Udruga knjižničari.jpg
Knjižničari
Hrvatska mreža školskih knjižničara

Izvješće o radu ŽSVSKSDŽ - 2006./2007

Izvor: UDK02
Skoči na: izbornici, traži

IZVJEŠĆE O RADU ZA ŠK. GODINU 2006./7.

Županijsko stručno vijeće knjižničara srednjih škola broji 45 - 48 članova. Broj varira iz različitih razloga:

 • profesori koji su u nastavi, a pune satnicu u knjižnici
 • profesori na zamjeni
 • profesori koji u knjižnici „čekaju“ odlazak u mirovinu

Ipak većina škola i(uglavnom su to splitske škole) maju stručno obrazovane knjižničare.

1. Stručni skupovi: a) Broj održanih stručnih skupova: 3

 • jedan skup održan je zajedno s knjižničarima osnovnih škola zbog važnosti teme (Zakon o knjižnicama).
 • dva stručna skupa održana su samostalno (u Drugoj jezičnoj gimnaziji i Ekonomsko – birotehničkoj školi)

b) Prosijecan broj sudjelovanja skupovima je 50 – 55%. Ovim postotkom možemo biti zadovoljni iz više razloga:

 • određen broj zaposlenika samo vrši nadopunu satnice u knjižnici, sebe ne vide kao knjižničare, pa na žalost, i ne dolaze na skupove.
 • geografska konfiguracija naše županije (otoci i zaleđe) otežavaju brzi dolazak i povratak, poglavito ako su knjižničari vezani za nastavu.

c) Vrednovanje skupova:

 • knjižničari skupove smatraju potrebnima
 • obrađene teme knjižničari su uglavnom ocijenili kao korisne i primjenjive
 • traže više raznolikih tema (od komunikacije, socijalizacije, obrade lektira, primjera međupredmetnog povezivanja, do stručnih tema)

d) Teme obrađene na skupovima:

 • prijedlog Zakon o knjižnicama
 • kviz kao poticanje čitanja
 • uloga nacionalnog curiculuma
 • priručni fond - rad s korisnicima, izlaganje s primjerima iz prakse
 • informacijska tehnologija u nastavi i njena primjena pri izradbi maturalnog rada
 • nasilje u školi; prikaz radionice na temelju književnog teksta
 • predstavljanje UDK 2 * mrežnih stranica školskih knjižnica RH
 • informacije sa stručnog skupa voditelja u Trogiru, obavijesti o Proljetnoj školi
 • Hrvati koji su gradili Europu, prezentacija
 • Uloga multimedije u svakodnevnom životu škole
 • HUŠK i Društvo knjižničara * aktivnosti

f) Radionice na skupovima:

 • kako izraditi Power Point Prezentaciju
 • lektira na drugi način („Životinjska farma“)
 • kako animirati učenike za humano djelovanje (Crveni križ); prica o jednoj ideji
 • pedagoške radionice u knjižnici: "Jedna "Duga" * više radionica“

g) Ukupno trajanje skupova tijekom godine:

 • 12 sati

2. Suradnje ŽSV-a:

 • s Agencijom za odgoj i obrazovanje; Savjetnica Ana Krželj nazočila je svim našim skupovima i informirala nas o događanjima, novostima i planovima. Poticala je kolege na prezentiranje vlastitih radova i odlazak na Proljetnu školu (radi stručnog usavršavanja i napredovanja).
 • s Matičnom službom; U njenoj organizaciji bili smo na dva stručna seminaru (Služba za permanentno obrazovanje NSK).
 • S Gradskom knjižnicom „Marka Marulića“ u Splitu

3. Proljetna škola 2007.: Kako se dvije godine za redom Proljetna škola održavala u Šibeniku i nedaleko od Splita i naše županije, broj školskih knjižničara koji su došli na Školu se udvostručio. Raduje i činjenica što je na ovogodišnjoj Proljetnoj školi bilo 10 srednjoškolskih knjižničara iz našeg ŽSV, od kojih je četvero prezentiralo svoje radove, iskustva ili su održali radionice. 4. Ostale aktivnosti:

 • Projekt „Pričigin“ proveden dijelom u organizaciji Agencije i uz najveću potporu školskih knjižničara koji su bili u povjerenstvu ili su bili animatori i mentori učenicima.
 • Knjižničari su se uključili u ACDL tečaj
 • Nekoliko knjižničara završava stručni bibliotekarski studij u Zadru

5. Napomene

 • raduje činjenica da su se i ove godine ohrabrile nove (samozatajne) kolegice i po prvi puta na stručnim skupovima i na Proljetnoj školi pokazale svoja iskustva, projekte ili specifičnosti rada.
 • još uvijek neke školske knjižnice nemaju tel. liniju, računalo i pristup Internetu
 • mali broj školskih knjižnica ima računalski program za obradu fonda.
 • nakon svakog stručnog skupa Program dnevnog rada i Izvješće/zapisnik o skupu poslani su Agenciji za odgoj i obrazovanje


Vanja Škrobica, prof.,

voditeljica ŽSV

Osobni alati
izbornik za datoteke
Pomoć
for english speaking visitors