Udruga knjižničari.jpg
Knjižničari
Hrvatska mreža školskih knjižničara

At the library

Izvor: UDK02
Skoči na: izbornici, traži

Sadržaj

AT THE LIBRARY

ŠTO I KAKO

Svrha nastavne jedinice:

  • imenovati stvari i pojmove vezane uz knjižnicu na engleskom jeziku
  • naučiti nove riječi vezane uz područje knjižničarstva
  • prepoznati vrste knjižnične građe
  • razumijevanje teksta

Razred: 3.i 4. razred osnovne škole

Korelacija: engleski jezik

Broj sati obrade: jedan

Ključni pojmovi: school/public library, book, picturebook, bookshop, dictionary, encyclopedia, magazine, librarian

Nastavni zadaci:

  • obrazovni: snalaženje u knjižnoj građi, učenje novih riječi, ponavljanje poznatih riječi
  • odgojni: prepoznavanje knjižnične građe, rad u timu, razvijanje pozitivnog odnosa prema građi i knjižnici
  • funkcionalni: zapažanje, zaključivanje, povezivanje, usustavljivanje

Nastavni oblici rada: individualni, frontalni rad, timski rad

Napomena!
Prije početka sata potrebno je:

  • na jedan stol staviti različite primjerke knjižnične građe (knjige, slikovnice, AV-građu, rječnike, enciklopedije itd.)
  • oko stola poslagati stolice i na njihove naslone zalijepiti nazive pojedine vrste građe (npr. books, DVDs, picturebooks)
  • barem 50% sata može se odvijati na engleskom jeziku


ARTIKULACIJA SATA

Uvod

Knjižničarka i profesorica engleskog jezika razgovaraju s učenicima o knjižnici i čitanju.

Obrada

I. dio

Učenike dijelimo u 5 grupa. Slijedi on-line priča Lola at the Library (http://www.tumblebooks.com/syndication/excite/lolalibrary.swf?Bookid=40&userid=11769&donateInfo). Kviz za razumijevanje. Ako je potrebno, priča se može prevesti na hrvatski.

II. dio

Individualan rad
Rješavanje listića - s popisa stvari treba prekrižiti one koje se ne nalaze u knjižnici. Zajedno provjeravamo točnost i prevodimo nepoznate riječi.

III. dio

Timski rad
Predstavnik grupe izvlači papir sa zadatkom - svaka grupa mora iz hrpe sa stola izdvojiti samo onu vrstu građe koja piše na listiću i staviti je na odgovarajuću stolicu. Nakon završetka, slijedi provjera: predstavnik grupe objašnjava ostalim grupama što je bio zadatak i pokazuje rješenje. Dodatno se može pitati učenika da npr. prebroji primjerke, izdvoji samo englesko-hrvatske rječnike itd.

IV. dio

Timski rad
Svaka grupa dobiva isti listi. Na njemu su slike knjižare i knjižnice te pojmovi koji su karakteristični za svaku od njih. Učenici trebaju pridružiti pojmove slikama (Npr. money - bookshop; to borrow - library). Zajedno provjeravamo i prevodimo nepoznate riječi.

Preuzimanje datoteke u formatu .doc

Osobni alati
izbornik za datoteke
Pomoć
for english speaking visitors