnice nemaju adekvatne uvjete radne prostore, opremu, tel. liniju, računalo i pristup Internetu
 • mali broj školskih knjižnica ima računalni program za obradu fonda; nepostojanje zajedničkog servera i jedinstvenog programa otežava rad školskih knjižnica
 • podružnice strukovnih udruženja HUŠK-a i Društva knjižničara još uvijek nisu osnovane ili su slabo aktivne.

,

Split, kolovoz 2008.Vanja Škrobica, prof.
Voditeljica ŽSV Splitsko – dalmatinske županije

Osobni alati
izbornik za datoteke
Pomoć
for english speaking visitors