Udruga knjižničari.jpg
Knjižničari
Hrvatska mreža školskih knjižničara

Art decó: lude dvadesete - radionica

Izvor: UDK02
Skoči na: izbornici, traži

Sadržaj

Art decó: lude dvadesete - radionica

ŠTO I KAKO

Nastavni predmet: povijest
Razred: osmi
Nastavno područje: Totalitarni režim između dva svjetska rata
Nastavna jedinica: Art decó: lude dvadesete
Svrha nastavne jedinice: upoznati svakodnevni život u 20. i 30. godinama 20. stoljeća
Korelacija: povijest, školska knjižnica, muzej, likovna kultura, glazbena kultura
Broj sati: jedan
Vrsta sata: radionica
Nastavna sredstva i pomagala: originalni članci iz časopisa Svijet, PowerPoint prezentacija, CD s glazbom iz filma Cabaret, laptop, LCD projektor

Nastavni zadaci:

  • obrazovni: upoznati elemente svakodnevnog života 20. i 30. godina 20. stoljeća
  • odgojni: skrenuti pažnju na razlike i sličnosti života u 20. godinama i danas
  • funkcionalni: zapažanje, zaključivanje, povezivanje, usustavljivanje

Nastavni oblici rada: grupni, frontalni rad

ARTIKULACIJA NASTAVNOG SATA:

Uvod:

Povezivanje pojma art decó i lude dvadesete s političkom situacijom tog vremena.

Obrada:

Izlaganje muzejskog pedagoga uz prezentaciju.
Podjela učenike u grupe. Svaka grupa dobija primjerak novina s originalnim člancima i analizira jednu rubriku (gospodarstvo, tehnika, moda, kultura, zanimljivosti, sport, reklame).

Analiza:

Razgovor i analiza rada po grupama.

Napomena:
Radionicu su pripremili: Danko Dujmović, prof. (muzejski pedagog, asistent na Filozofskom fakultetu u Rijeci), Maja Samardžija, prof. i Ana Sudarević, dipl. knjižničarka

Osobni alati
izbornik za datoteke
Pomoć
for english speaking visitors