Udruga knjižničari.jpg
Knjižničari
Hrvatska mreža školskih knjižničara

Blog anketa

Izvor: UDK02
Skoči na: izbornici, traži

ANKETA O BLOGU

1. Znaš li što je blog?
a) DA
b) NE

Ako je odgovor DA, objasni: ____________________________

2. Čitaš li blogove na Internetu?
a) DA
b) NE

Ako je odgovor DA, čije blogove čitaš?
a) blogove prijatelja
b) blogove poznatih osoba
c) sve

3. Pišeš li ili si pisao/la blog?
a) DA
b) NE

Ako je odgovor DA, koliko često to činiš?
a) svaki dan
b) 2-3 puta tjedno
c) 4-5 puta u mjesecu

Ako je odgovor DA, zašto pišeš blog?
a) tako se "praznim"
b) želim s drugima podijeliti svoje radosti i probleme
c) da budem popularan/na
d) da ostale navedem da slijede moje modne/glazbene i sl. stilove
e) nešto drugo, što? ___________________________________________________

Ako je odgovor DA, znaju li to roditelji?
a) DA
b) NE

4. Pri pisanju bloga, paziš li na pravopisna i gramatička pravila?
a) DA
b) NE

5. Ako čitaš/pišeš blogove, gdje to najčešće činiš?
a) kod kuće
b) izvan kuće (na školskom računalu, u Gradskoj knjižnici, kod prijatelja i sl.)

Osobni alati
izbornik za datoteke
Pomoć
for english speaking visitors