Udruga knjižničari.jpg
Knjižničari
Hrvatska mreža školskih knjižničara

Euradionica

Izvor: UDK02
Skoči na: izbornici, traži

Radionica Europska Unija za mlade namijenjena je učenicima srednjih škola s ciljem upoznavanja institucija, povijesti i zadataka Europske Unije. Koristeći različite izvore informacija, učenici su naučili pretraživati i vrjednovati informacije koje nude ti izvori. Svoja su saznanja o Europskoj Uniji predstavili plakatima.

PRIPRAVA ZA RADIONICU

1. UVOD Igra za upoznavanje: na samoljepljive papiriće napisati ime i povezati ga sa cvijetom. Npr. Jelena kao jaglac. (U radionici sudjeluje 9 učenika)

2. PODIJELITI UČENIKE U SKUPINE Pomoću bombona u boji podijeliti učenike u matične skupine.

2. OLUJA MOZGOVA U matičnoj skupini učenici u 3 minute pišu sve što znaju o Europskoj Uniji. Izlaganje i komentiranje asocijacija.

3. METODA SLAGALICE Učenike podijeliti u ekspertne skupine tako što svaki učenik kaže broj od jedan do tri. Učenici s brojem jedan čine PRVU skupinu, učenici s brojem dva čine DRUGU skupinu, a učenici s brojem tri čine TREĆU skupinu. Učenicima podijeliti zadatke. Prilikom izrade zadataka mogu se koristiti svim izvorima informacija – internetom, časopisima, knjigama, AV izvorima, DVD-ima… Zadaća je učenika da u ekspertnim skupinama temeljito nauče zadani materijal. Trebaju proučiti svoj dio i porazgovarati o njemu unutar skupine te izdvojiti ono što smatraju važnim. Nakon toga naprave zabilješke i vraćaju se u matične skupine. U matičnim skupinama ostale članove izvještavaju o onome što su naučili. Vraćaju se u ekspertne skupine.

4. IZRADA PLAKATA U ekspertnim skupinama učenici izrađuju plakate na temu koju su obradili. Prezentacija plakata i rasprava.

5. ČINKVINA Svaki učenik za sebe izrađuje činkvinu. Zadana imenica je Europska Unija. Izlaganje i rasprava.

6. EVALUACIJA

7. POSJET GKVK Učenici će u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci, koristeći info-pult Europske Unije, pronaći dodatne informacije o Europskoj Uniji. O info-pultu izvijestit će ih voditeljica Matične službe.

Cilj nastavnog sata: Učenici će se upoznati s nastankom Europske Unije, područjem rada njezinih glavnih institucija i zadaćama, poput zaštite demokratskih načela, ljudskih prava i prava manjina, gospodarskog razvoja temeljenog na znanju i sl. Osim toga, učenici će se upoznati s izvorima informacija i institucijama u kojima mogu pronaći podatke o EU (npr. MVPEI, GKVK…).

Obrazovne zadaće: Učenici će, koristeći različite izvore informacija (internet, vodiči, časopisi): - upoznati se s nastankom Europske Unije, simbolima, valutom, himnom, Danom Europske Unije, državama članicama Europske Unije te motom Europske Unije - naučiti koje su zadaće, područje rada i gdje je sjedište sljedećih institucija: Vijeće Europske Unije, Europski parlament, Europska komisija, Europsko vijeće, Sud europskih zajednica, Europska središnja banka - uočiti i izdvojiti neke od zadataka Europske Unije, npr. ljudska prava, okoliš i ekologija, demokracija i pravo, unutarnja sigurnost - naučiti pravilno koristiti izvore informacija - procjena vrijednosti informacija pronađenih na internetskim stranicama - usvojiti pravila izrade plakata

Funkcionalne zadaće: razvijanje sposobnosti analize, sinteze, zaključivanja, uočavanja; razvijanje vještina korištenja različitih izvora informacija te organizacijskih vještina; razvijanje vještine usmene i pisane komunikacije

Odgojne zadaće: - razvijanje pozitivnog stava prema Europskoj Uniji - smanjenje euroskepticizma - uočavanje civilizacijskih i kulturnih vrijednosti koje promiče Europska Unija - razvijanje kritičkog mišljenja prema informacijama o Europskoj Uniji u okolini (obitelji, društvu, medijima) - razvijanje samopouzdanja i tolerancije prema drugima

Nastavne metode: RWCT metode (brainstorming, činkvina, slagalica), pisanje, čitanje, izrada plakata, razgovor, metoda dedukcije, metoda rada na tekstu

Nastavni oblici: frontalni, skupni rad, individualni

Tip nastavnog sata: obrada novog gradiva

Nastavna sredstva i pomagala: - papir bijeli A4, papir u boji A4, samoljepljivi pairići - 4 hamer papira - flomasteri, olovke, ljepilo, škare - računalo (internetske stranice o EU) - Drvo znanja ( br. 75/2004 i br. 41/2001) - vodiči kroz EU koje knjižnica posjeduje - nastavni listići – činkvine, evaluacijski listići

Zadatci za ekspertne skupine. SKUPINA 1

POVIJEST EUROPSKE UNIJE

Vaš je zadatak proučiti nastanak i razvoj Europske Unije koji ćete prikazati u nekoliko natuknica. Osim toga, pronađite i: - simbole Europske Unije - himnu Europske Unije - monetarnu jedinicu (valutu) Europske Unije - Dan Europske Unije - moto Europske Unije - države članice Europske Unije


Koristite različite izvore informacija (članke u časopisima, knjige, internetske stranice i pretraživače).

SKUPINA 2

INSTITUCIJE EUROPSKE UNIJE

Vaš je zadatak proučiti i opisati institucije Europske Unije: - Vijeće Europske Unije (Vijeće ministara) - Europski parlament - Europska komisija - Europsko vijeće - Sud europskih zajednica - Europska središnja banka - još neke institucije po vašem izboru Obratite pozornost na sjedište pojedine institucije.

Koristite različite izvore informacija (članke u časopisima, knjige, internetske stranice i pretraživače).

SKUPINA 3

ZADATCI EUROPSKE UNIJE

Vaš je zadatak proučiti i opisati neke od zadataka Europske Unije: - ljudska prava - okoliš i ekologija - demokracija i pravo - unutarnja sigurnost – putovanje bez granica

Koristite različite izvore informacija (članke u časopisima, knjige, internetske stranice i pretraživače).

Osobni alati
izbornik za datoteke
Pomoć
for english speaking visitors