Udruga knjižničari.jpg
Knjižničari
Hrvatska mreža školskih knjižničara

Autorsko pravo - Tihomir Dunđerović

Izvor: UDK02
Skoči na: izbornici, traži

--tihi 17:07, 9. listopada 2006. (CEST)

Tihomir Dunđerović: Autorsko pravo i repozitorij školskog knjižničarstva


Sadržaj

Sloboda stvaralaštvu!

“Digitalizacija je dvosmjeran proces. Sve što možemo percipirati digitalizira se ili će uskoro biti digitalizirano, kao što se i sve više digitaliziranog znanja i invencija također vraća u fizički i biološki svijet.” Sloboda stvaralaštvu!

Što je autorsko pravo?

Autorsko pravo je pravo koje uživaju stvaratelji književnih, znanstvenih ili umjetničkih djela. Autoru pripada autorsko pravo nad njegovim autorskim djelom činom samog ostvarenja djela. Autor je fizička osoba koja je stvorila originalnu intelektualnu tvorevinu, koja ima individualni karakter i koja je na neki način izražena.

Stjecanje autorskog prava

Autorsko djelo zaštićeno je od trenutka njegovog nastanka te stjecanje autorskog prava ne podliježe nikakvom administrativnom postupku. (U nekim zemljama - nacionalni uredi za autorsko pravo, registracija djela u svrhu obilježavanja i razlikovanja naslova djela itd.).

Koja su djela autorska djela?

-jezična djela (pisana djela, govorna djela, računalni programi),
-glazbena djela,
-dramska i dramsko–glazbena djela,
-koreografska i pantomimska djela,
-djela likovne umjetnosti (s područja slikarstva, kiparstva i grafike),
-djela arhitekture,
-djela primijenjenih umjetnosti i industrijskog dizajna;
-fotografska djela i djela proizvedena postupkom sličnim fotografskom,
-audiovizualna djela uključujući kinematografska djela,
-kartografska djela,
-prikazi znanstvene ili tehničke prirode kao što su crteži, planovi, skice, tablice.

Koja prava autorsko pravo propisuje?

Autori i njihovi nasljednici uživaju:
-moralna prava (javnost djela, priznavanje i navođenje autorstva)
-isključiva imovinska prava(reproduciranje, distribucija, javne izvedbe, prijevod i prilagodba)
-druga prava autora(uključuju i naknadu koju autor dobiva kad fizička osoba napravi kopiju djela za privatnu i osobnu upotrebu).

Što su prava srodna autorskom pravu?

-Prava umjetnika izvođača (kao što su glumci, pjevači, plesači) na njihovim izvedbama;
-Prava proizvođača fonograma na njihovim fonogramima;
-Prava proizvođača videograma na njihovim videogramima;
-Prava organizacija za radiodifuziju na njihovim radijskim i televizijskim emitiranjima;
-Prava nakladnika na njihovim izdanjima;
-Prava proizvođača baza podataka na sadržaj baza podataka.

Vremensko ograničenje autorskog prava

- omogućuje autoru i njegovim nasljednicima ostvarivanje financijske koristi tijekom razumnog razdoblja.
-Prava autora: 70 godina nakon smrti autora;
-Prava izvođača: 50 godina od datuma izvedbe;
-Prava proizvođača fonograma: 50 godina od datuma prvog fiksiranja fonograma;
-Prava proizvođača videograma: 50 godina od datuma stvaranja prve fiksacije videograma;
-Prava organizacija za radiodifuziju: 50 godina od datuma prvog emitiranja;
-Prava proizvođača baza podataka: 15 godina od datuma završetka izrade baze podataka.

Alternativa?

Autorsko pravo i slobodan pristup sadržajima
Creative Commons
-Creative Commons je sveobuhvatno rješenje za licenciranje autorskih djela kao javno dostupnih i otvorenih sadržaja.
-Creative Commons Vam pomaže da objavite Vaše djelo na Internetu i drugima dadete do znanja što točno smiju, a što ne smiju činiti s Vašim djelom.

