Udruga knjižničari.jpg
Knjižničari
Hrvatska mreža školskih knjižničara

Dublin core - Nataša Mesić Muharemi

Izvor: UDK02
Skoči na: izbornici, traži

Dublin core ili Dublinski osnovni skup elemenata metapodataka

(Dublin Core Metadata Element Set – DCMES)


Želite li staviti neko djelo na mrežu potrebno ga je na neki način i opisati da bi se do njega što lakše moglo doći. Opisivanje se vrši tzv. metajezikom, odnosno metapodatcima. To je vrlo slično bibliografskom opisu fizičke knjige, samo što bi ovaj opis trebao napraviti sam autor djela.

Što je to metapodatak?

•Podatak o podatcima.

•Strukturirani strojno čitljivi podatak o atributima dokumenata koji omogućuje vršenje niza operacija nad dokumentima.

•Obuhvaća bilo koji standardizirani opis dokumenata, uključujući i nedigitalne dokumente.

Što je dublin core?

•Minimalni skup opisnih elemenata izvora.

•Standard za opis informacijskih izvora različitih sektora.

Zamišljen je kao jednostavan skup elemenata metapodataka, pogodan za osobe koje objavljuju svoja djela u elektroničkom obliku, u svrhu opisa djela. Skup sadrži 15 elemenata, a naziv je dobio prema mjestu održavanja prve radionice u Dublinu, Ohio, u SAD-u 1995. godine

Koja je svrha DC?

•Omogućiti opis i lakše i unčikovitije pronalaženje traženih izvora na internetu.

Od čega se sastoji DC?

•Sastoji se od 15 opisnih elemenata podijeljenih u 3 skupine:

1. skupina

Opisni elementi koji se odnose na sadržaj dokumenta:

•Title ( naslov )

•Subject ( tema )

•Description ( opis )

•Type ( tip )

•Source ( izvor )

•Relation ( odnosi )

•Coverage ( primjenjivost )


2. skupina

opisni elementi koji se odnose na dokument kao intelektualno vlasništvo:


3. skupina

Creator ( autor )

•Publisher ( izdavač )

•Contributor ( pridonositelj )

•Rights ( prava )

Opisni elementi koji se odnose na primjerak dokumenta:

•Date ( datum )

•Language ( jezik )

•Format ( format )

•Identifier ( identifikator )


Redoslijed elemenata nije određen standardom i nije obvezno navesti sve opisne elemente.

Definicije elemenata DC

1.Naslov Naziv koji je građi dao autor, nakladnik.

2.Autor Osoba, organizacija koja ima odgovornost za intelektualni sadržaj građe

3.Tema Predmet građe (izražen kroz ključne riječi ili opis predmeta građe)

4.Opis Opis sadržaja građe.

5.Izdavač Entitet odgovoran za objavljivanje građe na mreži.

6.Pridonositelj Osoba, organizacija koja nije spomenuta u elementu Autor, a koja je dala značajan intelektualni doprinos pri stvaranju građe.

7.Datum Datum s kojim je dokument postao raspoloživ u sadašnjem obliku, u obliku GGGG-MM-DD.

8.Tip Vrsta građe.

9.Format Format podataka građe koji se koristi za identifikaciju programa.

10.Identifikator Niz oznaka ili broj koji jednoznačno identificira građu, npr. URL ili ISBN.

11.Izvor Niz oznaka ili broj koji jedinstveno definira djelo na temelju kojeg je izrađena opisivana jedinica, npr. ISBN.

12.Jezik Jezik ili jezici intelektualnog sadržaja djela.

13.Odnosi Odnos opisivanog djela prema drugim djelima.

14.Primjenjivost Prostorna i vremenska obilježja djela.

15.Prava Informacije o vlasničkim pravima.


Linkovi •www.nsk.hr/izdavaci/lijevo1.htm

•www.nsk.hr/izdavaci/about/verzija1.htm

•public.carnet.hr/akm/akm3/zakljucci/_tablica.htm

•www.zarez.hr/44/z_arhiv.htm

http://dublincore.org/

Osobni alati
izbornik za datoteke
Pomoć
for english speaking visitors