Udruga knjižničari.jpg
Knjižničari
Hrvatska mreža školskih knjižničara

Gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić - Jasmina Milovčić

Izvor: UDK02
Skoči na: izbornici, traži

Gradska knjižnica "Ivan Goran Kovačić", Karlovac : 1838.-2008. : prilozi za povjesnicu

Prikaz knjige je preuzet iz Novosti Hrvatskog knjižničarskog društva Broj 40, srpanj 2008. (10.07.2008.)

Gradska knjižnica “Ivan Goran Kovačić” Karlovac u sklopu svoje djelatnosti ima i izdavačku djelatnost, u početku zajedno s Maticom hrvatskom – ogranak Karlovac, a od 2000. godine samostalno. Zadnje izdanje je monografija Gradska knjižnica “Ivan Goran Kovačić”-Karlovac : 1838.-2008. : prilozi za povjesnicu. Tom monografijom, izdanom povodom 170-godišnjice, dan je povijesni pregled razvoja knjižnice kao najstarije kulturne ustanove našeg grada.

Prvi dio knjige posvećen je “Ilirskom čitanja društvu” osnovanom 1838. godine, čija je sljedbenica Gradska knjižnica “Ivan Goran Kovačić”. Rosana Mikulić, arhivist Zavičajnog odjela, dala je prikaz povijesnog razvoja Društva, njegovog osnivanja (povijesni aspekt nastanka), te rad kroz 60 godina postojanja. Potrebno je naglasiti tvrdnju autorice da je čitaonica gotovo 60 godina funkcionirala na dobrovoljnoj osnovi, kao udruga građana. U svibnju 1887. Karlovačka je gradska općina likvidirala Društvo, a Karlovac je gotovo cijelo desetljeće bio bez knjižnice i čitaonice. Njihov osnutak potaknula su društva: Ferijalni klub hrvatskih akademičara i Pokupski (Hrvatski) Sokol. Tek 1910. godine gradska se općina javlja kao osnivač “Javne gradske čitaonice i knjižnice”, pa se s formalno-pravnog stajališta od tada govori o nastanku današnje ustanove. Zanimljiv su dodatak tom povijesnom prikazu popis predsjednika/ravnatelja Društva te knjižničara. Popis regesta dokumenata omogućit će zainteresiranim čitateljima uvid u originalne dokumente.

Kako je istaknuto u uvodu urednice, ravnateljice Fride Bišćan, rad na istraživanju povijesnih dokumenata o knjižnici nije završen. Podaci za knjigu sastoje se od originalnih djela, izvješća, članaka. Starije povijesno razdoblje sustavno je obrađeno, dok su pojedina razdoblja ostala nedorečena, no to će biti zadatak za jednu novu povjesnicu o Gradskoj knjižnici “Ivan Goran Kovačić” Karlovac.

Prikaz razdoblja 1945. – 1976. godine dala je Nada Eleta. Nakon Drugog svjetskog rata knjižnica je u prostorijama kazališta “Zorin dom”, građa nesređena i zatvorena za korisnike. Gradski narodni odbor preuzima brigu o njoj početkom 1947., kada se zapošljava jedan knjižničar. Od 1961. godine Gradska knjižnica “Ivan Goran Kovačić” postaje matična knjižnica Karlovačke županije (tadašnji Karlovački kotar). Danas u Karlovačkoj županiji pet gradova i dvije općine imaju narodnu knjižnicu, a u mreži knjižnica su 42 školske knjižnice. Uz to smo i matična knjižnica za Slovence u Hrvatskoj.

Krajem 60-ih godina prostorni problemi nametnuli su potrebu izgradnje zgrade knjižnice. Natječajem je izabrano arhitektonsko rješenje Mladena Vodičke. Prva faza obuhvaćala je izgradnju prvih 1600 m2 i 1976. godine knjižnica useljava u novi prostor. Važno je istaknuti da je ovo prva namjenski građena zgrada knjižnice. Sljedeća faza morala je čekati 30-ak godina. Godine 2007., povodom manifestacije Mjeseca hrvatske knjige, mr.sc. Božo Biškupić, ministar kulture Republike Hrvatske, svečano je otvorio novih 2000 m2 prostora.

Središnji dio knjige prikazuje odjele i službe kroz povijest do današnjih dana: Informativno-posudbeni odjel, Studijski odjel, Zavičajni odjel, Odjel za djecu i mladež, Igraonica, Glazbeni odjel, Knjižnica I čitaonica za mlade, Knjižnica i čitaonica Švarča, Pokretne knjižnice, Matična Služba, Središnja knjižnica Slovenaca u Hrvatskoj, Odjel nabave i stručne obrade, Knjigovežnica, Automatizacija poslovanja, Izdavaštvo.

Na istraživanju i prikupljanju podataka radili su djelatnici knjižnice: Rosana Mikulić, Emica Ivković, Nada Profozić, Slavica Medunić-Pecoja, Nada Eleta, Marijana Bobinac-Sudar, Dubravka Vaštuka, Tatjana Basar, Astrid Grobenski-Grgurić, Danijela Čavlović, Inja Pavić, Nikola Solomun i Zoran Živković.

Danas knjižnica ima fond s više od 203 000 svezaka knjiga i više od 10 000 članova. Jedina je velika knjižnica u Karlovačkoj županiji, a i po strukturi fonda ujedno ima funkciju znanstvene knjižnice.

Prema recenzentu dr.sc. Danku Plevniku, ova monografija ima dva osnovna aspekta: povijesni i aktualni pa je u isto vrijeme seriozna historiografska studija, izvješće o radu te prospekcija razvoja, što je čini i povjesnicom i zbornikom priloga.


Jasmina Milovčić (Jasmina@gkka.hr)

Osobni alati
izbornik za datoteke
Pomoć
for english speaking visitors