Creative Commons -Creative Commons licence imaju za cilj proširiti prostor slobodnog stvaralaštva i izuma, njegovu razmjenu i javnu dostupnost, ali za raznovrsne sadržaje: muziku, fotografiju, film, video, književnost, dizajn, znanstvene tekstove...
-CC u uvjetima restriktivne regulacije intelektualnog vlasništva omogućuje da kultura i znanost nastave biti ono što su uvijek težili biti: zajedničko dobro i proizvod suradnje.

Science Commons -Science Commons na tom tragu radi na sistematiziranju i primjeni metoda slobodnog pristupa u znanosti.
-Otvoreni pristup u znanstvenom izdavaštvu i skladišta slobodnih patenata pokušaji su da se omogući globalno ujednačeniji pristup znanstvenom razvoju.
[1]

Pristup znanju A2K -Pristup znanju koji bi trebao osigurati protuteže restriktivnim ekonomskim režimima intelektualnog vlasništva kroz postojeća rješenja zajamčenog i otvorenog pristupa znanju i slobodnim sadržajima na područjima komunikacije, kulture, obrazovanja, zdravlja, biologije i agrikulture te pristupačnosti za osobe s dodatnim potrebama.

Creative Commons - Licenciranje – oblici i mogućnosti Autorsko pravo © i CC -Sva prava pridržana - automatizam (All rights reserved)
-Neka prava pridržana(Some rights reserved)
-Nema pridržanih prava - javno dobro(No rights reserved – Public domain)

Javna domena Prenositelj prava prihvaća da djelo u javnoj domeni svatko može slobodno reproducirati, distribuirati, emitirati, koristiti, mijenjati, razvijati ili drugačije iskoristiti na bilo koji način i u bilo koju svrhu, komercijalnu ili nekomercijalnu.

Imenovanje Davatelj licence dopušta umnožavanje, distribuiranje i priopćavanje djela javnosti. Zauzvrat primatelji licence moraju imenovanjem priznati i označiti izvornog autora.
Nekomercijalno
Davatelj licence dopušta umnožavanje, distribuiranje i priopćavanje djela javnosti. Zauzvrat primatelji licence ne smiju djelo koristiti u komercijalne svrhe, osim ako imaju dopuštenje davatelja licence.

Bez prerada Davatelj licence dopušta umnožavanje, distribuiranje i priopćavanje javnosti samo neizmijenjenih kopija djela, ali ne i prerada zasnovanih na djelu.

Dijeli pod istim uvjetima Davatelj licence dopušta distribuiranje prerada samo pod licencom koja je identična licenci pod kojom je ponuđeno djelo davatelja licence.

Opcije: -Javna domena
-Zemlje u razvoju
-Sempliranje (glazba, fotografija, film)
-Founder's copyright (Copyright američkih ustavotvoraca)
-CC-GNU GPL (GNU General Public License Fondacije za slobodni softver)
-CC-GNU LGPL (GNU Lesser General Public License Fondacije za slobodni softver)
-Wiki (Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima)

Sempliranje

-Sempliranje: drugi mogu uzimati i prerađivati dijelove Vašeg djela u bilo koju svrhu, osim reklamiranja, što je zabranjeno. Umnožavanje i distribuiranje cijelog djela je također zabranjeno.
-Sempliranje plus: drugi mogu uzimati i prerađivati dijelove Vašeg djela u bilo koju svrhu, osim reklamiranja, što je zabranjeno. Nekomercijalno umnožavanje i distribuiranje (kao što je file-sharing) cijelog djela također su dopušteni.Zbog toga i "plus".
-Nekomercijalno sempliranje plus: drugi mogu uzimati i prerađivati dijelove Vašeg djela samo u nekomercijalne svrhe. Nekomercijalno umnožavanje i distribuiranje (kao što je file-sharing) cijelog djela također su dopušteni.

Vanjske poveznice

Sloboda stvaralaštvu!
Creative commons
Science commons
Access To Knowledge
Open source CMS
Red Hat
Opensource
GNU General Public License, Fondacija za slobodni softver
Multimedijalni institut(net.kulturni klub mama)
Državni zavod za intelektualno vlasništvo
Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, NN br. 167/2003.
A|A

Osobni alati
izbornik za datoteke
Pomoć
for english speaking visitors